Нивидома Л.І. Курс за вибором 3-4 70 Лист мону від 21. 05. 2009 року № 1/11-3633 Седеревічене А. О
НазваНивидома Л.І. Курс за вибором 3-4 70 Лист мону від 21. 05. 2009 року № 1/11-3633 Седеревічене А. О
Сторінка1/24
Дата конвертації19.03.2013
Розмір2.38 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Розділ ІІ. Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих МОНмолодьспорту України
Початкова освіта
Назва програми, автор

Тип програми

Клас (-и)

Обсяг

програми

(навч. год.)

Інформація про схвалення

Джерело

(де опублікована програма, розміщена на сайті)^ Елементи гео­метрії (про­гра­ма з мульти­мед. супро­во­дом)

Седеревічене А.О.

Нивидома Л.І.

Курс

за вибором


3-4

70

Лист МОНУ від 21.05.2009 року № 1/11-3633

Седеревічене А.О. Нивидома Л.І. Елементи геометрії: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчаль­них закладів. Варіативна складова Типо­вих навчальних планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Терно­піль: Мандрівець, 2009. – С.164-169.Риторика

Науменко В.,

Захарійчук М.

Курс

за вибором


1-4

140

Лист МОНУ від 03.06.2009 року № 1/11-3861

Науменко В., Захарійчук М. Риторика: Програми курсів за вибором для за­галь­но­­­освітніх навчальних закладів. Ва­ріа­тив­на складова Типових навчаль­них планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щер­ба­кова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 5-32.Поетика

Петровська Т.

Курс

за вибором


1

35

Лист МОНУ від 20.08.2010 року

№ 1.4/18-3322

Петровська Т. Поетика. 1 клас: Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Типових навчаль­них планів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – С. 235-242.Поетика

Петровська Т.

Курс

за вибором


2-4

105

Лист МОНУ від 08.12.2008 року № 1/11-6245

Петровська Т. Поетика. 2-4 класи: Програми курсів за вибором для за­галь­но­освітніх навчальних закладів. Ва­ріа­тивна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С.33-46.Світова література

Мовчун А.

– " –

2-4

105

Лист МОНУ від 12.08.2008 року № 1/11-3761

Мовчун А. Світова література. 2-4 класи: Програми курсів за вибором для загаль­но­­освітніх навчальних закладів. Варіа­тивна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щерба­кова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 47-72.Логіка

Митник О.

– " –

2-4

105

Лист МОНУ від 25.07.2008 року № 1/11-3478

Митник О. Логіка. 2-4 класи: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна скла­до­ва Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 240 с.Азбука споживача

Бородачова Н., Лаврентьєва Г.

– " –

Два роки навчан-ня

І-й рік навч. – 17 годин, ІІ-й рік навч. – 20 годин

Лист МОНУ від 15.08.2008 року № 1/11-3847

Бородачова Н., Лаврентьєва Г. Азбука споживача: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закла­дів. Варіативна складова Типових на­вчаль­них планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 84-117.Християнська етика в ук­ра­їн­ській культурі Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е.

Курс

за вибором


1-4

140

Лист МОНУ від 20.06.2007 року № 1/11-4033

Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е Християнська етика в українській культурі. 1-4 класи: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчаль­них закладів. Варіативна складова Типо­вих навчальних планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф.Древаль. – Тер­нопіль: Мандрівець, 2009. – С. 118-150.Хореографія

Тараканова А.

– " –

1-4

140

Лист МОНУ від 18.03.2008 року № 1/11-787

Тараканова А. Хореографія. 1-4 класи: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчаль­них планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 151-163.Права дитини

Мовчун А.,

Харсіка Л.

– " –

1-4

140

Лист МОНУ від 18.08.2004 року № 1/11-4423

Мовчун А., Харсіка Л. Права дитини. 1-4 класи: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закла­дів. Варіативна складова Типових на­вчаль­­них планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 170-185.Цікава економіка

Кашуба Л.

– " –

2-4

102

Лист МОНУ від 19.10.2005 року № 11-6124

Кашуба Л. Цікава економіка. 2-4 класи: Програми курсів за вибором для за­галь­но­­освітніх навчальних закладів. Ва­ріа­тивна складова Типових навчаль­них планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щер­ба­кова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 186-200.Кроки до інформатики. Шукачі скарбів

Коршунова. О.


Курс

за вибором


2-4

105

Лист МОНУ від 08.12.2008 року № 1/11-6244

1.Коршунова. О. Кроки до інформатики. Шу­качі скарбів. 2-4 класи : Програми кур­­сів за вибором для загальноосвітніх на­вчаль­­них закладів. Варіативна скла­до­ва Ти­­пових навчальних планів. 1-4 кла­си / Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 201-223.

2. http://bestlessons.at.ua/Informatuka/ prog­rams/ pr_sh.rarСходинки до інформатики

Рівкінд Ф.,

Ломаковська Г.,

Колесников С.,

Рівкінд Й.

– " –

2-4

105

Лист МОНУ від 25.07.2005 року № 1/11-4178

1. Рівкінд Ф., Ломаковська Г., Колесников С., Рівкінд Й. Сходинки до інформатики. 2-4 класи: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх на­вчаль­них закла­дів. Варіативна складова Типо­вих на­вчаль­­них планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тер­нопіль: Мандрівець, 2009. – С. 224-235.

2. http://bestlessons.at.ua/Informatuka/ prog­rams/ pr_sh.rarУроки для стій­кого розвитку.

Моя Щаслива планета

Пометун О.І.,

Онопрієнко О.В.,

Цимбалару А.Д.

– " –

3-4

34

Протокол МОН молодь спорт України від 28.04.2011 року №5

Моя щаслива планета: Уроки для стій­кого розвитку: метод. посіб. для вчит. 3-4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.І. По­­­ме­тун, О.В. Онопрієнко, А.Д. Цим­­­ба­лару. – К. : Видавничий дім "Освіта", 2011. – 112 с.^ Здоров’я дити­ни – здорове хар­чу­вання

Довгань А.І.,

Овчарук О.В.,

Пучайчереда Л.М.

Курс

за вибором


3-4

5

Лист МОНУ від 13.10.2010 року

№ 1.4/18 – Г – 728

Здоров’я дитини – здорове харчування: навч.-метод. посіб. для вчителя навч. кур­су за вибором для 3-4 кл. / Довгань А.І., Овчарук О.В., Пужайчереда Л. М. За заг. ред. Овчарук О.В. – К.: Друкарня ТОВ "Вольф". – 2010. – 44 с.Розвиток продуктивного мисленя

Гісь О.М.

– " –

1-4

140

Лист МОНУ від 11.09.2008 року № 1/11-4277

Гісь О. Розвиток продуктивного ми­слен­ня. 1-4 класи: Програми курсів за ви­бо­ром для початкових класів. Варіативна складова Типових навчальних планів. Кни­га 2 / Упор. : Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Дре­­­валь. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – C. 5-39.Русский язык

Гудзик І. П., Лапшина І.


– " –

2-4

210

Лист МОНУ від 08.06.2010 року № 1.4/18-г-288

Гудзик І., Лапшина І. Русский язык. 2-4 класи: Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Типових навчаль­них планів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – С. 40-79.Основи християнської етики

Жуковський В.,

Барщевський Т.

– " –


1-4

140

Лист МОНУ від 13.07.2010 року № 1/11-6347

Жуковський В., Барщевський Т. Основи християнської етики. 1-4 класи: Про­гра­ми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Типових на­вчальних планів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тер­нопіль : Мандрівець. – 2011. – C. 80-119.Абетка харчування

Ващенко О., Свириденко С., Чорновіл О.

Курс

за вибором


1-4

20

Лист МОНУ від 07.06.2010 року № 1.4/18-г-276

Ващенко О., Свириденко С., Чорновіл О. Абетка харчування. 1-4 класи: Про­гра­ми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Типових на­вчаль­них планів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – C. 120-134.Дорога в дивосвіт

Поліщук Н.

– " –

1-4

140

Лист МОНУ від 17.06.2010 року № 1.4/18-г-273

Поліщук Н. Дорога в дивосвіт. 1-4 класи: Програми курсів за вибором для по­чат­кових класів. Варіативна складова Типо­вих навчальних планів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тер­но­піль : Мандрівець. – 2011. – С. 135-165.Народна вишивка

Свінціцька Л.

– " –

2-4

105

Лист МОНУ від 22.07.2010 року № 1.4/18-г-614

Свінціцька Л. Народна вишивка. 2-4 кла­си: Програми курсів за вибором для по­чат­кових класів. Варіативна складова Ти­пових навчальних планів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тер­но­піль : Мандрівець. – 2011. – С. 166-179.Абетка театрального мистецтва

Петренко Л.

– " –


1-4

140

Лист МОНУ від 27.07.2010 року № 1.4/18-г-612

Петренко Л. Абетка театрального мистецтва. 1-4 класи: Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіа­тивна складова Типових навчальних пла­нів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – С. 180-207.Основи театральної грамоти

Самсоненко Л.

Курс

за вибором


1-4

140

Лист МОНУ від 22.07.2010 року № 1.4/18-г-612

Л. Самсоненко Основи театральної гра­мо­ти. 1-4 класи: Програми курсів за ви­бо­ром для початкових класів. Варіа­тивна складова Типових навчальних пла­нів. Кни­га 2 / Упор. : Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – С. 208-215.Морально-етичне виховання

Слотвинська Л.

– " –

1-4

140

– " –

Слотвинська Л. Морально-етичне вихо­вання. 1-4 класи: Програми курсів за ви­бо­ром для початкових класів. Варіа­тивна складова Типових на­вчальних планів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Дре­валь. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – С. 216-234.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Нивидома Л.І. Курс за вибором 3-4 70 Лист мону від 21. 05. 2009 року № 1/11-3633 Седеревічене А. О iconЛівобережна мдпі розглянула Ваш лист-запит від 2009 року за № ( вх....
Ваш лист-запит від 2009 року за № ( вх. № від. 2009 року) стосовно порядку переуступки боргу (кредиторська заборгованість резидента...
Нивидома Л.І. Курс за вибором 3-4 70 Лист мону від 21. 05. 2009 року № 1/11-3633 Седеревічене А. О iconКурсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист від 19. 06. 2009 р. №1/11-4349)
Нивидома Л.І. Курс за вибором 3-4 70 Лист мону від 21. 05. 2009 року № 1/11-3633 Седеревічене А. О iconНайменування товару (асортимент)
«Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України» (лист мону від 16. 07. 2010 р. №1/11-6506)
Нивидома Л.І. Курс за вибором 3-4 70 Лист мону від 21. 05. 2009 року № 1/11-3633 Седеревічене А. О iconПрограми варіативної складової з біології на 2013/2014 н р
Зміст програм включені до рекомендованого мону посібника програм курсів за вибором, факультативів («Збірник навчальних програм курсів...
Нивидома Л.І. Курс за вибором 3-4 70 Лист мону від 21. 05. 2009 року № 1/11-3633 Седеревічене А. О iconХарківщинознавство ( курс за вибором)

Нивидома Л.І. Курс за вибором 3-4 70 Лист мону від 21. 05. 2009 року № 1/11-3633 Седеревічене А. О iconМодульний курс
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-3440 від 7 серпня 2003 р.)
Нивидома Л.І. Курс за вибором 3-4 70 Лист мону від 21. 05. 2009 року № 1/11-3633 Седеревічене А. О iconІвано-Франківському міському суду
Рішенням Івано-Франківської міської ради (XXXIX сесія) п’ятого демократичного скликання від 25. 02. 2009 року затверджено «Програму...
Нивидома Л.І. Курс за вибором 3-4 70 Лист мону від 21. 05. 2009 року № 1/11-3633 Седеревічене А. О iconКонкурсу творчих робіт у рамках Всеукраїнської екологічної акції
Мону 1/6-639 від 21. 09. 2010 року, що з 1 жовтня 2010 року по 25 січня 2011 року буде проводитися Всеукраїнська екологічна акція...
Нивидома Л.І. Курс за вибором 3-4 70 Лист мону від 21. 05. 2009 року № 1/11-3633 Седеревічене А. О iconСвітлана Валеріївна назаренко, Ірина Олександрівна філоненко
«Біологія» продовжується в 9 класі курсом „Біологія людини”, який містить розділи „Людина” та „Біологічні основи поведінки людини”....
Нивидома Л.І. Курс за вибором 3-4 70 Лист мону від 21. 05. 2009 року № 1/11-3633 Седеревічене А. О iconПротокол засідання журі ІІ етапу учнівської олімпіади з правознавства...
Згідно з наказом управління освіти І науки обласної державної адміністрації від 24. 09. 2009
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка