Відділкультури І туризмуНовоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичні поради Новоукраїнка
НазваВідділкультури І туризмуНовоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичні поради Новоукраїнка
Сторінка1/3
Дата конвертації23.10.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3

Відділкультури і туризмуНовоукраїнської РДА

Центральна районна бібліотека

Методичні поради

Новоукраїнка

2013

Шановні колеги!
Пропонуємо Вашій увазі методичні поради «Оформлення систематичного каталогу та систематичної картотеки статей».

До вашої уваги – поради на допомогу оформленню систематичних каталогів і картотек статей публічних бібліотек із зазначенням форми роздільників, індексів та написів на роздільниках з врахуванням змін та доповнень до Бібліотечно – бібліографічної класифікації. Також наведено назви рубрик, перелік основних ділень, посилань та відсилок, які необхідно подати на роздільнику.


Бібліотечний каталог - це перелік бібліографічних записів документів, наявних у фонді однієї або декількох бібліотек, що розкриває склад або утримання бібліотечних фондів.

Систематичний каталог (СК) - це бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються по галузях знання у відповідності з певною системою бібліотечно-бібліографічної класифікації. Він виконує інформаційну та педагогічну функції. Розкриває зміст бібліотечного фонду, надаючи інформацію про літературу з різних галузей знання; каталог задовольняє запити на літературу по галузях в цілому, частини галузі або окремого питання. Посилання на роздільниках СК вказують на взаємозв'язок і взаємозалежність різних галузей знання. Під СК розуміють систему, що складається з двох підсистем: СК і алфавітно-предметного покажчика до нього.

Його створення здійснюється відповідно до регламентуючих документів:

 • Положення про систему каталогів та картотек бібліотеки

 • Положення про СК бібліотеки

 • Паспортів на систематичний та алфавітний каталоги бібліотеки

 • Інструкції по редагуванню СК бібліотеки

 • Інструкції з обліку і організації збереження бібліотечного фонду у сільській бібліотеці;

 • Інструкції про вилучення вибувшої літератури із каталогів бібліотеки;

 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

До СК звертаються у разі, коли невідомі бібліографічні відомості про потрібні виданнях для тематичного пошуку. У структурі СК закладені дидактичні принципи систематичності (матеріал розкривається від загального до приватного, від простого до складного), наочності та ін.. Користувач знайомиться з систематикою наук, виявляє нові, раніше незнайомі області, теми, питання.
Організація СК починається зі складання паспорта. У паспорті СК відображаються специфічні відомості про нього: дата організації, охоплення фондів, назва таблиць класифікації, які лежать в його основі, оформлення карток, їх розташування, форма і колір роздільників і наявність допоміжних посібників до СК.

Розділи каталогу розташовані в строгому порядку індексів на основі робочих таблиць класифікації. На етикетці ящика СК розміщений класифікаційний індекс та найменування відповідного поділу в одному, двох або трьох ящиках. У нижній частині етикетки пишуть класифікаційні індекси, що відображають вміст кожного ящика. На кожній етикетці вказується порядковий номер ящика.
До зовнішнього оформлення СК відносяться надшкафні написи з короткою характеристикою СК і написи на етикетках каталожних скриньок. На етикетках вказують номер скриньки, індекс та найменування галузевого поділу, а нижче - перший і останній індекси карток, включених у даний ящик (без формулювань рубрик).

Внутрішнє оформлення включає формування відділів каталогу на основі індексів, визначені в процесі систематизації. Кожний документ представлений за допомогою каталожної картки з бібліографічним записом. Картки розставлені групами в середині одного класифікаційного ділення. Групи відокремлюються одна від одної роздільниками. За одним роздільником зібрані не більше 40 записів. Розстановка бібліографічних записів у середині ділення алфавітна. Однак якщо представлені декілька видань одного документа -  то зворотно-хронологічна. Групи карток об'єднуються індексами, що починаються позначенням відділу робочих таблиць класифікації.

Ліворуч від індексу вказано форму, розмір та колір роздільника. При оформленні роздільників індекс та повну назву рубрики розташовують на виступі, перелік основних ділень – ліворуч, посилання та відсилки – праворуч. Якщо кількість основних ділень у розділі менша за вказану для роздільника необхідно внести у їх перелік відповідні зміни.

Для виділення прізвищ у рубриці персоналій рекомендовано центральні роздільники з овальним зрізом. Незалежно від повноти використання роздільників їх форма та колір не змінюються.
Кольорове оформлення.

  • Основні роздільники - з білого картону;

  • історія науки в будь-якій галузі – рожеві роздільники;

  • учбові видання – салатові роздільники;

  • довідкові видання – жовті роздільники;

  • бібліографічні записи документів, що містять знання про Україну зібрані за голубими роздільниками.

Написи на роздільниках рекомендується робити чорним гелем.
Розстановка карток. Під угрупованням записів всередині відділів розуміють процес їх впорядкування в межах класифікаційного поділу. Існує два види розстановки бібліографічних записів у СК – зворотно - хронологічна і алфавітна. У СК загальнодоступних бібліотек прийнята алфавітне угруповання бібліографічних записів. Окремими групами всередині одного поділу розставляють бібліографічні записи книг і брошур в алфавіті авторів і заголовків, потім розставляють бібліографічні записи на самостійно видані бібліографічні посібники по темі. У останній групі збираються картки наявних у фонді діафільмів, слайдів і інших аудіовізуальних матеріалів.

Важливою складовою частиною бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) є система типових ділень. Таблиці загальних типових ділень створюють можливість однаково розташовувати однотипну літературу в усіх діленнях систематичного каталогу. Вони містять позначення для ознак змісту, форми і призначення, характерних для всіх або багатьох галузей знань і позначаються великими літерами українського алфавіту.

^ В  - Філософські питання науки. Методологія науки.

Г  - Історія науки або предмета.

Ж - Наукові та культурні зв’язки

К - Керівництво та управління. Економіка. Статистика.

Л 6 - Заклади охорони пам’яток природи, історії і культури.

Музеї. Виставки.

^ Л 8 - Експедиції. екскурсії.

Н - Організація і охорона праці.

П - Кадри. Професії.

У - Винахідництво і раціоналізація. Патентна справа.

Я 1 – Бібліографічні посібники.

Я 2 - Довідкові видання.

Я 43 - Збірники творів різних авторів.

Я 44 - Збірники творів і окремих збірок одного автора.

^ Я 5 – Періодичні видання.

Я 6 - Ілюстративні видання.

Я 7 - Учбові видання.

Я 72 - Підручники та навчальні посібники

Я 721 - Підручники та навчальні посібники для середньої школи

Я 722 - Підручники та навчальні посібники для професійно -

технічних училищ

Я 723 - Підручники та навчальні посібники для середніх

спеціальних учбових закладів

Я 729 - Підручники та навчальні посібники для підготовки в вищі

навчальні заклади

Я 73 – Підручники та навчальні посібники для вищої школи

Тому наприклад, історію хімію, біологію чи етику можна знайти відповідно за роздільниками 24г, 18г, 87.7г.

Таблиці територіальних типових ділень призначаються для відтворення географічного аспекту і дають змогу досягти однаковості у побудові регіональних розділів систематичного каталогу. За позначенням це - цифрові або змішані індекси, що записуються у круглих дужках: (4)Європа, (4Укр) Україна, (4Укр – 4Кір) Кіровоградська обл.., (4Укр – 4Кір – 2 Кір) Кіровоград місто; (4Укр – 4Кір – 5 Нов) Новоукраїнський р-н .

У рубриках, де використовуються територіальні типові ділення (ТТД), на першому місці розташовано літературу про Україну. При невеликій кількості карток замість ТТД «(2/8) Частини світу. Окремі країни» можна використати ТТД, «(3) Окремі країни в цілому». У такій рубриці картки будуть розташовані за алфавітом назв країн. Література про Україну збиратиметься на першому місці поза алфавітом.

Наприклад: історію Європи будемо шукати за роздільником 63.3(4), а історію України - 63.3(4Укр), історію Кіровоградщини – 63.3(4Укр-4Кір), історію Новоукраїнщини – 63.3 (4Укр – 4Кір – 5 Нов).
Алфавітно-предметний покажчик (АПП)

Допоміжний апарат до систематичного каталогу, що представляє собою алфавітний перелік предметних рубрик, що розкривають зміст відображених у систематичному каталозі творів друку та ін. документів із зазначенням відповідних класифікаційних індексів. Скорочує шлях пошуку літератури в каталозі. Використовується при систематизації літератури. Включає предметні рубрики на літературу, наявну в бібліотеці, розкриває зміст конкретного бібліотечного фонду. На кожній картці АПП записується предметна рубрика і класифікаційний індекс відповідного розподілу систематичного каталогу і систематичної картотеки статей, краєзнавчого систематичного каталогу.

Картки розставляють в алфавітному порядку, оформляють каталожними роздільниками з бічними виступами, вказують на них букви і склади. За кожним роздільником розміщують не більше 60 карток. На етикетці ящика вказують перші і останні букви або склади рубрик, поміщених в ящику, і позначають його порядковий номер.

Примірний перелік роздільників СК та СКС


Ц

кольор.

5-6 см.


2

Природничі науки

Основні ділення

20 Природничі науки в цілому

22 Фізико-математичні науки

24 Хімічні науки

26 Науки про землю (геодезичні, геофізичні,

геологічні та географічні науки)

28 Біологічні науки

Ц

20

Природничі науки в цілому

Л

20.1

Людина і навколишнє середовище. Охорона природи

Екологія. Охорона живої природи

див. 28

Правова охорона природи див. 67.8

П

20.1(4УКР)

Охорона природи в Україні

Ц

22

Фізико-математичні науки

Основні ділення

22.1 Математика

22.3 Фізика

22.6 Астрономія

Л

22.1

Математика

Програмування див. 32

Теорія керуючих систем, теорія інформації див. 32

Математична лінгвістика див. 81

Л

22.3

Фізика

Л

22.6

Астрономія

Космонавтика(астронавтика) див.39.6

Ц

24

Хімічні науки

24.1 Загальна і неорганічна хімія.

24.2 Органічна хімія

24.4 Аналітична хімія

24.5 Фізична хімія. Хімічна фізика.

24.6 Колоїдна хімія.

24.7 Хімія високомолекулярних з’єднань

П

24г

Історія хімії

Л

24.1

Загальна і неорганічна хімія


Л

24.2

Органічна хімія

Промисловий синтез органічних з’єднань див. 35.61

Л

24.4

Аналітична хімія

Л

24.5

Фізична хімія. Хімічна фізика.

Л

24.6

Колоїдна хімія

Л

24.7

Хімія високомолекулярних з’єднань (полімерів)

Промисловий синтез полімерів див.35.71

Ц

26

Науки про Землю (геодезичні, геофізичні, геологічні та географічні науки)

Основні ділення

26.2 Геофізичні науки

26.3 Геологічні науки

26.8 Географічні науки

Л

26.2

Геофізичні науки

Біологія моря див. 28.0

Ґрунтова гідрологія див. 40.3

Л

26.3

Геологічні науки

Кристалографія див. 22.3

Сейсмологія див. 26.2

Геоморфологія див. 26.8

Біогеохімія див. 28.0

Л

26.8

Географічні науки

Картографія див. 26

П

кольор.

26.8г

Історія географії і географічних відкриттів. Біографії географів і мандрівників

П

26.82

Фізична географія

Астрогеографія див. 22.6

Палеогеографія див. 26.3

Біогеографія див. 28.0

П

26.89

Країнознавство. Краєзнавство

Л

З-3,5

26.89(0)

Весь світ. Всі країни

П

26.89(2/9)

Окремі країни та континенти

Л

З-3,5

26.39(2)

СРСР

Л

З-3,5

26.89(4)

Європа


Л

З-3,5

26.89(4УКР)

Україна

Л

З-3,5

26.89(5)

Азія

Л

3-3,5

26.89(6)

Африка

Л

З-3,5

26.89(7)

Америка

Л

З-3,5

26.89(8)

Австралія та Океанія


Л

З-3,5

26.89(9)

Світовий океан. Океани і моря

Ц

28

Біологічні науки

Основні ділення

28.0 Загальна біологія

28.5 Ботаніка

28.6 Зоологія

28.9 Біофізика, біохімія та фізіологія тварин

і людини

Астробіологія див. 22.6

Біоніка див. 82

Агробіологія див. 40

Ґрунтознавство див. 40.3

Л

28.0

Загальна біологія

Проблема життя на інших

планетах див. 22.6

Л

28.5

Ботаніка

Астроботаніка див. 22.6

Біологія сільськогосподарських рослин див. 41.3

Дендрологія див. 43

Фітопатологія див. 44

Л

28.6

Зоологія

Акваріуми див. 28.0

Біофізика, біохімія та фізіологія тварин див. 28.9

Зоопсихологія див. 88

Л

28.9

Біофізика, біохімія та фізіологія тварин і людини

^ Патологічна фізіологія тварин див. 48

Патологічна фізіологія людини дав.52

Фізіологічні особливості жіночогоорганізму див. 53

Фізіологічні особливості дитячого

віку див. 57.3

Ц

Кольор.

5-6 см.

3

^ ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Основні ділення

30 Техніка і технічні науки в цілому

31 Енергетика

32 Радіоелектроніка

33 Гірнича справа

34 Технологія металів. Машинобудування.

Приладобудування

35 Хімічна технологія. Хімічні виробництва

36 Харчові виробництва

37 Технологія деревини. Виробництва

легкої промисловості. Поліграфічне

виробництво. Фотокінотехніка

38 Будівництво

39 Транспорт

Ц

30

Техніка і технічні науки в цілому

Ц

31

Енергетика

Ц

32

Радіоелектроніка

Основні ділення

32.84 Загальна радіотехніка

32.85 Електроніка

32.86 Квантова електроніка

32.87 Електроакустика

32.88 Електричний зв’язок

32.94 Телебачення

32.96 Автоматика і телемеханіка

32.97 Обчислювальна техніка

Л

32.84

Загальна радіотехніка

Л

32.85

Електроніка

Енергетична електроніка див. 81

Квантова електроніка див. 32.86

Л

32.86

Квантова електроніка

Радіоспектроскопія див. 22.3

Л

32.87

Електроакустика

Радіоли, підсилювачі див. 32.84


Л

32.88

Електричний зв’язок

Загальна теорія зв’язку див. 32

Радіомовні приймачі див. 32.84

Гучномовці див.32.87

Організація радіомовлення, робота радіостудій див. 76.3

Л

32.94

Телебачення

Телевізійні трубки див. 32

Телевізійні кабелі див. 32.84

Організація телевізійного

мовлення, робота телестудій

див. 76.3

Л

32.96

Автоматика і телемеханіка

Л

32.97

Обчислювальна техніка

Машинолічильні станції див. 65.05

Ц

33

Гірнича справа

Ц

34

Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування

Ц

35

Хімічна технологія. Хімічні виробництва

Л

3-3,5

35.102

Хімія в побуті

Ц

36

Харчові виробництва

Л

36.99

Громадське харчування. Кулінарія

^ Гігієна харчування див. 51

П

36.997

Домашня кулінарія. Куховарські книги

Ц

37

Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка

Основні ділення

37.2 Виробництва легкої промисловості

37.9 Фотокінотехніка

Л

37.2

Виробництва легкої промисловості

П

37.24

Швейне виробництво

Л

З-3,5

37.248

Рукоділля

Л

3-8,5

37.279

Домове господарювання

Побутова хіміядив. 35.102

Кулінарія див. 36

Домашнє пошиття і ремонт одягу див. 37.248


Л

37.9

Фотокінотехніка

Аерофотографія див. 26

Кінотелевізійна техніка див. 32

Фототипія, електрографічні способи друку див. 37

Художня фотографія див. 85.16

Мистецтво кіно див. 85.37

Ц

38

Будівництво

Архітектора, містобудування

див.85.11

Ц

39

Транспорт

Основні ділення

39.3 Автодорожній транспорт

39.6 Міжпланетні сполучення (міжпланетні

польоти)

Л

39.8

Автодорожній транспорт

^ Правила дорожнього руху

див. 39
  1   2   3

Схожі:

Відділкультури І туризмуНовоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичні поради Новоукраїнка iconВідділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна...
Вам доводиться самостійно виконувати кожен процес бібліотечної роботи. Щоб ефективніше організувати свою роботу пропонуємо Вашій...
Відділкультури І туризмуНовоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичні поради Новоукраїнка iconВідділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна бібліотека...
Юрія Оліферовича Збанацького (1914 1994), українського прозаїка, кінодраматурга
Відділкультури І туризмуНовоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичні поради Новоукраїнка iconВідділ культури І туризму Глибоцької рда центральна районна бібліотека...
Буковина І буковинці (Про історію краю І життя людей).– Львів: Світ, 2008. 200с.: іл
Відділкультури І туризмуНовоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичні поради Новоукраїнка iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Пропонуємо вашій увазі методичні рекомендації з підготовки та проведення Дня бібліографії
Відділкультури І туризмуНовоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичні поради Новоукраїнка iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
У випуску представлено рекомендації щодо методики підготовки та проведення активних форм популяризації книги серед юнацтва
Відділкультури І туризмуНовоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичні поради Новоукраїнка iconВознесенська центральна районна бібліотека покажчик Інтернет-ресурсів
Українська культура в Інтернет: Покажч. Інтернет-ресурсів / Вознесенська ценгральна районна бібліотека. – Вознесенськ, 2007. 7 с
Відділкультури І туризмуНовоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичні поради Новоукраїнка iconВідділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна бібліотека
Одним з головних обов'язків бібліотекаря є плекати слово, аби воно звучало потужно, повносило, показуючи свою самодостатність, красу...
Відділкультури І туризмуНовоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичні поради Новоукраїнка iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
До Вашої уваги інформаційно-методичні матеріали, які допоможуть змінити діяльність вашої бібліотеки та створити Опікунську раду при...
Відділкультури І туризмуНовоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичні поради Новоукраїнка iconЦентральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка
Покажчик, який ти тримаєш в руках, допоможе здійснити віртуальну подорож країнами світу!
Відділкультури І туризмуНовоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичні поради Новоукраїнка iconІнформаційний вісник
Кам’янець-Подільська центральна районна бібліотека в «Інформаційному віснику» познайомить Вас з новими виданнями, які надійшли в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка