Конкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України
Скачати 252.61 Kb.
НазваКонкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України
Сторінка1/4
Дата конвертації02.03.2013
Розмір252.61 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Література > Конкурс
  1   2   3   4

Винятки з наказу МОН України

від 29.12.2006 № 907Умови проведення

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України

відділення філології та мистецтвознавства
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України проводиться з метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

Конкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України:

Назва відділення

Секція

Базова дисципліна


IV. Філологія та мистецтвознавство

  1. Українська література

Українська мова та література

  1. Зарубіжна література

Українська мова та література, російська мова та література, зарубіжна література (за вибором)

  1. Фольклористика

Українська мова та література

  1. Українська мова
Українська мова та література

  1. Мистецтвознавство
Українська мова та література, образотворче мистецтво (за вибором)

  1. Літературна творчість

Українська мова та література

  1. Англійська мова

Англійська мова

  1. Німецька мова

Німецька мова

  1. Французька мова

Французька мова


^ Учасники конкурсу-захисту
У конкурсі-захисті беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх, вихованці, слухачі професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів (відповідно віку), які є членами територіальних відділень Малої академії наук України.

До участі в І етапі допускаються члени територіальних відділень Малої академії наук України та наукових товариств учнів.

До участі у наступних етапах допускаються переможці (як виняток - призери) попереднього етапу.

До участі у III етапі конкурсу-захисту у кожному науковому відділенні допускається по одній команді від Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських територіальних відділень Малої академії наук України. Кількісний склад команди повинен відповідати кількості секцій наукового відділення (не більше одного представника у секції). Заміна представництва по секціях не допускається.

Будь-які винятки щодо участі у ІІІ етапі конкурсу-захисту, не передбачені даними умовами, є неприпустимими.

Учасники конкурсу-захисту повинні дотримуватись програми і умов проведення конкурсу-захисту, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету і журі, виявляти бережливість у використанні обладнання, приладів тощо. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть бути усунуті від конкурсу-захисту та дискваліфіковані.
^ Документація конкурсу-захисту:
- копія підсумкового наказу управлінь освіти "Про результати проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України”. У разі представлення на конкурс-захист науково-дослідницьких робіт призерів (ІІ-ІІІ місця) разом з заявкою подається пояснення, завірене відповідним органом управління освітою;

- заявки на участь у II етапі конкурсу-захисту на кожного учасника;

- науково-дослідницькі роботи, оформлені відповідно до вимог;

- тези в друкованому та в електронному вигляді у кожній роботі на дискеті 3,5 дюйма (текст обсягом 1 сторінка формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Тіmеs New Roman розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі береги (поля) - 20 мм).

Під час реєстрації керівник команди подає наказ управління освіти “Про направлення та склад команди для участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України”.

Кожен учасник конкурсу додає:

- посвідчення члена територіального відділення Малої академії наук України;

- паспорт (для учасників до 16 років – свідоцтво про народження та учнівський квиток або завірену директором навчального закладу довідку з фотографією, яка перекривається печаткою на 1/3).

^ Програма конкурсу-захисту
Програма роботи кожної секції передбачає:

- конкурс науково-дослідницьких робіт;

- виконання контрольних завдань з базових дисциплін;

- захист науково-дослідницьких робіт.

Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх етапах програми конкурсу-захисту становить 100 балів.
^ Критерії оцінювання

науково-дослідницьких робіт (крім секції літературної творчості):

- складність, науковість, актуальність

- 8 балів;

- системність і повнота у розкритті теми

- 6 бали;

- аргументованість висновків

- 4 балів;

- грамотність викладу та культура оформлення

- 4 бали;

Максимальна кількість балів - 22.
^ Критерії оцінювання

науково-дослідницьких робіт секції літературної творчості:

- повнота розкриття теми та художніх образів

- 8 балів;

- оригінальність образно-художнього мислення

- 6 бали;

- власна творча неповторність

- 4 балів;

- грамотність викладу та культура оформлення

- 4 бали;

Максимальна кількість балів - 22.

^ Виконання контрольних завдань з базових дисциплін
Контрольні завдання готуються заздалегідь і передбачають 9 завдань за трьома рівнями складності:

1 рівень - 3 завдання – по 2 бали за кожне;

2 рівень - 3 завдання – по 4 бали за кожне;

3 рівень - 3 завдання – по 7 балів за кожне.

Максимальна кількість балів - 39.

Для виконання контрольних завдань дається 3 години.
^ Захист науково-дослідницьких робіт
Захист науково-дослідницьких робіт проходить у секціях. В залежності від конкретних умов проведення захисту оргкомітет може надати право присутності на захисті керівників делегації.

Для захисту надається до 10 хвилин. Оцінюється захист за такими критеріями:

- аргументація вибору теми та розкриття дослідження з урахуванням власного вкладу дослідника

- -14 балів;

- логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу дослідження


- -12 балів;

- компетентність, етика і культура учасника

- 9 бали;

- активна кваліфікована участь у веденні дискусій

- 4 бали.

Максимальна кількість балів -39.
Оцінки оголошуються після завершення кожного етапу конкурсу.

Всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не буде подано офіційної апеляції у письмовій формі. Розгляд апеляції проводиться членами журі безпосередньо з учасником конкурсу, втручання керівників команди та інших сторонніх осіб забороняється.
^ Визначення переможців та нагородження учасників
Конкурс-захист носить особистий характер.

Переможці визначаються за сумою балів, одержаних на всіх етапах конкурсу-захисту.

Кількість перших, других, третіх місць може становити до 30-50 відсотків від загальної кількості учасників у секціях з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 85 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 80 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 75 балів. Залежно від рівня захисту науково-дослідницьких робіт вказана мінімальна кількість балів для визначення призових місць може бути збільшена.

При рівності залікових балів декількох учасників місця визначаються за результатом виконання контрольних завдань з базових дисциплін.

Переможці та призери конкурсу-захисту нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки І, II, III ступенів.

Окремі учасники за високий рівень науково-дослідницьких робіт за поданням журі можуть бути відзначені грамотами, призами організаторів.

Відповідно до Положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, затвердженого Указом Президента України від 16.05.2006 № 398/2006, переможці та призери III етапу конкурсу-захисту у кількості 120 осіб відзначаються стипендіями Президента України.
ПРИМЕЧАНИЕ: для участия во II этапе конкурса-защиты до 15 декабря текущего года подаются научно-исследовательские работы и тезисы работ (в напечатанном и электронном виде) победителей I этапа.

^ Работы, представляемые на секцию крымскотатарского языка, должны иметь тезисы и титульный лист на русском языке.

Работы, представляемые на секции английского, немецкого и французского языка, должны быть выполнены на русском языке с примерами, цитатами и т п. на соответствующем иностранном языке. Тезисы и титульный лист этих работ должны быть на русском языке.
^ Вимоги до написання, оформлення і подання

науково-дослідницьких робіт
Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не обмежується.

Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження - Державний стандарт України. ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.

Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок.

Наукова робота обов'язково має містити оцінки, рецензії відповідних фахівців (досвідченого вчителя, науковця, спеціаліста певної галузі).

Робота повинна бути виконана з дотриманням Закону України "Про мови в Україні". Робота з іноземної мови виконується на державній (або російській) мові. Робота з кримськотатарської мови повинна мати титул та тези на державній (або російській) мові.

Роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції, до участі в конкурсі-захисті не допускаються.

Захист здійснюється на основі другого примірника науково-дослідницької роботи.

Учасник конкурсу-захисту зобов'язаний подати тези своєї роботи. Перед тезами зазначається: назва роботи; ініціали та прізвище автора та наукового керівника; назва територіального відділення МАН; базового позашкільного закладу; назва навчального закладу; клас; населений пункт.

^ Теми науково-дослідницьких робіт

відділення філології та мистецтвознавства

III Всеукраїнського этапу конкурсу-захисту 2007 р. (м. Київ)

Секція української літератури


Розстріляне відродження української літератури: доля батьків та дітей (на прикладі Миколи Кіндратовича і Марка Миколайовича Вороних)

Проблема занепаду українського села початку ХХ століття у романі Уласа Самчука «Марія»

Екзистенційні мотиви ранньої поезії Лесі Українки

Володимир Дідківський – оригінальна постать в українському байкарському мистецтві

Огляд літературних періодів: вживання авторських образів та висловів в українській літературі

Внутрішній світ жінки через призму філософського та психологічного осмислення Оксаною Забужко (на основі книжки «Сестро, сестро!»

Еволюція і художні трансформації образу відьми в творчості українських письменників ХІХ-ХХ ст.

Інтерпретація символіки поеми-містерії „Великий льох” Тараса Шевченка

Розвиток світобачення М.Коцюбинського та основні проблеми суспільства і людини за його творами

Проблема і естетика національного в романі В.Шевчука «Тіні зникомі»

Інтертекстуальність роману Юрія Андруховича «Дванадцять обручів»

Феномен міста в поезії 20-30 років ХХ століття

Рання лірика М.Вінграновського (стильовий аспект)

Трагедія Першої світової війни у творчості західноукраїнських прозаїків

Естетична природа слова у психологічних натюрмортах Оксани Забужко

Літературознавчий дискурс: Михайлина Коцюбинська

Творчість М.Коцюбинського в контексті європейського імпресіонізму

Громадянська лірика Тетяни Яковенко

Умовно-асоціативні повісті Валерія Шевчука

Міфічні образи вовкулаки і відьми у романі Василя Слапчука „Сліпий дощ”

Принципи конкордизму в драматургії В.Винниченка (п‘єси „Чорна Пантера і Білий Ведмідь”, „Між двох сил”, „Брехня”, „Гріх”, „Закон”, „Дисгармонія”, „Пригвождені”)

Особливості поетичних асоціацій віршів збірки «Шабля і хустина» Івана Драча


^ Секція української мови


Семантико-словотвірні особливості прізвищ рослинного походження в

українській мові

Оказіоналізми в поетичній творчості письменників Луганщини

Поетичний синтаксис та його засоби у віршованих історичних романах А.Д.Гудими

Функціональний потенціал лексикону творів Юрія Андруховича

Порівняльні конструкції у трилогії «Тореадори з Васюківки» В. Нестайка

Поетичні метафори у творчості Ліни Костенко

Стилістична роль порівнянь у романі Спиридона Черкасенка „Пригоди молодого лицаря”

Синтаксичні особливості поетичної мови Василя Стуса

Місце іншомовних запозичень в українській мові

Структурно-семантична характеристика словотворчих гнізд коренів говор- і каз- у сучасній українській мові

Функції політичної лексики у романах М. Гримич «Егоїст» і «Варфоломієва ніч»

Номінації дітей в українській мові та їх реалізація в мовленні сучасних школярів

Слова-символи на позначення космогонічних та природних явищ у поезії Тараса Шевченка

Антропоніми у місцевому розмовному мовленні

Прикметники на позначення кольору у поезіях М.С.Вінграновського та П.І.Розвозчика

Переносне вживання граматичних форм способу дієслова (на матеріалі Валерія Шевчука)

Метафора в романі Уласа Самчука «Марія»

Функціонування діалектизмів Борзнянщини в українському мовному просторі

Образно-тропеїчні засоби у творах І. Коваленка

Музична лексика як засіб увиразнення поетичного слова Марії Дружко

Шкільний сленг Заліщанщини

Українські та англійські прислів‘я і приказки (лінгвокультурологічний аспект)
  1   2   3   4

Схожі:

Конкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської...
П етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Львівської обласної Малої академії наук у 2008...
Конкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України iconУкраїна пролетарська районна в м. Донецьку рада відділ освіти
Перелік наукових відділень І секцій Малої академії наук України, у яких проводитиметься І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких...
Конкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України iconКонкурс-захист проводиться у три етапи
Малої академії наук України та готують дітей до написання науково-дослідницьких робіт та участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті...
Конкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України iconТези до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу наукових робіт членів...
Залежність зміни артеріального тиску людини від зміни атмосферного тиску (Статистичний аналіз)”
Конкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України iconАтестація наукових І науково-педагогічних кадрів
Перелік спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження...
Конкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт відбувався з таких напрямків:...
Хіі міській науково-практичній конференції слухачів наукового товариства учнів Малої академії наук “Інтеграл” як І етапі Всеукраїнського...
Конкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України iconСтан та орієнтовні дії обласних, регіональних відділень та колективних...
Члени лру та керівники обласних відділень лру часто-густо запитують про подальшу долю таких відділень відповідно до вимог Закону...
Конкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України iconЗатверджено
Наукове товариство «Інтелектуал» гімназії №3 (далі – Наукове товариство) є філією основного рівня Дніпропетровського відділення Малої...
Конкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України iconГоловне управління освіти І науки
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (далі – Конкурс)
Конкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України iconЗатверджено
Всеукраїнський конкурс "Класний керівник року" (далі конкурс) проводиться Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка