“Виховання красою” на уроках зарубіжної літератури
Скачати 109.53 Kb.
Назва“Виховання красою” на уроках зарубіжної літератури
Дата конвертації19.12.2013
Розмір109.53 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Література > Урок
Доповідна записка

про впровадження в ліцеї навчально-виховного проекту
“Виховання красою” на уроках зарубіжної літератури

та інших предметів варіативної частиниВідповідно до плану навчально-виховної роботи ліцею у 2003/2004 н.р., перспективного плану вивчення стану викладання й рівня учнівських досягнень з предметів інваріантної частини та чергової атестації педагогічних кадрів з жовтня 2003 року по травень 2004 року в Державному ліцеї м. Білої Церкви вивчалася система роботи вчителя-методиста, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, викладача зарубіжної літератури й російської мови Пекарської Л.І., зокрема реалізації нею проекту “Виховання красою”.

Для успішного та організованого вивчення цієї проблеми було складено план, за яким досліджувалися окремі питання, як-от: зміст, мета, завдання проекту “Виховання красою”, шляхи його реалізації, конкретні заходи, сплановані та проведені вчителькою, що наповнюють собою зміст проекту, вивчалася громадська думка серед ліцеїстів, що відображала ставлення молоді до проектів подібного змісту.

Пекарська Л.І., вчитель вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 33 роки, викладає в ліцеї зарубіжну літературу, російську мову, основи етики й естетики, основи техніки мовлення й виразного читання, основи ораторського мистецтва. З цих предметів один (зарубіжна література) входить до інваріантної частини навчального плану, решта – до варіативної. За дипломом Пекарська Л.І. – вчитель російської мови й літератури, працює за спеціальністю, всі предмети викладає державною мовою. Пройшла курсову перепідготовку при КОІПОПК у 2003-2004 навчальному році. Викладання предметів веде на високому науково-теоретичному та методичному рівні, формуючи в учнів духовно-ціннісні орієнтації, культурно-пізнавальні інтереси, естетичні смаки.

Такі концептуальні підходи до викладання зарубіжної літератури, російської мови спонукали до розробки та впровадження в ліцеї проекту “Виховання красою”. Домінантою проекту стала ідея В.О. Сухомлинського, сформована в словах: “Завдання школи – зробити так, щоб уже в роки отроцтва і юнацтва людина жила у світі краси. Через прекрасне – до людського – така закономірність виховання”. Реалізація проекту охоплює різні напрямки діяльності педагогів і учнів, але всі вони фокусуються у формуванні естетичної культури особистості ліцеїста. Ні інтелектуальний, ні емоційний розвиток учня не може бути повним, якщо він естетично нерозвинений. Естетична культура визначає, забарвлює й емоції, і волю, і розум людини унікальним умінням сприймати, відчувати та створювати красу, вважає Лариса Ісааківна.

Вчитель віддає перевагу саме “проектному” підходу до естетичного виховання з огляду на його цілісність, комплексний підхід до реалізації завдань, дієвість та конкретність. Кінцевим результатом такої діяльності є естетично розвинена людина, яка ставиться до себе, до природи, до мистецтва, до інших не як споглядач, а як людина, що відчуває унікальність та своєрідність іншого. Можливості проектної педагогіки в тому, що учень – суб’єкт виховання – безпосередньо бере участь в естетичній діяльності, переживає свою єдність із навколишнім світом (літературою, мистецтвом, природою, людьми). Лише за цієї умови можливе підвищення учнівської діяльності до рівня творчості. У цьому полягає величне значення естетичної культури для становлення особистості. Вона становить духовне багатство людини, яка володіє естетичним ставленням до світу.

Проект “Виховання красою” – довгостроковий і розрахований на тривале та постійно оновлюване впровадження, оскільки контингент учнів ліцею частково змінюється, а потреба естетичного облагородження дитячої особистості є постійною. Тому в ході вивчення проблеми вивчалася система роботи при викладанні зарубіжної літератури, частково російської мови та предметів варіативної частини, чимало уваги було приділено позакласній роботі автора й керівника проекту, формуванню аудіо-відеотеки, роботі самодіяльного театру тощо.

Так, на уроках зарубіжної літератури вчителька практикує запровадження міні-проектів, реалізуючи одну з особливих вимог сучасної методики: якщо література вивчається як мистецтво слова, то й урок з цього предмету має нагадувати твір мистецтва.


На думку Лариси Ісааківни, одним із засобів досягнення цієї мети є використання творчих, ігрових проектів на уроках літератури. Методика їх реалізації спрямована на “занурення” учнів в певну добу, в художній світ письменника, його творчу лабораторію, в сутність художніх образів.

Структура проекту тільки намічається і залишається відкритою до завершення роботи. Учасники приймають на себе певні ролі, обумовлені характером і змістом проекту. Результати проекту остаточно визначаються тільки по завершенні роботи. Ступінь творчості надзвичайно високий. Наприклад, міні-проект при вивченні поеми М. Гоголя “Мертві душі”.

^ Мета проекту: глибоке вивчення художнього світу поеми М. Гоголя “Мертві душі”; театралізація фрагментів твору (написання сценаріїв та їх розігрування).

Проект здійснюється в чотири етапи.

І. Підготовчий етап.

 1. Розподіл на творчі підгрупи і розподіл ролей. (У кожній групі є літературознавець, критик, цензор, психолог, художник, актори).

 2. Визначення завдань для кожної творчої групи:

 • перечитати відповідну главу поеми Гоголя і дослідити певний психологічний тип особистості, втілений автором в образі Манілова (Коробочки, Ноздрьова, Собакевича, Плюшкіна);

 • визначити, за допомогою яких прийомів створює автор певний образ (портрет, опис інтер’єру, маєтку, мовна характеристика, окремі деталі, метафоричні образи-символи, авторські відступи);

 • написати сценарій сцени купівлі-продажу "мертвих душ" і здійснити його постановку;

 • написати критичний відгук і експертний висновок “цензури” про можливість (чи неможливість) виходу глави у світ;

 • ілюструвати главу, створити необхідні декорації для постановки фрагменту;

 • написати мініатюру на одну з тем (наприклад: "Манілов очима слуг", "Чичиков очима Селіфана", "Чичиков очима Коробочки", "Собакевич очима Чичикова", "Шкільні товариші про Чичикова" та ін.)

ІІ етап. Робочий.

 1. Збір матеріалу.

 2. Знайомство з критичною літературою.

 3. Колективне створення сценарію.

 4. Постановка фрагменту, репетиції, підготовка декорацій і костюмів.

ІІІ етап. Результативний.

 1. Виступ творчої групи на уроці, "представлення" персонажа.

 2. Розігрування сценарію.

 3. Заключні виступи критика, цензора, психолога.

 4. Відповіді на питання "публіки" (класу).

ІV. Підсумковий.

 1. Обговорення проектів, визначення кращих сценаріїв, виконавців, художників, критиків та ін.

 2. Читання власних творів-мініатюр.

 3. Узагальнення матеріалів, визначення авторської позиції.

Сама форма виступу на уроці також буває оригінальною: дискусія критика, цензора, психолога, літературознавця; виступи на "науковому конгресі", усний журнал, "круглий стіл", або інші форми.

Група виконує роль не пасивних споглядачів, а активних учасників дійства. Кожна підгрупа обов’язково готує серію питань усім іншим творчим об’єднанням. Рівень і глибина питань також враховуються при підведенні підсумків.

Ігровий, театралізований характер проекту дозволяє учням дійти цих висновків без зайвого дидактизму й моралізаторства. Таким чином реалізується головний принцип проекту: “Через красу – до людяності”.

Зарубіжна література на першому курсі викладається за програмою 2001 року з тижневим навантаженням 2 години – 68 річних годин; на другому й третьому курсах – за програмою 2001 року з навантаженням 2 годин на тиждень, 68 годин протягом року.

Проводячи роботу над формуванням у ліцеїстів навичок літературного аналізу, розуміння суті літературного процесу, знайомлячи їх із драматичним шляхом розвитку літератури в умовах тоталітарної системи, з принципами й ознаками модернізму й постмодернізму, Лариса Ісааківна багато уваги приділяє розвитку творчих навичок і творчого потенціалу учнів.

З огляду на це і склалася певна система керування творчою діяльністю ліцеїстів з використанням різних видів мистецтва, застосуванням аудіо-відеозаписів.

Впродовж декількох років створювалася відеотека із зарубіжної літератури та історії мистецтв. Роль відеоматеріалів на уроках і в позакласній роботі неоціненна. Вони допомагають учителю зробити процес навчання цікавим і творчим, сприяють створенню емоційної атмосфери, знімають втому дітей, мобілізують їхнє творче мислення.

Переглядаючи відеофільми або окремі відеофрагменти, включені в процес уроку, учні захоплюються і, не помічаючи, що вчаться, поповнюють запас уявлень, естетичних понять, розвивають фантазію.

На сьогодні каталог відеоматеріалів із зарубіжної літератури, основ естетики складає близько 100 відеогодин.

Реалізації проекту сприяє чітко спланована система ознайомлення учнів ліцею із найвизначнішими та новітніми досягненнями театрального мистецтва столиці України, екскурсії на виставки, перегляд музейних експозицій.

Крім переглядів вистав професійних театральних колективів, Пекарська Л. І. намагається розвивати акторські здібності учнів у самодіяльному театрі-студії ліцею.

Кінцевий результат естетичного виховання – в тому числі виховання залученням до самодіяльного театру – пов’язаний з формуванням особистості, яка є творчою, самоцінною та соціально цінною, яка володіє естетичною культурою.

Прекрасною базою для підготовки акторів-ліцеїстів стало введення до навчального плану спецкурсів “Драматургія”, “Основи техніки мовлення і виразного читання”, “Основи ораторського мистецтва” (два останні курси читаються за авторськими програмами Пекарської Л.І.). Учні мають можливість не лише поглибити теоретичні знання, розширити “театральний кругозір”, але й набути практичних навичок аналізу драматичних творів, оволодіти методами й прийомами виконання художнього слова, проникнути в таємниці усного мовлення, пізнати основні його закони, що важливо для майбутніх фахівців будь-якого профілю. Розігрування фрагментів драматичних творів, виразне читання кращих зразків національної та зарубіжної класики, практичні вправи з основ техніки мовлення, постановка дихання, відпрацювання дикції, оволодіння навичками інтонаційно-смислового сприймання і варіантами власних активно-виражальних інтонацій, складання партитури тексту – все це сприяє майстерному оволодінню рідним словом, свідомому ставленню до себе як носія мови, розвитку творчих здібностей обдарованих дітей. Результатом цієї щоденної копіткої роботи стає участь ліцеїстів у вечорах поезії, конкурсах читців-декламаторів різних рівнів.

Діяльність ліцейського театру – це ще й прекрасна школа спілкування.

На засіданнях театральної студії, репетиціях самодіяльного театру, під час колективного читання драматичних творів класиків учні пізнають велику мистецьку цінність літератури, а театр формує в них цілісну систему психічних якостей, необхідних молоді у спілкуванні.

Тільки за останні три роки самодіяльний театр під керівництвом Пекарської Л.І. освоїв непростий матеріал трьох драматичних творів різних епох, різних авторів і різного емоційного звучання – комедія Мольєра “Міщанин-шляхтич”, драма-феєрія Лесі Українки “Лісова пісня” і драма Карела Чапека “Мати”.

Перед закінченням навчального року було проведено анкетування серед учнів 31, 32 груп на предмет ефективності впровадження проекту “Виховання красою”, а також розвиваючого потенціалу курсу зарубіжної літератури та його впливу на формування літературних смаків учнів, їх естетичного росту. Всього респондентів було 44 (100 %). Учням запропоновано 4 запитань такого змісту:

 1. Як сприймали ви курс зарубіжної літератури, до яких предметів у переліку вивчених ви його заносите, як ставитесь до нього.

 2. Оцініть по п’ятибальній шкалі рівень важливості для вас та впливу на ваше зростання предмет зарубіжної літератури.

 3. Які з заходів, проведених у рамках проекту “Виховання красою”, ви вважаєте найбільш вдалими й ефективними.

 4. Чи погоджуєтесь ви із тезою “Краса врятує світ”?

Останній пункт в анкеті був запропонований, щоб виявити рівень сформованості навичок учнів розвивати думку.

Після опрацювання матеріалів анкети виявлено досить цікавий статистичний матеріал, який змальовує цілком позитивну картину й дає високу оцінку анонімними респондентами роботи Л.І.Пекарської як викладача зарубіжної літератури, так і керівника проекту “Виховання красою”. Так, учні відзачають, що зарубіжна література - “один з найцікавіших предметів”, відзначають, що він “найбільше вплинув на мій світогляд” та ін. 29 учнів засвідчили своє позитивне й добре ставлення до предмета (66%), з інтересом – 5, люблю – 4, серйозно – 2, нейтрально – 3, захоплено – 1.

Що стосується оцінки за п’ятибальною шкалою, то 14 учнів оцінили предмет і рівень його викладання п’ятьма балами, 26 – чотирма, 3 – трьома, 1 – двома, двоє – шістьма балами, 1 – 5+.

Цікавими виявилися уподобання ліцеїстів щодо широкого спектру пропонованих естетично-пізнавальних, розважальних заходів у рамках проекту “Виховання красою”. Учні називають майже всі вистави ліцейського драматичного самодіяльного театру, на всіх незабутнє враження справила поїздка на виставу до Київського вільного театру “Чайка на ім’я Джонатан” за повістю Річарда Баха, вразив їх незвичайністю музей М.Булгакова, об’єднав спільною колективною дією Літературний салон за поезією срібного століття та вечір любовної лірики “Осені мелодії чарівні”.

Учні високо оцінюють поїздку в Національну оперу України на виставу “Князь Ігор” та інше. Узагальнена схема має такий вигляд:

Вистави Вистава Літературний Музей Інше

ліцейського “Чайка на ім’я салон Булгакова

театру Джонатан”

28 29 15 13 10

Отже, із зазначеного вище можна зробити висновок, що вчителька зарубіжної літератури й керівник навчально-виховного проекту “Виховання красою” Л.І.Пекарська будує свою роботу на основі єдності можливостей навчальної й виховної роботи під час урочної та позакласної діяльності. Проект з його можливостями урізноманітнення впливу на душу та інтелект дитини є логічним і надзвичайно вдалим способом продовжити й збагатити розпочате в ході вивчення зарубіжної літератури.

^

Довідку підготував заступник директора

з навчально-методичної роботи


Терехов В.Ф.


ДЕРЖАВНИЙ ЛІЦЕЙ м. БІЛОЇ ЦЕРКВИ

Н А К А З

"_____" _____________ 200_р. №_______
“Про впровадження в ліцеї

навчально-виховного проекту

“Виховання красою”

на уроках зарубіжної літератури,

інших предметів варіативної частини

та в позакласній роботі”
Відповідно до плану навчально-виховної роботи Державного ліцею м. Білої Церкви у 2003 – 2004 н.р., перспективного плану вивчення стану викладання й рівня учнівських досягнень з предметів інваріантної частини та чергової атестації педагогічних кадрів, виходячи з вимог реалізації науково-методичної проблеми, над якою працює ліцей у 2003 - 2004 н.р., – проектні технології в педагогіці, – у поточному році вивчалася проблема доцільності ефективності та якості впровадження в ліцеї проекту “Виховання красою”, автором якого є учителька зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, учитель-методист, відмінник освіти України Пекарська Лариса Ісааківна. З доповідної записки випливає, що названий проект має високий рівень ефективності в навчально-виховному процесі, найповніше відповідає інтересам та запитам учнів, сприяє їхньому естетичному та особистісному вихованню.

Виходячи із вищезазначеного,

н а к а з у ю:

 1. Визнати роботу Пекарської Л.І. як автора й керівника навчально-виховного проекту “Виховання красою” ефективною та якісною, що цілком задовольняє вимоги до реалізації науково-методичної проблеми ліцею, схвалити досвід роботи вчительки з навчально-виховними проектами.

 2. Заступнику директора з навчально-методичної роботи Терехову В.Ф.:

  1. Направити матеріали досвіду вчительки Пекарської Л.І. за проблемою інтеграції навчальної роботи та навчально-виховних проектів для публікації в інформаційному збірнику КОІПОПК.

Протягом 2004 – 2005 н.р.

  1. Розробити спільно з Пекарською Л.І. заходи по продовженню функціонування проекту “Виховання красою” в умовах нового навчального року.

Вересень – жовтень, 2004 р.

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Усику І.В.:

  1. При формуванні навчального плану ліцею на 2004 – 2005 н.р. виділити необхідну кількість годин для організації роботи ліцейського театру.

Червень, 2004 р.

  1. Представити документи, необхідні для присвоєння ліцейському театрові звання “Зразковий самодіяльний театр”.

До 1 вересня 2004 р.

 1. Учителю зарубіжної літератури Пекарській Л.І.:

  1. Створити каталог анотацій до навчальних фільмів із зарубіжної літератури та фільмів естетично-розвиваючого циклу.

До 1 вересня 2007 р.

  1. Підготувати серію публікацій у методичній пресі про роботу самодіяльного театру, інші форми роботи у рамках проекту “Виховання красою”.

Протягом 2004 – 2005 н.р.

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-методичної роботи Терехова В.Ф.


ДИРЕКТОР ЛІЦЕЮ М.Г.ЯРЕМЕНКО

Схожі:

“Виховання красою” на уроках зарубіжної літератури iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної...
На уроках української літератури та літератур національних меншин учні працюють з текстами, написаними мовою оригіналу, на уроках...
“Виховання красою” на уроках зарубіжної літератури iconФенько Людмила в асилівна
Проблемна тема: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури через запровадження інноваційних елементів
“Виховання красою” на уроках зарубіжної літератури iconІ. Основні завдання та зміст роботи кабінету зарубіжної літератури
Кабінет зарубіжної літератури – це спеціально обладнане приміщення Ладижинської школи №3 зі створеним навчальним середовищем, оснащеним...
“Виховання красою” на уроках зарубіжної літератури iconМетодичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх...
Метою вивчення курсу зарубіжної літератури в загальноосвітній школі є формування широкої читацької компетенції у старшокласників,...
“Виховання красою” на уроках зарубіжної літератури iconПро вивчення зарубіжної літератури у 2008-2009 навчальному році
України №10, 2005 р.) кількість годин на вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою...
“Виховання красою” на уроках зарубіжної літератури iconПоложення про навчальний кабінет зарубіжної літератури
Положення про навчальний кабінет зарубіжної літератури (далі кабінет) роз­роблено відповідно до Закону України «Про загальну середню...
“Виховання красою” на уроках зарубіжної літератури iconВимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів з української...

“Виховання красою” на уроках зарубіжної літератури iconДані про вчителів-членів шмо
Виховання високих моральних цінностей учнів на уроках літератури. Постановка проблемних питань та способи їх розвязання
“Виховання красою” на уроках зарубіжної літератури iconКонспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з
Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів І перевірки зошитів з української мови й літератури...
“Виховання красою” на уроках зарубіжної літератури iconМетодист райметодкабінету Петрівська Г. П
Визначає мету та основні напрями роботи з учителями української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії та правознавства,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка