Уроки розвитку мовлення
Скачати 174.07 Kb.
НазваУроки розвитку мовлення
Дата конвертації16.09.2013
Розмір174.07 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Література > Урок
Світова література 5 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 годин.

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр
Дата
Дата

Контрольний класний твір


1

  1. 1.
Виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

1.

2.

+1

2

1.

2.

+1

Уроки розвитку мовлення

(РМ)

2

(у+п)

1.

2.

2

(у+п)

1.

2.

Уроки позакласного читання

(ПЧ)

2

1.

2.

2

1.

2.

Перевірка зошитів

4
5

^ Для вивчення напам’ять

Напам’ять

Дата

Й. В. Гете. «Нічна пісня подорожнього»
Г. Гейне. «Задзвени із глибини…»

Дата

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Примітка

1.
Вступ. Література і фольклор — скарбниця духовних багатств людства. Роль книги в сучасному житті. ТЛ. Світова література

Учень (учениця):

розуміє значення світової літератури в сучасному житті людини й людства;

визначає різновиди та характерні риси фольклорних творів (малих жанрів);

знає поняття «фольклор», «прислів’я», «приказка», «загадка», «пісня», розрізняє їх за будовою і художніми особливостями;

наводить приклади і розкриває значення (пряме і переносне) 2-3-х прислів’їв, приказок, загадок, пісень;

розкриває національну специфіку і загальнолюдський зміст фольклорних творів (малих жанрів) різних народів;

демонструє на прикладі самостійно прочитаних творів вплив фольклору на літературу;

встановлює подібність прислів’їв, приказок, загадок, пісень різних народів (у тому числі з використанням іноземної мови).

Учень (учениця):

виразно читає тексти казок;

визначає головну думку прочитаного;

переказує тексти казок (окремі фрагменти й цілісно);

висловлює враження і власне ставлення до подій творів;

дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості;

називає основні ознаки фольклорної і літературної казки, демонструє їх прикладами із прочитаних творів;

виявляє елементи будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори та ін.);

розкриває гуманістичний зміст казок, моральні цінності, втілені в них;

знає визначення понять «антитеза», «алегорія», вирізняє їх у прочитаних текстах, розкриває значення антитези й алегорії у казках;

розуміє поняття «автор літературного твору»;

розкриває національний колорит народних і літературних казок, окремі засоби його створення (деталі побуту, національні образи, мовні засоби та ін.);

називає відомих збирачів і авторів казок (Ш. Перро, брати Я. і В. Грімм, О. Пушкін та ін.);

знає твори мистецтва, в яких втілені казкові образи й сюжети (живопис, музика, мультиплікація, кіно тощо), виявляє особливості інтерпретації казкових образів і сюжетів у різних видах мистецтва;

порівнює українські та зарубіжні народні казки, встановлює в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови та ін.);

називає імена 2-3-х українських письменників – авторів літературних казок, їхні твори, а також імена 2-3-х відомих українських перекладачів зарубіжних казок.

Учень (учениця):

виразно читає і емоційно сприймає віршовані й прозові твори;

дає визначення термінів «тема», «ідея», розкриває їх у прочитаних творах, наводить відповідні цитати;

знаходить у творах описи природи (пейзажі), розкриває їх емоційне забарвлення, роль у тексті;

визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує відповідні цитати;

дає визначення понять «епітет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах, встановлює роль у розкритті авторського задуму;

встановлює специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами мистецтва (живопису, музики);

виявляє зв'язок із фольклором прочитаних літературних творів на рівні окремих образів, художніх засобів, жанрових рис (пісня).

2.
Фольклор. Його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів. ТЛ. Фольклор
3.
РМ №1 (усно) Літературний практикум за жанрами фольклору

3.
Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їх характерні ознаки. ЛК. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва (живопис, кіно, музика, мультиплікація)
4.
Індійська народна казка «^ Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських якостей. ". ТЛ. Алегорія. УС. Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках (Фарбований Шакал – Фарбований Лис).
5.
Японські народні казки «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик». Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образах Іссумбосі. ЛК. Національний колорит японських казок. УС. Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках (Іссумбосі – Хлопчик-Мізинчик)
6.
Китайська народна казка «^ Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці.
7.
Значення фантастичних елементів у казці "Пензлик Маляна"
8.
Арабська народна казка «Сіндбад-Мореплавець» (третя подорож). Утвердження жаги відкриття світу, мужності й людяності в казці.
9.
Арабська народна казка «Сіндбад-Мореплавець» (третя подорож) . Втілення в образі Сіндбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами. ЛК. Національний колорит казок і засоби його створення.
10.
^ Брати Грімм — відомі збирачі німецьких народних казок. Значення діяльності братів Грімм у збиранні й збереженні фольклору. «Пані Метелиця».
11.
^ РМ №2(письмово) Персонажі казки "Пані Метелиця" як носії моральних цінностей. Складання порівняльної характеристики образів пасербиці та Рідної доньки
12.
Своєрідність конфлікту казки «Пані Метелиця».^ ТЛ. Антитеза у казці Е. Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи, особливості будови).
13.
^ ПЧ №1 Ш.Перро «Попелюшка». Поетизація працьовитості та скромності в казці. Характеристика образу Попелюшки
14.
Контрольна робота №1 (тест) «Вступ. Казки народів світу)
15.
^ Олександр Пушкін. Знайомство з поетом. Вступ до поеми «Руслан і Людмила». Традиції народної казки та багатство авторських образів у вступі до поеми "Руслан і Людмила"
16.
^ Олександр Пушкін«Казка про мертву царівну і сімох богатирів». Читання і обговорення улюблених уривків.
17.
Олександр Пушкін «Казка про мертву царівну і сімох богатирів». Система образів. Автор
18.
^ Ганс Крістіан Андерсен «Соловей». Протиставлення «справжнього» і «штучного» в казці «Соловей»
19.
Соловей як втілення сили природи й мистецтва; зміни в образі імператора.
20.
ПЧ №2 Ганс Крістіан Андерсен «Снігова королева»
21.
Оскар Уайльд (1854-1900). «Хлопчик-зірка». Казкові персонажі, їх характеристика.
22.
Оскар Уайльд (1854-1900). «Хлопчик-зірка». Основний конфлікт. Символічний зміст назви твору
23.
Еволюція образу головного героя. Шлях до відродження душі головного героя.
24.
Контрольна робота№2 (тести). Літературні казки . Творчість О. Пушкіна, Г.К. Андерсена, О. Уайльда»
25.
^ Джон Кітс (1795-1821). «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»).

(ТЛ) Початкове поняття про вірш. Тема, ідея.
26.
^ Йоганн Вольфганг Гете (1749-1832). «Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі.
27.
Йоганн Вольфганг Гете (1749-1832). «Нічна пісня подорожнього».^ Виразне читання напам’ят
28.
Генріх Гейне (1797-1856). «Задзвени із глибини…». Втілення краси весняної природи у вірші. ЕК Зв'язок із фольклором (пісня).
29.
Генріх Гейне (1797-1856). «Задзвени із глибини…». Виразне читання напам’ять
30.
^ Ернест Сетон-Томпсон (1860-1946). «Лобо». Авторські спостереження за світом природи
31.
Ернест Сетон-Томпсон (1860-1946). «Лобо». Утвердження любові до всього живого. Зображення художніх образів, їх розкриття в подіях твору.
32.
Контрольна робота №3 за творчістю Дж. Кітса, Й.В. Гете, Г. Гайне, Е. Сетона-Томпсона
33.
^ Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра».

Учень (учениця):

виразно читає (в тому числі по «ролях», коментоване читання) фрагменти текстів;

має початкові уявлення про «сюжет» (як художню послідовність подій);

називає елементи сюжету (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка), визначає їх у творах;

розповідає про основні події прочитаних творів Марка Твена і Е. Портер;

переказує окремі розділи (фрагменти) прозових текстів;

знає і розуміє поняття «портрет», визначає у тексті портрети персонажів;

характеризує образи персонажів, дає оцінку їхнім моральним якостям, вчинкам;

визначає окремі художні засоби створення образів персонажів (портрет, вчинки, мова, ставлення до інших тощо);

має початкові уявлення про поняття «повість», «роман», розрізняє їх жанрові ознаки на прикладі прочитаних творів;

порівнює образи Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна, Тома Сойєра і Поліанни, визначає схожість і відмінність між ними (на рівні рис характеру);

знає українських перекладачів творів М. Твена і Е. Портер, порівнює оригінали й переклади творів у фрагментах (за умови володіння іноземною мовою).

32.
Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Перші почуття
33.
Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Перші почуття. Світ дітей і світ дорослих у повісті^ ТЛ) Портрет. Початкові поняття про сюжет, повість, роман.
34.
Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Том Соєр і Гекельберрі Фін
35.
Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Ставлення автора до своїх героїв
36.
Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Провідні ідеї твору
37.
Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Порівняльна характеристика героїв
38.
^ Елеонор Портер (1868-1920). «Поліанна».
39.
Елеонор Портер «Поліанна». Щирість, мужність і оптимізм героїні твору
40.
Елеонор Портер «Поліанна». Ідея радості життя й відкриття світу у творі.
41.
Елеонор Портер «Поліанна». Поліанна та її друзі
42.
Елеонор Портер «Поліанна». Художні засоби розкриття образу Поліанни.
43.
ПЧ №3 А. Ліндгрен «Пеппі Довгапанчоха»
44.
Контрольна робота №4 (тести) «М. Твен, Е. Портер»
46.
Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див».
47.
Льюїс Керролл «Аліса в Країні Див». Образ Аліси, світ її уяви і захопливі пригоди.
48.
Льюїс Керролл «Аліса в Країні Див». Персонажі, які оточують героїню.
49.
Льюїс Керролл «Аліса в Країні Див» Подальші пригоди в житті героїні
50.
Льюїс Керролл «Аліса в Країні Див» Подальші пригоди в житті героїні
52.
РМ №3 (усно) Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див». Особливості художньої мови твору
53.
^ Марина Іванівна Цвєтаєва (1892-1941). «Книги в червоній палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші М.І. Цвєтаєвої.

Учень (учениця):

називає імена популярних сучасних письменників, їхні твори для дітей;

переказує близько до тексту зміст прочитаних творів;

розкриває особливості сюжету;

визначає актуальні ідеї творів;

характеризує образи персонажів у їхніх вчинках, ставленні до інших;

висловлює власне судження щодо подій і вчинків героїв;

розрізняє поняття «персонаж» (як втілення загального в конкретному, дійова особа у творі) і «герой» (персонаж із яскравими індивідуальними рисами, рушій сюжету, центр твору), розкриває специфіку їх зображення у прочитаних творах;

зіставляє образи дітей класичної і сучасної літератури (прочитаних протягом року);

розповідає про свої улюблені твори сучасної літератури, пояснює, чому саме вони привернули увагу;

знає сучасні літературно-художні видання для дітей, характеризує їх цілісно і в окремих частинах – рубрики, окремі твори, ілюстрації та ін.

Учень (учениця):

знає імена авторів і відомих українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

розкриває ідейно-художній зміст прочитаних творів;

виявляє набуті вміння й навички елементів аналізу та інтерпретації окремих компонентів тексту (сюжету, персонажів, художніх особливостей тощо);

демонструє вміння (елементарне, початкове) зіставляти (з використанням іноземної мови, яку вивчає) оригінали й переклади творів на окремих рівнях – тематики, образів, мовних особливостей та ін., а також порівнювати твори різних видів мистецтва.
54.
М.Цвєтаєва «Книги в червоній палітурці» .Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр, Гекльберрі Фінн та ін.)
55.
М.Цвєтаєва «Книги в червоній палітурці» .Образ ліричної героїні, котра любить читати.
56.
М.Цвєтаєва «Книги в червоній палітурці» .Роль літературних і музичних асоціацій у творі.

57.
Контрольна робота №5 (твір) за творчістю Л. Керрола, М. І. Цвєтаєвої
58.
^ Туве Янсон. Життя і творчість. «Капелюх чарівника»
59.
Туве Янсон «Капелюх чарівника». Сюжет твору
60.
Туве Янсон «Капелюх чарівника». Чарівність художнього світу твору
62.
Туве Янсон «Капелюх чарівника». Персонажі твору Т.Л.Персонаж і герой літературного твору.

63.
Туве Янсон «Капелюх чарівника». Утілення в героях твору ідеї доброти, щирості, сімейних цінностей
64.
Туве Янсон «Капелюх чарівника». Художні та жанрові особливості твору
65.
РМ (письмово)№4 «Мій улюблений літературний герой»
66.
ПЧ № 4 Пауль Маар (нар. 1937). «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу»
67.
У світі мистецтва (літератури й культури)
68
Контрольна робота №6 (тести) за творчістю П. Маара, Т. Янсона.

69
Підсумковий урок
70.
Повторення та узагальнення вивченого за рік із світової літератури
Схожі:

Уроки розвитку мовлення iconУроки розвитку зв’язного мовлення // Сучасна школа України. 2010.   №5 (221), травень. С. 41-49
Назви авторських програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій, наукових статей, дисертацій та ін
Уроки розвитку мовлення iconУроки розвитку мовлення*
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська література: 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх...
Уроки розвитку мовлення iconУроки розвитку мовлення*
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська література: 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх...
Уроки розвитку мовлення iconУроки розвитку мовлення*
Академічний рівень / Укладачі: М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р. В. Мовчан,  Н. В. Левчик, М....
Уроки розвитку мовлення iconПальчикова гімнастика розвиток мовлення
У розділі "Пальчикова гімнастика" до кожного руху мається маленький віршик. Скористайтеся ним! Це буде корисно І для розвитку дрібної...
Уроки розвитку мовлення iconІІ. Практична стилістика І культура мовлення
Вступ. Мовлення як предмет стилістики І культури мовлення. Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне...
Уроки розвитку мовлення iconЮ. В. Рібцун корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого...
Вавіна Л. С. – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки...
Уроки розвитку мовлення iconУроки педагога спрямовані на розвиток просторово-зорових уявлень
Саме життя підказало мені тему, над якою я працюю впродовж трьох років. Головною метою моєї роботи є збагачення словникового запасу...
Уроки розвитку мовлення iconТема. Написання листа рідним, друзям з попереднім складанням плану....
Мета: повторити основні вимоги до усного та писемного мовлення, ознайомити учнів з одним із зразків ділового мовлення – листом; закріплювати...
Уроки розвитку мовлення icon4 Психофізіологія мовлення Мовлення
Мовлення займає особливе місце серед когнітивних процесів, оскільки воно включається в різноманітні пізнавальні акти (мислення, сприйняття,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка