Роль домашніх завдань з літератури в розвитку здібностей учнів
Скачати 95.45 Kb.
НазваРоль домашніх завдань з літератури в розвитку здібностей учнів
Дата конвертації31.01.2014
Розмір95.45 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
Роль домашніх завдань з літератури в розвитку здібностей учнів
Метою домашньої навчальної роботи учнів як форми організації пізнавальної діяльності учнів є розширення знань учнів, привчання їх до регулярної самостійної навчальної роботи, формування вмінь самоконтролю, виховання самостійності, активності, почуття обов'язку та відповідальності. Вона тісно пов'язана з уроком. Цей зв'язок полягає в тому, що пізнавальна діяльність на уроці потребує додаткової роботи: вправляння у застосуванні правил, розв'язанні завдань, знаходженні в підручнику відповідей на запитання вчителя та ін. Виконуючи домашнє завдання, учні готуються до сприймання нового матеріалу на наступному уроці. Однак це не означає, що домашню навчальну роботу слід обов'язково давати на кожному уроці. Доцільність, корисність її обумовлюється процесом уроку. Для успішної самостійної роботи вдома учень повинен бути уважним і спостережливим, вміти запам'ятовувати, мислити, цінувати й розподіляти час, фіксувати прочитане, побачене, почуте (тези, конспект, реферат, анотація, рецензія та ін.).

Учителі української та світової літератур, що викладають дані предмети в загальноосвітніх школах району, задають учням різноманітні домашні завдання: робота з текстом підручника, виконання різноманітних вправ, письмових, графічних робіт, розв'язування задач. Педагоги нерідко рекомендують учням прочитати статтю в науково-популярному виданні, переглянути кінофільм, поспілкуватися на відповідну тему з тією чи іншою особою, спостерегти природне або побутове явище, провести дослід та ін.

Даючи домашнє завдання, вчитель коментує способи його виконання. Якщо певний вид роботи звичний для учнів, то можна лише зазначити, який матеріал слід опрацювати. Не варто упродовж тривалого часу пропонувати однотипні завдання, тому що учні можуть втратити інтерес до них. Домашні завдання повинні містити елемент новизни, передбачати нові варіанти їх виконання. В окремих випадках доцільно давати учням індивідуальні завдання, які допомагають усунути прогалини у знаннях. Такі завдання для сильніших учнів покликані підтримувати інтерес до певного виду роботи.

Одним із засобів організації самостійної науково-пошукової роботи учнів є використання у навчально-виховному процесі випереджаючих пізнавальних завдань. Таке завдання спрямовує учнів на самостійне оволодіння матеріалом до його вивчення за програмою, сприяє формуванню в них позитивної мотивації до навчання, готовності до самоосвіти, вмінь і прийомів розумової діяльності.

Випереджувальні завдання учні виконують добровільно, за їх невиконання поганої оцінки не виставляють. Вибір та виконання таких завдань враховує інтереси та навчальні можливості учня, зону його найближчого розвитку. Воно може бути пов'язане з читанням додаткової художньої літератури, спостереженнями за розвитком сюжету, практичною та дослідницькою роботою, зі складанням власних завдань, пошуком навчального матеріалу.

Фронтальні та групові роботи організовують з метою привчання учнів до самостійного вивчення нового матеріалу за підручником, посібником, на основі самостійно здобутих даних. Індивідуальні завдання дають учням з високим та середнім рівнями пізнавальної діяльності з метою поглиблення та розширення знань, розвитку їх творчих засад. Учням з низьким рівнем самостійності такі завдання пропонують з метою запобігання та ліквідації прогалин у знаннях, розвитку мислення.

Під час виконання випереджувальних завдань учні отримують допомогу від учителя через інструктаж, складання планів, пам'яток, карток-підказок тощо.

Завершенням роботи над випереджувальними завданнями можуть бути відповіді на запитання, повідомлення, написання творів, доповідей, рефератів, виконання малюнків, експериментів, виготовлення наочних посібників тощо.

Визначаючи обсяг домашньої навчальної роботи з кожного предмета, вчителі повинні виходити з того, що вона має вкладатися в загальні часові межі домашньої навчальної роботи учнів: у 4—5 класах — до 2 год., у 6—7 — до 2,5 год., у 8 — до 3 год., у 9— 11 класах — до 4 год. Цей обсяг не повинен перевищувати третини зробленого на уроці у 1 — 7 класах і половини — у 8—11 класах. Напередодні вихідних і святкових днів домашніх завдань учням не задають. Домашнє завдання пропонують у той момент, коли воно природно випливає з процесу пізнавальної діяльності (в середині, наприкінці уроку), але не тоді, коли пролунав дзвінок.

Украй важливо привчити школярів виконувати домашнє завдання самостійно. Якщо учневі важко впоратися з ним самому, старші можуть допомогти йому тільки навідними запитаннями, нагадуваннями про подібну ситуацію в попередніх завданнях та ін. Обов'язок учителів і батьків — створити дитині належні умови (вона повинна мати вдома своє робоче місце, необхідні посібники) і привчити її виконувати завдання в день його отримання, напередодні термінів виконання, під час самостійної роботи дотримуватися певних педагогічних вимог. Виконання домашніх завдань у школах-інтернатах і групах подовженого дня здійснюється під безпосереднім керівництвом педагога (вчителя або вихователя), що є певною перевагою. Обов'язкове для всіх і щоденне виконання домашніх завдань виробляє звичку до систематичної самостійної навчальної праці, формує раціональні прийоми самостійної роботи.

Успішність учнів значною мірою залежить від їх уміння організувати виконання домашніх завдань. З цією метою учитель під час уроку роз'яснює зміст і методику виконання завдань. На уроках використовують роботу з підручником, довідковою літературою, проведення спостережень і дослідів, самоперевірки, необхідні учневі під час виконання домашніх завдань. У багатьох школах є стенди «Учись вчитися», які містять матеріали про правильну організацію самостійних занять, виконання домашніх завдань, застосування знань. Практикують також спеціальні бесіди з учнями. Бажано, щоб діти ділилися своїм досвідом підготовки домашніх завдань, розповідали, як вони долають труднощі.

Класний керівник повинен цікавитися дозуванням домашніх завдань, запобігати перевантаженню учнів, домагатися того, щоб учителі детально інструктували їх, розповідали і показували, як виконувати домашні завдання з окремих предметів.

Важливими умовами ефективності самостійної роботи учнів є систематична перевірка вчителем виконання домашніх завдань, об'єктивне оцінювання їх результатів. Цьому сприяє систематична перевірка ведення учнями записів у щоденнику, що допомагає посилити контроль за виконанням домашніх завдань.


c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\1.jpg

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\2.jpg

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\3.jpg
c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\4.jpg


c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\7.jpg

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\8.jpg
c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\6.jpg
c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\7.jpg

^ Анонси нових (сучасних) форм домашніх завдань з літератури


ЗОШ І-ІІІ, І-ІІ ступенів


Зміст

^ Ольшанська І-ІІІ

 • з’ясувати роль обірваних фраз у творі «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» - Драч Л.Г.

 • порівняти переклади твору різними авторами, зіставити літературний твір з його екранізацією – Авелічева Т.Г.

 • скласти інформаційне гроно (історико-літературної доби, життєпису письменника, рис характеру літературного героя) – Авелічева Т.Г.
Веснянська І-ІІІ

 • скласти головоломку, в якій визначити головну думку казки О.Уайльда «Хлопчик-зірка» - Поліщук О.В.

 • створити презентацію творчого шляху письменника – Смикодуб М.О.
Кир’яківська І-ІІІ

 • скласти фанфік-сонгфік до твору;

 • створити панораму життя літературного героя або автора твору – Шередько О.О.
Ковалівська І-ІІІ

 • підготувати тести для перевірки знань змісту твору;

 • переказати епізоди опису природи (пейзажу) та з’ясувати їх роль у творі ;

 • скласти тези життєвого шляху письменника;

 • провести опитування людей різного віку «Що значить золото у вашому житті?» – Щербина І.В., Константинова В.Й., Шинкарчук Г.І.

 • скласти письмову пам’ятку для Пеппі «Як стати справжньою леді» - Шинкарчук Г.І.
Комсомольська І-ІІІ

 • придумати нові пригоди хлопчика–фігурки, хухи-моховинки – Понятовська Л.А.

 • скласти опорно-логічну схему з теми «Міф. Виникнення світу» - Кащишена І.М.
Кривобалківська І-ІІІ

 • скласти фанфік (гумореску) до вивченого твору;

 • скласти маршрут подорожі літературного героя;

 • написати лист герою або авторові твору – Согріна О.В., Гордієнко Т.А., Михальчук І.В.
Криничанська І-ІІІ

 • скласти власний варіант кінцівки твору – Челяк Н.Р.

 • взяти інтерв’ю в письменника - Челяк Н.Р.

 • відтворити сюжет твору за наявними предметами – Шаповалова А.А.
Новобогданівська І-ІІІ

 • створити художню рекламу до твору;

 • скласти піраміду життєвих цінностей письменника, героя твору – Колесник Л.В.

 • скласти тести за змістом твору – Якубенко І.І.
Радсадівська І-ІІІ

 • скласти власний сонет, баладу, рубаї – Пономаренко Т.В.

 • скласти вікторину за прочитаним твором – Кіяшко Н.С.

 • за описом зовнішності героя намалювати його портрет – Булгак Г.В.

Степівська І-ІІІ

 • переказувати твір від імені головного героя;

 • скласти анкету літературного героя;

 • скласти питання для батьків за змістом актуального твору – Дольна І.О., Муха А.В., Питалєва Т.О., Михалко Л.М.
Трихатська І-ІІІ

 • відтворити події сюжету твору створенням діафільму;

 • скласти власне оповідання, в якому всі слова розпочинаються з однієї й тієї ж літери;

 • визначити композиційну побудову твору – Леонтьєва І.М., Панфілова Н.В., Саричева Л.В.
Ульянівська І-ІІІ

 • скласти асоціативний кущ або ряд до вивченого терміну, образу літературного героя – Понтус Т.Д.

 • дослідницька робота: укласти словничок місцевих діалектів – учителі української літератури
Шуринська І-ІІІ

 • відтворити оповідання в малюнках;

 • скласти рекомендації героям щодо поводження під час подорожей – Орленко О.І.
Надбузька І-ІІ

 • скласти і заповнити «Візитну карту твору» І.Франка «Захар Беркут» - Коврига Н.М.
Петрівська І-ІІ

 • виступити з промовою на захист літературного героя;

 • довести свою думку щодо впливу історичної епохи на долю персонажів твору – Ромашова К.В., Горкуненко С.О.
Петровосолониська І-ІІ

 • скласти завдання контрольної роботи для сусіда за партою – Горецька Н.А.

 • простежити психологічний портрет головного героя твору – Салютіна Л.О.

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\9.jpg

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\а.jpg

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\б.jpg

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\в.jpg


c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\2.jpg

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\3.jpg

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\4.jpg
c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\5.jpg

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\6.jpg

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\7.jpg

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\8.jpg

Миколаїв 2013

Схожі:

Роль домашніх завдань з літератури в розвитку здібностей учнів iconРоль домашніх завдань з літератури в розвитку здібностей учнів
Доцільність, корисність її обумовлюється процесом уроку. Для успішної самостійної роботи вдома учень повинен бути уважним І спостережливим,...
Роль домашніх завдань з літератури в розвитку здібностей учнів iconП  Л  А  н роботи  методичного  об’єднання учителів  української ...
У  сучасних  умовах  зростає  роль  мовних  умінь  і  навичок,  які  сприяють  формуванню  інтелектуальних  здібностей  учнів  та ...
Роль домашніх завдань з літератури в розвитку здібностей учнів icon6-й клас перші збори. Роль книги в розвитку якостей людини
Познайомити батьків з результатами спостереження за розвитком читацьких здібностей учнів
Роль домашніх завдань з літератури в розвитку здібностей учнів iconВідділ освіти першотравневої рда райметодкабінет
Використання комп’ютерних технологій навчання, їх роль в розвитку здібностей І природних обдарувань учнів”
Роль домашніх завдань з літератури в розвитку здібностей учнів iconВплив різнорівневих домашніх завдань на формування творчої компетентності учнів
Центр методичної та соціально-психологічної служби управління освіти м. Кіровограда
Роль домашніх завдань з літератури в розвитку здібностей учнів iconЗабезпечення зворотного зв'язку при перевірці домашних завдань
...
Роль домашніх завдань з літератури в розвитку здібностей учнів iconПрограма географічного гуртка для слухачів ман (8-11 класи)
В умовах сучасного реформування вітчизняної школи зростає роль науково-дослідницької роботи учнів. Вона сприяє розвитку їх творчих...
Роль домашніх завдань з літератури в розвитку здібностей учнів iconПлан вступ розділ 1 театралізована діяльність, як засіб розвитку...
Гра- драматизація як засіб розвитку акторських здібностей дітей. Зміст роботи по розвитку акторських здібностей дітей засобами гри...
Роль домашніх завдань з літератури в розвитку здібностей учнів iconПлан роботи міністерства освіти
Співпрацювати з адміністрацією школи, учителями – представниками класними керівниками й класоводами, навчальними секторами та старостами...
Роль домашніх завдань з літератури в розвитку здібностей учнів iconЗатверджено рішенням педагогічної
Особлива роль у вирішенні цих завдань відводиться школі. Навчальні заклади покликані сприяти вирішенню проблем розвитку правосвідомості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка