Наявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах при директору у планах роботи закладу чи у протоколах (дата, номер, питання)
Скачати 143.7 Kb.
НазваНаявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах при директору у планах роботи закладу чи у протоколах (дата, номер, питання)
Дата конвертації19.06.2013
Розмір143.7 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
Пам’ятка

по перевірці роботи бібліотеки ______________________________________
Бібліотекар працює на___ставки, має стаж роботи ______років
Наявність виступів шкільного бібліотекаря на пед.радах чи нарадах при директору у планах роботи закладу чи у протоколах (дата, номер, питання)

Де розглядалися питання забезпечення учнів школи підручниками
Наявність перевірок роботи шкільної бібліотеки у плані роботи закладу (наказ про проведення, де розглядалося питання)

Наявність щорічних наказів про проведення інвентаризації фондів підручників
^ Документація шкільної бібліотеки:

- паспорт шкільної бібліотеки (поновлений станом на 1 вересня поточного навчального року)

- план роботи шкільної бібліотеки повинен містити такі розділи (оформлення може різнитися, але робота повинна прослідковуватись в усіх напрямках. План затверджений керівником закладу).


Основні напрямки роботи

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

Лютий

березень

Відмітка про виконання

Основні масові заходи

Наочна форма пропаганди

Робота з ББЗ

Позакласне читання

Робота з активом

Робота з пед.колективом

Робота з батьками

Робота з фондом підручників

Робота з книжковим фондом

ДБА бібліотеки

Бібліотечні уроки


В річному плані роботи обов’язково вказати теми, перерахувати форми роботи і назвати приблизний строк виконання (місяць). Більш детальний і конкретний план складається на місяць. Тут необхідно зазначати дату проведення, місце проведення, відповідальних за виконання
План роботи на місяць ______________


Число

Назва

Клас

Години

Відповідальний

- посадова інсрукція бібліотекаря (з вказаним тижневим навантаженням) –
- щоденник роботи бібліотеки ( складається зтрьох частин:

1.Облік складу користувачів


Дата

Всього

користувачів

Учні

1-4 кл

Учні

5-9 кл

Учні

10-11 кл

Вчителі

Представники

громади

………

………….

2.Облік видачі літератури за ________ місяць 2011 року


Дата

Всього

Книги

Періодика

Укр.мовою

Рос.мовою

Художня л-ра 84

С\П науки 60,70, 86,87

Педаг., псих. науки 74, 88

Прир., техн., с\г 2,3,4,5

Спорт 75

Мист., культура

76,85

Філ., фольк, л\знав 80,81,82,83
3. Масова робота
- сумарні книги (заповнені три розділи. Книги прошиті і пронумеровані, затверджені підписом і печаткою керівника):

1) ^ Частина І. Надходження до фонду

Дата запису

Номер запису по порядку

^ Звідки надійшли

або дата супровідного документа

Всього надійшло

На суму

У тому числі

для вчителів

для учнів

1

2

3

4

5

6

7

8


2) ^ Частина ІІ. Вибуття з фонд

Дата запису

Номер акта списання по порядку

^ Всього примірників

На суму

У тому числі

для вчителів

для учнів

1

2

3

4

5

6
3) ^ Частина ІІІ. Підсумки руху бібліотечного фонду підручників (у 6 графі обов’язково підпис бухгалтера про звірку щороку)

^ Рух бібліотечного фонду підручників

Всього примірників

На суму

У тому числі

Відмітка бухгалтера про звірку

для вчителів

для учнів

1

2

3

4

5

6

є на 19____р.
надійшло за
вибуло за

- реєстраційна картотека руху підручників


(Автор, назва підручника, клас)

^ Рік видання (отримання)

запису в «Сумарній книзі»

Надійшло

Вибуло

У наявності

Примітка

Кількість примірників

Ціна 1 примірника

^ Кількість примірників

Кількість примірників

1

2

3

4

5

6

7- інвентарні книги (прошиті і пронумеровані, затверджені підписом і печаткою директора)
- зошит обліку видачі підручників по класам (окремий аркуш на кожен клас, внизу підпис класного керівника або класовода, який отримує підручники на свій клас) за формою:
Облік виданих підручників класу школи

^ Прізвище, ініціали учня

Назва підручника, рік видання

Стан збереження підручників

Примітка1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

- зошит обліку видань, прийнятих на заміну загублених

(Документація, яка повинна бути в бібліотеці щодо загубленої літератури:

1. Книга (зошит) обліку загубленої літератури.

2. Акт списання загубленої літератури.

3. Акт оприбуткування літератури, отриманої від читачів взамін загубленої.

* Література, що була отримана взамін загубленої записується до інвентарної книги під новим інвентарним номером)
- зошит обліку подарункових видань

(Документація, яка повинна бути в бібліотеці щодо обліку, збереження подарованої літератури:

1. Положення про оціночну комісію.

2. Наказ школи про створення оціночної комісії та про оприбуткування подарованих видань.

3. Акт прийому та оприбуткування подарованих видань (два примірники: один – в бухгалтерію, другий – у бібліотеці).

4. Зошит обліку подарованих видань.)


  • папка «Нормативнивно-правова документація бібліотеки (закони, що регулюють діяльність бібліотеки, положення, інструкції тощо)


- папка «Обліково-звітна документація бібліотеки» . Повинна складатися з окремих розділів і зібрані матеріали за останні 5років:

А). Передплата

Б). Звіти про отриману літературу за рік

В). Відомості про інвентаризацію підручників (ОША)

Г). Бланки замовлення літератури
- правила коритсування бібліотекою (затверджені керівником закладу)


  • тематичні папки з напрацюваннями по різним напрямкам діяльності


Документація, яка повинна бути в бібліотеці щодо доставки, обліку, збереження підручників:
1. Накладна або рахунок-фактура на одержані підручники та посібники.

2. Підтвердження про отриману літературу (складається в двох примірниках).

3. Сумарна книга фонду підручників (окрема ведеться на фонд художньої літератури)

4. Картотека фонду підручників та посібників.

5. Акти видачі підручників по класах.

7. Акти передачі підручників у тимчасове користування іншим школам.

8. Підтвердження на отримані підручники у тимчасове користування.

9. Інвентаризаційний опис підручників.

10. Акти списання підручників.

11. Наявний фонд підручників за даний рік (ОША).

12. Після надходження підручників до шкільної бібліотеки складається підтвердження на їх отримання
П І Д Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я
Дирекція ЗОШ І-ІІІст. стверджує, що для шкільної бібліотеки через ТОВ «Черкасикнига» отримано навчальну літературу за накладною від «___»_________200_р. № в кількості ___ примірників на загальну суму _______ грн.___ коп. (сума прописом).
Підручники: примірників на суму_____ грн. ____ коп.

Художня література: примірників на суму_____ грн. ____ коп.
Підручники поставлено на баланс бібліотеки
Директор школи _________________

Бібліотекар _________________


^ Документація, яка повинна бути в бібліотеці щодо доставки, обліку, збереження художньої літератури:
1. Накладна або рахунок-фактура.

2. Підтвердження на отриману літературу (де чітко розділено підручники, художню літературу та посібники і вказано кількість та суму з кожного виду окремо).

3. Інвентарні книги.

4. Сумарна книга художньої літератури.

5. Реєстраційна картка з аналітично-бібліографічним описом.

6. Інвентаризаційний опис (за 5 років).

7. Акти списання.

  • наявність виставок, їх естетичне оформлення –

  • наявність картотек статей

  • наявність читального залу -

книгосховища

  • наявність відміток у формулярах обдарованих -

списки рекомендованої літератури для читання -

^ Стан книжкового фонду на момент перевірки:

художньої літератури –

підручників –

Стан забезпечення підручниками по класах (основними підручниками учні 1-10 класів повинні бути забезпечені 100%. Якщо не вистачає, то вказати яких і скільки):

1клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Графік роботи бібліотеки (на дверях бібліотеки. Часи роботи зручні для учнів. Виходячи з тижневого навантаження):

Естетичний вигляд бібліотеки:

(примітка для перевіряючого: обов’язково відмітьтеся у візитаційній книзі: хто і з якого питання відвідували)

Прізвище, ім’я, по батькові перевіряючого Підпис

Підпис бібліотекаря

Схожі:

Наявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах при директору у планах роботи закладу чи у протоколах (дата, номер, питання) iconПлан роботи первинної пофспілкової організації Енергодарської загальноосвітньої...
Участь в нарадах при директорі, виробничих нарадах зсоіально-економічних питань, тб, оп
Наявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах при директору у планах роботи закладу чи у протоколах (дата, номер, питання) iconПлан роботи первинної профспілкової організації Енергодарської загальноосвітньої...
Участь в нарадах при директорі, виробничих нарадах з соціально-економічних питань, тб, оп
Наявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах при директору у планах роботи закладу чи у протоколах (дата, номер, питання) iconПосадова інструкція бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу
Призначення на посаду бібліотекаря та звільнення з неї здійснюється наказом директора навчального закладу (далі нз) за поданням завідувача...
Наявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах при директору у планах роботи закладу чи у протоколах (дата, номер, питання) iconСмт Летичів
Питання організації оздоровлення дітей розглянуто на засіданні координаційної ради з питань організації відпочинку та оздоровлення...
Наявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах при директору у планах роботи закладу чи у протоколах (дата, номер, питання) iconРеєстр державних закупівель комунального закладу «Малобілозерська...
Номер І дата укладання договору про закупівлю (ціна зазначена у договорі, зокрема за одиницю товару, роботи, послуги)
Наявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах при директору у планах роботи закладу чи у протоколах (дата, номер, питання) iconМетодичний порадник шкільного бібліотекаря
Данний збірник стане орієнтиром у веденні документації шкільної бібліотеки та організації її роботи
Наявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах при директору у планах роботи закладу чи у протоколах (дата, номер, питання) iconПорядковий номер заявки, визначений заявником 
Реєстраційний номер та дата подання міжнародної заявки, установлені відомством-одержувачем
Наявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах при директору у планах роботи закладу чи у протоколах (дата, номер, питання) iconЗаходи щодо проведення Всеукраїнської акції
Проведення наради при директору з вчителями початкових класів  з   питання організації навчання першокласників в умовах введення...
Наявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах при директору у планах роботи закладу чи у протоколах (дата, номер, питання) iconПортфоліо бібліотекаря методичні рекомендації щодо створення портфоліо...
Портфоліо це спосіб накопичення своїх розробок: навчальних програм, методичного забезпечення, сценаріїв різних заходів І т д. Цей...
Наявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах при директору у планах роботи закладу чи у протоколах (дата, номер, питання) iconПитань для обговорення на нараді при директору
Дотримання учнями школи вимог безпеки під час роботи у шкільній майстерні, хімічному, фізичному кабінетах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка