Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник
НазваГлущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник
Сторінка1/15
Дата конвертації20.12.2013
Розмір2.12 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Література > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15ПЛАНИ

практичних занять

з української мови за професійним спрямуванням,

напрям підготовки 6.140103 «Туризм»

Практичне заняття 1.

Мова професійного спілкування як різновид української літературної мови

План

 1. Поняття національної мови, літературної мови, державної мови, мови професійного спілкування.

2. Ознаки літературної мови.

3. Форми літературної мови.

4. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

^ 5. Мовленнєвий етикет. Різновиди мовленнєвого етикету.

Література

 1. Конституція України.

 2. Закон України «Про мови в Українській РСР» від 28.10.1989р.

 3. Рішення Конституційного суду України від 14 грудня 1999 року № 10 рп/99// www.zakon. Rada.gov.ua

 4. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2005. – С. 11-15.

 5. Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К Алерта, 2010. – С.14-19; С.49-51.

 6. 6. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібник.-К.: Правова єдність, 2009. – С.7-18.

 7. Куць О.М. Мовна політика в державотворчих працях України: Навч. посібник. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. -275с.

 8. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч. просіб. Зразки етикету для студентів. – Суми: ВТД «Університетська книга, 2002, - 208с.

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

 1. Який зміст і завдання навчальної дисципліни українська мова професійного спрямування ?

 2. Що таке літературна мова, які її основні ознаки?

 3. Що ви знаєте про діалектну основу української літературної мови?

 4. Чи тотожні терміни «українська національна мова» й «українська літературна мова».

 5. Що вам відомо про внесок І.П.Котляревського й Т.Г.Шевченка в розвиток української літературної мови?

 6. Які є різновиди мовленнєвого етикету ?

 7. Які п’ять тональностей європейського культурного ареалу Вам відомі? Наведіть приклади формул вітання високої, нейтральної, звичайної, фамільярної та вульгарної тональності в англійській мові.

 8. Які тональності мовленнєвого етикету властиві українській мові?

Завдання 2. Прочитайте, порівняйте визначення і з’ясуйте відмінність між ними.

1. Літературна мова – унормована мова суспільного спілкування, зафіксована в писемній та усній практиці, одна з форм національної мови, що існує поряд з іншими її формами – діалектами, просторіччям, мовою фольклору.

2. Державна мова – закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у закладах освіти, науки, культури, у сфері зв’язку та інформатики (Українська мова. Енциклопедія).

Завдання 3. Запишіть літературні відповідники до поданих жаргонізмів.

Оформити ксиву, замість…

Припинити базар, замість…

Розрахуватися баксами, замість…

Наїжджати на друга, замість …

Мені кльово, замість…

У мене комп завис, замість

Мент стежив за шнурком, замість…

Завдання 4. Прочитайте текст, назвіть основні функції та особливості мови професійного спілкування. У виділених словах виправте помилки. Поясніть їх правопис.

Специфіка мови професійного спілкування

Мова професійного спілкування є поліфункціональною підсистемою літературної мови і виконує загальномовні та специфічні функції. Такими функціями є:

 1. номінативна (називання фахових реалій і понять);

 2. пізнавальна (знарядя й спосіб фахового пізнання, запам'ятовування, оволодіння фаховим досвідом);

 3. аксиологічна (фахове та морально-етичне оцінювання);

 4. комунікативна (спілкування в професійній сфері);

 5. культуроносна (збереження й передавання фахових знань і культури професійного спілкування);

 6. естетична (мовностилістична довершенність текстів) та ін.

В основу мови професійного спілкування покладена сучасна літературна мова. Проте в конкретній професійній мовленнєвій ситуації вона змістово редукується (зменшується, спрощується), залежно від галузі знання і предмета спілкування стає монотематичною, збагачується професійною лексикою і фразеологією. Це відбувається лише тоді, коли суб'єкти комунікації переходять на професійний рівень свідомості.

Мова професійного спілкування, крім уже названних, має й інші особливості. Характерною її ознакою є діалогічність. Професійна діяльність потребує обміну думками, обговорення певних проблем чи окремих питань, прийняття рішень, тому фахівці вступають у беспосередній словесний контакт, і комунікативний процес між ними протікає як активна мовленнєва взаємодія.

Професійній мові, як і науковій, властиві певні комунікативні якості: абстрагованість, логічність, точність, ясність, об'єктивність. Крім того, вона має бути чистою, виразною, естетичною (3 посібника)

Завдання 5. Назвіть форми, в яких функціонує українська літературна мова, особливості кожної з них.^ Доповніть таблицю пропущеними ознаками:

Ознаки усної та писемної

форм літературної мови

Усне мовлення

Писемне мовлення

1. Первинне

1.?

2. ?

2. Монологічне 1

3.?

3. Графічно оформлене

4.. Часто не підготовлене заздалегідь, допускає імпровізацію

4.?

5.?

5. Передбачає ретельний відбір фактів та їх мовне оформлення

6„ Інтонаційно оформлене, супроводжується мімікою, жестами

6.?

7. Чітко індивідуалізоване

1.1

8.?

8. Поглиблена робота над словом і текстом

9. Допускає використання повторів, зіставлень, різних тропів та | фразеологізмів

9.?

Завдання 6. Дайте відповіді на запитання до теми «Конституція України про функціонування та розвиток мов в Україні»

1) Що проголошує стаття 10 Конституції України? Що забезпечує, гарантує та сприяє держава?

2) Про що йдеться у статті 11 Конституції України щодо повної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України?

3) Яке ставлення України до діаспори проголюється ст. 12 Конституції України?

4) Що стверджує ст. 24 Конституції України щодо привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри та мовними ознаками?

5) Які права гарантує ст. 34 Конституції України? У яких випадках може бути обмеження цього права?

6) Що гарантує громадянам, які належать до національних меншин ст. 53 КонституціїУкраїни.

Завдання 7. Виконайте тести:

1. Обмін інформацією, передача певної інформації однією людиною
іншій - це:

а) спілкування; б) мовлення; в) мова; г) бесіда.

2. Форма сучасної української літературної мови, специфіку якої
зумовлюють особливості спілкування людей в усіх сферах спільної
діяльності, - це:


а) літературна мова; б) українська мова професійного спрямування;

в)українська мова; г) професійне мовлення.

^ 3. Різновид національної мови, вживання якого обмежене
територією чи соціальною групою людей, - це:


а) наріччя; б) говірка; в) діалект; г) суржик.

4.Унормована, загальноприйнята форма національної мови - це:
а) діалектна мова; б) літературна мова; в) професійна мова;

г)літературне мовлення.

5. Не належить до найголовніших ознак літературної мови:
а) унормованість; б) стандартність; в) територіальність;

г) наддіалектність.

Завдання 8. Назвіть відомі Вам різновиди мовного етикету. Запишіть приклади високої, звичайної і дружньої тональності при звертанні та вітанні.

Завдання 9. Прочитайте. Знайдіть у переліку вирази високої тональності .

Доброго ранку. Добрий день. Добрий вечір. Добридень. Вечір добрий. Добривечір. Здрастуйте. Здорові будьте. Доброго здоров'я. Скільки літ, скільки зим! Привіт. Вітаю. Салют. Дозвольте вітати Вас від імені... Наше щире вітання.

До побачення. До завтра. Вибачте, мені час. На все добре. До зустрічі. Бувай. Бувайте здорові. Усього найкращого. Вітання всім. Прощавайте. Тим часом. Хай вам щастить. Сподіваюсь, ми скоро побачимось. Бажаю добре провести час. Щасливо. На добраніч.

Дякую. Щиро дякую. Спасибі. Велике спасибі. Красно дякую. Вельми дякую. Дуже дякую. Висловлюю вдячність. Дозвольте висловити вдячність. Глибоко вдячний. Складаю подяку. Дуже вдячний за Вашу турботу. Дуже вдячний за щиросердний прийом (допомогу; все). Я Вам дуже зобов'язаний. Дякую від усього серця. Це дуже люб'язно з Вашого боку. Не знаю, як Вам дякувати. Ви зробили мені велику послугу. Я у великому боргу перед Вами. Як же мені віддячити Вам за Вашу допомогу?

Так. Напевно. Обов'язково. Безперечно. Безсумнівно. Безумовно. Звичайно. Будь ласка. Прошу. Гаразд. Добре. З приємністю. З радістю. Ще б пак. Авжеж. Згода. Не заперечую. Ви маєте рацію.

Ні, дякую. Дякую, не треба. На жаль, ні. Ні, це не так. Ні, я не можу. Це неможливо. Ви помиляєтесь. Я не поділяю Вашої думки. Я іншої думки. Шкода, але я мушу відмовитися. Про це не може бути й мови. Не варто про це нагадувати. Нічого подібного. Цього не може бути. Це марнування часу.

Вибачте. Пробачте, що турбую Вас. Перепрошую. Мені дуже шкода. Не згадуйте про це. Даруйте за клопіт. Вибачте, що завдав Вам стільки клопоту. Прошу вибачення.

Невже? Це не так? Не може бути? О! Тільки уявіть собі! Хто б міг подумати! Я не можу повірити цьому. Як дивно! Як Ви мене здивували! Подумати тільки!

Завдання 10 . Перекладіть українською мовою.

Каждый день мы повторяем простые, обычные слова – слова приветствия. Издавна в Украине считалось, что начинать общение надо с приятных, вежливых слов. Неписаные правила народного этикета советовали: войдя в дом, поздоровайся первым; младшие должны всегда почтительно приветствовать старших. В народных афоризмах подчеркивалась важность культуры общения, например: “Не хочешь услышать плохих слов, не говори их сам”, “Умей вовремя сказать и вовремя смолчать” (З посібника).

Завдання 11. Ви як керівник певної організації знаходитесь на офіційному засіданні в держадміністрації. Виступ одного з доповідачів Вас зацікавив. У перерві Ви вирішуєте підійти і познайомитись з цією людиною для налагодження подальших ділових стосунків .

Змоделюйте варіант: а) безпосереднього знайомства; б) знайомства через посередника (усна рекомендація спільного знайомого).

Завдання 12. Ви молодий працівник фірми «Р». Керівництво просить Вас терміново звернутися до організації «С» для отримання там пакету необхідної документації для завтрашнього звіту. Коли Ви приходили туди, то зустрічаєте керівника уже в дверях – він поспішає на відповідальну зустріч і вже ледь не запізнюється. Змоделюйте варіант розмови з керівником « в дверях» . Результат цієї розмови повинен бути для Вас обов’язково позитивним.

Самостійна робота.

 1. Основи культури української мови. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

 2. Засоби милозвучності української мови.

Література

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2005. – С. 15- 30.

2. Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник.- К.: Алерта, 2010. – С.19-49; 67-93.

5. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. С.138-150.

6.Радевич-Вінницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. –К.: Знання, 2006.- С.25 – 30; 60-98.

7.Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 476.

8. Культура української мови : Довідник. К.: Либідь, 1990. – 304с.

9. Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення правника. — Львів: Світ, 2003. – 73-85.

10. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003. – С.145-148.

11. Енциклопедичний словник-довідник з туризму /[авт. – уклад. Смолій В.А., Федорченко В.К., Цибух В.І. ]. – К.: Вид. Дім «Слово», 2006. – 372с.

Завдання 13. Дайте відповіді на запитання:

1. Яке мовлення можна назвати висококультурним? Назвіть ознаки культури мовлення.

2. Які ви знаєте типи словників?

3. Які ви знаєте спеціальні енциклопедичні словники Вашого фаху?

4. Які є найпоширеніші засоби милозвучності української мови? ( приклади чергування у – в, і – й )

5. Які існують інші засоби усунення немилозвучного збігу голосних чи приголосних?

Завдання 14. Випишіть із тлумачного словника сучасної української мови значення поданих слів, а із словника синонімів синоніми до кожного з цих слів.

Ввічливий (увічливий), вихований, галантний, ґречний, делікатний, звичайний, коректний, обхідливий, поштивий(почтивий), привітний, люб’язний, тактовний , шанобливий, шанувати, шляхетний, чемний.

Завдання 15. Запишіть тлумачення наведених слів з енциклопедичного словника-довідника з туризму та тлумачного словника української мови. Яка особливість цих статей?

Раритет, пам’ятка, сервіс, реакреація, традиція, звичай.

Завдання 16. Випишіть підряд у колонки словосполучення: 1) спочатку ті, у яких нічого не треба виправляти; 2) потім ті, у яких виправите порушення милозвучності мови.

Справа йде на лад, лунає у вухах , рятуватись втечею, ідуть в ногу, оце й усе, в усій красі, далось взнаки, над всяке сподівання, в глибині душі, один в один, мірялись силою, а мені і невтямки, піді мною, так і сказали би, раз у раз, з щирою душею, от тобі й маєш, раніше і тепер.

Завдання 17. Зредагуйте наведені висловлювання відповідно до законів милозвучності української мови. Якими правилами ви послуговуєтеся?

В будь-який час, співрозмовник взяв гору, план почав утілюватися, ми тобі удячні за усе, треба негайно уживати заходів, з щирою душею, установи і організації, зусиллями колективу і керівництва, дощі ідуть часто, з’їзд екологів проходив в Криму, в такому випадку, оце і все, назвіть ціну і масу, згідно з специфікацією, перераховано із вашого рахунку, брати участь в різних проектах, за погодженням з замовником, флагман в справі роздержавлення, іспит з спеціальності, зміни у економіці, ознайомитися з звітами, привітати з святом.

Завдання 18. Запишіть текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Поясніть правопис пунктограм та виділених слів тексту.

Найближча нам та земля по якій ми робили перші кроки де ми ще безпорадні й боязкі відкривали навколишній світ повний несподіванок. Згадка про неї завжди і в щасті і в горі і в хвилини сумнівів супроводить нас. І мабуть супроводитиме до кінця наших днів.

Коли я втомлююся або коли сум облягає душу в уяві моїй постає батьківська хата. Обрамлена кронами вишень біліє вона ніби маяк серед неозорого моря де око не має на чому спинитися щоб відпочити.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconЛекція №1 Тема лекції
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -к.: А. С. К., 2003. — 400 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДовідково-інформаційні документи
Глущик С, В., Дияк О. В., Шевчук С. В, Сучасні ділові папе­ри. — К.: А. С. К., 2002. — С. 79—142
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДержавний фінансовий контроль Навчальний посібник
Навчальний посібник рекомендовано до видання науково-методичною радою нук (протокол №1 від 26 лютого 2008 р.)
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconОпераційна система unix навчальний посібник
Жуковецька С. Л. Операційна система unix: навчальний посібник. Одеська державна академія холоду, 2008. – 123 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник icon"Общий (укр.)"
Цінні папери, механізм випуску та обігу яких повязаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором,...
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconКроссворд по предмету "Гроші та кредит (укр.)"
Цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка