Тема заняття
Скачати 267.03 Kb.
НазваТема заняття
Сторінка1/5
Дата конвертації27.02.2013
Розмір267.03 Kb.
ТипЛекція
uchni.com.ua > Література > Лекція
  1   2   3   4   5
ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 1

Група:

23, 23д ЗБК

Тема заняття:

Блок 1. Ділова українська мова. ГЕ.О9

Модуль 1. Роль мови в діловому спілкуванні. Українська мова – національна мова українського народу. Мова і професія. Професійна лексика. Загальнонаукова і вузькоспеціальна термінологія. Однозначність і багатозначність термінів. Іншомовні слова в українській мові. 3.05ЗП.Р.01

Роль мови в діловому спілкуванні. Українська мова – національна мова українського народу. 3.05ЗП.Р.01.01

Мета заняття:Дидактична -


розширення знань про українську мову як національ­ну мову українського народу, виховання поваги до укра­їнської літературної мови; набуття знань про особливості офіційно-ділового сти­лю, класифікацію документів, структуру тексту доку­мента, вимоги щодо складання й оформлювання діло­вих паперів;

Виховна -

Виховувати особистість

Розвиваюча -

забезпечення оволодіння графічними, орфографічни­ми, орфоепічними, лексичними, граматичними, стиліс­тичними та пунктуаційними нормами сучасного україн­ського ділового мовлення.

Вид заняття:

лекція

Форма проведення заняття:Лекція з елементами бесіди

Міжпредметні зв’язки:Забезпечуючі


Українська мова. Політологія. Історія України

Забезпечувані

Ділова українська мова

Методичне забезпечення:
Література

Основна:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К.:А.С.К.,1998

 2. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. -Донецьк: Сталкер,1997

 3. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів/ Н.Д.Бабич, К.Ф.Герман, М.В.Скаб та ін.- Чернівці, 1996

 4. Ділова українська мова: Тестові завдання./ С.В. Шевчук, О.Л.Доценко та ін.; За ред. С.В.Шевчук. – К.: Видавництво А.С.К., 2002. – 216 с.

 5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення: Писемне та усне ділове спілкування. - 3-тє вид. -К., 1992

 6. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К. :Вища шк., 1974

 7. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К.: Либідь, 1992

 8. Російсько-український словник ділової мови /Уклад.: О.Мокровольський, О.Шокало. - К.: Редакція журналу “”Український світ”, 1992

 9. Український правопис. - 4-е видання. - К., 1993

10. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів/ Уклад.: С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 1997

Додаткова:

 1. Антоненко - Давидович Б. Як ми говоримо. - К.:Либідь,1991
 2. Коваль А.П. Ділове спілкування: Навчальний посібник.-К., 1992
 3. Культура української мови: Довідник/ За ред. В.М. Русанівського. - К., 1990

 4. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення.-К.: Вища шк.,1995

 5. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. - К.: МАУП, 2001

 6. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

17.Словник труднощів української мови/ За ред. С.Я.Ярмоленко. - К.,1989

Технічні засоби навчання

комп’ютер


^ ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.
2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

 • Законодавчі акти України про вивчення державної мови.

 • Мова як суспільне явище. Функції мови у суспільстві.

 • Сучасна літературна мова (визначення, норми, риси, походження, форми).

 • Основні стильові різновиди української мови (риси, сфери застосування, мовні засоби).

 • Офіційно-діловий стиль української мови (визначення, риси, функції, сфери застосування, подібність та розбіжність з іншими стилями).


^ 3. Мотивація навчання

Студенти повинні знати:

> роль мови у суспільному житті, розрізняти поняття «на­ціональна мова» і «літературна мова», мовні норми;

> функціональні стилі української літературної мови, найважливіші риси, що визначають діловий стиль;

> види документів за класифікаційними ознаками; основ­ні правила оформлювання реквізитів; вимоги до тек­сту документа, оформлювання сторінки.
4. Актуалізація опорних знань. Мовленнєва практика.

Дати аналіз тексту. Наголосити на основні мовні особливості.

^ АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР19 сер­пня 1991 року,

продовжуючи тисячолітню традицію державотворення

в Україні,

виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими доку­ментами,

здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістич­ної Республіки урочисто

ПРОГОЛОШУЄ

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ та створення самостійної укра­їнської держави — УКРАЇНИ.

^ Територія України є неподільною і недоторканною.

Віднині на території України мають чинність виключно Кон­ституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

24 серпня 1991 року Верховна Рада України
^ 5. Коментар відповідей та робіт студентів
6. Вивчення нового матеріалу (лекція)
  1   2   3   4   5

Схожі:

Тема заняття iconКонспект заняття в гуртку «Квілінг» Тема заняття
Тема заняття: Ознайомлення з технікою обробки паперу – квілінг. Виготовлення квіткової композиції в техніці квілінг
Тема заняття iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Тема заняття iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Тема заняття iconПрактичні заняття 4, 5 Практичне заняття №4
Мета заняття: набуття практичного досвіду розв’язання систем лінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі методом...
Тема заняття iconУрок №18. Тема
Тема: Підсумкове заняття з теми «Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм»
Тема заняття iconТема, зміст роботи (на кожне заняття)

Тема заняття iconЗаняття №2
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Тема заняття icon7. Критерії оцінювання
Для програм рекомендований розподіл годин: 60 практичні заняття, 40 теоретичні заняття
Тема заняття iconТема заняття
Терміни. Однозначність І багатозначність термінів. Контракт. Трудова угода. З. 08. Зп. Р. 01. 04. 01
Тема заняття iconЗаняття подорож у царство Золотої рибки
Конспект відкритого заняття на розвиток емоційної сфери у дітей старшого дошкільного віку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка