“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.”
Назва“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.”
Сторінка6/6
Дата конвертації02.03.2013
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6

^ IV. Інтегрований курс «Література» (національної меншини та світова)

В основу інтегрованих курсів «Література (національної меншини та світова)» в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовами національних меншин покладено особистістю орієнтовану модель навчання. Це дає можливість запропонувати для вивчення якнайширшу палітру різних стилів, тем і жанрів, уникнути монотонності в доборі творів, показати різноманітність творчих і світоглядних позицій письменників.

Особистістю орієнтована модель побудови курсу узаконює варіативність у доборі вчителем текстів чи уривків із них. Опрацювання відібраних для цих класів творів дає можливість розширити та поглибити життєвий досвід учнів, формуючи їх читацьку компетенцію, художній смак і моральні принципи.

Оскільки головним завданням вивчення курсу літератури вії класі є формування інтерпретаційної свідомості сучасного учня-читача, то пріоритетним видом діяльності на уроці літератури має стати аналітична робота над текстом літературного твору. Школярі вчаться накопичувати свої спостереження над текстом, робити узагальнення у ході аналізу твору.

Тому на уроках доцільно більш активно використовувати завдання проблемно-пошукового характеру, що потребують від учнів навичок зіставлення та узагальнення. При цьому підвищується значення міжпредметної інтеграції.

Враховуючи, що інтегровані курси «Література (національної меншини та світова)» вивчаються паралельно з українською літературою, особлива увага має бути приділена взаємодії різних культур. Тому доцільно у доступній для учнів формі розкривати контактні, типологічні та генетичні міжлітературні зв’язки, виявляти роль українських письменників і перекладачів у творчості майстрів інших народів.

Під час розгляду програмових творів слід підкреслювати також взаємозв’язки літератури з іншими видами мистецтв, зважаючи, що літературний текст як факт мистецтва відображає ознаки конкретної культурної епохи, її філософські концепції. Вивчення літературних творів на тлі широкого культурологічного контексту сприятиме осмисленню фундаментальних цінностей культури.

Сьогодні перспективи розвитку багатьох шкільних дисциплін закономірно пов’язують з впровадженням у навчальний процес інноваційних технологій. Безперечно, що це стосується і уроків літератури. Отже, використання інтерактивних прийомів та форм роботи, інформаційно-комунікаційних технологій навчання має знайти своє місце під час вивчення літератури в 11 класі.

Вивчення інтегрованого курсу «Література» вії класі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою на рівні стандарту та академічному рівні здійснюватиметься за навчальною програмою «Література» (російська та світова) для 10-11 класів (автори Л. А. Сімакова, В. В. Снєгірьова); на профільному рівні — «Література» (російська та світова) для 10- 11 класів (автори В. І. Силантьєва, Т. Г. Бучацька).

Програмний матеріал навчальної програми інтегрованого курсу «Література» вії класі на рівні стандарту та академічному рівні розглядається на історико-літературній основі та подається у вигляді блоків. Така система надає можливість глибше засвоїти та осмислити особливості розвитку російської та світової літератури на кожному історичному етапі, а також сприяє вивченню світового літературного процесу.

Предметом вивчення літератури вії класі є окремий художній твір, який розглядається в історико-літературному та загальнокультурному контекстах, тому у програмі передбачається актуалізація знань учнів з літератури, історії, образотворчого мистецтва, музики.

Для формування в учнів компаративних умінь уведено рубрику «Контекст вивчення». Завдяки рубриці «Розвиток умінь роботи над текстом художнього твору», в якій передбачено навчання різних видів робіт над художнім текстом, буде надана можливість приділити увагу формуванню в учнів старших класів умінь самостійно працювати з текстом та коментувати його, переказувати текст, умінню вести діалог тощо.

У навчальній програмі інтегрованого курсу «Література (російська та світова)» на профільному рівні учням надається можливість ознайомитися з особливостями літературного процесу двох століть: у 11 класі вивчається матеріал, пов’язаний з літературними течіями га художніми творами кіпця XIX — початку XX століття, від модернізму до нових форм у мистецтві XX століття.

Уведено теми, які зорієнтовані на розвиток логічного мислення і в них закладено принцип співвідношення понять та суджень з однієї області (літератури) з поняттями та судженнями з інших областей (філософія, історія, естетика, музика тощо). Досягти цієї мети допомагає рубрика «Бесіди з художньої культури».

У рубриці «Теорія літератури» визначено мінімум теоретико- літературознавчих понять, необхідних для розуміння, аналізу, інтерпретації художнього тексту.

Рубрика «Для вивчення напам’ять» має сприяти удосконаленню навичок виразного читання, формуванню творчого, емоційного сприйняття тексту.

У деяких темах навчальної програми учителеві запропоновано низку творів, з якої він самостійно обирає один для текстуального вивчення. Отже, навчальні програми передбачають творчий підхід учителя до викладання літератури. Вчитель має право змінювати кількість годин для вивчення оглядових та монографічних тем (в межах розділу), для проведення бесід з позакласного читання та уроків розвитку мовлення. На свій розсуд і враховуючи різні форми тематичного контролю, учитель розподіляє визначені навчальною програмою години для проведення тематичної атестації.

Зазначені підходи до вивчення інтегрованих курсів «Література (національної меншини та світова)» у профільній школі закладено у наступних навчальних програмах для загальноосвітніх навчальних закладів:

 • із навчанням румунською мовою — «Література (румунська та світова)». 10-11 класи. Рівень стандарту; «Література (румунська та світова)». 10-11 класи. Філологічний напрям, профільний рівень;

 • із навчанням молдовською мовою — «Література (молдовська та світова)». 10-11 класи. Рівень стандарту;

 • із навчанням угорською мовою — «Література (угорська та світова)». 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень; «Література (угорська та світова)». 10-11 класи. Філологічний напрям, профільний рівень;

 • із навчанням кримськотатарською мовою — «Література (кримськотатарська та світова)». 10-11 класи. Рівень стандарту; «Література (кримськотатарська та світова)». 10-11 класи. Філологічний напрям, профільний рівень;

 • із навчанням польською мовою — «Література (польська та світова) «. 10-11 класи. Рівень стандарту; «Література (польська та світова). 10-11 класи. Профільний рівень»;

 • із навчанням словацькою мовою «Література (словацька та світова)». 10-11 класи. Рівень стандарту.

Підручники з української мови, рідних мов, інтегрованих курсів «Література (національної меншини та світова)» розроблені відповідно до навчальних програм рівня стандарту, але вони є базовими в профільних класах.

Відповідно до наказу МОН від 16.03.2011 р. № 235 «Про надання грифа навчальній літературі» та наказу МОНмолодьспорт від 24.05.2011 р. № 473 «Про надання грифа навчальній літературі, що може видаватись за державним замовленням 2011 року» в 2011/12 навчальному році вчителі використовуватимуть наступні підручники для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. «Українська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В.), видавництво «Літера ЛТД».

  1. «Українська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (авт. Бондаренко Н.В.), видавництво «Грамота».

  2. «Українська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (авт. Горошкіна О.М., ГІентилюк М.І., Попова Л.О.), видавництво «СИЦИЯ».

  3. «Українська мова» для ЗНЗ з навчанням румунською та молдовською мовами (авт. Бабич Н.Д.), видавництво «Світ».

  4. «Українська мова» для ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авг. Бабич Н.Д.) видавництво «Світ».

  5. «Російська мова» (11-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (авт. Давидюк Л.В.), видавництво «СИЦИЯ».

  6. «Російська мова» (11-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (авт. Пашківська H.A., Михайловська Г.О.. Распопова С.О.), видавництво «Освіта».

  7. «Російська мова» (11-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (авт. Рудяков О.М., Фролова Т.Я., Маркіна М.Г.) видавництво «Грамота».

  8. «Російська мова» (7-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (авт. Полякова Т.М., Самонова О.І.), видавництво «Генеза».

  9. «Російська мова» (7-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (авт. Корсаков В.О., Сакович O.K.), видавництво «Освіта».

  10. «Російська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою 11 клас (авт. Давидюк Л.В., Статівка В.І.), видавництво «Зодіак-ЕКО».

  11. «Російська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (авт. Михайловська Г.О., Корсаков В.О., Барабашова О.В., Камишанська О.Ю.), видавництво «Освіта».

  12. «Російська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (авт. Рудяков О.М., Фролова Т.Я., Бикова К.І.), видавництво «Грамота».

  13. «Молдовська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням молдовською мовою (авт. Фєтєску Л.І., Кьося В.В.).

  14. «Польська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою (авт. Іванова М.С.), видавництво «Світ».

  15. «Румунська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою (авт. Криган С.Г.), видавництво «Букрек».

  16. «Угорська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням угорською мовою (авт. Берегсасі А.Ф.), видавництво «Букрек».

  17. Інтегрований курс «Література (молдовська та світова)» (авт. Фетєску Л.І., Кьося В.В.).

  18. Інтегрований курс «Література (польська та світова)» (авт. Лебедь PK.), видавництво «Світ».

  19. Інтегрований курс «Література (російська та світова)» (авт. Звиняцьковський В.Я., Філенко О.М.), видавництво «Генеза».

  20. Інтегрований курс «Література (російська та світова)» (авт. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О.), видавництво «СИЦИЯ».

  21. Інтегрований курс «Література (російська та світова)» (авт. Теилінський М.В., Вологцук Є.В., Пахарєва Т.А., Кісельова Л.О.), видавництво «Літера ЛТД».

  22. Інтегрований курс «Література (угорська та світова)» (авт. Дебрецені О.О.), видавництво «Світ».

  23. Інтегрований курс «Література (румунська та світова)» (авт. Колесникова Д.О., Жар Л.С.), видавництво «Світ».

  24. Інтегрований курс «Література (кримськотатарська та світова)» (авт. Веліулаєва А.).

  25. «Кримськотатарська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням кримськотатарською мовою (авт. Мемєтов А., Алієва Л.А.).

1   2   3   4   5   6

Схожі:

“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconАналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів іноземних...
У 2010 – 2011 навчальному році рмо вчителів іноземних мов налічувало 54 викладачі. Аналіз якісного складу вчителів свідчить про високий...
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх...
Пріоритетним напрямком у вивченні іноземних мов стало опанування ними, як засобом спілкування. Для сучасної мовної освіти вкрай необхідні:...
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconДовідка про результати виконання підсумкових контрольних робіт з...
України та іноземних мов учнями 5-х – 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області у 2010/2011 навчальному...
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconПро особливості викладання предметів у 2010/2011 н р
Основними нормативними документами, які формують нормативно-правові засади навчально-виховного процесу та зміст шкільної освіти у...
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconМетодичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою...
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconКурсової роботи «Використання інноваційних технологій у процесі викладання...
Вступ
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 – 2012 навчальному році
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2011/2012 н р
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою...
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconТворчий конкурс з іноземних мов «Іноземні мови ХХІ століття відповіді...
Значення іноземних мов для між культурного взаєморозуміння прав людини І демократичної культури
“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.” iconРекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої...
Кабінет іноземних мов — це навчальний підрозділ школи, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями та пристроями,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка