Затверджено обговорено
НазваЗатверджено обговорено
Сторінка1/8
Дата конвертації28.06.2013
Розмір1.28 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
ВІДДІЛ ОСВІТИ УМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО ОБГОВОРЕНО

на засіданні ради на засіданні районного

районного методичного кабінету методичного об’єднання

(протокол № від ) вчителів етики

(протокол № від )

Голова ради І.М.Світова Керівник РМО

Н.І.Гергун

Методист РМК

І.М.Шарапанюк

План роботи

районного методичного об’єднання

вчителів зарубіжної літератури Уманського району

на 2010 – 2011 навчальний рік

Проблемне питання:

Диференційоване навчання учнів та впровадження

інтерактивних методів навчання

на уроках зарубіжної літератури”.


Керівник – Фіголь О.В.

Умань, 2010

Вступ

У 2009-2010 навчальному році зарубіжну літературу в загальноосвітніх навчальних закладах Уманського району викладали 44 вчителі. З них за кваліфікаційними категоріями:

«спеціаліст вищої категорії» - 15 педагогів (34%);

«спеціаліст першої категорії» - 20 учителів (46%);

«спеціаліст другої категорії» - 5 працівників (11%);

«спеціаліст» - 4 (9%).

Усього першу і вищу кваліфікаційну категорію мають 35 учителів, що становить 80%. 9 учителів мають педагогічні звання «Вчитель-методист» та «Старший учитель».

Районне методичне об’єднання вчителів працювало над вирішенням проблемного питання «Впровадження елементів інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури».

Протягом навчального року проведено одне засідання методичного об’єднання та два семінари-практикумип/п

Дата засідання

Тематика засідання

Відповідаль-

ний за

підготовку

Місце, час прове-

дення

1.

19 жовтня

2009 року

«Формування особистості учня шляхом поєднання інформаційних та інтерактивних технологій навчання при викладанні зарубіжної літератури»

Шарапанюк І.М.,

методист РМК

Гергун Н.І., керівник РМО вчителів зарубіжної літератури

Паланська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 10.00

2.

16 березня 2010 року

«Формування творчої індивідуальності учнів за особистісно орієнтованою методикою навчання. Загально педагогічні вимоги до уроку. Методи, принципи навчання.»

Шарапанюк І.М.,

методист РМК

Гергун Н.І., керівник РМО вчителів зарубіжної літератури

Родниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 10.00


Дещо покращилась робота з обдарованими дітьми. У 2008-2009 навчальному році у секції МАН «зарубіжна література» взяли участь 3 учні (минулого року було 6 учнів). Павленко Світлана Григорівна, учениця Бабанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів посіла ІІІ місце серед учасників обласного етапу.

Протягом навчального року значна увага приділялась вирішенню питань щодо усунення недоліків, виявлених комісією під час вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури, що проводилось у квітні 2007 року. Дані питання і надалі залишатимуться на контролі.

Розглядали і детально вивчались питання вимог до уроку, самоаналіз уроків учителями, диференціація та індивідуалізація навчання, використання комп’ютера на уроках тощо.

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 8-11 класів із зарубіжної літератури проводилося методичним кабінетом відділу освіти відповідно до циклограми вивчення предмету.

Перевірку проведено в 12 навчальних закладах району: Берестівецькій, Кочубіївській, Оксанинській, Родниківській, Колодистенській, Сушківській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів та Рижавському, Іванівському, Фурманському, Томашівському навчально-виховних комплексах.

Висновки зроблено на основі аналізу організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів суспільно-гуманітарного циклу, навчально-методичного забезпечення викладання шкільного курсу «Зарубіжна література», робочих навчальних планів загальноосвітніх шкіл, стану комп’ютерної підтримки вивчення зарубіжної літератури, стану внутрішньошкільного контролю, навчально-матеріальної бази шкільних кабінетів, результатів контрольних робіт у 8-11 класах, організації позакласної та позаурочної роботи з предмету.

Викладання зарубіжної літератури в закладах освіти району здійснюється за чинними програмами: «Зарубіжна література» К., 2005 (5-6 класи), «Зарубіжна література» К., 2001, 2003 (10-11 класи).

Головною метою вивчення курсу є залучення учнів до найвищих досягнень світової культури та літератури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури. У реалізації даного завдання мають допомогти шкільні бібліотеки, які певною мірою забезпечені художньою літературою. Так, є майже всі твори російських письменників та поетів, однак не завжди учні можуть скористатися повними версіями перекладів творів Стендаля, Кнута Гамсуна, Бернарда Шоу та ін. Крім того, не вистачає літератури для додаткового та позакласного читання (особливо для учнів 9-11 класів). Тому, в переважній більшості, зміст творів учні дізнаються або із хрестоматії, або ж у процесі аналізу тексту вчителем під час занять.

Станом на період вивчення стану викладання зарубіжної літератури в усіх загальноосвітніх навчальних закладах повністю виконувались навчальні плани та програми. Лише в Колодистенській (Лящук Г.І.) та Сушківській (Сотник Р.В.) зош наявне відставання на 3-4 години. Це, в свою чергу, викликало утруднення в учнів 8 класу під час написання контрольної роботи, оскільки оповідання А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» вони ще не вчили.

Прикрим є і той факт, що в жодній із перевірених шкіл не використовуються години варіативної складової на поглиблене вивчення предмету. У Текучанській та Колодистенській зош у зв’язку з профільністю (навчальний план технологічного профілю передбачає лише 1,5 год літератури на тиждень) виділено 0,5 год на зарубіжну літературу в 10 та 11 класах з метою повного виконання програми. Крім того, в старших класах Колодистенської зош (учитель Лящук Г.І.) викладається курс «Художня культура світу», що є нераціональним використанням годин варіативної складової навчального плану, оскільки програма даного курсу передбачає широке висвітлення понять теорії літератури, культури, мистецтва і рекомендована для запровадження в класах гуманітарного профілю, де й кількість годин інваріантної складової із зарубіжної літератури значно відрізняється від кількості годин, що передбачає типовий навчальний план загальноосвітнього (універсального) профілю. Таким чином, запровадження художньої культури світу в даному навчальному закладі є недоцільним.

Педагоги користуються детальними, продуманими, розробленими на основі сучасної інтерактивної методики (Матеєнко Н.О. – Фурманський НВК, Сотник Р.В. – Сушківська зош, Браславська О.Д. – Кочубіївська зош, Єщенко Л.П. та Березок Л.В. – Родниківська зош, Штунь Н.І. – Оксанинська зош, Волошина Н.В та Коц Л.М. – Іванівський НВК, Голік Н.Ю. – Ропотуський НВК, Концева В.І. – Рижавський НВК, Вакула О.Л. – Текучанська зош) поурочними планами-конспектами. Однак, не всі вчителі добросовісно готуються до навчальних занять. Продовжують користуватись схематичними поурочними планами без зазначення форм і методів роботи, не вказуючи дату проведення і порядковий номер навчального заняття, Клапчук Т.Д. (Томашівський НВК) та Лящук Г.І. (Колодистенська зош).

Перевіркою ведення сторінок зарубіжної літератури в класних журналах встановлено, що значна кількість вчителів дотримуються вимог і рекомендацій щодо оформлення записів у даному документі. Це педагоги з Фурманського (Матеєнко Н.О.), Ропотуського (Голік Н.Ю.), Рижавського (Концева В.І.) навчально-виховних комплексів та Оксанинської (Штунь Н.І.), Кочубіївської (Браславська О.Д.) загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. Проте, ряд викладачів ігнорують рекомендації і вказівки МОН, ГУОН та відділу освіти щодо ведення класних журналів. Так, у Сушківській зош (Сотник Р.В.) станом на 27.04.2007 не всім учням виставлено оцінки за тематичну атестацію, що проводилась 23.03.2007; у Колодистенській (Лящук Г.І.), Томашівському НВК (Клапчук Т.Д.) не завжди вчасно виставляються учням оцінки за вірші напам’ять та творчі роботи. Крім того, вчителі Іванівського НВК (Коц Л.М., Волошина Н.В.) ставлять оцінки за вірші напам’ять не окремою колонкою, а в колонці із зазначенням дати проведення уроку, що теж є порушенням. Такі ж помилки допускають учителі Родниківської зош І-ІІІ ступенів Єщенко Л.П. та Березюк Л.В. стосовно виставлення оцінок за творчі роботи. Комісією також встановлено факт невідповідності оцінок за контрольні роботи в зошитах та класних журналах, трапляються неперевірені творчі роботи в зошитах для контрольних робіт (Берестівецька зош, учитель Василик О.Б.); зустрічаються виправлення оцінок учням, витирання гумкою дат тощо (Томашівський НВК, учитель Клапчук Т.Д.).

Слід зазначити, що не в усіх закладах освіти району здійснюється належний адміністративний контроль за веденням педагогами класних журналів. Так, у Томашівському НВК (директор Шевчук А.О., заступник директора Зозуля Н.І.) жодного разу не перевірено класний журнал 9 класу, по одній перевірці здійснено в журналах 6 та 7 класів, що є недостатньою роботою щодо контролю з боку дирекції школи.

Робочі зошити учнів ведуться згідно вимог, зміст робіт відповідає вимогам чинних програм і Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Учителі систематично перевіряють робочі зошити, проводиться робота над помилками, має місце диференціація та індивідуалізація письмових завдань, роботи оцінюються об’єктивно, дотримується єдиний орфографічний режим. Лише в Родниківській зош І-ІІІ ступенів (учитель Березюк Л.В.) зафіксовано поодинокі випадки, коли учні-старшокласники не ведуть робочих зошитів. Такий висновок зроблено на тій підставі, що школярі не представили для перевірки свої записи та конспекти.

Учителі шкіл району постійно працюють над оновленням і поповненням навчально-матеріальної бази кабінетів зарубіжної літератури. У достатній кількості наявне методичне забезпечення кабінетів у Рижавському НВК (Концева В.І.), Текучанській зош (Поплавська Т.Л. та Вакула О.Л.), Оксанинській зош (Штунь Н.І.), Кочубіївській зош (Браславська О.Д.), Ропотуському НВК (Голік Н.Ю.). Відсутні кабінети зарубіжної літератури в Іванівському (Волошина Н.В та Коц Л.М.) та Фурманському (Матеєнко Н.О.) навчально-виховних комплексах. Потребує поповнення та поновлення навчально-матеріальна база кабінетів Родниківської зош (Єщенко Л.П. та Березюк Л.В.), Томашівського НВК (Клапчук Т.Д.), Колодистенської зош (Лящук Г.І.).

У 6 з 12 шкіл, де проводилась перевірка, вчителі з різних причин не використовують під час занять інформаційні технології, їх елементи (або ж у школі відсутні комп’ютерні навчальні програми, або вчитель не вміє користуватись комп’ютером). Слід звернути увагу на цей факт директорам навчальних закладів: Ропотуського НВК (Гончар О.Г.), Родниківської зош (Бусуйок М.П.), Фурманського НВК (Вовчок О.М.), Сушківської зош (Даценко Л.П.), Томашівського НВК (Шевчук А.О.) та Берестівецької зош (Омельченко О.П.). Найкраще комп’ютерне програмне забезпечення в Кочубіївській зош І-ІІІ ступенів, де вчитель Браславська О.Д. зібрала чимало матеріалів по творчості майже всіх письменників і поетів шкільної програми. У решті навчальних закладів педагоги працюють у напрямку більш широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій, поповнення колекції CD-дисків.

Чимало уваги викладачі надають залученню учнів до позакласної та позаурочної роботи з предмету. Так, у Колодистенській (Лящук Г.І.), Оксанинській (Штунь Н.І.), Текучанській (Поплавська Т.Л. та Вакула О.Л.) загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів та в Томашівському (Клапчук Т.Д.), Рижавському (Концева В.І.) навчально-виховних комплексах учні мають можливість вдосконалювати свої літературні здібності, формувати літературні смаки під час відвідування гуртків. У Сушківській зош (Сотник Р.В.) уже другий рік досить успішно працює гурток Малої академії наук із зарубіжної літератури. Цього року учениця 10 класу Степнова Людмила брала участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (секція зарубіжної літератури). У решті перевірених шкіл гурткова робота не передбачена навчальним планом, однак ведеться робота зі здібними до вивчення літератури учнями в індивідуальному порядку під час занять та в позаурочний час.

У переважній більшості закладів освіти району дирекцією на належному рівні здійснюється контроль за станом викладання зарубіжної літератури. Систематично директори і їх заступники відвідують заняття вчителів, вивчають систему роботи вчителя. У школах складено циклограми вивчення стану викладання предмету, вчасно видаються накази «Про підсумки вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів». Однак, слід зазначити, що в ЗНЗ району не видаються попередньо накази «Про вивчення стану викладання зарубіжної літератури», а, відтак, і не створюється відповідна комісія в складі керівника шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу та досвідчених учителів школи відповідного фаху, тому вся робота з перевірки якості викладання покладається на директора та його заступника. Має місце факт порушення циклограми вивчення якості викладання зарубіжної літератури в Родниківській зош (Бусуйок М.П.), де востаннє проведено перевірку в 1998 році (наступна мала б бути не в 2007, а в 2003 році). Комісією також встановлено, що неналежним чином ведеться контроль за станом викладання предмету в Колодистенській зош та Томашівському НВК, де керівники аналізують заняття досить схематично, мету відвідування не вказують, висновки роблять формальні, поверхові, нечіткі, пропозиції неадресні, неконкретизовані, не вказують термін виконання даних пропозицій.

З метою вивчення рівня навчальних досягнень учнів 8-11 класів проведені контрольні роботи комбінованого типу, що складались із тестових питань відкритого й закритого характеру (І-ІІІ рівні) та творчих завдань (ІV рівень). Питання для контрольної перевірки складено у відповідності до діючої навчальної програми «Зарубіжна література» К., 2001.

Контрольною перевіркою охоплено 301 учня 8-11 класів. Із завданнями на початковому рівні справились 53 учнів, що становить 17,6%, на середньому – 113 (37,5%), на достатньому – 100 (33,2), на високому – 36 учнів (11,7%). Якісний показник навчальних досягнень учнів по району становить 44,9; середній бал – 6,2. Найкращі результати показали учні Кочубіївської зош, де середній бал становить 8,2; якісний показник навчання – 88,0%. Найнижчі результати в учнів Берестівецької зош: середній бал – 4,6, якісний показник – 24,1%.

Аналіз контрольних робіт свідчить про те, що учні не вміють висловлювати свої думки, обґрунтовувати відповіді, логічно будувати речення, не всі учні володіють технікою виконання тестових завдань, неправильно виконують завдання типу «Знайдіть відповідники». Відповідально поставилися до перевірки контрольних робіт вчителі: Штунь Н.І. (Оксанинська зош), Браславська О.Д. (Кочубіївська зош), Сотник Р.В. (Сушківська зош), Концева В.І. (Рижавський НВК). Необ’єктивно оцінили роботи учнів (не виправлено помилки в творчих завданнях і тому не враховано їх під час перевірки, неправильно перевірено виконання тестових завдань, невірно пораховано загальну кількість балів за виконані завдання різних рівнів тощо) Березюк Л.В. (Родниківська зош), Василик О.Б. (Берестівеька зош), Клапчук Т.Д. (Томашівський НВК), Волошина Н.В. (Іванівський НВК).

Проведено моніторинг якості викладання зарубіжної літератури (додаток 1)

Завдання на 2010-2011 навчальний рік:

1. Посилити роботу з підготовки учнів до участі в районному та обласному етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Постійно

2. Працювати над підвищенням свого фахового рівня шляхом самоосвіти: відвідування районних семінарів-практикумів та засідань методичного об’єднання, опрацювання джерел фахової періодичної преси, про що робити відмітки у зошитах самоосвіти

Постійно

3. Опрацювати критерії оцінювання знань учнів, об’єктивно оцінювати їх навчальні досягнення

Постійно

4. Здійснювати належний контроль за веденням учнями робочих зошитів

Систематично

5. З метою більш широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій використовувати як наочність власноруч створені електронні презентації та матеріали, розміщені на сторінках мережі Інтернет

Періодично

6. Працювати над поповненням навчально-матеріальної бази кабінетів та методичних стінок

Постійно

7. З метою формування в учнів навичок грамотного письма виправляти мовленнєві помилки в письмових роботах, звертати увагу на повноту і чіткість висловлювань

Постійно

Додаток 1

І семестр

№пп


Назва школи

Кількість учнів

Високий

Достатній

Середній

Початко-вий

Середній бал

Якісний показник

УЧ

%

УЧ

%

УЧ

%

УЧ

%

1

Гродзевська

29

3

10

10

38

14

48

2

6

6,8

48

2

Коржівська

21

6

28

14

67

1

5

-

-

8,1

95

3

Краснопільська

38

9

24

18

47

10

26

1

3

7,5

71

4

Піківецька

25

7

28

10

40

7

28

1

4

7,6

68

5

Посухівська

43

10

23

18

42

14

33

1

2

7,4

65

6

Пугачівська

24

5

19

13

27

6

14

-

-

8,0

46

7

Ропотуська

32

2

10

21

67

8

24

1

3

7,3

73

8

Томашівська

23

6

26

9

39

8

35

-

-

7,1

65

9

Фурманська

33

6

18

20

60

5

15

2

7

7,7

64

10

Черповодівська

28

9

32

9

32

9

32

1

4

7,5

64

^ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

1

Бабанська

196

39

20

75

39

71

36

11

5

7,1

59

2

Берестівецька

76

15

20

36

47

24

31

1

2

7,7

67

3

Гереженівська

58

17

29

20

35

19

33

2

3

7,4

64

4

Городецька

105

14

13

50

48

26

25

15

14

6,7

61

5

Городницька

68

12

18

29

43

24

35

3

4

7,0

61

6

Громівська

63

22

35

25

40

14

22

2

3

8,1

75

7

Дмитрушківська

144

43

30

52

36

28

19

21

15

7,4

67

8

Доброводівська

95

20

21

33

34

38

39

4

5

7,1

55

9

Дубівська

87

23

26

37

43

24

28

3

3

7,6

69

10

Затишанська

39

8

20

7

18

15

37

9

23

5,9

38

11

Іванівська

103

19

21

25

24

59

65

-

-

6,6

45

12

Колодистенська

119

33

28

47

40

31

26

8

7

7,5

68

13

Косенівська

76

18

23

28

36

30

41

-

-

7,5

59

14

Кочержинська

92

13

14

47

52

28

30

4

4

7,2

66

15

Кочубіївська

75

23

31

39

51

11

15

2

3

8,2

82

16

Ладижинська

172

24

13

52

29

67

37

29

21

6,5

42

17

Оксанинська

83

10

12

28

34

39

47

6

7

6,4

46

18

Паланська

93

29

31

33

36

24

26

7

7

7,5

67

19

Полянецька

97

20

21

38

39

32

33

7

7

7,1

60

20

Рижавська

67

15

22

14

21

27

40

11

17

6,6

43

21

Рогівська

54

11

21

18

34

17

32

8

13

6,8

55

22

Родниківська

142

28

20

70

49

42

29

2

2

7,5

69

23

Собківська

58

17

30

13

22

26

44

2

4

7,4

52

24

Старобабанівська

133

26

16

51

38

41

31

15

11

7,1

58

25

Сушківська

109

18

17

40

37

42

39

9

5

6,5

54

26

Танська

44

5

11

19

43

19

43

1

3

6,6

54

27

Текучанська

82

7

9

33

40

35

43

7

9

6,6

49

28

Шаринська

37

18

49

7

19

10

27

2

5

8,0

68

29

Юрківська

134

19

14

44

33

46

34

25

19

6,3

47

30

Ятранівська

77

20

26

29

38

25

33

3

3

7,8

64

По району

3074

649

21

1181

38

1016

33

228

8

7,2

59
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Затверджено обговорено iconПравила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено»
Складено відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників загальноосвітніх шкіл системи освіти та на основі...
Затверджено обговорено iconЗатверджую
Обговорено та рекомендовано на засіданні комісії соціально-економічних дисциплін з напряму підготовки
Затверджено обговорено iconВступ до фаху
Обговорено та рекомендовано до затвердження методичною комісією з напряму підготовки 030509 Облік І аудит «ОА»
Затверджено обговорено iconПлан роботи творчої групи єлизаветівської сзш обговорено на засіданні творчої групи
Виявляти, вивчати І розповсюджувати передовий педагогічний досвід вчителів школи
Затверджено обговорено iconНавчально-методичний посібник обговорено та схвалено на засіданні кафедри
Цивільне право України (загальна частина): Навчально−методичний посібник/Укладач к ю н., доц. Берестова І. Е. − Київ: ??????, 2007.−...
Затверджено обговорено iconПлан роботи методичної ради чубарівської зош І-ІІІ ступенів обговорено...
Сприяти збагаченню педагогічного процесу новими прогресивними І більш досконалими методами І засобами навчання, розвитку педагогічної...
Затверджено обговорено iconПлан роботи методичної ради єлизаветівської сзш обговорено на засіданні методичної ради
«Усвідомлення учнями екологічних проблем, характерних для сільської та міської місцевості, формування в них досвіду спілкування у...
Затверджено обговорено iconЗатверджено
...
Затверджено обговорено iconОбговорено та схвалено на засіданні методичної комісії викладачів...
Мета: глибше ознайомити учнів з поезією та картинами Тараса Шевченка, вчити сприймати творчість Кобзаря серцем І душею; розвивати...
Затверджено обговорено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка