“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.”
Назва“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.”
Сторінка3/6
Дата конвертації02.03.2013
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6

* У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого — писемного. Умовне позначення у таблиці — (у + н).

Пропонуємо орієнтовне календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу з урахуванням скорочення терміну навчання у 2011/12 навчальному році.

^ Орієнтовне календарно-тематичне планування

11 клас. Рівень стандарту (1 урок на тиждень)Дата

Тема (основний зміст) уроку

І семестр

1.
Загальна характеристика розвитку літератури першої половини XX ст. Авангардизм в літературі. Доля реалізму. Елітарна та масова культура.

2.
РМ. Складання тез за темою «Авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «революція в мистецтві» (за підручником).

3.
Ф. Кафка. Загальна характеристика творчості. Концепція світу та людини в оповіданні «Перевтілення».

4.
Проблема метафоричного світобачення в оповіданні «Перевтілення». Символічність образного світу твору. Вплив Ф. Кафки на розвиток всесвітньої літератури.

5.
Дж. Джойс — видатний ірландський письменник-модерніст. Характерні риси його творчості та їх утілення в психологічному есе «Джакомо Джойс».

6.
«Потік свідомості» та аналіз психології людини в психологічному есе «Джакомо Джойс». Вплив Джойса на всесвітню літературу.

7.
РМ. Реконструкція лінійного сюжету есе «Джакомо Джойс» (усно).

8.
Контрольна робота.

9.
М. Булгаков — видатний російський письменник. Булгаков і Київ. «Майстер і Маргарита». Особливості композиції твору.

10.
Проблематика та характеристика головних образів роману.

11.
Воланд і його почет. «Магічний реалізм» у творі. Контрольний домашній твір.

12.
Глибинні зрушення в поезії XX століття. Модернізм і основні течії європейської поезії XX століття. Поезія P.M. Рільке та Гійома Аполлінера.

13.
«Срібна доба» російської поезії, її авангардистські та модерністські течії. Поезія 0.Блока та Анни Ахматової. Виразне читання напам’ять.

14.
Контрольний твір. Наш світ очима митців-модерністів.

15.
ПЧ. Література першої половини XX ст.(за вибором вчителя).

16.
Особливості літературного процесу другої половини XX ст.

^ II семестр

17.
Бертольт Брехт — видатний німецький письмен ник. «Епічний театр» Б. Брехта, його теоретичні засади та творча практика. Проблематика та художні особливості п’єси «Життя Галілея». Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми.

18.
РМ (письмово) Розгорнута відповідь на питання «Чи актуальні нині проблеми відповідальності вченого за свої відкриття, поставленні у п’єсі «Життя Галілея» Б. Брехта»?

19.
Альбер Камю — видатний французький письменник. Камю і екзистенціалізм. «Чума» — антифашистський роман-притча. Філософський сенс притчі про чуму.

20.
РМ (усно) Характеристика основних образів твору. Проблема вибору в творі. Контрольний домашній твір.

21.
Е. Хемінгуей — видатний американський письменник. «Старий і море» — повість-притча про людину. Образ Сантьяго. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст повісті. Місце Хемінгуея в американській і всесвітній літературі.

22.
Г. Гарсіа Маркес — відомий колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії. Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в оповіданні «Стариган із крилами».

23.
Зустріч людей із янголом, її символічний сенс. Трагікомічне зображення ставлення людей до дива.

24.
Контрольний твір. Принцип айсберга і художній текст (роль інакомовлення в літературі XX століття).

25.
Література постмодернізму та її характерні ознаки. Особливості сучасного літературного процесу та його найяскравіші постаті.

26.
М.Павич — сербський письменник-постмодерніст. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

27.
Використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М.Павича.

28.
Контрольна робота.

29.
ПЧ Література початку XXI ст.

ЗО.
Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя, Відродження, XVII і XVIII століть, а також XIX століття (доба романтизму).

31.
Найвидатніші здобутки світової літератури XIX століття (доби реалізму та раннього модернізму), а також XX — початку XXI століття (у т.ч. сучасного літературного процесу).

^ Орієнтовне календарно-тематичне планування

11 клас. Академічний рівень (2 уроки на тиждень)Дата

Тема (основний зміст) уроку

І семестр

1.
Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX — на початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г.Ібсена, А.Чехова, Дж. Б. Шоу.

2.
Г.Ібсен — видатний норвезький драматург, творець «нової драми». Новаторство Ібсена-драматурга. «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма.

3.
Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі «Ляльковий дім». Характеристика образу Нори.

4.
РМ Диспут: ваше особисте ставлення до вчинку Нори.

5.
Складність і неоднозначність художнього процесу І пол. XX ст. Модернізм як некласична модель культури, найповніше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту XX ст.

6.
Авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм). Доля реалізму в літературі І пол. XX ст. Елітарна та масова культура.

7.
Ф. Кафка. Загальна характеристика творчості.

8.
Концепція світу та людини в оповіданні «Перевтілення».

9.
Проблема метафоричного світобачення в оповіданні «Перевтілення». Символічність образного світу твору. Вплив Кафки на розвиток всесвітньої літератури.

10.
Контрольний твір

11.
Джеймс Джойс — видатний ірландський письменник-модерніст. Характерні риси його творчості та їх прояв в есе «Джакомо Джойс». «Потік свідомості» та аналіз психології людини у психологічному есе «Джакомо Джойс».

12.
Джерела «потоку свідомості» в есе. Спроба «реставрації» сюжету твору. Вплив Джойса на всесвітню літературу.

13.
Контрольна робота.

14.
Михайло Олександрович Булгаков — видатний російський письменник. Булгаков і Київ.

15.
«Майстер і Маргарита». Особливості композиції твору.

16.
«Московські» та «єршалаїмські» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку.

17.
Проблематика роману. Характеристика головних образів твору.

18.
РМ (письмово). Складання цитатної характеристики (або анкети) образів Майстра та Маргарити.

19.
Воланд і його свита. «Магічний реалізм» у творі

20.
Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми їхніх взаємовідносин. Контрольний домашній твір. Художня література на межі ХІХ-ХХ століть традиції та новаторство (на матеріалі вивчених творів).

21.
Загальна характеристика творчості Р.М.РІльке.

22.
Загальна характеристика творчості Аполлінера.

23.
Загальна характеристика творчості Ф.Гарсіа Лорки.

24.
«Срібна доба російської поезії». Загальна характеристика творчості О.Блока.

25.
Загальна характеристика творчості Анни Ахматової.

26.
Загальна характеристика творчості Б.Пастернака.

27.
РМ. Виразне читання віршів.

28.
Контрольна робота

29.
ПЧ. Сторінками художньої літератури І половини XX ст.

30.
Особливості літературного процесу другої половини XX ст. Нові явища та тенденції в літературі кінця XX ст.

31.
Підсумковий урок.

^ II семестр

32.
Бертольт Брехт — видатний німецький письменник. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади та творча практика.

33.
Проблематика та художні особливості п’єси «Життя Галілея».

34.
Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми.

35.
А. Кдмю — французький письменник, лауреат Нобелівської премії. Його філософські й естетичні погляди. Роман «Чума» як еволюція «від естетики абсурду до естетики бунту».

36.
РМ (письмово) Філософія екзистенціалізму в цитатах з роману «Чума».

37.
Роман «Чума» як узагальнене трактування зла в контексті людського буття і як ствердження необхідності боротьби з ним при неможливості повного й остаточного подолання.

38.
РМ (усно). Характеристика основних образів роману. Проблема вибору у творі. Особливості поетики й стилю.

39.
Е. Хемінгуей — видатний американський письменник. «Старий і море» — повість-притча про людину. Образ Сантьяго.

40.
«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст повісті. Місце Хемінгуея в американській і всесвітній літературі.

41.
Контрольна робота.

42.
Своєрідність японської літератури XX ст. Кавабата Ясунарі — «красою Японії народжений». Вишукана простота стилю письменника.

43.
Відображення національної естетики та етики в романі «Тисяча журавлів».

44.
Чайна церемонія та її доля у XX ст. як утілення глобалізації та вульгаризації національного колориту.

45.
Інтенсивний розвиток латиноамериканської літератури в другій пол. XX ст. Г.Гарсіа Маркес — відомий колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії. Роман «Сто років самотності» як твір «магічного реалізму».

46.
Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в романі «Сто років самотності».

47.
Проблематика та система образів твору. Родина Буендіа у художньому часі й просторі твору.

48.
Контрольний твір. Роль інакомовлення в літературі XX століття (на матеріалі вивчених творів).

49.
Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика.

50.
Мистецтво постмодернізму та його стосунки з елітарною та масовою культурою. «Найяскравіші представники постмодерністської прози.

51.
М.Павич — сербський письменник-постмодерніст. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

52.
Використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М.Павича.

53.
П.Зюскінд — сучасний письменник-постмодерніст. Риси постмодернізму в повісті «Запахи, або Історія одного вбивці»: «віртуальний історизм» («імітація» світогляду Франції доби Просвітництва); захоплюючий детективний сюжет, можливість багатьох варіантів інтерпретації тощо.

54.
Образ Гренуя та його літературні прототипи (крихітка Цахес, персонажі Ч.Діккенса і т.д.).

55.
Контрольна робота

56.
ПЧ. Література початку XXI ст.

57.
РМ. Захист проекту «Книга, без якої я не уявляю свого життя». Контрольний домашній твір.

58.
Узагальнення та систематизація вивченого. Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження.

59.
Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII століть, а також XIX століття (доба романтизму).

60.
Найвидатніші здобутки світової літератури XIX століття (доби реалізму та раннього модернізму)

61.
Найвидатніші здобутки світової літератури XX — початку XXI століття (у т.ч. сучасного літературного процесу).

62.
Підсумковий урок.

63.
Резервний час.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconАналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів іноземних...
У 2010 – 2011 навчальному році рмо вчителів іноземних мов налічувало 54 викладачі. Аналіз якісного складу вчителів свідчить про високий...
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх...
Пріоритетним напрямком у вивченні іноземних мов стало опанування ними, як засобом спілкування. Для сучасної мовної освіти вкрай необхідні:...
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconДовідка про результати виконання підсумкових контрольних робіт з...
України та іноземних мов учнями 5-х – 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області у 2010/2011 навчальному...
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconПро особливості викладання предметів у 2010/2011 н р
Основними нормативними документами, які формують нормативно-правові засади навчально-виховного процесу та зміст шкільної освіти у...
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconМетодичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою...
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconКурсової роботи «Використання інноваційних технологій у процесі викладання...
Вступ
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 – 2012 навчальному році
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2011/2012 н р
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою...
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconТворчий конкурс з іноземних мов «Іноземні мови ХХІ століття відповіді...
Значення іноземних мов для між культурного взаєморозуміння прав людини І демократичної культури
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconРекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої...
Кабінет іноземних мов — це навчальний підрозділ школи, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями та пристроями,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка