Уроку
НазваУроку
Сторінка2/6
Дата конвертації21.03.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Література > Урок
1   2   3   4   5   6

65.

Звуки [л] [л’], позначення їх буквами Лл. Звуковий аналіз слів із твердими і м’якими приголосними.
18

66.

Письмо рядкової букви л, складів і слів з нею.
42

67.

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою л. Інтонаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень.
19- 20 С.Б.

68.

Письмо великої букви Л. Письмо слів і речень з великою літерою Л. Списування з друкованих слів.
43

69.

Читання складів, слів, тексту „Іван і Ліна”
20-21 С.Б.

70.

Закріплення письма вивчених букв. Написання під диктовку вивчених букв, складів і слів з ними. ^ Розвиток зв’язного мовлення
44

71.

Звуки [с] с’], позначення їх буквами Сс. Закріплення аналітико – синтетичних умінь на рівні складів, слів та речень. Робота з дитячою книгою.
19

72.

Письмо рядкової букви с, складів і слів з нею.
45

73.

Закріплення звукового значення букви с. Читання складів, слів, речень, текстів.
22 С.Б.

74.

Письмо великої літери С, складів і слів з нею.
46

75.

Закріплення звукового значення букви с, умінь читати склади, слова з нею, речення. (за С. Б.)
23,24 С.Б.

76.

Закріплення письма вивчених букв. Складання і записування слів з вивченими літерами.
47, 48

77.

Звуки [к] [к’], позначення їх буквами Кк. Словниково –логічні вправи. Робота з текстом „Миколин сокіл”.
20

78.

Письмо рядкової букви к, складів і слів з нею.
49, 50

79.

Продовження роботи над звуком [к], буквами Кк. Робота з дитячою книгою.
25, 26 С.Б.

80.

Письмо великої літери К, складів і слів з нею.
51

81.

Закріплення звукового значення букви к. Читання текстів „Скакалка”, „Лиска”. (за С. Б.)
27С.Б.

82.

Написання слів і складів із вивченими буквами. Складання і записування слів із вивченими буквами. ^ Розвиток зв’язного мовлення
52, 53

83.

Звуки [п] [п’], позначення їх буквами Пп. Удосконалення навичок звуко – складового аналізу слів.
21

84.

Письмо рядкової букви п, складів і слів з нею. Складання і записування слів із вивчених букв.
54

85.

Закріплення звукового значення букви п. Бесіда про народне свято Івана Купала.
28,29 С.Б.

86.

Письмо великої літери П, складів, слів і речень з нею.
55

87.

Читання текстів на закріплення букви п. Словниково – логічні вправи (за С. Б.) ^ Робота з дитячою книгою.
30 С.Б.

88.

Написання рядкової та великої букви пП, списування з друкованого тексту.
56, 57

89.

Звуки [р] [р’], позначення їх буквами Рр. Словниково – логічні вправи.
22

90.

Письмо рядкової букви р, складів і слів з нею. Списування з друкованих слів.
58

91.

Закріплення звукового значення букви р. Інтонаційне читання. Розвиток артикуляційно – вимовних умінь учнів. Виконання словниково – логічних вправ. Опрацювання текстів з Букварятко
31,32,33 С.Б.

92.

Письмо великої літери Р, складів, слів і речень з нею.
59, 60

93.

Звуки [т] [т’], позначення їх буквами Тт. Словниково – логічні вправи на практичне розрізнення родових і видових назв. Читання складів, слів, тексту з буквою т. Опрацювання текстів з Букварятко
23

94.

Письмо рядкової букви т, складів і слів з нею. Списування з друкованих слів. ^ Розвиток зв’язного мовлення.
61, 62

95.

Закріплення букви т у словах, реченнях, текстах. Інтонаційне читання діалогічного тексту і розповідь казки „Котик і Півник”. ^ Робота з дитячою книгою.
34,35,36 С.Б.

96.

Письмо великої літери Т, складів, слів і речень з нею.
63, 64

97.

Звук [е], позначення його буквами Ее. Закріплення уявлень про систему звуків української мови та букв, якими вони позначаються.
24

98.

Письмо рядкової букви е, складів і слів з нею.
1

99.

Закріплення звука [е] і букви е. Читання тексту «Село Веселее».
37, 38С.Б.

100.

Письмо великої літери Е, складів, слів і речень з нею. Повторення письма вичених великих букв.
2

101.

Закріплення звука е, опрацювання текстів „Нове село”, „Восени”.
39 С.Б.

102.

Закріплення написання рядкової і великої букв еЕ, складів і слів з ними.
3

103.

Звуки [д] [д’], позначення їх буквами Дд. Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [д] [д’] у зіставленні з [т] [т’]. Робота з дитячою книгою.
25

104.

Письмо рядкової букви д, складів і слів з нею.
4

105.

Закріпленн звуків [д] [д’], літер Дд. Опрацювання тексту «Парк на пустирі».
40 С.Б.

106.

Письмо великої літери Д, складів, слів і речень з нею. ^ Розвиток зв’язного мовлення.
5

107.

Зіставлення звуків [д]- [т], [д’]- [т’]. Опрацювання текстів з Букварятко
41, 42 С.Б.

108.

Письмо рядкової букви з, складів і слів з нею.
6

109.

Звуки [з] [з’], позначення їх буквами Зз. Відпрацювання літературної (дзвінкої) вимови слів з виучуваними звуками. Заучування скоромовок. Бесіда на тему «Зимові розваги».
26

110.

Письмо великої літери З, складів, слів і речень з нею.
7

111.

Закріпленн звуків [з] [з’], літер Зз. Зіставлення звуків [з]- [с], [з’]- [с’]. Опрацювання тексту „У зоопарку”. ^ Робота з дитячою книгою.
43 С.Б.

112.

Фонетико – орфографічні зіставлення звуків [з]- [с] та позначення їх буквами з – с, З – С.
8

113.

Закріплення букви з. Опрацювання текстів „Світланина казка” та „Морозові візерунки”
44, 45 С.Б.

114.

Буква Ь (м’який знак). Позначення ним на письмі м’якості приголосних звуків. Бесіда на тему „Що дає нам льон?”

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами. Письмо речення із словами, у яких є м’який знак.
9

115.

Закріплення букви ь. Вправляння у порівняльному звуко буквеному аналізі слів із мякими приголосними в кінці слова і складу. Буквосполучення ьо. Опрацювання текстів з Букварятко
27

116.

Написання складів і слів із буквосполученням ьо. Написання під диктовку слів із м’яким знаком у різних позиціях.
10

117.

Звук [б], позначення його буквами Бб. Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б]. ^ Робота з дитячою книгою.
28

118.

Письмо рядкової букви б, складів і слів з нею. Розвиток зв’язного мовлення
11

119.

Закріплення літери б. Робота над інтонацією питальних речень. Опрацювання тексту „Білки”. Заучування скоромовок.
46-49 С.Б.

120.

Письмо великої літери Б, складів, слів і речень з нею. Повторення вивчених букв.
12

121.

Закріплення звука [б]. зіставлення звуків [б]- [п] за вимовою та звучанням. Дзвінка вимова звука [б] у кінці слів перед глухими. «Незабаром зима»
50-51 С.Б.

122.

Орфографічне практичне розрізнення букв б – п, Б – П. Написання складів, слів, речень із цими буквами.
13

123.

Звук [г], букви Гг. Звуковий аналіз слів. Логічна гра „Де росте? Де живе?”
29

124.

Письмо рядкової букви г.
14

125.

Закріплення букви г. Опрацювання текстів з Букварятко. Робота з дитячою книгою.
52, 53С.Б.

126.

Письмо великої літери Г. Письмо окремих слів, речень із цією буквою. ^ Розвиток зв’язного мовлення.
15

127.

Звук [ґ], букви Ґ, ґ. Засвоєння українських слів, поданих у букварі, зі звуком [ґ], буквою ґ (вимова, читання).
30

128.

Письмо рядкової ґ, складів і слів з нею .
18, 16

129.

Закріплення звуків [г], [ґ], букв г, ґ. Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів
54 С.Б.

130.

Письмо великої літери Ґ, складів, слів і речень з нею.
19, 17

131.

Закріплення букв г, ґ і звуків, які вони позначають. Опрацювання текстів з Букварятко . ^ Робота з дитячою книгою.
55 С.Б.

132.

Фонетико-графічні вправи на практичне розрізняння звуків та позначення їх буквами г — ґ
20

133.

Повторення і закріплення вивчених букв. ^ Робота з дитячою книгою.
56 С.Б.

134.

Фонетико-графічні вправи на практичне розрізняння звуків [г] — [к] — [ґ] та позначення їх буквами г — к .
21

135.

Звук [ч], букви Чч. Робота над орфоепічно правильним (твердим) вимовлянням звука [ч] перед усіма голосними, крім [і].
31

136.

Письмо рядкової букви ч, складів і слів з нею.
22

137.

Закріплення букви ч. Бесіда про українські Карпати, життя і працю людей. Вивчення напам'ять вірша «Карпати». ^ Робота з дитячою книгою.
57С.Б.

138.

Письмо великої букви Ч, складів, слів з нею.
23

139.

Закріплення букви ч та вивчених букв. Опрацювання текстів з Букварятко
58, 59 С.Б.

140.

Закріплення знань про вивчені букви. Написання під диктовку складів, слів, речень.
24

141.

Звук[й], букви Йй. Вправи з розвитку фонетичного слуху.
32

142.

Письмо рядкової букви й, слів і речень з нею . Розвиток зв’язного мовлення.
25

143.

Закріплення звука [й], букви й. Ознайомлення з буквосполученням йо. Читання букварних текстів діалогічної форми . ^ Робота з дитячою книгою.
60 С.Б.

144.

Письмо великої букви Й та слів з буквосполученням йо. Знак оклику. Окличні речення.
26

145.

Закріплення букви й. Опрацювання текстів з Букварятко
61, 62 С.Б.

146.

Закріплення написання вивчених букв. Запис під диктовку.147.

Звук [х], букви Хх. Гра на розвиток уяви «Подорож до лісу».
33

148.

Письмо рядкової букви х, слів і речень з нею.
27

149.

Закріплення звука [х], букв Хх. Інтонування окличних та питальних речень у діалогічному тексті. Інтонаційне читання букварних текстів. Робота з дитячою книгою.
63 С.Б.

150.

Письмо великої букви X. Написання слів з великої букви X.
28

151.

Опрацювання текстів з Букварятко
64 С.Б.

152.

Фонетико-графічні вправи на практичне розрізняння звуків [к] — [х] і позначення їх буквами к — х, К — X. Знак питання. Питальні речення.
29

153.

Зіставлення звуків [г] і [х] за вимовою та звучанням. Неоглушена вимова звука [г] у кінці слів та складів.
65 С.Б.

154.

Фонетико-графічні вправи на практичне розрізняння звуків [г] — [х] і позначення їх буквамл г — х.
30

155.

Буква я. Позначення буквою я звука [а] у сполученні з [й] та іншими м'якими приголосними. ^ Робота з дитячою книгою.
34

156.

Письмо рядкової букви я.
31

157.

Читання слів, речень і текстів з буквою я в різних позиціях. Розвиток умінь чути сполучення [йа], м'яких приголосних з наступним голосним [а]. Вправи на звуко-буквений аналіз слів.
66 С.Б.

158.

Письмо великої букви Я. ^ Розвиток зв’язного мовлення.
34

159.

Закріплення знань про букву я. Позначення нею двох звуків [йа] та вживання букви я на позначення м'якості приголосних у сполученні з голосним [а]. Опрацювання текстів з Букварятко
67 , 68 С.Б.

160.

Написання букви я в поєднанні з буквами, що позначають приголосні звуки. Списування речень з друкованого шрифту після попереднього порівняльного аналізу.
32,33

161.

Звук [ж], букви Жж. Вправляння у чіткій вимові звука [ж] у складах і словах.^ Робота з дитячою книгою.
35

162.

Письмо рядкової букви ж.
35

163.

Закріплення звука [ж]. Опрацювання української народної казки «Лисиця і Журавель». Розвиток уміння розповідати казку в діалогічній формі з елементами інсценізації.
69 С.Б.

164.

Письмо великої букви Ж.
36

165.

Закріплення букви ж. Опрацювання текстів з Букварятко
70, 71 С.Б.

166.

Закріплення вмінь написання вивчених букв. Письмо під диктовку.167.

Звук [ш], букви Шш. Читання слів, речень, тексту «Хороша гра», робота над виразністю читання речень, різних за метою висловлювання. Робота з дитячою книгою.
36

168.

Письмо рядкової букви ш, складів і слів з нею
37

169.

Закріплення звука [ш]. Розвиток зв'язного мовлення на тему «Допомога тваринам узимку». Читання букварних текстів.
72, 73 С.Б.

170.

Письмо великої букви Ш.
38

171.

Закріплення звука [ш]. Зіставлення звуків [ш] — [ж] у складах і словах за звучанням і вимовою. Опрацювання текстів з Букварятко
74С.Б.

172.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Словниковий диктант.173.

Буква ї, позначення нею звукосполучення [йі]. Бесіда про Київ — столицю України. Опрацювання текстів «На екскурсії». ^ Робота з дитячою книгою.
37

174.

Написання рядкової букви ї, закріплення її звукового значення. . ^ Розвиток зв’язного мовлення.
39

175.

Засвоєння букви ї. Опрацювання текстів з Букварятко
75 С.Б.

176.

Написання великої букви Ї.
40

177.

Закріплення знань про роль букви ї в українській мові. Читання українських народних казок
76, 77 С.Б.

178.

Перевірка навичок написання вивчених рядкових і великих літер. Письмо під диктовку.179.

Звуки [ц], [ц], букви Цц. Читання слів з поступовим ускладненням їх звуко-складової структури. Читання тексту „Циркова залізниця”. Робота з дитячою книгою.
38

180.

Письмо рядкової букви ц.
41

181.

Закріплення звукових значень букви ц. Опрацювання текстів з Букварятко
78, 79 С.Б.

182.

Письмо великої букви Ц.
42

183.

Буква ю. Позначення нею звукосполучення [йу]. Читання та заучування напам'ять вірша Лесі Українки «Пісенька весняної води ».
39

184.

Письмо малої букви ю, складів і слів з нею.
43

185.

Уживання букви ю на позначення м'якості приголосних у сполученні з голосним [у]. Робота над українською народною казкою «Івасик-Телесик. Робота з дитячою книгою.
81-83 С.Б.

186.

Письмо великої букви Ю.
44

187.

Закріплення звукового значення букви ю на початку слова і складу та після приголосного. Робота над оповіданням М. Коцюбинського „ Десять робітників”.188.

Закріплення навиків письма рядкової та великої букв юЮ. Письмо буквосполучень, слів, речень під диктовку189.

Буква є, позначення нею звукосполучення [йе] на початку слова і складу та голосного звука [е] після м'яких приголосних. Робота над інтонаційно правильним читанням оповідання В. Сухомлинського „Барвисте коромисло”.
40

190.

Письмо малої букви є. ^ Розвиток зв’язного мовлення.
45

191.

Закріплення звукового значення букви є. Опрацювання тексту «Морозів малюнок». ^ Робота з дитячою книгою.
84 С.Б.

192.

Письмо великої букви Є.
46

193.

Закріплення знань про роль букв я, ї, ю, є в українській мові. Робота над віршем С. Черкасенка „Зима і весна”: виразне читання, читання за особами.
85-86 С.Б.

194.

Закріплення вмінь написання вивчених букв. Письмо слів та речень з рукописного та друкованого шрифту.195.

Буква щ позначення нею звукосполучення [шч]. Опрацювання тексту „Наша Батьківщина”.
41

196.

Письмо рядкової букви щ. Звуковий аналіз слів зі звукосполученням [шч].
47

197.

Закріплення звукового значення букви щ. Удосконалення навиків читання текстів. Читання і відгадування загадок „Дванадцять братів”. Продовження засвоєння букви щ. Опрацювання текстів з Букварятко
87 С.Б.

198.

Письмо великої букви Щ складів, слів з нею.
50

199.

Удосконалення навиків читання текстів.
88-89 С.Б.

200.

Закріплення написання букв ш — щ — ч — ц та Ш — Щ — Ч — Ц на основі фонетико-графічного аналізу.
51

201.

Звук [ф], букви Фф. Робота над правильним артикулюванням і вимовою звука [ф]. Бесіда про професії людей.
42

202.

Письмо малої букви ф.
52

203.

Закріплення звукового значення букви ф. Робота над фрагментами казки Івана Франка «Фарбований лис»
90С.Б.

204.

Письмо великої букви Ф.
53

205.

Закріплення знань про вивчені букви і звуки
91С.Б.

206.

Фонетико-графічне зіставлення та написання хв — ф, ХВ — Ф. . ^ Розвиток зв’язного мовлення.
54

207.

Звуки [дз], [дз], буквосполучення дз. Відпрацювання правильної вимови африкат [дз], [дз]. Опрацювання тексту „Лісовий майстер”.
43

208.

Письмо буквосполучень Дз, дз. Звуко-буквене зіставлення слів.
55

209.

Закріплення звуків [дз], [дз], зіставлення їх зі звуками [ц], [ц] у складах і словах. Опрацювання текстів з Букварятко. ^ Робота з дитячою книгою.
92 С.Б.

210.

Закріплення навичок написання складів, слів з буквосполу-ченням дз.
56

211.

Звук [дж], позначення його буквосполученням дж. Опрацювання віршів «Джміль» Ліни Костенко та «Джерельце»
44

212.

Письмо буквосполучень Дж, дж. Порівняння з буквосполученням Дз, дз.
58

213.

Закріплення вмінь читати склади, слова і текст з буквосполученням дж. Опрацювання текстів з Букварятко. ^ Робота з дитячою книгою.
93 С.Б.

214.

Закріплення навиків письма слів з буквосполученнями дз і дж. Звуко-буквене зіставлення слів. Списування з друкованого тексту.
57

215.

Апостроф. Спостереження за звуками, позначуваними літерами, між якими ставиться апостроф. Вимова і написання слів з апострофом
45

216.

Письмо слів з апострофом.
59

217.

Алфавіт. Опрацювання текстів з Букварятко
94 С.Б.

218.


Письмо слів з апострофом. Коментоване письмо. Списування з друкованого шрифту.

61

Післябукварний період

219.

Ознайомлення з творчістю великого українського поета Т. Г. Шевченка.220.

Закріплення навиків письма. Письмо складів і слів з вивченими буквами. Подвоєння приголосних у словах. Написання слів з подвоєними приголосними. Розвиток зв’язного мовлення.
60

221.

Ознайомлення з творчістю українського письменника І. Я. Франка. Казка „Ріпка”222.

Повторення написання вивчених букв. Малюнковий диктант.
62

223.

Леся Українка — велика українська поетеса. Інтонаційне читання. Заучування напам'ять вірша «Вишеньки» . ^ Робота з дитячою книгою.224.

Повторення написання вивчених букв. Списування.
63

225.

Творчість українського письменника М.Коцюбинського. Казка „Про двох цапків”.226.

Контрольне списування.227.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Уроку iconСамоаналіз уроку вчителем
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки,...
Уроку iconПлан-конспект уроку алгебри (11 клас)
Запропоновані форми роботи підтримують інтерес учнів до уроку. Наведена технологічна карта дозволяє творчому педагогу надати власному...
Уроку icon2. Урок відносно самостійна ланка у системі навчання
Схеми аналізу уроків за різними аспектами. Орієнтовна схема комплексного аналізу уроку. Орієнтовні схеми аналізу уроків відповідно...
Уроку iconПсихолого-педагогічні та техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уро­ку
Точне І творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку І його місце в темі, бачення особливостей...
Уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку icon«Цілепокладання й планування як реалізація управлінських функцій...
За яким алгоритмом відбувається аналіз уроку мови? Що слід обов’язково тримати в полі зору, готуючись до уроку?
Уроку iconТема уроку: трансформатор (11 клас) Мета уроку
Обладнання уроку: трансформатор лабораторний (36/42В), джерело змінної напруги вс-24, мультиметр dt-830B (або інший), з’єднувальні...
Уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Уроку iconТема. Хімія — наука про природу. Хімія в навколиш­ньому світі Цілі уроку
Знайомство з класом, вступне слово вчителя, загальні уявлення про структуру курсу хімії в школі, оголошення теми уроку, плану й основних...
Уроку iconТема уроку: «Приготування перших страв». Мета уроку
Мета уроку: поглибити І закріпити знання учнів при приготуванні перших страв, дотримання правил техніки безпеки, санітарних вимог,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка