Календарно-тематичний план практичних занять з хірургії для студентів лікувального факультету V курсу (модуль 2) на 2010 2011 навчальний рік
Скачати 100.94 Kb.
НазваКалендарно-тематичний план практичних занять з хірургії для студентів лікувального факультету V курсу (модуль 2) на 2010 2011 навчальний рік
Дата конвертації03.08.2013
Розмір100.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы

“ЗАТВЕРДЖУЮ”___________________

декан факультету

проф. Смирнов С.М.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


практичних занять з хірургії

для студентів лікувального факультету V курсу (модуль 2)

на 2010 – 2011 навчальний рік


№ п/п

Тема практич­ного заняття
Питання що підлягають вивченню

Перелік практичних навичок

годин

1.

Гнійні захворювання легень. Класифікація. Особливості клінічного перебігу, диференційна діагностика. Методи консервативного і хірургічного лікування.
Класифікація гнійних захворювань легень. Етіо­логія та патогенез абсцесу та гангрени легень, бронхоектазій. Клінічні форми гангрени, абсцесу легень в стадії «до розкриття». Клінічні прояви хронічного абсцесу. Додаткові методи обстежен­ня хворого. Диференційна діагностика. Тактика лікування хворих із гострим гангренозним абсце­сом легень, гангреною легень, бронхоектазіями, кістами та стафілококовою деструкцією.

Методи клінічного лабораторного та інструментального обстеження. Інтерпретація рентгенограм. Бронхоскопія. Мето­ди санації трахеоб-ронхіального дерева. Ведення перед- і піс­ляопераційного пері­оду.
2

2.

Геморой. Гост­рі і хронічні парапроктити. Тріщини пря­мої кишки. Поліп прямої кишки.
Класифікація геморою. Клініка. Обсяг обстеження. Консервативне та хірургічне лікування. Ускладнення геморою та їх лікування.

Етіологія, класифікація гострого парапроктиту. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика із запаленням епітеліальних куприкових ходів, раком прямої кишки. Лікування гнійного та анаеробного парапроктиту. Хронічний парапроктит. Причини виникнення нориць прямої кишки. Класифікація, лікування. Причини виникнення тріщин прямої кишки. Клініка, діагностика, консервативне і хірургічне лікування. Клініка поліпів прямої кишки. Диференційна діагностика. Лікування.

Методи клінічного лабораторного та інструментального обстеження. Ректоро-маноскопія. Методи операцій. Ведення перед- і післяопера­ційного періоду.3

Артеріальні тробмози і ємболії. Гостра ішемія кінцівок. Клінічні стадії перебігу. Діагностика, дифдіагностика. Методи хірургічного лікування.
Причини гострого тромбозу та емболії магістральних артерій. Клініка, класифікація гострої ішемії нижніх кінцівок. Ускладнення емболії та гострого тромбозу. Хірургічна тактика при емболії та гострому тромбозі. Особливості ведення післяопераційного періоду. Тромболітичні препарати. Методи контролю та корекції зсідання крові.

Методи клінічного лабораторного та інструментального обстеження. Інтерпретація рентгенограм. Методика черезшкі-рної катетеризації аорти та магістраль­них артерій за Сельдінгером. Ведення перед- і післяопераційного періоду.4

Абдомінальний ішемічний синдром. Клініка, діагностика. Диференційна діагностика. Ускладнення. Методи лікування.
Причини виникнення абдомінального ішемічного синдрому. Клініка, спеціальні методи обстежен­ня, лікування. Післяопераційні ускладнення. Хірургічна тактика. Особливості ведення післяопераційного періоду. Тромболітичні препарати. Методи контролю та корекції зсідання крові.

Методи клінічного лабораторного та інструментального обстеження. Інтерпретація рентгенограм. Методика черезшкі-рної катетеризації аорти та магістраль­них артерій за Сельдінгером. Ведення перед- і післяопераційного періоду. Методи фармакологічної корекції засідання крові5

Захворювання стравоходу
Ахалазія кардії. Етіологія та патогенез. Клінічні стадії. Діагностика. Диференціальна діагностика із раком стравоходу. Консервативне та оператив­не лікування. Дивертикули стравоходу. Етіологія та патогенез. Класифікація, клініка, методи діаг­ностики. Консервативне і оперативне лікування. Ускладнення дивертикулів стравоходу Лікуваль­на тактика. Опіки стравоходу. Клінічні стадії. Невідкладна діагностична та лікувальна програ­ма. Консервативне лікування. Хірургічне ліку­вання рубцевих звужень стравоходу.

Методи клінічного лабораторного та інструментального обстеження. Інтерпретація рентгенограм. Езофагоскопія. Ведення перед- і післяопераційного періоду.
6


Інфаркт міокарда. Аневризма серця. Порушення провідності. Покази до хірургічного лікування. Сучасні методи діагностики та малоінвазивні методи лікування захворювань серця.
Класифікація ішемічної хвороби серця. Клініка, діагностика. Хірургічне лікування ішемічної хво­роби та інфаркту міокарду. Післяінфарктна анев­ризма серця. Клініка, діагностика, показання до хірургічного лікування. Повна атріовентрикуляр-на блокада та синдром слабкості синусового вуз­ла. Клініка, діагностика, показання до оператив­ного лікування. Види і показання до тимчасової, постійної електростимуляції.

Методи клінічного лабораторного та ін­струментального об­стеження. Інтерпре­тація рентгенограм, ЕКГ, ФКГ, УЗД.
7


Варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Класифікація. Ускладнення. Діагностика. Спеціальні методи дослідження. Методи хірурггічного лікування.
Етіологія і патогенез варикозного розширення вен. Класифікація, клініка, методи обстеження. Функціональні проби. Флебографія. Методи хірургічного лікування. Антикоагулянтна тромболітична терапія.

Методи клінічного лабораторного та інструментального обстеження. Функціональні проби. Методика флебографії. Послідовність вико­нання сафенектомії. Ведення перед- і післяопераційного періоду.
8

Діагностика та лікування гострих захворювань перифиричних вен верхніх та нижніх кінцівок.
Гострий тромбофлебіт поверхневих вен нижніх кінцівок. Клініка, лікування. Гострий тромбофлебіт глибоких вен гомілки, здухвинно-стегневого сегменту: клініка, лікування. Гострий тромбоз нижньої порожнистої вени. Си­ндром Педжета-Шретера. Синдром Бадда-Кіарі. Лікування тромбозу магістральних вен. Антикоа-гулянтна тромболітична терапія.

Методи клінічного лабораторного та інструментального обстеження. Функціональні проби. Методика флебографії. Послідовність вико­нання сафенектомії. Ведення перед- і післяопераційного Дозування і
9

Єутиреоїдний і токсичний зоб. Класифікація. Спеціальні методи дослідження. Діагностика. Диференційна діагностика. Предопераційна підготовка. Хірургічне лікуваняя.
Етіологія, патогенез. Класифікація захворювань щитовидної залози. Основні симптоми. Методи обстеженна щитовидної залози. Передопераційна підготовка хворих на тиреотоксикоз. Показання до операції і методи операцій. Післяопераційні ускладнення: клініка, діагностика, лікування. Зоб Ріделя, Хашімото. Лікування. Тиріоідити та струмити. Діагностика, лікування.


Методт клінічного лабораторного та інструментального обстеження.УЗД. Методи операцій. Ведення перед- і післяопераційного періоду.
10

Травми грудної клітки. Класифікація. Ранні та пізні ускладнення. Перша лікарська допомога та тактика лікування.
Класифікація пошкоджень грудної клітки. Основні симптоми пошкодження грудної клітки без і з пошкодженням внутрішніх органів. Класифікація пневмотораксу. Симптоми гострої дихальної недостатньості. Класифікація і клініка післятравматичних гемотораксів. Невідкладна діагностична програма при пошкодженнях грудної клітки. Лікувальна тактика при пневмотораксі (відкритому, закритому, напруженому, обмеженому), гемотораксі, медіастінальній емфіземі, флотуючих переломах ребер. Діагностика і лікування проникаючих поранень серця. Тріада симптомів пораження серця. Ранні і пізні ускладнення травми грудної клітки.

Методи клінічного лабораторного та інструментального обстеження. Інтерпретація рентгенограм. Методи виконання плевральної пункції, торакоцентезу, торакоскопії. Засоби дренування плевральної порожнини, средостіння. Методика виконання торакотомії. Інтенсивна терапія травматичного шоку, гострої крововтрати. Ведення перед- і після-операційного періоду
11

Хронічна ішемія нижніх кінцівок. Облітеруючій атеросклероз та ендартеріїт. Класифікація хронічної ішемії і рівнів оклюзії аорти та артерій нижніх кінцівок.
Етіологія та патогенез облітеруючого атероскле­розу. Класифікація за рівнем оклюзії. Клініка, методи обстеження артеріальної системи. Такти­ка лікування. Показання та методи консерватив­ного і хірургічного лікування Післяопераційні ускладнення. Реабілітація хворих. Етіологія та патогенез облітеруючого ендартерії­ту. Клініка, діагностика. Диференційна діагнос­тика із облітеруючим атеросклерозом. Консервативні та оперативні методи лікування.

Методи клінічного лабораторного та інструментального обстеження. Інтерпретація рентгенограм. Методика черезшкі-рної катетеризації аорти та магістральних артерій за Сельдінгером. Ведення перед- і післяопераційного періоду. Методи фармакологічної корекції засідання крові.
12

Тромбоємболія легеневої артерії. Клініка, діагностика, лікування. Засоби профілактики.
Клініка, діагностика, лікування. Засоби профілактики. Реабілітація.

Методи клінічного лабораторного та інструментального обстеження. Інтерпретація рентгенограм. Методи фармакологічної корекції засідання крові.
13

Аневризма аорти. Клініка, діагностика, лікування.
Класифікація, клініка, діагностична програма та лікування аневризм аорти. Розшарувальна аневризма черевної частини аорти. Клініка. Діагностика. Показання до хірургічного лікування.

Методи клінічного лабораторного та інструментального обстеження. Інтерпретація рентгенограм, аортограм, ехограм. Методи оперативних втручань.
14

Набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Вибір методу лікування. Методи оперативних втручань.
Класифікація ішемічної хвороби серця. Клініка, діагностика. Хірургічне лікування ішемічної хво­роби та інфаркту міокарду. Післяінфарктна анев­ризма серця. Клініка, діагностика, показання до хірургічного лікування. Повна атріовентрикуляр-на блокада та синдром слабкості синусового вузла. Клініка, діагностика, показання до оперативного лікування. Види і показання до тимчасової, постійної електростимуляції. Набуті вади серця. Клініка, методи діагностики. Методи консерва­тивного та оперативного лікування. Експертиза працездатності .

Методи клінічного лабораторного та ін­струментального об­стеження. Інтерпре­тація рентгенограм, ЕКГ, ФКГ, УЗД.
Завідуючий кафедрою хірургії з основами торакальної,

кардіоваскулярної та пластичної хірургії

доктор медичних наук, професор І.В.Іоффе

Затверджено на кафедральній нараді __31_ ___08_______ 2010 рокуУзгоджено "__2___" _______09_______2010 року

Голова ЦМК, професор Комаревцев В.М.

Схожі:

Календарно-тематичний план практичних занять з хірургії для студентів лікувального факультету V курсу (модуль 2) на 2010 2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи для...
Ендотоксикоз в хірургії: основні причини, патогенез. Ендотоксичний шок. Синдром поліорганної недостатності. Комплексна діагностика...
Календарно-тематичний план практичних занять з хірургії для студентів лікувального факультету V курсу (модуль 2) на 2010 2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план практичних занять для студентів лікувального...
Сучасні методи діагностики хірургічних захворювань. Лапароскопична дігностика, ендоскопична хірургія, рентгенохірургія, хірургія...
Календарно-тематичний план практичних занять з хірургії для студентів лікувального факультету V курсу (модуль 2) на 2010 2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план занять курса за вибором для студентів...
Установка внутрисосудистых устройств (кава-фильтров, стент-фильтров и пр.) как метод профилактики тэла
Календарно-тематичний план практичних занять з хірургії для студентів лікувального факультету V курсу (модуль 2) на 2010 2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план практичних занять з дисципліни «сестринська...
Модуль «Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення»
Календарно-тематичний план практичних занять з хірургії для студентів лікувального факультету V курсу (модуль 2) на 2010 2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план лекцій з хірургії для студентів лікувального...
Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, гострої та хронічної емпієми, піопневмотораксу. Лікувальна тактика. Дренування...
Календарно-тематичний план практичних занять з хірургії для студентів лікувального факультету V курсу (модуль 2) на 2010 2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини
Змістовий модуль Основні симптоми та синдроми при захворюваннях органів дихання
Календарно-тематичний план практичних занять з хірургії для студентів лікувального факультету V курсу (модуль 2) на 2010 2011 навчальний рік iconТематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету...
Ематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р
Календарно-тематичний план практичних занять з хірургії для студентів лікувального факультету V курсу (модуль 2) на 2010 2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план практичних занять на циклі «Педіатрія,...
...
Календарно-тематичний план практичних занять з хірургії для студентів лікувального факультету V курсу (модуль 2) на 2010 2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «пропедевтика педіатрії»...
З дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету
Календарно-тематичний план практичних занять з хірургії для студентів лікувального факультету V курсу (модуль 2) на 2010 2011 навчальний рік iconТематичний план лекцiй з пропедевтики внутрiшньої медицини для студентів...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка