Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень
Скачати 175.12 Kb.
НазваКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень
Дата конвертації20.11.2013
Розмір175.12 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Література > Урок
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- В класу. Профільний рівеньК-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Теорія літератури

Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

Дата проведення

Примітка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54

55.

56.

57.

58.

59.

60.


11год

2 год

3 год

3 год

3 год

27 год

2 год

3 год

3 год

6 год

5 год

5 год

23 год

4 год


1. Вступ. Із драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століть

Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX — на початку XX ст.

«Нова драматургія», її засадничі принципи.

Г.Ібсен — видатний норвезький драматург, творець «нової драми». Новаторство Ібсена-драматурга.

«Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі.

РМ (усно). Характеристика образу Нори. Дискусія в творі.

^ Антóн ЧÉХОВ (1860–1904). «Чайка»

А.Чехов — видатний російський письменник. Його місце у російській і всесвітній літературі. «Чайка» — перша п’єса нової театральної школи. Чехов і система Станіславського.

Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі.

Проблема життєвого успіху .та творчої мети у п’єсі. Треплєв і Зарєчна. Новаторство Чехова-драматурга. Роль підтексту у творі.

^ Джордж Бéрнард ШÓУ (1856–1950). «Пігмаліон»

Б.Шоу — творець соціальної «драми-дискусії». Комедія «Пігмаліон», її зв’язок із давньогрецьким міфом і сучасний драматургові зміст.

Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії.

Проблематика та художні особливості твору. Новаторство Шоу-драматурга.

^ Контрольна робота№1 за темою «Із драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століть»(різнорівневі творчі завдання,тестування)

2. Із літератури першої половини ХХ ст.

Аналіз к/р. Складність і неоднозначність художнього процесу І пол. XX ст. Модернізм як некласична модель культури, найповніше та найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту XX ст.

Авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм). Доля реалізму в літературі І пол. XX ст. Елітарна та масова культура.

Ф. Кафка. Загальна характеристика творчості. Концепція світу та людини в оповіданні «Перевтілення».

Проблема метафоричного світобачення в оповіданні «Перевтілення».

Символічність образного світу твору. Вплив Ф.Кафки на розвиток всесвітньої літератури.

Контрольний твір «Зображення трагедії відчуження особистості в новелі „Перевтілення”»

^ Джеймс ДЖОЙС (1882–1941). «Джакомо Джойс».

Аналіз контрольних творів.Джеймс Джойс — видатний ірландський письменник-модерніст. Характерні риси його творчості та їхнє втілення в есе «Джакомо Джойс».

«Потік свідомості» та аналіз психології людини у психологічному есе «Джакомо Джойс». Ремінісценції та алюзії в творі. Вплив Джойса на всесвітню літературу.

РМ (усно). Спроба «реконструкції» лінійного сюжету есе «Джакомо Джойс».

Інтелектуальний характер текстів Джойса, їхня насиченість ремінісценціями та алюзіями (натяками).

Контрольна робота №3. за темою « Із літератури першої половини ХХ ст. Творчість Ф. Кафки, Дж. Джойса (тест).

^ Тóмас МАНН (1875–1955). «Маріо і чарівник».

Аніз к\р учнів. Німецька історія і німецька література першої пол. XX ст. Гострота соціально-політичної та ідеологічної боротьби та їхній уплив на літературний процес. Томас Манн — видатний німецький письменник XX століття. Реалізм і модернізм у його творчості.

Напруженість передвоєнної ситуації в Європі та тривожний настрій новели «Маріо і чарівник».

Алегоричність і паралелізм у творі. Віра письменника в здатність особистості до збереження свого «я».

^ Михáйло БУЛГÁКОВ (1891–1940). «Майстер і Маргарита».

Михайло Булгаков. Життєвий і творчий шлях російського письменника. Булгаков і Київ. Творчий шлях письменника до «внутрішньої еміграції».

Роман «Майстер і Маргарита» як вершина творчості Булгакова. Проблематика і система образів твору.

Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми їхніх взаємовідносин.

Трагізм долі митця (майстра).

«Майстер і Маргарита» як роман-міф, його джерела, трансформація міфічних мотивів.

Поєднання реальності та фантастики в романі. «Московські» та «єршалаїмські» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку.

Особливості композиції твору Булгакова – «роман у романі».

ПЧ. М. Булгаков «Собаче серце»

ПЧ. М. Булгаков «Собаче серце»

Контрольна робота №4 за темою « Із літератури першої половини ХХ ст. Творчість Т. Манна, М. Булгакова »(тест).

Аналіз к/р учнів. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст.

Райнер Марія Рільке. Життєвий і творчий шлях письменника. Рільке і Україна, українські мотиви в його творчості. «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...».

Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р.М. Рільке.

Ґійом Аполлінер. Життєвий і творчий шлях письменника. Шлях французького поета від неоромантизму до кубофутуризму.

Еліот – видатний англійський і американський поет, його роль у розвитку модернізму в англомовних літературах.

ВЧ. Виразне читання віршів Р. М. Рільке, Ґійома Аполлінера, Т. Еліота.

Федеріко Гарсіа Лорка. Життєвий і творчий шлях іспанського поета, його міфопоетика.

Контрольна робота №5 з теми «Із літератури першої половини ХХ ст. Західна поезія початку ХХ ст. »(тест).

«Срібна доба» російської поезії

Аналіз к/р учнів. «Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм,¬ акмеїзм, футуризм).

Олександр Блок. Життєвий і творчий шлях письменника. Своєрідність символізму в російській поезії

О.Блок – найвидатніший поет російського символізму. Напам’ять: вірш Блока.

Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Анна Ахматова і Україна. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її творчості.

Пізня поезія Ахматової («Реквієм»).

РМ. Письмове висловлювання «Творчість А. Ахматової – яскраве явище жіночої поезії ХХ

Футуризм як авангардистська літературна течія, його естетичні засади.

Маяковський – лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість.

Борис Пастернак. Життєвий та творчий шлях письменника. Пастернак і російський футуризм. Еволюція поезії Пастернака

Контрольна робота №5 за темою «Глибинні зрушення поезії поч.. ХХ.»(різнорівневі творчі завдання)

^ 3. Із літератури другої половини ХХ століття

Аналіз к/р учнів. Двополюсність світу після Другої світової війни та її зв’язки із розвитком культурного і літературного процесу

Нові явища та тенденції в світовій літературі 1960-70-хрр.

ПЧ. Інтелектуальна проза 1960-70 рр.

Бертольт Брехт — видатний німецький письменник. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади та творча практика.

«Епічний театр» та його теоретичні принципи. Реалізація цих принципів у драмі Б.Брехта «Життя Галілея»

Проблематика та художні особливості п’єси «Життя Галілея».

Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми «Життя Галілея».


ТЛ Дає визначення поняття «зовнішня і внутрішня дія», «підтекст», ілюструє їх прикладами з п’єси Ібсена «Ляльковий дім».

ТЛ Дає визначення поняття «художня деталь».

ТЛ. Дає визначення поняття «інтелектуальна драма», «парадокс».

ТЛ Дає визначення понять «авангардизм», «модернізм» (у літературі).

ТЛ Дає визначення понять «потік свідомості»,«інтертекстуальність», «алюзія», «ремінісценція».

ТЛ. Потік свідомості.

ТЛ. Інтертекстуальність, алюзія, ремінісценція

ТЛ Дає визначення поняття «алегорія» і застосовує його до тексту новели «Маріо і чарівник».

ТЛ дає визначення поняття «роман-міф»; висловлює судження про особливості композиції твору (роман у романі).

ТЛ. Роман-міф.

ТЛ. Символізм. Акмеїзм. Футуризм.

ТЛ Дає визначення понять «символізм», «акмеїзм», «футуризм», а також ілюструє їх прикладами з поезій, що входять до розділу.ТЛ Пояснює поняття «епічна драма».


Учень (учениця):

розповідає про основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX – на початку ХХ ст., зокрема – про «нову драматургію» та її засадничі принципи.

Учень (учениця):розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому драми «Ляльковий дім»; пояснює, чому норвежця Генріка Ібсена вважають зачинателем європейської «нової драматургії», новатором сцени;перелічує та ілюструє прикладами з тексту основні нововведення Ібсена-драматурга: а) перенесення акценту із зовнішньої дії на дію внутрішню; б) посилення уваги до дискусії, гострого зіткнення різних думок і позицій; в) винесення зав’язки конфлікту драми поза межі дії драми; в) активне використання «відкритого фіналу»; дає визначення п’єси «Ляльковий дім» як соціально-психологічної драми;називає й ілюструє прикладами з тексту втілення рис «нової драми» в «Ляльковому домі»: а) внутрішня дія; б) «дотекстова» зав’язка конфлікту; в)неоднозначне, дискусійне ставлення до героїв і проблем твору; г) відкритий фінал; висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Учень (учениця): розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому п’єса «Чайка»; пояснює, чому Чехова вважають драматургом-новатором; називає риси, які зближають творчість А.Чехова і Г.Ібсена (інтелектуальний характер драми, відкритий фінал творів тощо); характеризує головних персонажів п’єси; визначає провідний конфлікт п’єси (пошук життєвої мети і сенсу мистецтва в зіткненні з реаліями життя).

Учень (учениця): розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому комедії «Пігмаліон»;пояснює, в чому полягала «теат¬ральна революція» англійського драматурга Шоу (розвиток традицій Ібсена, розробка особливого типу драми – «драми ідей»);аргументує, що конфлікт ідей у комедії «Пігмаліон» утілений як специфічний «філологічний конфлікт» (ідея забезпечення соціальної рівності шляхом оволодіння всіма прошарками суспільства правильною вимовою) і наводить приклади утілення цього конфлікту ідей у комедії «Пігмаліон»;визначає отримання гуманітарної освіти та формування почуття власної гідності Елайзи Дулитл як її шлях від мало привабливої квіткарки-кокні до «чарівної леді», як підґрунтя для «фантастичного міжкласового стрибка» (Б.Шоу);пояснює сенс назви твору, зокрема – зв’язки (збіги та відмінності) комедії «Пігмаліон» з давньогрецьким міфом про Пігмаліона;

^ Учень (учениця): визначає розвиток модернізму і авангардизму як провідні тенденції літературного процесу першої половини ХХ століття;висловлює власне судження про суспільно-історичний розвиток світу в І пол. ХХ ст. та його неоднозначні зв’язки з культурним і літературним процесом;визначає футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм як основні течії авангардизму 1910-20-их років; висловлює судження про долю реалізму в літературі XX ст. (з одного боку – продовження традицій літератури попередніх епох, з другого – пошуки нових засобів і форм художнього вираження, взаємодія з модернізмом) розповідає про особливості культурної ситуації в умовах тоталітаризму; характеризує роздвоєння культурного процесу на два річища (елітарну та масову культуру) як характерну ознаку культурної ситуації ХХ століття.

Учень (учениця): розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому психологічного есе «Джакомо Джойс»; називає та ілюструє прикладами з тексту психологічного есе «Джакомо Джойс» харак¬терні риси поетики модерністських творів ірландського письменника Джойса: а) використання техніки «потоку свідомості»; б) наявність елементу пародійності й іронічності; в) інтертекстуальність; наводить приклади автобіографічної складової есе Джакомо Джойс;коментує вживання ключової лексики тексту («театр» (лицедійство) – «гра» – «нещирість» – «герб Шекспіра (драматурга, а отже «лицедія»)» тощо) у зв’язку з концепцією Джойса (ідеєю твору).

^ Учень (учениця):розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому новели «Маріо і чарівник»;пояснює, що Т.Манн – німецький письменник, який піднімав проблеми боротьби з тоталітаризмом;характеризує головних героїв твору, а також специфіку зіткнення «чарівника» (гіпнотизера) з Маріо;висловлює особисте ставлення до вчинку Маріо, а також до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

^ Учень (учениця):розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника (зокрема про те, що М.Булгаков народився і виріс у Києві, на Андріївському узвозі є його будинок-музей, а творчість пов’язана з Україною);висловлює судження про місце роману «Майстер і Маргарита» в творчому доробку письменника;наводить приклади поєднання автором реального та ірреального в творі;характеризує проблематику та головних героїв роману;розповідає про дві частини твору («єршалаїмську» і «московську») та ілюструє прикладами з тексту засоби їхнього зв’язку: стрижневий мотив спеки: з одного боку, нестерпне сонце в Єршалаїмі на межі старої й нової ер, з другого боку – спекота в Москві 1930-х років; повтор однакових речень наприкінці «московських» і на початку «єршалаїмських» частин твору тощо; висловлює судження про особливості композиції твору Булгакова – «роман у романі» (роман Майстра про Ієшуа як складова роману Булгакова «Майстер і Маргарита»);висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючисвою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

^ Учень (учениця):розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета;характеризує творчість австрійського поета Райнера Марії Рільке (1875–1926) як синтетичний, об’єднаний вияв новітніх течій і тенденцій у поезії (на матеріалі творів «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...»);наводить приклади втілення в творах Р.М.Рільке мотивів: а) відчуження людини в дегуманізованому світі; б) ностальгії за втраченою єдністю людини зі світом; в) українських мотивів;

^ Учень (учениця):розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета;характеризує творчість французького поета Ґійома Аполлінера (1880–1918) як шлях від неоромантизму до кубофутуризму;підтверджує свої судження прикладами з текстів поезій «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»;простежує на матеріалі згаданих поезій зміну життєвої позиції поета, ствердження активно-творчого ставлення до життя;

^ Учень (учениця):розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета;коментує і ілюструє цитатами творче кредо Еліота: «Поет значущий не своїми емоціями, а здатністю перетворювати особисте в щось значніше й відсторонене, в щось універсальне й над особистісне»;

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета;характеризує творчість іспанського поета Федеріко Гарсіа Лорки (1898–1936) як поєднання міфології і фольклору з поетикою модернізму;визначає персоніфікацію природних сил і стихій як важливу рису стилю поета, підтверджує свої висновки прикладами з поезій «Балада про чорну тугу», «Гітара», «Газела про темну смерть», «Касида про сон під зорями»;виразно читає і аналізує вірші Р.М.Рільке, Гійома Аполлінера, Т.С.Еліота, Ф. Гарсіа Лорки,.

Учень (учениця):називає провідні модерністські й авангардистські напрями і течії «срібної доби» російської поезії, а також їхніх найвідоміших представників: символізм (Блок), футуризм (Маяковський, ранній Пастернак), акмеїзм (Ахматова);

визначає символізм як перший модерністський напрям «срібної доби» російській поезії, а творчість О.Блока як один із найповніших виявів російського символізму;розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета;аналізує поезії Блока «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи», відзначає наявність у них елементів символізму (звукопису, натяку, сугестії, символів тощо);

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поетеси;пояснює, що видатна російська поетеса Анна Ахматова (справжнє ім’я – Ганна Горенко) протягом тривалого часу жила в Україні, закінчила гімназію в Києві;визначає акмеїзм як своєрідну модерністську течію «срібної доби» російській поезії, а творчість Анни Ахматової як одне з найповніших утілень можливостей акмеїзму;аналізує поезії «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», відзначає наявність у них елементів акмеїзму (чіткість, ясність і особливу «прозорість» образів);називає риси пізньої поезії Ахматової: вишукану простоту» стилю, звернення до наболілих суспільних проблем («Реквієм»);

визначає футуризм як одну з найяскравіших авангардистських течій «срібної доби» російській поезії, а творчість В.Маяковського як яскравий вияв можливостей російського футуризму;розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета;відзначає органічне поєднання в творчості поета, з одного боку, «сенсаційних ефектів і гарячково-карколомних образів» (К.Чуковський) («А ви змогли б?», «Послухайте!»), з другого – щирого і тонкого ліризму; розповідає про заангажованість поезії Маяковського радянського періоду і фінал поета;

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета;висловлює судження про творчість відомого російського письменника Б.Пастернака, аналізує його поезії «Визначення поезії», «По стіні збігали стрілки...», «Зимова ніч»;виразно читає і аналізує вірші О.Блока, Анни Ахматової, В.Маяковського, Б.Пастернака.

Учень (учениця):розповідає про провідні тенденції в розвитку літератури середини – другої половини XX ст.;висловлює судження про реалізацію теми Другої світової війни й руху Опору в повоєнні десятиліття, а також поширення екзистенціалізму в літературі цього періоду. визначає як помітні явища літературного процесу другої половини ХХ століття:активізацію літератур країн «третього світу», вихід на авансцену світової літератури 1950-60-х рр. роману та поезії Латинської Америки;розквіт художньої літератури в Японії;пожвавлення провідних жанрів інтелектуальної прози в 1960-70-х рр.;переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини ХХ ст.

Учень (учениця):розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому драми «Життя Галілея»;пояснює, що німецький драматург-новатором Брехт створив «епічний театр», де домінувала не дія, а ідея;визначає проблему моральної відповідальності вче¬них за наслідки своїх наукових досліджень як головну в драмі «Життя Галілея» (бажано, щоб учні підтверджували актуальність цієї проблеми для нашого часу: відкриття вченими страшної сили ядерної енергії і наслідок цього відкриття – незчисленні людські жертви Хіросіми й Чорнобиля; непередбачуваність можливих наслідків клонування тварин і особливо людини тощо);

пояснює, в чому полягає неоднозначність образу Галілея: з одного боку, він талановитий вчений, з другого – конформіст, готовий до співпраці з церквою;висловлює судження про інтелектуальний харак¬тер драми «Життя Галілея», про наявність у ній проблем, що спонукають людину до філософських роздумів;висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
Схожі:

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11...
...
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія І взаємовпливи
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 7 класу
Контрольна робота №1 з теми «Фольклорні балади»(тести,розгорнуті відповіді,різнорівневі завдання)
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 7 класу
Контрольна робота №1 з теми «Фольклорні балади»(тести,розгорнуті відповіді,різнорівневі завдання)
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу
Боротьба добра зі злом – головний конфлікт народної казки. Брати Грімм – відомі збирачі німецьких народних казок
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень iconУроку
Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 10 класу, розроблене для рівня стандарту (академічного)
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень icon№1 “Зустрічайте моїх друзів!”
Орієнтовне календарно – тематичне планування уроків іноземної мови у І семестрі 2 класу за новим Державним стандартом початкової...
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування (Інформаційно-технологічний профіль)
Планування розроблено на базі Програми (автори І. О. Завадський Ю. О. Дорошенко, Ж. В. Потапова) для 10-11 класів (академічний рівень),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка