Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу
Скачати 94.61 Kb.
НазваКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу
Дата конвертації02.02.2014
Розмір94.61 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Література > Урок
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класуК-ть

год

Зміст навчального матеріалу

Теорія літератури

Державні вимоги до рівня навчання досягнень учнів

Дата проведення

Примітка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35

36.

37.

38.

39.

40

41.


4 год

5 год

17 год

2 год

4год

5 год

4 год

11 год

6 год

2 год

ВСТУП

Література і фольклор – скарбниця духовних багатств людства.

Прислів’я і приказки – малі жанри фольклору

Прислів’я та приказки – джерело мудрості кожного народу

РМ Твір за прислів’ям. (усно)

^ НАРОДНА КАЗКА

Казка як жанр фольклору. Різновиди казок

Боротьба добра зі злом – головний конфлікт народної казки. Брати Грімм – відомі збирачі німецьких народних казок

Брати Грім. Казка «Пані Метелиця»

Уславлення любові до праці та інших людських чесност у казці «Пані Метелиця»

Казка «Пані Метелиця» та її художні особливості

Контрольна робота № 1 з теми «Народна казка»(тести, розгорнуті відповіді на запитання)

^ ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА

Олександр Пушкін ( 1799 – 1837)

Аналіз контрольних робіт учнів. Літературна казка. О.Пушкін, його казки( ПЧ )

О.Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила»

Пролог до поеми О.Пушкіна «Руслан і Людмила». Виразне читання напам'ять

^ Шарль Перро ( 1628 – 1703)

Шарль Перро як засновник європейської літературної казки. Збірка «Казки моєї матінки Гуски…»

Ш.Перро . Казка «Попелюшка». Сюжет

Поетизація працьовитості та скромності, віра в перемогу добра над злом

Ідея винагороди за людські чесноти та страждання

РМ. Характеристика Попелюшки з однойменної казки Ш.Перро за простим планом

Контрольна робота № 2 (тести)

^ Ганс Крістіан Андерсен ( 1805 – 1875 )

Аналіз контрольних робіт учнів. Г.К.Андерсен. поєднання побутовості й фантастики у казках Андерсена

Г.К.Андерсен . Казка «Снігова королева»

Перемога щирих людських стосунків над багатствами Снігової королеви

Авторська оцінка героїв твору

Велич краси людського серця. Антитеза

^ Самуїл Маршак ( 1887 – 1964 )

С.Маршак. П'єса-казка “Дванадцять місяців»

Казкові мотиви у п'єсі

Протиставлення образів Пасербиці, Мачухи та Дочки як втілення конфлікту добра і зла

Підлабузництво підлеглих та необмежена влада – головні причини спотворення характеру принцеси

Захист проекту «У природи немає поганої погоди…» за мотивами творів про природу найвідоміших світових письменників( ПЧ) (усно)

Контрольна робота № 3 з теми «Літературна казка» ( тести, розгорнуті відповіді на запитання,творчі завдання)

^ ЛІТЕРАТУРА І СВІТ ПРИРОДИ

Редьярд Кіплінг (1865 – 1936)

Аналіз контрольних робіт учнів. Дж.Р.Кіплінг . Повість – казка «Мауглі»

Історія Мауглі, вихованця джунглів

Основні персонажі казки та їх характеристика

Головний Закон Джунглів і закони людей

Відповідність світу звірів і світ

людей

Образ головного героя Мауглі та засоби його художнього втілення

Історія Мауглі в інших розділах повісті-казки «Мауглі» Дж.Р.Кіплінга (позакласне читання)

РМ Твір-роздум на тему : «Чого людині слід повчитися у природи?»

^ Алкман (VII ст. до н. е.)

Йоганн Вольфґанг Ґете

Глибинна любов до природи (Зображення любові до природи у вірші Алкмана «Сплять усі верховини гірські…»)

Краса, що вражає душу.(Компаративний аналіз поезій Алкмана та Й.В.Гете)

Михайло Лермонтов (1814—1841). Из Гете (“Горные вершины...”)


Учень називає

Малі жанри фольклору: прислів’я,приказка

літ-ра, фольклор, худ.літ-ра,нац.літ-ра , всесвітня літ-ра,оригінал,переклад

Учень наводить приклади типової будови казки : зачин, кінцівка, повтори ( часто – триразові ) тощо; дає визначення понять оригінал, переклад, народна казка,«мандрівний сюжет»

Літер.казка, прозовий та віршований твір

Темп, інтонація, пауза, логічний наголос

Інтерпретація,версія, худ.образ

Учень дає визначеня поняття антитези, наводить приклади антитези з казки «Снігова королева»

Учень дає визначення поняття драматичний твір

ТЛ Наводить приклади використання епітетів у текстах поезій.

Учень :називає перелік літ творів,які вивчатимуться протягом року; обґрунтовує сенс вислову «література і фольклор – скарбниця духовних багатств людства»; наводить приклади декількох прислів’їв та приказок різних народів світу; розпізнає,пояснює і порівнює прямий і переносний сенс вивчених прислів’їв і приказок.

Учень : переказує зміст казки «Пані Метелиця»; висловлює судження про повчально - виховний характер нар.казки; визначає головний конфлікт народної казки ( боротьба добра зі злом ); дає оцінку персонажам казки з огляду на їхні вчинки та моральні якості; виразно читає казку ( в т.ч. «в особах» ; пояснює, чому братів Грімм називають збирачами, а не авторами казок ; перелічує назви 2 – 3 найвідоміших казок . записаних братами Грімм ; розкриває своєрідність конфлікту казки «Пані Метелиця» :різне ставлення її героїв до праці та інших та інших людських цінностей і чеснот: поваги до старших, поцінування не лише матеріальних ( дочка), а передовсім духовних і моральних цінностей ( пасербиця ); дає оцінку людським якостям персонажів казки з огляду на їхні вчинки, ставлення до роботи, інших людей і т.ін: усно переказує вибрані епізоди казки «Пані Метелиця».

Учень : називає казкових героїв, згаданих у вступі до поеми «Руслан і Людмила», а також 1-2 казки, в яких цих героїв він зустрічав раніше; виразно читає напам’ять вступ до поеми О.Пушкіна

Учень : пояснює, що Шарль Перро є засновником європейської літ.казки; називає найпопулярніші казки зі зб. Ш.Перро «Казки моєї матінки Гуски, або Історії минулих часів із повчаннями»; називає причини популярності сюжету про Попелюшку в світовій культурі ( у казці є мотиви і проблеми, які були, є і завжди будуть актуальними як для окремої людини, так і для усього людства: незаслужені страждання і несправедливість; повага до працелюбства як високої людської чесноти; винагорода Попелюшці за її важку працю і моральні якості); відрізняє твір Ш.Перро від його пізніших інтерпретацій (братів Грімм, різних кіно- і мультиплікаційних версій тощо) ; характеризує Попелюшку (з елементами опису); складає простий план характеристики головної героїні та добирає у тексті приклади до розкриття пунктів цього плану.

Учень : перелічує назви та персонажів найвідоміших казок Андерсена: «Принцеса на горошині», «Дюймовочка», «Стійкий олов’яний солдатик», «Гидке каченя» та ін..; сприймає великий за обсягом текст цілісно; переказує зміст казки «Снігова королева» (в т.ч.від імені однієї ї її дійових осіб); називає особливості будови тексту; пояснює роль у будові казки антитези (протистояння); дружба-влада, щирі людські стосунки –угода між Каєм і Сніговою королевою; гаряче серце Герде(добро) – крижаний поцілунок Сн.королеви і крижане серце Кая (зло) тощо; стило переказує епізод казки( за вибором учителя); складає усний опис одного з героїв казки (Кая. Герди або ін..)

Учень : переказє зміст п’єси-казки Маршака «Дванадцять місяців»; сприймає великий за обсягом текст цілісно; виділяє казкові мотиви : «мандрівний» сюжет – протиставлення рідної дочки й пасербиці; чарівний предмет (перстень) ; чарівні помічники (дванадцять місяців); чарівні перетворення (баби та її дочки на собак) і події (фантастично швидка зміна пір року) тощо у п’єсі і робить висновок, що одним із джерел твору є нар.казка; пояснює роль протиставленн образів ( з одного боку – пасербиці, з другого – баба та її дочки) як втілення головного конфлікту п’єси – протиставлення добра та зла ; пояснює, що підлабузництво підлеглих та необмежена влада – головні причини спотворення характеру принцеси; виразно читає ( за особами) вибрані вчителем уривки п’єси-казки.

Учень : переказує зміст казки «Мауглі», історію вихованця джунглів Мауглі; сприймає великий за обсягом текст цілісно; відтворює події казки в хронологічній послідовності; пояснює відмінність художнього світу казки від реального світу( реальні діти-мауглі втрачають здатність до спілкування з людьми); розмірковує над сенсом протиставлення світу джунглів і світу людей; наводить приклади відповідності світу звірів і світу людей; характеризує основних персонажів казки і висловлює своє ставлення до них; відрізняє твір Р.Кіплінга від його пізніших інтерпретацій( в т.ч. різних кіно- і мультиплікаційних версій); виразно читає опис Багіри й висловлює судження про його роль у творі

Учень:аналізує вірш Алкмана як один із перших у світовій літературі поетичних пейзажів, що навіюють читачеві певний настрій: відчуття душевного спокою, умиротворення; аналізує вірш Ґете як суголосний поезії Алкмана, знаходить спільні риси в двох творах (образи гірських вершин, сонних птахів, створення настрою спокою);

порівнює переспів Лермонтова з віршем Ґете: навіювання душевного спокою, спільні художні образи (гірські вершини, поснуле птаство і т. д.);виразно читає поезії, намагаючись відтворити інтонацією їхній настрій;порівнює відомості про пейзаж, отримані на уроках музичного та образотворчого мистецтва і зарубіжної літератури.
Схожі:

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія І взаємовпливи
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 7 класу
Контрольна робота №1 з теми «Фольклорні балади»(тести,розгорнуті відповіді,різнорівневі завдання)
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 7 класу
Контрольна робота №1 з теми «Фольклорні балади»(тести,розгорнуті відповіді,різнорівневі завдання)
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11...
...
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу iconУроку
Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 10 класу, розроблене для рівня стандарту (академічного)
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу icon№1 “Зустрічайте моїх друзів!”
Орієнтовне календарно – тематичне планування уроків іноземної мови у І семестрі 2 класу за новим Державним стандартом початкової...
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу iconУроку
Календарно-тематичне планування з англійської мови для 2 класу за підручником А. Несвіт “English”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка