Методичні рекомендації розроблені з урахуванням наказів Міністерства освіти І науки України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти»
Скачати 260.57 Kb.
НазваМетодичні рекомендації розроблені з урахуванням наказів Міністерства освіти І науки України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти»
Дата конвертації31.01.2014
Розмір260.57 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Література > Методичні рекомендації

УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ імені Василя Сухомлинського»
вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кіровоград, 25006, тел. (0522) 32-24-78,

e-mail: koippo@ukr.net, код за ЄДРПОУ 02136577


28.10.2013 р.№ 815/08-07

на №______________від_________Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад


На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 р. № 995 «Про деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти», від 10.10.2013 р. № 1412 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 995», відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 11.10.2013 р. № 14.1/10-3300 «Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі» надсилаємо інструктивно-методичні рекомендації для проведення моніторингу (додаються).
Додаток: на 14 арк. в 1 прим.


^ Директор Л. Корецька

Корж Любов Федорівна 24 32 04

Додаток 1

до листа КЗ «КОІППО

імені Василя Сухомлинського»

28.10.2013815/08-07
^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі

для регіональних координаторів
Загальні положення
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням наказів Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти», від 10.10.2013 р.№ 1412 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 995» та листа Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 11.10.2013 р. № 14.1/10-3300 «Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі».

Моніторинг якості загальної середньої освіти проводиться з 12 листопада по 12 грудня 2013 року згідно з графіком (додаток 2) серед усіх учнів 5 класів, за результатами навчання у початковій школі, та 10 класів, за результатами навчання у основній школі, загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності.

^ Мета моніторингу - оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про її якість за результатами навчання учнів у початковій та основній школі.

Структура, обсяг та інші параметри контрольних робіт визначено на основі вимог до загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до чинних навчальних програм для початкової і основної школи з урахуванням відповідного для цього часу – 45 хвилин.

Моніторинг проводиться за збірниками завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі (далі – збірники завдань), що видані ТОВ «Центр навчально-методичної літератури» у 2013 році, і на першій сторінці мають захисну марку (голографічний елемент).

До проведення моніторингу з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою долучаються лише ті учні 5 класів, які вивчали даний предмет у початковій школі.

За погодженням з органами управління освітою в окремих навчальних закладах під час проведення моніторингу можуть бути присутні представники Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти або Національної академії педагогічних наук України. Про їх участь органам управління освітою буде додатково повідомлено листами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
2

Продовження додатка 1
^ Завдання для регіональних координаторів:

1) проконтролювати стан забезпечення учнів, шкіл збірниками завдань та бланками відповідей з кожного предмета, анкетами для учнів і вчителів;

2) провести інструктивну нараду з керівниками /заступниками керівників ЗНЗ щодо організації та процедури проведення моніторингу.

Під час наради звернути увагу:

 • на загальні положення про проведення та графік моніторингового дослідження;

 • для проведення контрольних робіт учнів 5-х класів визначений день тижня – середа;

 • для проведення контрольних робіт учнів 10-х класів визначені дні тижня – вівторок, середа, четвер;

 • щодо внесення корективів адміністрації навчальних закладів перебудувати навчально-виховний процес з урахуванням того, що перед початком кожного уроку, на якому проводитиметься моніторинг, учні повинні дати відповіді на запитання анкети, розміщеної у бланку відповідей з відповідного навчального предмета. Час для заповнення анкет орієнтовно 10-15хвилин, які не враховуються до 45 хвилин, відведених учням для виконання тесту;

 • що при виконанні учнями тестів вчитель, який викладає даний навчальний предмет у 5-х та/або 10-х класах, є організатором. Якщо вчитель викладає у кількох класах паралелі, то за дорученням керівника навчального закладу замість нього виконання тестів моніторингу організовує інший вчитель даного або іншого навчального предмета;

 • під час проведення моніторингу в класах знаходяться два вчителі: вчитель, який організовує виконання тестів моніторингу, та його асистент. Асистентом може бути вчитель даного або іншого навчального предмета;

 • після заповнення анкети учні приступають до роботи із завданнями, які розміщені у збірниках. Вони складаються з 10 варіантів тестів, які розроблені відповідно до вимог чинних навчальних програм і відрізняються складністю, структурою та формою;

 • під час контрольної роботи учні виконують 4 варіанта завдань. Варіанти тестів між учнями розподіляє вчитель, який проводить моніторинг.

^ Електронні версії цих збірників і номери варіантів тестів для виконання їх учнями будуть розміщені за 2 дні до визначеного графіком терміну проведення моніторингу на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) і Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua), комунального закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (www.koippo.kr.ua).

3

Продовження додатка 1

З окремих навчальних предметів збірники завдань перекладено на російську, молдовську, польську, румунську та угорську мови. А саме:

для 5 класу: математика; Я і Україна (громадянська освіта), основи здоров’я – комбінований тест;

для 10 класу: всесвітня історія, алгебра, геометрія, біологія, географія, фізика, хімія.

Зазначені перекладні збірники завдань будуть розміщені в електронному вигляді на вищезгаданих сайтах.

Бланки відповідей можна використовувати з офіційних збірників матеріалів або роздруковувати із вищезазначених сайтів. Не дозволяється їх ксерокопіювати, оскільки передбачена їх комп’ютерна обробка.

Учні дають відповіді на питання закритого типу безпосередньо в збірниках завдань і самостійно переносять їх до бланка відповідей.

Форми завдань передбачають:

1) завдання з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих;

2) завдання розгорнутого типу, які виконуються на спеціально відведеному для цього місці в бланку відповідей.

Учні 5-х класів самостійно або за допомогою вчителя заповнюють бланк відповідей. Учителі, які організовують проведення моніторингу та/або перевіряють тести, можуть пояснити їм, як це треба оформити.

Окрім цього, умовами моніторингу передбачається заповнення анкети кожним вчителем, що викладає відповідний предмет у 10-х класах, та вчителями початкової школи, які викладали в нинішніх 5-х класах у попередні роки. Бланк анкети вчителя розміщений у збірнику інструктивно-методичних матеріалів.

Бланки відповідей, анкети учнів і вчителів заповнюють кульковими ручками з чорнилами синього, фіолетового або чорного кольорів. Використання олівців, фломастерів, маркерів для цього не дозволяється.

Учителі організовують виконання тестів протягом 45 хвилин. У класних журналах фіксується дата проведення заходу, а в графі «Зміст уроку» робиться запис «Моніторинг якості загальної середньої освіти». Оцінки в класні журнали не виставляються, оскільки оцінювання моніторингу здійснюється за рівнями навчальних досягнень учнів, але інформація про результати моніторингу кожного учня з усіх навчальних предметів доводиться класним керівником у письмовій або електронній формі до відома його батьків або осіб, які їх замінюють (додаток 3).

За бажанням батьків можна буде здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відповідними середніми показниками по Україні з метою вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра. Для цього

4

Продовження додатка 1
необхідно після 01.03.2014 звернутися за допомогою електронної пошти на відповідну сторінку сайтів Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua), Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua).

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів організовують пакування матеріалів (бланки відповідей усіх учнів, їхні анкети та анкети вчителів) та разом з узагальненою статистичною звітністю (додаток 4) передають їх до 14.12.2013 до відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад.

Відділи та управління освіти райдержадміністрацій, міських рад, не розкриваючи пакунки, які передали навчальні заклади, складають їх у коробки та до 20.12.2013 передають для подальшої обробки кур’єрською поштою «Нова пошта» до відділення № 9 «Нової пошти» (Київська обл., м. Вишневе, пров. В. Чорновола, 54-а), контактна особа отримувача та особа, що буде здійснювати розрахунок за отримання матеріалів, Зарудний О. Довідки за телефонами 067-844-38-02, 044-501-88-22.
3) складають статистичну звітність (додаток 5) та разом із статистичною звітністю всіх загальноосвітніх навчальних закладів до 16.12.2013 року передають до КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (відділ моніторингових досліджень).
Інструменти моніторингу:

- анкети для учня;

- анкети для вчителя;

- збірники завдань з кожного навчального предмета, які складаються з 10 варіантів тестів, що розроблені відповідно до вимог чинних навчальних програм і відрізняються складністю, структурою та формою.
^ Адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів:


 1. призначає відповідальних за проведення моніторингу (наказ ЗНЗ);

 2. перебудовує навчально-виховний процес на час таким чином, щоб провести анкетування учнів та контрольні роботи у 5, 10 класах з усіх визначених МОН навчальних предметів, та згідно з регламентом проведення процедури;

 3. добирає організаторів та асистентів для роботи в класах під час анкетування та проведення контрольних робіт:

 • організатор виконання тестів визначається з числа педагогів, які викладають даний навчальний предмет у 5-х та 10-х класах, або заступник директора;

5

Продовження додатка 1


 • якщо вчитель викладає у кількох класах паралелі 5-х та 10-х класів, то замість нього виконання контрольних робіт організовує інший вчитель даного або іншого навчального предмета, або заступник директора навчального закладу;

 • асистентом може бути вчитель даного або іншого навчального предмета або заступник директора навчального закладу;

 1. створює експертну комісію та забезпечує умови для перевірки контрольних робіт:

 • роботи учнів 5 класу перевіряють учителі початкової школи;

 • роботи учнів 10 класів перевіряють учителі, які викладають даний навчальний предмет;

 • у ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів роботи учнів 5-х класів перевіряють учителі, які викладають даний навчальний предмет у 5-х класах;

 1. доводить до відома вчителів та учнів визначених МОН варіанти контрольних робіт.

Електронні версії збірників і номери варіантів тестів для виконання їх учнями будуть розміщені за 2 дні до визначеного графіком терміну проведення моніторингу на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua), Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua), комунального закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (www.koippo.kr.ua);

 1. здійснює контроль щодо наявності в учня та вчителя збірників завдань з кожного навчального предмета;

 2. проводить інструктивну нараду щодо специфіки проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі;

 3. керівники загальноосвітніх навчальних закладів організовують пакування матеріалів (бланки відповідей усіх учнів, їхні анкети та анкети вчителів) та разом з узагальненою статистичною звітністю (додаток 4) передають їх до 14.12.2013 до відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад.


Вчителі:

- організовують виконання тестів протягом 45 хвилин. У класних журналах фіксується дата проведення заходу, а в графі «Зміст уроку» робиться

запис «Моніторинг якості загальної середньої освіти». Оцінки в класні журнали не виставляються, оскільки оцінювання моніторингу здійснюється за рівнями навчальних досягнень учнів, але інформація про результати моніторингу кожного учня з усіх навчальних предметів обов’язково доводиться в письмовій формі до відома його батьків, або осіб, які їх замінюють (додаток 3);

6

Продовження додатка 1
- заповнюють анкету для вчителя з навчального предмета, який викладає;

- в день проведення моніторингу перевіряють виконані учнями тести та передають бланки відповідей усіх учнів зі своїми підписами разом із заповненими анкетами вчителя й учня керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які зберігають їх до відправлення до відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад. Оцінювання робіт здійснюється за рівнями навчальних досягнень учнів відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій до кожного навчального предмета, зміст яких відображено в пояснювальних записках до кожного збірника завдань.
^ Проведення моніторингу
1. Під час проведення моніторингу в навчальних кабінетах повинні знаходитися два вчителя: вчитель, який організовує виконання тестів моніторингу, та його асистент.

2.^  Перед початком кожного уроку, на якому проводитиметься моніторинг, учні повинні дати відповіді на запитання анкети, розміщеної у бланку відповідей з відповідного навчального предмета (на заповнення анкет відводиться 10-15 хв.) Час для заповнення анкет не враховується до 45 хвилин, відведених учням для виконання тесту.

3. Звертаємо увагу, що до проведення моніторингу з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою долучаються лише ті учні 5 класів, які вивчали даний предмет у початковій школі.

З окремих навчальних предметів збірники завдань перекладено на російську, молдовську, польську, румунську та угорську мови. А саме:

для 5 класу: математика; Я і Україна (громадянська освіта), основи здоров’я – комбінований тест;

для 10 класу: всесвітня історія, алгебра, геометрія, біологія, географія, фізика, хімія.

4. Кожен учень виконує один з чотирьох оголошених варіантів тесту і для виконання роботи використовує бланк відповідей із збірника завдань або роздруковує із вищезазначених сайтів. Окремого зошита (листків) учню для виконання роботи не потрібно. Копіювати бланки відповідей та анкет не дозволяється, оскільки для комп’ютерної обробки та узагальнення результатів моніторингу враховуватимуться лише оригінальні бланки.

- Учні 10-х класів дають відповіді на питання закритого типу безпосередньо в збірниках завдань і переносять їх до бланка відповідей. У завданнях на вибір однієї правильної відповіді пропонується це зробити з чотирьох або п’яти запропонованих. Завдання розгорнутого типу виконуються на спеціально відведеному для цього місці в бланку відповідей.

7

Продовження додатка 1
- Учні 5-х класів самостійно або за допомогою вчителя заповнюють бланк відповідей. Учителі, які організовують проведення моніторингу та/або перевіряють тести, можуть пояснити їм, як це треба оформити.

5) Бланки відповідей, анкети учнів і вчителів заповнюють кульковими ручками з чорнилами синього, фіолетового або чорного кольорів.
^ Перевірка тестів та узагальнення матеріалів моніторингу
У день проведення моніторингу правильні відповіді до завдань тестів з відповідних навчальних предметів будуть розміщені на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) і Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua).

Кожний учень (або його батьки чи особи, які їх замінюють) матиме можливість попередньо самостійно визначити рівень своїх навчальних досягнень з кожного навчального предмета, порівнявши правильні відповіді до завдань тестів, розміщених на сайті, з особистими відповідями у збірниках завдань, які залишилися після проведення моніторингу.

Учителі в день проведення моніторингу перевіряють виконані учнями тести та передають бланки відповідей усіх учнів зі своїми підписами разом із заповненими анкетами вчителя й учня керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які зберігають їх до відправлення до відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад. Оцінювання робіт здійснюється за рівнями навчальних досягнень учнів відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій до кожного навчального предмета, зміст яких відображено в пояснювальних записках до кожного збірника завдань.
Додаток 2

до листа КЗ «КОІППО

імені Василя Сухомлинського»

28.10.2013815/08-07
Графік

проведення моніторингу якості загальної середньої освіти

за результатами навчання учнів у початковій та основній школі


Дата

5 клас

10 клас

12.11.2013
Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою)

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням іншими мовами національних меншин)

13.11.2013

Математика

Історія України

14.11.2013
Геометрія

19.11.2013
Біологія

20.11.2013

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою)

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням іншими мовами національних меншин)
21.11.2013
Алгебра

26.11.2013
Фізика

2

Продовження додатка 2


27.11.2013

Російська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою)

Російська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)
28.11.2013
Іноземна мова

03.12.2013
Хімія

04.12.2013

Я і Україна (громадянська освіта), Основи здоров’я – комбінований тест

Технології

(обслуговуючи види праці)

Технології

(технічні види праці)

05.12.2013
Всесвітня історія

10.12.2013
Українська література (для за-гальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

Українська література (для за-гальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин)

11.12.2013

Іноземна мова
12.12.2013
Географія


Додаток 3

до листа КЗ «КОІППО

імені Василя Сухомлинського»

28.10.2013815/08-07
Результати моніторингу якості загальної середньої освіти

учня/учениці ___ – ___ класу
__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові учня/учениці)Навчальний предмет

Рівень навчальних досягнень

(початковий, середній,

достатній, високий)Класний керівник _____________________ (підпис) (ПІБ)

Директор _____________________

(підпис) (ПІБ)
(печатка)


Додаток 4

до листа КЗ «КОІППО

імені Василя Сухомлинського»

28.10.2013815/08-07

Звіт

про результати моніторингу якості загальної середньої освіти

учнів __ класів загальноосвітнього навчальних закладу з ________________________________

(навчальний предмет)
Область (місто) ________________________________
Район (місто) ________________________________
Загальноосвітній навчальний заклад ______________________________________________________________________

Кількість учнів, які брали участь у моніторингу ______________

їх відсоток від загальної кількості учнів даної паралелі навчального закладу ____________
Таблиця 1

Результати оцінювання у 2012/2013 н.р. за рівнями навчальних досягнень

Результати моніторингу за рівнями навчальних досягнень

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий

рівень

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

Загальноосвітні класи

Класи, в яких тижневе навантаження з даного навчального предмета більше, ніж у загальноосвітніх класах

2

Продовження додатка 4

Таблиця 2


Номер завдання

Правильних відповідей

Учнів, які не приступали до виконання завдання

кількість

%

кількість

%


Директор ________________________________________________ _______________ _____________

(назва загальноосвітнього навчального закладу) (підпис) (ПІБ)

«____»_____________ 2013 року (печатка)


Додаток 5

до листа КЗ «КОІППО

імені Василя Сухомлинського»

28.10.2013815/08-07
Звіт

про результати моніторингу якості загальної середньої освіти

учнів __ класів загальноосвітнього навчальних закладу з ________________________________

(навчальний предмет)
Область (місто) ________________________________
Район (місто) ________________________________

Кількість учнів, які брали участь у моніторингу ______________

їх відсоток від загальної кількості учнів даної паралелі навчальних закладів ____________
Таблиця 1

Результати оцінювання у 2012/2013 н.р. за рівнями навчальних досягнень

Результати моніторингу за рівнями навчальних досягнень

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий

рівень

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

Загальноосвітні класи

Класи, в яких тижневе навантаження з даного навчального предмета більше, ніж у загальноосвітніх класах

2

Продовження додатка 5

Таблиця 2


Номер завдання

Правильних відповідей

Учнів, які не приступали до виконання завдання

кількість

%

кількість

%


Начальник _______________________________________________ _______________ __________________

(відділ, управління освіти райдержадміністрації, міської ради) (підпис) (ПІБ)

«____»_____________ 2013 року (печатка)

Схожі:

Методичні рекомендації розроблені з урахуванням наказів Міністерства освіти І науки України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» iconЧернігівська обласна державна адміністрація
України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти», від 10. 10. 2013 №1412 «Про внесення...
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням наказів Міністерства освіти І науки України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» iconПро внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію...
Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (із змінами) та від 31. 12. 2005 №1312...
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням наказів Міністерства освіти І науки України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» iconПро затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного...
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням наказів Міністерства освіти І науки України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» iconУкраїна новомиргородська районна державна адміністрація кіровоградської...
Василя Сухомлинського» від28. 10. 2013 року №815/08-07/3300 «Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої...
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням наказів Міністерства освіти І науки України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» iconНаказ
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 "Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої...
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням наказів Міністерства освіти І науки України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» iconЗакон України "Про освіту"
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 "Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої...
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням наказів Міністерства освіти І науки України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з
Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», постанови...
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням наказів Міністерства освіти І науки України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення історія, правознавства, етики,...
Головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням наказів Міністерства освіти І науки України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» iconМіністерство освіти І науки україни наказ
Указом Президента України від 30 грудня 1998 року №1419, постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року №165 «Деякі...
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням наказів Міністерства освіти І науки України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» iconНаказ
Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (із змінами) та від 31. 12. 2005 №1312...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка