Міністерство освіти І науки України
Скачати 61.37 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата конвертації19.03.2013
Розмір61.37 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
Міністерство освіти і науки України

Одеський національний університет

Ім. І.І. Мечникова
Філологічний факультет
Кафедра журналістики


Самостійна робота

з навчальної дисципліни

«Термінологічний практикум»

студентки першого курсу

спеціальності «Видавнича справа та редагування»
Дерев‘янко Аліни
Викладач –

Андріяш Тетяна Петрівна


Одеса – 2006

1. Викласти в письмовій формі власну думку про доречність / недоречність, необхідність єдиної термінології у редакційно-видавничому процесі.
На мою думку, єдина термінологія (і не тільки у видавничо-редакційному процесі, а і взагалі у будь-якій галузі) – це дуже зручно, бо саме за допомогою термінів ми можемо назвати річ своїм ім’ям, саме за допомогою терміносистем ми можемо позначити якісь поняття та визначити, до якої сфери людської діяльності вони відносяться. Терміни вносять в наше життя визначеність, а іноді навіть порозуміння (в наукових лабораторіях був би безлад, якщо науковці називали би мікроскопи, препарати та деякі прилади одним і тим же словом – і не завжди цензурним). Отже, терміни доречні в будь-якому процесі, а часом навіть і необхідні.

Терміни урізноманітнюють нашу мову, саме терміносистеми (тобто сукупності термінів в залежності від їхньої сфери вжитку) складають окрему галузь мовленнєвої структури, таку як арго – фахову мову, якою користуються переважно науковці в усьому світі.

Однак, з іншого боку, українська термінологія не змогла достатньо розвинутися, тому що за часів Радянського Союзу фактично існувала лише одна мова – російська, а інші слов‘янські мови (в тому числі й українська) в процесі радянізації відійшли на задній план. Коли Радянський Союз розпався, українська термінологія не відновилася, до неї увійшли лише не дуже вдало перекладені російські терміни, і тому ми дотепер часто користуємось русизмами, які, однак, є загальноприйнятими термінами. Такий стан речей негативно впливає на українську мову та на національну мовну самобутність, бо перекладалися російські терміни патріотами-любителями, які користувалися переважно своєю інтуїцією.

Але, незважаючи на все це, я гадаю, що вживання термінів спрощує наше спілкування у певній науковій сфері (звісно, якщо вживані терміни нам зрозумілі), робить його більш зручним, і тому єдина термінологія не лише доречна у видавничо-редакційному процесі, а й необхідна у ньому. Щодо невірно перекладених термінів можу сказати, що з часом знайдуться люди, які зможуть вивести українську термінологію на вищий і більш якісний рівень.

2. Розгляньте варіанти оформлення титульного аркуша у різних виданнях. Вкажіть, які вихідні відомості подано у кожному з них (за списком літератури).


 1. Kingsley. The Water babies. – London, 1912. – 160 с.

 2. W.Shakespeare. Macbeth. – Hertfordshire, 1992. – 104 с.

 3. Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Античная литература. Рим. Хрестоматия. – М., 1981. – 608 с.

 4. Немецко-русский и русско-немецкий словарь. – К., 1998. – 832 с.

 5. Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Хромая судьба. – Донецьк, 2004. – 414 с.

 6. Шевченко В.Е. Художньо-технічне редагування. – К., 2005. – 254 с.


1. Подвійний титульний лист, але вихідних відомостей нема (на мою думку, в ті часи видавнича справа була не настільки розвинена), є лише вихідні дані: назва книги, ім‘я автора, назва видавництва (“Thomas Nelson and sons”), рік видання (1912) та місце розташування даного видавництва (London, Edinburgh, Dublin and New York – очевидно, видавництво було досить відомим і мало свою мережу).

2. Вихідних відомостей майже нема, окрім ISBN (1 85326 035 5) та назви типографії, в якій дане видання було надруковано (Mackays of Chatham plc) і місця розташування цієї типографії (Chatham, Kent). Все інше – вихідні дані: назва книги, ім‘я автора, назва серії (Wordsworth Classic), місце й рік видання і адреса видавництва.

3. Титул одинарний, подані такі відомості, як спосіб друку (високий), тип паперу (№3), дата підпису до друку (01.04.81) та здачі в набір (21.08.80), кількість умовних друкованих аркушів (31,92), друкарських відбитків (31,92), обліково-видавничих аркушів (25,87); тираж (140000 примірників), формат (84х108/32); гарнітура Таймс.

4. Одинарний титул, подані лише вихідні дані та імена редакторів, упорядкувачів, художників. Також на титулі містяться відомості про цільову аудиторію, а також ББК та ISBN. На кінцевій сторінці містяться такі вихідні відомості: підписано до друку 27.05.98; формат 70х108/64; папір офсетний; друк № 2; умовн.-друк. арк. 18,2; тираж 50000; зам. 8-158.

5. Одинарний титул, подані такі вихідні дані: дата підпису до друку (24.03.2004), кількість умовних друкованих аркушів (15, 21), формат (70х90/32), тираж (10000 примірників), номер замовлення, а також УДК, ББК та ISBN.

6. Подвійний титул, але на ньому зазначені лише імена рецензентів, цільова аудиторія, кількість сторінок та назва поліграфії (видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»). Усі вихідні відомості подані лише в кінці видання, на передостанній сторінці: формат (60х84/16), дата підпису до друку (18.07.05), вид. № 185, вид паперу (офсетний), спосіб друку (офсетний), наклад (100), гарнітура (Arial), номер замовлення, кількість умовних друкованих аркушів (14,82), кількість обліково-видавничих аркушів (20,4).

3. Опрацювати кілька брошур, скласти їхній перелік, описати їх із застосуванням вивчених термінів.


 1. Верещагина Н.В. Украинская и зарубежная культура. – О., 2005. – 44 с.

 2. Викладацька та студентська афористика: збірник приколистських висловів – За заг. ред. О.Кушніра. – О., 2006. – 28 с.

 3. Карнеги Д. Путь к счастью. – К., 1991. – 48 с.

 4. Конституция Украины. – Х., 2004. – 48 с.
 1. За цільовим призначенням: навчальне.

За аналітико-синтетичним переробленням інформації:інформаційне.

За інформаційними знаками: текстове.

За матеріальною конструкцією: книжкове.

За обсягом: брошура.

За складом основного тексту: моновидання.

За періодичністю: неперіодичне.

За структурою: двотомне (дві частини).

За інформаційними ознаками: навчальний посібник.


 1. За цільовим призначенням: літературно-художнє.

За аналітико-синтетичним переробленням інформації:інформаційне.

За інформаційними знаками: текстове.

За матеріальною конструкцією: книжкове.

За обсягом: брошура.

За складом основного тексту: збірник («приколистських висловів»).

За періодичністю: неперіодичне.

За структурою: однотомне.


 1. За цільовим призначенням: літературно-художнє.

За аналітико-синтетичним переробленням інформації:інформаційне.

За інформаційними знаками: текстове.

За матеріальною конструкцією: книжкове.

За обсягом: брошура.

За складом основного тексту: моновидання.

За періодичністю: неперіодичне.

За структурою: однотомне.

За інформаційними ознаками: практичний порадник.


 1. За цільовим призначенням: офіційне.

За аналітико-синтетичним переробленням інформації:інформаційне.

За інформаційними знаками: текстове.

За матеріальною конструкцією: книжкове.

За обсягом: брошура.

За складом основного тексту: моновидання.

За періодичністю: неперіодичне.

За структурою: однотомне.

За інформаційними ознаками: статут.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconСтр с. 180 Міністерство освіти І науки україни
З метою вдосконалення функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів Міністерство освіти І науки України роз’яснює застосування окремих...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України вносить наступні зміни І доповнення до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни лист
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичний лист “Організація та зміст навчально-виховного...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки України Національна академія наук України...
Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773, постанови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка