Конкурс-захист проводиться у три етапи
НазваКонкурс-захист проводиться у три етапи
Сторінка1/13
Дата конвертації01.03.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Література > Конкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Контрольні завдання 2011 року…………………………………...


Увазі читача пропонується збірник методичних матеріалів зі зразками контрольних робіт 2011 року з української мови та літератури, російської мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, німецької мови, французької мови. Збірник розрахований на учнів 7-11 класів, педагогів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, викладачів вищих навчальних закладів, які цікавляться діяльністю Малої академії наук України та готують дітей до написання науково-дослідницьких робіт та участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України проводиться з метою створення умов для виявлення, розвитку і підтримки талановитої та творчої молоді.

Конкурс-захист проводиться у три етапи.

І етап проводився у районних (міських) філіях Черкаського територіального відділення МАН у грудні 2010 року.

ІІ етап проводився в три тури:

- І тур – заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт (проводився у січні-лютому 2011 року; максимальна кількість балів – 29);

- ІІ тур – оцінювання навчальних досягнень з базових дисциплін (20 лютого 2011 року; максимальна кількість балів – 29);

- ІІІ тур – захист науково-дослідницьких робіт (1 березня 2011 року; максимальна кількість балів – 42).

ІІІ етап проводитиметься у м. Києві 26-29 квітня* 2011 року Національним центром «Мала академія наук України».

Важливою складовою успіху кожного з учнів у конкурсі є результат контрольної роботи з базової дисципліни. У 2011 році у відділенні філології та мистецтвознавства із 143 учнів-членів Малої академії наук України, які пройшли до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту, 100 учнів писали контрольну роботу з української мови та літератури, 2 – російської мови та літератури, 13 – зарубіжної літератури, 20 – англійської мови, 5 – німецької мови, 3 – французької мови.
Відділення філології та мистецтвознавства складається з 11 секцій:

№ п/п

Секція

Базова дисципліна

1.

Українська моваУкраїнська мова та література

2.

Українська література

3.

Літературна творчість

4.

Журналістика

5.

Фольклористика

6.

Мистецтвознавство

7.

Зарубіжна література

Зарубіжна література або українська мова та література (за вибором учня)

8.

Російська мова

Російська мова та література

9.

Англійська мова

Англійська мова

10.

Німецька мова

Німецька мова

11.

Французька мова

Французька мова


Завдання для контрольних робіт розробляли науковці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаського державного технологічного університету та вчителі черкаських шкіл і Тальнівського економіко-математичного ліцею*, зокрема:


№ п/п

Контрольна робота

ПІБ (посада/вчений ступінь) викладача

1.

Українська мова та література

Кавун Лідія Іванівна, професор кафедри української літератури та компаративістики навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор філологічних наук;

^ Шитик Людмила Володимирівна, доцент кафедри українського мовознавства навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат філологічних наук.

2.

Зарубіжна література

Ткаченко Світлана Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради.

3.

Російська мова та література

Кулєшова Людмила Миколаївна, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики викладання навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат філологічних наук;

Юлдашева Людмила Петрівна, учитель російської мови та світової літератури Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської районної ради.

4.

Англійська мова

Гречуха Леся Олександрівна, доцент кафедри прикладної лінгвістики Черкаського державного технологічного університету, кандидат філологічних наук.

5.

Німецька мова

Доманіцька Владислава Валер’янівна, учитель іноземних мов Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської районної ради.

6.

Французька мова

Мокрушина Тетяна Григорівна, учитель французької мови Першої міської гімназії Черкаської міської ради.


* 26-29 квітня – дата проведення третього етапу для учнів, які писали наукові роботи у відділенні філології та мистецтвознавства
** Контрольні роботи подаються в авторському варіанті

^ Контрольні завдання з української мови та літератури

9 клас

Завдання І рівня

1. Виконайте тестові завдання:

1) У якому рядку мовознавчі терміни безпосередньо стосуються синтаксису?

А Означення, абревіація, складносурядне речення, лексичне значення, узгодження.

Б Речення, прилягання, обставина, однорідні члени речення, дієвідміна.

В Додаток, словосполучення, складна синтаксична конструкція, підрядний зв’язок, перехідність.

Г Прикладка, безсполучникове речення, пряма мова, порядок слів, недоконаний вид.

Д У всіх випадках є помилки.
2) Зазначте рядок, у якому всі іменники в родовому відмінку мають закінчення -у (-ю).

^ А План, оксамит, роман, матч, відмінок.

Б Жанр, міраж, танок, Амур, гараж.

В Метрополітен, ситець, вік, Іртиш, Львів.

Г Бульйон, банк, матч, зміст, барвінок.

Д Коридор, гурт, процес, прибуток, конус.
3) У кожному рядку виявіть слово, у якому не відбувається чергування голосних звуків при його творенні?

А Вечір1, ківш2, овес3, чекати4, водевіль5.

Б Електропровід1, тополя2, вівці3, таріль4, легінь5.

В Завод1, Тернопіль2, у зеленому3, Канів4, батьків5.

Г Папір1, очі2, слобода3, Севастополь4, поле5.
4) Установіть відповідність між художніми засобами та їхніми зразками.

А Люди – прекрасні.

Земля – мов казка.

Кращого сонця ніде нема (В. Симоненко).

Б Ходить літо берегами

В шумі яворів (В. Сосюра).

В А я дивлюся, поглядаю,

Сміюся сльозами (Є. Маланюк).

Г А в білих пін хвилястогривім рейді

риб щічки розцвітають з глибу дна (Б.-І. Антонич).

1 оксиморон

2 інверсія

3 антитеза

4 персоніфікація

5 порівняння
5) Установіть відповідність між автором і назвою твору:

1. Г. Сковорода А „Ой ти, пташко жовтобока…”

2. Ф.Прокопович Б „Салдацький патрет”

3. Г. Квітка-Основ’яненко В „Ведмежий суд”

4. М. Вовчок Г „Володимир”

5. Є. Гребінка
Завдання ІІ рівня

1. Виконайте частковий орфографічний та пунктуаційний аналіз тексту: замість крапок вставте пропущені орфограми, оформіть речення пунктуаційно.

Моя земля земля моїх батьків Черкащина пр...красна сьогоденням і славна минулим. Ні/би/то Богом посланий цей шматок землі в центрі України де ро...стелила свої площини з південно/західної частини на північний схід в оточенні Н(н)аддніпрянської В(в)исоти порізаної річками ярами та балками вкритої рівнинністю подекуди горбами які перетворилися в не/високі гори що де/ін/де сягають крайнеба. Це К(к)анівсько-М(м)ошногірський К(к)ряж який тягнеться вздовж Д(д)ніпровської долини. Його ще називають К(к)анівськими Г(г)орами або Мошногір...ям.
2. Замініть словосполучення синонімічними, використовуючи слова-пароніми з дужок.

Ранок із вітром (вітровий – вітряний); диплом інженера (інженерний – інженерський); виставка книжок (книжкова – книжна); театр на периферії (периферійний – периферичний); лист із рекомендацією (рекомендований – рекомендаційний); майстерня для реставрації (реставраторська – реставраційна).

3. Розкрийте сутність питання:

Визначте в „Посланні до єпископів…” Івана Вишенського риси жанру.

Завдання ІІІ рівня

1. Виконайте повний синтаксичний розбір речення (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням), надпишіть частини мови. Виконайте морфемний та словотвірний розбір виділеного слова:
Треба було ще глибоко розуміти, що мова тільки та невичерпно багата й гарна, яка виплекана твоїм рідним народом, яка живиться із народних джерел, що ніколи не замулюються (П. Панч).
2. Зробіть цілісний літературознавчий аналіз поезії Ліни Костенко „Мене ізмалку люблять всі дерева…”:

^ Мене ізмалку люблять всі дерева,

і розуміє бузиновий Пан,
чому верба, від крапель кришталева,
мені сказала: „Здрастуй!” – крізь туман.
Чому ліси чекають мене знову,


на щит піднявши сонце і зорю.
Я їх люблю, я знаю їхню мову.
Я з ними теж мовчанням говорю.

Схема аналізу поетичного тексту

1. Жанр твору.

2. Провідний мотив.

3. Інші мотиви.

4. Основні зображувально-виражальні засоби.

5. Система віршування.

6. Вид стопи.

7. Віршовий розмір (якщо силабо-тонічна система віршування).

8. Вірш римований чи неримований.

9. Спосіб римування.

10. Рима.

11. Вірш строфічний чи нестрофічний.

12. Вид строфи.
3. Напишіть твір на одну з тем:

  • Як не любити любов’ю наснажених,

Мудрістю сповнених книг... (М.Рильський).


  • «Він між нами тепер! Він зібрав нас усіх!

Хто ж на поклик його озветься?
З-поза довгих ста літ чи ви чуєте сміх?

То Іван Котляревський сміється» (М.Вороний).


  • Хто зневажає рідний край, той серцем немощний каліка (Т.Шевченко)


^ 10 клас

Завдання І рівня

  1. Виконайте тестові завдання:

1) У якому рядку подано слова, що є завжди вставними?

А Мабуть, може, навіть, будь ласка, по-перше.

Б Мовляв, чесно кажучи, по-третє, отже, крім того.

В Адже, принаймні, правду кажучи, здається, на жаль.

Г До речі, а втім, так би мовити, либонь, немовбито.

Д По-друге, здається, за інформацією, таким чином, зокрема.
2) Зазначте рядок, у якому допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів.

А Бачимось, говориш, сиплеш, купаєшся, колються.

^ Б Одужаєш, відпорють, стругаєш, завадиш, стежиш.

В Крають, перемелиш, вишиєш, натерпишся, переможеш.

Г Складатимеш, ображатимешся, спить, трясеться, воджу.

Д Розіллєш, хилишся, зачинаєш, спізнишся, завадиш.
3) У кожному рядку знайдіть зайвий іменник (за групою).

^ А Рівень1, Софія2, ступінь3, дріб4, край5.

Б Незнайко1, залізо2, Сава3, зв’язкова4, мишва5.

В Весляр1, вапняр2, пожежа3, муляр4, огорожа5.

Г Камінь1, узбережжя2, долоня3, соловей4, гусінь5.
^ 4) Установіть відповідність між назвою твору та уривком.

А Вічний революцьонер –

Дух, наука, думка, воля.
Б Стоїть гора високая;

Зелений гай шумить.
В Панів за те там мордовали

І жарили зо всіх боків,

Що людям льготи не давали

І ставили їх за скотів.
Г За Києвом та за Дніпром

Попід темним гаєм,

Ідуть шляхом чумаченьки,

Пугача співають.
1. „Журба” Л. Глібова.

2. .„Гімн” І. Франка.

3. „Всякому місту звичай і права” Г. Сковороди.

4. „Катерина” Т. Шевченка.

5. „Енеїда” І. Котляревського.
5) Установіть відповідність між назвами творів і стилем.

1. „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” А романтизм

2. „Чорна рада” Б реалізм

3. „Бджола і Шершень” В сентименталізм

4. „Маруся” Г бароко

Д класицизм
Завдання ІІ рівня

1. Виконайте частковий орфографічний та пунктуаційний аналіз тексту: замість крапок вставте пропущені орфограми, оформіть речення пунктуаційно.

Найцінніше багатство моєї землі люди які з(с)/покон/віків не/скорено несли прапор боро...ьби за її національно/соціальне визволення. Всесвітньо/відомі імена Тараса Шевченка і Богдана Хмельницького стали національними символами українського народу його героїчною м...нтальністю. І скільки їх не/зборених майстрів українського нев...янучого слова й пензля невмирущої української пісні творців національної культури імена яких безперечно замовчувалися або промовлялися неголосно бе...звучно всі вони сподвижники минулого і керманичі майбутнього є гордістю моєї Ч(ч)еркаської З(з)емлі.
2. Запропонуйте правильні варіанти до поданих конструкцій, що засвідчують порушення норм літературної мови.

Таке ставлення являється причиною; моя точка зору така; діюче законодавство; дослідження в області фізики; бувший президент; гарно виглядаєш.


3. З’ясуйте сутність питання:

Дайте вичерпну інформацію про фільм (знятий за однойменним твором М. Коцюбинського), поява якого на екранах мала вплив на розвиток літератури і культури загалом другої половини ХХ ст.
Завдання ІІІ рівня

1. Виконайте повний синтаксичний розбір речення (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням), надпишіть частини мови. Виконайте морфемний та словотвірний розбір виділеного слова:

Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви „І”, а також, витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви „Є”, що зрізаний з неба разом із ниточкою, бо кажуть, дитино, що мова наша – солов’їна (І. Малкович).
2. Зробіть цілісний літературознавчий аналіз поезії В. Беля

***

Співало літо рясно на покосах,

^ Петрівка жар із горна вимітала,

Блакить прозора в променистих росах

Початок літа в чебрецях купала.
Ріки манила прохолода синя,

Забута пісня аж у саме серце,

І матіола п’янко попросила

Зібрати щастя в золоте відерце.
Стара черемха заздро поглядала

На першу вишню, визрілу несміло,

А літо, мов на крилах, колихало

Надій людських гармонію стосилу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Конкурс-захист проводиться у три етапи iconКонкурс проводиться серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів у три етапи
Луганській області на 2011-2014 роки згідно з Положенням про обласний конкурс учнівської творчості «Мій земляк Борис Грінченко»,...
Конкурс-захист проводиться у три етапи iconКонкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових...
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України проводиться з метою виявлення,...
Конкурс-захист проводиться у три етапи iconКонкурс пройде у два етапи: І етап − відбірковий (заочний) проводиться...
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді у квітні – травні цього року буде проводитись Всеукраїнський конкурс...
Конкурс-захист проводиться у три етапи iconКонкурс проводиться щорічно під егідою юнеско у два етапи: національний...
Заставна, вул. Незалежності, 88 тел. (03737) 2-15-98
Конкурс-захист проводиться у три етапи iconКонкурс-захист проектних робіт проводиться рмо вчителів української...

Конкурс-захист проводиться у три етапи iconКонкурс проводиться у два етапи
Створення І розвиток Інтернет-середовища загальноосвітніх навчальних закладів (далі знз), системи загальної середньої освіти районного,...
Конкурс-захист проводиться у три етапи iconКонкурс пройде у два етапи: І етап − відбірковий (заочний) проводиться...
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді в квітні – травні цього року буде проведений VІІ всеукраїнський конкурс...
Конкурс-захист проводиться у три етапи iconКонкурс проводиться у два етапи
Просимо Вас забезпечити участь школярів 8 – 11 класів Донецької області в Міжнародному конкурсі з українознавства, який проводить...
Конкурс-захист проводиться у три етапи iconУкраїна погребищенська районна державна адміністрація вінницької області відділ освіти
В рамках свята провести конкурс захист композицій, оформлених з використанням національних традицій української садиби, зокрема рослин...
Конкурс-захист проводиться у три етапи iconЗатверджено
Повторний інструктаж проводиться через три місяці. Періодична перевірка знань з охорони праці проводиться не рідше одного разу на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка