Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник
НазваГлущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник
Сторінка7/15
Дата конвертації20.12.2013
Розмір2.12 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Література > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Література

1. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 2003.

^ 2. Фурдуй М.І. Практикум з правопису: Навч. посібник, За ред.. В.В. Різуна. – Київ: Либідь, 2003, - С. 54-56.

Завдання 9. Дайте відповідь на запитання:

Які закінчення кличного відмінка властиві іменникам І, ІІ та ІІІ відміни?

Завдання 10. Вимовіть і запишіть форму кличного відмінка від наведених імен й імен по батькові.

І. Олександр Олександрович, Олексій Максимович, Микола Олексійович, Михайло Юрійович, Петро Ілліч, Микола Петрович, Євген Віталійович, Лаврентій Кирилович, Ігор Григорович, Олег Сергійович, Ілля Хомович, Лев Львович /Левович/, Кузьма Кузьмович /Кузьмич/.

ІІ. Валентина Григорівна, Надія Іллівна, Євгенія Михайлівна, Людмила Андріївна, Любов Степанівна, Нінель Яківна, Тетяна Тимофіївна, Ганна Матвіївна, Емма Геннадіївна, Зоя Сергіївна, Олена Григорівна, Софія Матвіївна, Ірина Володимирівна.

Завдання 11. Подані словосполучення запишіть у формі кличного відмінка. Чому, на Вашу думку, лист прийнято розпочинати саме зі звертання?

Високоповажний міністр, шановний директор, шановний пан суддя, Ваша Святість, вельмишановний пан генерал, Ваша Високодостойність Пан Президент, пан викладач, пан вчитель, шановний лікар, вельмишановний ректор, вельмишановний пан суддя.

Практичне заняття 12.

Особливості написання курсової та дипломної роботи. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Розписка

План

1. Вимоги до виконання та оформлювання курсової роботи.

2. Вимоги до виконання та оформлювання дипломної роботи

^ 3. Види і форми професійного спілкування.

4. Роль невербальних засобів спілкування.

5. Гендерні особливості спілкування.

6. Документ розписка.

Література

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2005. – С.136-138;

2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. – С. 562-566.

3. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української мови. Структура наукового тексту. – К.:Каравела, 2008.

4. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навч. посіб. Вид. 2-ге, доп. Та перероб – К.: АртЕк, 2002. – С. 141-143.

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

 1. Чим курсова робота відрізняється від реферату?

 2. Яка структура дипломної роботи? Чим вона відрізняється від курсової?

 3. Які ви знаєте види і форми спілкування ?

 4. З яких етапів складається акт спілкування?

 5. Які вам відомі невербальні засоби спілкування?

 6. Як можна читати людину за жестами, мімікою, рухами?

 7. Яка мета ділового спілкування?

 8. У чому полягають особливості жіночого та чоловічого спілкування (гендерні аспекти спілкування)?

 9. Що таке розписка? Які дії вона підтверджує? Назвіть реквізити розписки.

Завдання 2. Складіть таблицю, яка могла б слугувати правилами для оформлення курсових та дипломних робіт (титульна сторінка, вступ, основна частина).

Завдання 3. У формі тез сформулюйте основні вимоги до планування курсових та дипломних робіт.

Завдання 4. Встановіть відповідність між тим, що Ви хочете, як правило, висловити в тексті курсової або дипломної роботи, та тими мовними засобами, які можна при цьому використати:

^ Ви хочете:

1) наголосити на чомусь, привернути увагу читача до важливих, на Вашу думку, моментів;

2) висловити оцінку (впевненість або сумнів);

3) пояснити, уточнити, виділити щось;

4) узагальнити, зробити висновок;

5) розчленувати інформацію;

6) указати на час, послідовність;

7) відобразити зіставлення і протиставлення частин інформації ;показати причину (умову) і наслідок;

8) поєднати частини інформації.

Ви можете використати такі метатекстові одиниці:

а) наприклад; так; зокрема; а саме; тільки; навіть; адже; точніше
кажучи; іншими словами; причому; крім того; справа от у чому;

б) також; тобто; при цьому; до речі; крім того; більше того;
разом з тим; між іншим; понад усе; цікаво відзначити; інакше кажучи;
словом; як уже було; як було доведено; згідно з цим; відповідно до
цього;

в) отже; словом; з рештою; таким чином; можна зробити висновок
; на закінчення є підстава стверджувати; узагальнюючи сказане;
з огляду на важливість; ці дані свідчать про те, що;

г) особливо важливо вказати тут те, що; розглянемо тепер
приклад...; перейдімо до питання...; аж ніяк не; привернемо вашу
увагу до...; зауважимо; і це важливо;

ґ) і; а; але; проте; однак; і все-таки; навпаки; з іншого боку; не тільки, а й; таким чином; тоді як; на противагу цьому; всупереч; між тим; інакше; інша справа; попри те; це інша справа; бачимо; а отже; значить; у такому разі;

д) очевидно, що; очевидячки; зрозуміло; напевно; без сумніву;
безперечно; не викликає сумнівів той факт, що...; безсумнівно; щоб
довести; звичайно; можливо; мабуть; ймовірно; вірогідно;

е) тепер; тоді; потім; пізніше; перш ніж доводити; спочатку;
спершу; насамперед; передусім; почнемо з того, що; перш за все;
щойно; знову; ще раз; на завершення; насамкінець; врешті-решт;
завчасу; у свій час;

є) так; наступне; з одного боку; з іншого боку; з другого боку; по-перше; по-друге.

Завдання 5. Прочитайте текст, поставте розділові знаки. Випишіть у два стовпчики гендерні особливості спілкування, доповніть їх не названими у тексті.

Характер мовного спілкування його стратегія стиль тотальність великою мірою залежить від гендерних і комунікативних статусів учасників спілкування.

Як засвідчує спостереження за живою мовною практикою комунікативна поведінка жінок часто експресивна тобто емоційна не завжди послідовна. Українські жінки значно краще аналізують емоції настрої люди за мімікою і виразом обличчя ніж чоловіки. Вони здатні розрізняти не менше десяти емоційних станів співрозмовника сором страх відразу тощо. Чоловіки ж переважно зауважують один стан антипатію. Жінки здебільшого починають і підтримують розмову а чоловіки контролюють і спрямовують її виявляючи зацікавленість ( тоді підтакують) або ж бажаючи змінити тему ( тоді промовисто мовчать. Жінки вдвічі частіше вживають умовну форму а в п’ять разів - слова що виражають оцінку повідомленого ( напевно, очевидно, можливо, сподіваюсь,слід гадати, безперечно). Мовленню жінок властиві часті застереження докладні пояснення вибачення незавершеність початих думок.

У зорових контактах теж спостерігається певна відмінність між статями

Жінки зазвичай відверто дивляться у вічі співрозмовника чоловіки прямого погляду уникають.

Гендерні особливості спілкування виразно виявляються у компліментах які традиційно адресують чоловіки жінкам (^ За М.Стахів).

Завдання 6. Поділіть зазначені засоби невербального спілкування на три групи:

а) знаки щирості;

б)оцінні жести та пози;

в) знаки захисту.

1. Поворот голови вбік і вниз. Очі опущені.

2. Голова нахиляється, з’являється жвавість, зацікавленість у погляді, розстібається піджак.

3. Руки, схрещені на грудях, пальці вп’ялися в біцепси.

4. Розкриті, звернені до партнера руки.

5. Почісування партнером кінчика носа.

6. Прикриває рот лівою рукою.

7.Співрозмовник розслабляється, схиляється вперед назустріч співрозмовнику.

8. Протирання скелець окулярів чи покусування їх дужок.

9. Насуплені брови, стиснуті губи, різка жестикуляція, нетерпляче похитування голови з боку в бік.

Допомога: див. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навч. посіб. Вид. 2-ге, доп. Та перероб – К.: АртЕк, 2002. – С. 141-143.

Завдання 6. Перекладіть словосполучення українською мовою.

Бывший в употреблении, вышеуказанные материальные ценности, заведующий складом, материально ответственное лицо, обязаться возвратить данную сумму, получить во временное (безвозмездное; личное) пользование, получить следующие вещи сроком на ..., указанный инвентарь.

^ Довідковий матеріал: зазначений інвентар, завідувач складу, зобов'язатися повернути цю суму, одержати в тимчасове (безплатне або безоплатне; особисте користування, що (який) був в ужитку, вищезазначені матеріальні цінності, одержати такі речі строком (терміном) на ... , матеріально відповідальна особа.

Завдання 7. Відредагуйте тексти розписок. Запишіть правильні варіанти. Визначте, які це документи за: а) походженням; б) терміном виконання; в) призначенням.

А.

Розписка

Я – Криничний Максим Тимофійович – узяв у Шаповаленко Юрія Івановича

17 000 гривнів. Обов’язково віддам гроші до кінця місяця.

05.10.2011 р. (підпис)

Б.

Розписка

Я, Лідія Марченко, одержала від завідувача складу 10 персональних комп’ютерів для роботи в лабораторії.
Завдання 8. Напишіть розписку про одержання карнавальних костюмів у студклубі університету для проведення новорічного карнавалу. Самостійно визначте кількість і назву костюмів та їх стан.

Завдання 9. Напишіть розписку, розмістивши подані відомості відповідно до правил оформлення.

28 жовтня 2011р. Підстава: наказ директора школи № 57 від 25.10 2011. Підпис. Я, вчитель історії Потильчак О.В., отримав від заступника директора з господарської роботи Максименка С.В. у тимчасове користування для членів археологічної експедиції такий інвентар: 11(одинадцять) лопат; 9(дев’ять емальованих відер; 1(одні) граблі; 3(три) намети. Розписка.)

Самостійна робота

Документ доручення

Література

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2005. – С. 1251-253.

2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. – 2-ге вид. – К.: Довіра,2010.

Завдання 10. Дайте відповіді на запитання:

1. Що таке доручення?

2. Які Ви знаєте реквізити особистого та офіційного доручення?

Завдання 11. Перекладіть словосполучення українською мовою. Напишіть доручення, використавши ці словосполучення ( за вибором.)

В здравом уме и твердой памяти, действовать в качестве доверенного лица , денежные средства, доверенность выдана без права передоверия сроком на три месяца (два года), доверенность действительна до ..., доверяю (кому) получить (что) на основании (чего), настоящей доверенностью уполномочиваю (кого) ..., представлять интересы доверителя, причитающаяся (кому) зарплата (пенсия, стипендия), удостоверить подпись.

^ Довідковий матеріал: доручаю (кому) одержати (що) на підставі (чого), кошти, доручення видане без права передоручення терміном на три місяці (два роки), у добрій пам'яті і при розумі, цим дорученням уповноважую (кого) ..., виступати як довірена особа, належна (кому) зарплата (пенсія, стипендія), посвідчити (засвідчити підпис), репрезентувати (обороняти) інтереси довірителя, доручення чинне (дійсне) до ... .

Завдання 12. Визначте, який це документ за найменуванням. Виправте помилки в його оформленні та запишіть правильно.

Я, Горбалюк Сергій Костянтинович, доручаю Савенко Сергію Олексійовичу одержати в касира належну мені зарплату за жовтень 2012 року.

22.03.2012 Горбалюк

Підпис С.К.Горбалюка

Засвідчую: Любомирський Є

Практичне заняття 13.

Модульна контрольна робота №1

з української мови (за професійним спрямуванням )

для студентів факультету перекладачів

напряму підготовки “ Туризм”

Варіант № 3

І. Укладання двох документів.

1.Відредагуйте автобіографію та запишіть правильний варіант

Автобіографія

Я, Бугайова Ольга Володимирівна, народилася в м. Бахмач Чернігівської області. Закінчила бахмацьку середню школу № 3.

На протязі 1980-85 рр. навчалась у інженерно-будівельному інституті. Призначили працювати інженером тресту “Київміськбуд”. Приймаю участь в громадській роботі: голова профкому тресту. Одружена, маю доньку.

Підпис Дата

2. Складіть заяву з додатком на імя ректора КНЛУ про допуск до складання вступних іспитів на денну форму навчання на факультет перекладачів, напрям підготовки «Туризм»

ІІ. Мовні завдання

1. Перепишіть і виправте помилки.

1.Робота була виконана вчасно, не дивлячись на об'єктивні причини.

2. Батько Іванець Дмитрій Яковлевич, працює в малому підприємстві “Ладога" на посаді замісника директора по виробництву.

 1. Я, Стефюк Генадій Григорійович, народився 11.05.85 у м. Києві, (уривок з автобіографії).

2. Вставте, де потрібно, замість крапок букву чи апостроф:

Григор...єв, перед...ювілейний, мен...шенький, Уман...щина, брин...чати, різдв...яний, довгожда…ний, форпос…ний, дон...чин, торф...яний.

3.Перекладіть українською мовою:

Подписка на газеты, наличные деньги, заказное письмо, заключить договор, вынести благодарность, показатель слов, тактические испытания, Серов, Чичиков, Голиков, Пирогов, Заика.

4.До поданих іменників доберіть прикметники і запишіть як словосполучення.

Меню, Баку, Сибір, біль, Умань, барбекю, шимпанзе, памперо, райвно, нежить.

5 .Поставте наголос:

Читання, заголовок, плести, берете, два острови, спина, петля.

III. Тести.

1. Членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої це:

а) тези; б) рубрикація; в) таблиця; г) план.

2.Гендерні аспекти спілкування характерні для жінок: а) виокремлення свого “Я”; б) перебільшують вияв ознаки; в) уникають прямого погляду; г) дивляться у вічі; д) починають і підтримують розмови.

3.На бланках дату підписання документа ставлять:

а) під текстом зліва; б) у правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком; в) у лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці.

4.Укажіть варіант, у якому немає помилок:

а)плинність кадрів, працювати на посаді замісника, чинне законодавство;

б)мешкати за адресою, вищі організації, посвідчення про командировку;

в) трудові спори, обсяг роботи, згідно з домовленістю

5. Укажіть хибні твердження. До запозичених слів відносяться слова, у яких

а) вживається буква ф; б) на початку слова є букви а, е, і; в) відбувається чергування о, е з і; г) бувають збіги голосних і приголосних; д) корінь може мати три і більше складів; е) у кінці є голосний.

6. Реквізит ПОГОДЖЕНО використовується

а) на завершальному етапі підготовки документа і вказує на статус законності ділового документа;

б) при попередньому розгляді та оцінці питань, які містяться у проекті документа;

в) при здійсненні процедури ознайомлення з документом, у якому використовується запис “З наказом ознайомлений”.

Укладач МКР к.ф.н., доц. Вакуленко Т.П.

Затверджено на засіданні кафедри української філології та славістики.

Протокол №1 від 27 серпня 2013 р.

Зав.кафедри З. О. Валюх
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Схожі:

Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconЛекція №1 Тема лекції
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -к.: А. С. К., 2003. — 400 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДовідково-інформаційні документи
Глущик С, В., Дияк О. В., Шевчук С. В, Сучасні ділові папе­ри. — К.: А. С. К., 2002. — С. 79—142
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДержавний фінансовий контроль Навчальний посібник
Навчальний посібник рекомендовано до видання науково-методичною радою нук (протокол №1 від 26 лютого 2008 р.)
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconОпераційна система unix навчальний посібник
Жуковецька С. Л. Операційна система unix: навчальний посібник. Одеська державна академія холоду, 2008. – 123 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник icon"Общий (укр.)"
Цінні папери, механізм випуску та обігу яких повязаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором,...
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconКроссворд по предмету "Гроші та кредит (укр.)"
Цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка