Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник
НазваГлущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник
Сторінка9/15
Дата конвертації20.12.2013
Розмір2.12 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Література > Закон
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Завдання 9. Напишіть доповідь, давши відповіді на питання:

 1. Як перебороти страх перед публічним виступом?

 2. Що передбачає щоденна підготовка до виступів?

 3. Як потрібно працювати в ході самопідготовки до публічного виступу над тренуванням пам'яті, творчої уяви, техніки мовлення?

 4. Якою має бути зовнішня культура оратора: вихід до слухачів, погляд, жестикуляція, голос?

 5. Як привернути увагу слухачів під час публічного виступу?

 6. Чи потрібно під час виступу враховувати особливості аудиторії?

Практичне заняття 16.

Прикметник у професійному мовленні

План

1. Використання прикметників у професійному мовленні.

2. Ознаки якісних прикметників.

^ 2. Особливості творення ступенів порівняння якісних прикметників.

4. Якісні прикметники, від яких не утворюються ступені порівняння.

3. Написання складних прикметників.

Література

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2005. - С. 486 ,

2. 3убков М. Сучасна українська ділова мова. - Харків: Торсінг, 2002. – С.193-201

3. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. – С.363-367.

4. Читай і знай : Довід.-практикум з граматики та стилістики сучас. укр мови./Н.Я.Дзюбишина-Мельник, О.Я.Лаврінець, К.С.Симонова, Л.Ф.Ціпцюра. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С.22-27.

5. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред.. В.В.Різуна. – Київ: Либідь,2003. – С.68-69

6. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 2003.

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

1. Які ви знаєте прикметники за значенням ? Які з них активно використовуються у професійному мовленні ?

2. Які за значенням прикметники завжди мають похідну основу і можуть бути синонімами до конструкцій, що складаються з іменників і прийменника (сад із яблунь, село за рікою) ? Наведіть приклади таких прикметників у сполученні з іменниками. Наведіть термінологічні словосполучення з цими прикметниками.

3. Яке значення виражають якісні прикметники?

4. Яке значення мають присвійні прикметники? Від яких іменників, за допомогою яких суфіксів вони утворюються? Чи властиві такі прикметники професійному мовленню? Наведіть приклади стійких словосполучень, до складу яких входять присвійні прикметники.

5. Що означають і як утворюються форми вищого ступеня порівняння( проста, складена) і найвищого ступеня порівняння (проста, складна, складена)? Які форми властиві професійному мовленню?

6. Від яких якісних прикметників не утворюються ступеневі форми?

7. У яких формах прикметників випадають суфікси – к, -ок, -ек (тонкий, широкий, далекий) ?

8. За яких умов при творенні ступенів порівняння прикметників суфікс –ш змінюється на жч ? ( Підказку знайдіть у прикметниках дорогий, важкий, низький).

9. Чи є нормативними для української мови безприйменникові порівняльні конструкції сестра старша брата, масштаби значніші наших ?

10. Коли складні прикметники пишуться разом?

11. Коли складні прикметники пишуться через дефіс?

12. У якому випадку прислівник не зливається в одне слово з наступним прикметником або дієприкметником ? (Підказка : абсолютно сухий, суспільно корисний, суспільно необхідний ).

13. Яку роль у правописі складних прикметників відіграє значення сурядного чи підрядного звязку між компонентами словосполучення?

Завдання 2 . Які з наведених прикметників використовуються в офіційно-ділових текстах?

Заводський, директорський, директорів, чорний, чорніший, чорнявий, більш чорний, найчорніший, Петрів, Людмилин, малий, малесенький, батьківський, батьків, викладацький, зелений, зеленуватий, найзеленіший, депутатський, демпінговий, заячий.

Завдання 3. Подані розмовні форми замініть офіційними зворотами.

Петренків паспорт, височезна споруда, бухгалтерів звіт, продукція доброї якості, обіймати дуже високу посаду, точнісінько так, щонайкраще виразити думку, найцінніша річ.

Завдання 4. Утворіть форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників. Поясніить творення синтетичних й аналітичних форм.

Бадьорий, густий, вузький, дорогий, дужий, гарний, поганий, таємний, синій, важкий, високий, змістовний, красивий, відповідальний, інтелігентний.

Завдання 5. Знайдіть прикметники, у яких порушено норму творення форм ступенів порівняння прикметників

Найшвидший, похмуріший, величезніший, довший, жорстокіший, приємніший, солодший, пречудовіший, ближчий, найгарніший, демократичніший, скромніший, премудріший, ліпший, довший, миліший, товстіший, предобріший , найбільш характерніша, самий красивий.

Завдання 6. Від наведених прикметникві утворіть ступені порівняння, де можливо.

Правильний, подальший, значний, прекрасний, малий, гнідий, ситий, навчальний, економічний, економний, активний, вишневий, жовтуватий, складний, чисельний, численний, дрібненький, висококваліфікований, виразний, босий, величезний.

Завдання 7. Перекладіть українською мовою.

Тончайшие оттенки. День короче ночи. Величайшее открытие. Самый дорогой человек. В кратчайший срок. Высшая мера наказания. Лучший студент. Высшее качество. Людмила выше брата.

Брат внимательнее сестры. Берись за дела поважнее. Крупные предприятия.

Завдання 8. Поясніть, чому присвійні прикметники у складі поданих нижче словосполучень переходять в якісні. Що вони означають ?

Заяча душа, бабине літо, гордіїв вузол, крокодилячі сльози, орлиний ніс, вовчий апетит, орлиний зір, ведмежа послуга, авгієві стайні, петрові батоги, адамове яблуко, козяча ніжка.

Завдання 9. Знайдіть помилки в реченнях. Виправте їх.

1. Вони чекали більш конкретнішої відповіді на своє питання. 2. Мати була для неї самою близькою людиною. 3. Золотіших рук ніж у батька немає ні в кого. 4. На мою думку, найпрекрасніші твори належать перу Тараса Григоровича. 5. Серед неповнолітніх злочинців він найпрофесійніший кишеньковий злодій. 6. Моя сукня бордовіша за твою .

7. Новозбудована споруда гарніша всіх на цій площі. 8. Найпівнічніший за земній кулі ліс росте на Таймирі.

Завдання 10 . Поясніть написання поданих слів разом, окремо , через дефіс.

(Цивільно) правовий,(багато)галузевий, (земельно) кадастровий, (аграрно)правовий, (кредито)спроможний, (авіа)хімічний,( автомобільно) шляховий, ( авіаційно) спортивний, (взаємо) вигідний, (вище) зазначений, (дитячо) юнацький, (квазі)науковий,( матеріально) забезпечений, (навчально)виробничий, (напів)офіційний, (церковно)слов’янський, (нафто)переробний, (десяти)відсотковий, (зовнішньо)політичний, (військово)спортивний, (політико)економічний,( складно) підрядне, (діаметрально) протилежний, (опукло)ввігнутий, (народно) поетичний, (первісно)общинний, (всесвітньо)історичний, (віце)президентський, (кисло)молочний.

Самостійна робота.

Написання прес-релізу

Література

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2005. - С. 232-236.

2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. – С.363-367.

Завдання 11. Дайте відповіді на запитан

    1. 1.Які ви знаєте види прес-релізів? 2.Що є підставою для складання прес-релізу ? Назвіть особливості тексту прес-релізу ( заголовок, головна новина - у першому абзаці, кінець – загальна інформація про компанію). 3Які мовні вимоги до прес-релізу? Розкажіть про правила його оформлення.

Завдання 12 . Виберіть правильні варіанти формулювання.

1. Прес-реліз — це... а) науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті; б) висновки уповноваженої особи про наукові роботи, виставки, фільми; в) коротке повідомлення для преси про певну важливу подію.

2. Мета прес-релізу формулюється:

а) після тексту;

б) перед текстом;

в) всередині тексту.

3. Мета прес-релізу має містити:

а) найважливішу інформацію вашого повідомлення в кількох вступних рядках;

б) прохання написати про певну подію на сторінках газети;

в) адресу й контактний телефон відправника.

4. У прес-релізі повідомляють:

а) інформацію, що потенційно не здатна привернути увагу;

б) про подію, яка відбулася давно;

в) інформацію, що є цікавою, важливою для широкого
кола читачів.

Завдання 13. Підготуйте прес-реліз до PR- акції “Молодь за професіоналізм і якісну освіту».

Практичне заняття 17.

Числівник у професійному мовленні. Бесіда

План

 1. Розряди числівників за значенням.

 2. Відмінювання числівників.

 3. Особливості проведення бесіди.

 4. Співбесіда з роботодавцем.

Література

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2005. – С.149-151; 488-489; 497.

 2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. – С.376.

3. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 2003.

4. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. – 2-ге вид. – К.: Довіра,2010.

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання

 1. Які ви знаєте розряди числівників за значенням ?

 2. Які є групи числівників за будовою ?

 3. На які чотири семантичні групи поділяються кількісні числівники?

 4. Як відмінюються : 1) числівник один; 2) числівники два, три, чотири, багато, кілька та всі збірні числівники; 3) числівники п’ять – двадцять, тридцять – вісімдесят, кільканадцять, кількадесят; 4) сорок, дев’яносто, сто; 5) двісті – дев’ятсот; 6) тисяча, мільйон, мільярд; 7) складені кількісні числівники (758, 9470); 8) дробові числівники?

 5. Як змінюються порядкові числівники Яка особливість відмінювання складених порядкових числівників?

 6. Які числівники не відмінюються?

7. Що таке бесіда?

8. Які функції виконують ділові бесіди?

9. Які види бесід ви знаєте?

10. Яких правил проведення бесіди з роботодавцем треба дотримуватися, щоб досягти успіху?

Завдання 2. Провідміняйте кількісні числівники 7, 8, 70, 95, 274, 963, 2/5 (дві п’ятих ).

Завдання 3. Напишіть у формі родового, давального і орудного відмінків числівники семеро, десятеро, кільканадцять, декілька.

^ Поставте наголос, поясніть правопис числівників.

Завдання 4 . Провідміняйте числівники один, два, чотири, шість, п’ятдесят в українській та російській мовах.

Завдання 5. Перекладіть українською мовою.

Четырьмя месяцами, двум товарищам, тремя карандашами, одной ночью, два больших парохода, три родных сестры, четыре новых компьютера.

Завдання 6. Провідміняйте складені порядкові числівники:

Триста вісімдесят сьомий, п’ятсот сорок третій, сімсот тридцять восьмий.

Завдання 7. Запишіть речення, поставивши числівник у відповідному відмінку.

Ми зустрілися з (568) представниками заводу. Не вистачало (357) підручників. Дипломи видали (879) студентам. На (985) гектарах росла пшениця. Літак з (194) пасажирами піднявся в повітря і, пролетівши близько (486) кілометрів, приземлився. Місто пишається (1683) видами оригінальних архітектурних споруд. Виграш у лотерею залишився за (255) номерами.

Завдання 8. Запишіть назви п'яти етапів, з яких складається ділова бесіда, й етикетні мовні формули, синтаксичні конструкції, якими супроводжуються ці етапи

Завдання 9. Запишіть у вигляді правил, що не можна ні в якому разі робити, щоб ділова бесіда була ефективною.

Завдання 10. Сформулюйте правила поведінки під час співбесіди з роботодавцем.

Самостійна робота

Написання звіту

Література

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2005. – С. 154-162.

 1. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. – С.370-373.

 2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. – 2-ге вид. – К.: Довіра,2010Завдання 11. Дайте відповіді на запитання:

. 1. Що таке звіт? Які є види звітів?

2. За якою схемою складається текст звіту?

Завдання 12 . Відредагуйте заголовки звітів , якщо в тому є потреба. Допишіть відсутні відомості.

1)Про роботу профспілкового комітету за 2012 рік.

2) Студентки ІІІ курсу Чередняк Олени Василівни про педагогічну практику, що проходила у школі № 157 з 25 жовтня по 25 листопада 2011 року

3) Про навчально-виховну роботу за 2011-2012 н. р. старшого викладача кафедри загального мовознавства Дяченко В.Т.

4) Про ремонтно – будівельні роботи архітектурно – мистецького музею заповідника «Олеський замок » за 2011 рік Львівської міжобласної науково – реставраційної майстерні (головний архітектор майстерень – І.Г. Могитич)

5) Про організаційну практику в притулку для дітей – сиріт « Райдуга «

студентки Ткаченко Н.О.

Завдання 13. Складіть звіт про результати проведення конкурсу «Дебют першокурсників».

Практичне заняття 18.

Зв'язок числівників з іменниками. Правопис складних слів з числівниковими основами. Доповідна записка

План

   1. Особливості сполучення числівників один, два, три, чотири, п’ять та більше з іменниками.

   2. Основні випадки вживання іменників у Р.в. одн. після числівників два, три, чотири.

   3. Зв'язок дробових числівників з іменниками.

   4. Особливості вживання прикметників після числівників.

   5. Правопис складних слів з числівниковими основами.

   6. Види доповідних записок, їх реквізити . Особливості викладу тексту доповідних записок.

Література

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2005. – С. 143-149; 487.

2. Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., ШевченкоЛ.Ю. Українська мова: Практикум: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2001. – С. 230-233.

3. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 2003.

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання :

1. Після яких числівників іменник ставимо в Н. в. однини?

2. Після яких числівників іменник ставимо в Н. в. множини?

3. У яких випадках після числівників іменник ставимо в Р. в. однини?

4. Які числівники вимагають від іменників Р. в. множини?

5. У яких випадках у складних словах пишуться числівникові основи:

а) двох-, трьох-, чотирьох-; б) дво-, три-, чотири ?

6. У якому відмінку вживаються кількісні числівники, які є першою частиною складних іменників, прикметників, прислівників?

7. Як пишуться складні слова, останньою частиною яких є компонент сотий, -- тисячний, -мільйонний?

8. Як пишуться складені кількісні і порядкові числівники?

9. Які є види доповідних записок? Чим відрізняється їх оформлення?

10. Які особливості розташування реквізитів доповідних записок? З яких частин складається текст цього документа?

Завдання 2. Розкриваючи дужки, напишіть у дві колонки словосполучення:

а) у яких іменники мають закінчення –и, -і;

б) у яких іменники мають закінчення – а, -я.

Півтора (зошит), два (раз), чотири(журнал), півтори (зміна), півтора (день), три (місяць), три (доцент), два (киянин), перед першим (грудень), два з половиною (вагон), двадцять три (кілограм), чотири (громадянин).

Завдання 3. Відредагуйте подані словосполучення. Запишіть правильні варіанти.

Дві з лишнім години, два роки назад, біля сімдесяти осіб, біля двох кілометрів, у сім годин, три робітника, пів літри палива, у двох метрах від фабрики, сказати в двох словах, зустрінемось через пару днів, двадцять два долара, довжиною в два метри, мотори запрацювали один за другим, самий перший проект, шківи кількістю 5 штук, допомога розміром у 5 мільйонів доларів, на першім етапі, більша половина працівників, в однім варіанті, півтори гривні, три болта, один проект розглянули 5.12.2012, а другий – 8.04.2012.

Завдання 4. Відредагуйте речення. Запишіть правильні варіанти.

1. Другим разом я розповім про це більш детальніше. 2. Налоги вроді би зменшились, але я все рівно получив зарплату більшу тільки на пару гривень. 3. Я хотів позичити в нього на пару днів вісімдесят гривнів, але він відказався. 4. Я працюю тут по сумісництву на чверть оклада. 5. Згідно наказу директора заступник начальника цеха на два дня поїхав у командировку. 6. Ми поздравили його з п’ятидесятирічним юбілеєм і вручили вітальну адресу. 7. Двісті п’ятдесят трьом працюючим видані премії. 8. Другим разом я більш детальніше розповім про цю проблему. 9. Ви рахуєте, що вєси точні? 10. Нашою організацією здано в експлуатацію три нових проекта.

Завдання 5.Запишіть словами, поясніть особливості свого запису.

60-річчя, 55-річчя, 200-річчя, 25-річчя, 90-річчя.

Завдання 6. Напишіть числівники та прикметники словами

425 000-й, 6 000-й, 136 000 000-й, 248-й, 50 000 000–й, 143-й, 2.000-й, 364-й, 8 000 000-й, 190 000-й, 5 000-й, 899-й, 900 000 000-й, 60-й, 290 00-й, 120 000-й, 70 000-й, 400-й, 651 000-й. 147-кілометровий, 65-хвилинний, 783-метровий.

Завдання 7. Утворіть складні прикметники, у яких перша частина – числівники.

25 кілограмів, 60 років, 157 днів, 345 кілометрів, 1 000 рук, 746 літрів, 7 тонн, 3 000 літ, 259 вулиць, 356 метрів, 22 вагони, 594 грами, 3 поверхи, 5о років, 125 літ, 69 центнерів, 54 секунди, 72 доби, 67 хвилин, 21 поверх.

Завдання 8. Зредагуйте речення. Поясніть мовні відхилення:

В нашій установі тридцять два економіста. Три дня проходила конференція. Біля будинку росте чотири дуба. До табору треба було йти ще півтора кілометри. Два брата працювали в одній групі. На кафедрі – чотири доцента. У цій групі навчались двоє Ігорових сестер. На фірмі працює восьмеро жінок. У Верховній Раді лише троє жінок. Близько восьмидесяти чоловік були перевірені в ході рейду.

Завдання 9. Запишіть речення, поставивши числівник у потрібному відмінку.

1.Чи може людина говорити 20-25 мовами? А 40? Історія зафіксувала: людина може оволодіти 26, 27, 28 мовами (є такі приклади) чи вільно розмовляти 19 і з нати ще близько 12 мов, а працювати, користуючись словниками, з 54 мовами.

2. Англійська мова має близько 490 тисяч слів, з них біля 300 тисяч технічних термінів, а звичайний мовець, що говорить англійською мовою, вживає понад 60 тисяч слів. Словниковий запас Міжнародного філософського товариства складається із 36 250 слів. Шекспір у своїх творах використовував близько 33 тисяч слів.

Завдання 10. Перекладіть словосполучення українською мовою. Напишіть доповідну записку, використавши ці словосполучення ( за вибором).

Доводить до сведения, не допускать (чего) , оказать воздействие, по вине(кого, чьей), прибегать к (каким) мерам в отношении (кого-чего), придерживаться правил безопасности, прийти в негодность , принимать меры предосторожности, причинять повреждение (чему), следовать инструкции, соблюдать порядок.

Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 2003.

Завдання 11. Відредагуйте текст доповідної записки.

Декану факультету

від викладача кафедри

психології

Зимового Н.П.

Доповідаю Вам, що ІІІ курс романського факультету вчора прогуляв лекцію з основ психології на тему: “Виховання особистості у колективі”. Будь ласка, наведіть порядок.

10 березня 2012 року. Зимовий Н.П.

Завдання 12. Виконайте завдання № 141, 142 ( див. 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 398-399)

Самостійна робота

І. Особливості телефонної розмови
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Схожі:

Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconЛекція №1 Тема лекції
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -к.: А. С. К., 2003. — 400 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДовідково-інформаційні документи
Глущик С, В., Дияк О. В., Шевчук С. В, Сучасні ділові папе­ри. — К.: А. С. К., 2002. — С. 79—142
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДержавний фінансовий контроль Навчальний посібник
Навчальний посібник рекомендовано до видання науково-методичною радою нук (протокол №1 від 26 лютого 2008 р.)
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconОпераційна система unix навчальний посібник
Жуковецька С. Л. Операційна система unix: навчальний посібник. Одеська державна академія холоду, 2008. – 123 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник icon"Общий (укр.)"
Цінні папери, механізм випуску та обігу яких повязаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором,...
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconКроссворд по предмету "Гроші та кредит (укр.)"
Цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка