Типова форма договору купівлі-продажу акцій
Скачати 48.84 Kb.
НазваТипова форма договору купівлі-продажу акцій
Дата конвертації23.03.2013
Розмір48.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ

купівлі-продажу акцій
__________________________________________________________________________

(назва підприємства, акції якого продаються)

__________________________________________________________________________

(місце укладення Договору)

__________________________________________________________________________

(число, місяць, рік - літерами)

__________________________________________________________________________

(назва та місцезнаходження органу приватизації)
в особі ___________________________________________________________________,

                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
що діє на підставі __________________________________________________________,

                                                                                             (назва документа) 
надалі - Продавець, та ______________________________________________________

                                                                                            (назва підприємства) 
в особі ___________________________________________________________________,

                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
що діє на підставі __________________________________________________________,

                                                                                                (назва документа) 
надалі - Покупець (надалі - сторони), уклали цей Договір про викладене нижче:
1. Предмет Договору
1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю акції (надалі - об'єкт приватизації) відкритого акціонерного товариства _________________________________________________________________________,

(повна назва акціонерного товариства, код ЄДРПОУ)
що знаходиться за адресою: __________________________________________ (надалі - Товариство), на підставі плану приватизації

_________________________________________________________________________,

(повна назва підприємства)
затвердженого наказом ____________________________________________

                                                                                         (повна назва органу приватизації) 
від "___" _______________ 200_ р. N _____, а Покупець зобов'язується прийняти акції Товариства та оплатити їх вартість у порядку і на умовах, передбачених цим Договором.
1.2. Вид акцій: прості іменні.
1.3. Кількість акцій: _______ (________________________________) шт.

                                                                               (кількість цифрами і літерами) 
1.4. Ціна об'єкта приватизації, що продається за цим Договором, становить ___________ (_____________________________) гривень.

                                      (сума цифрами і літерами)
1.5. Номінальна вартість однієї акції _______ (__________________) гривень.

                                                                                               (сума цифрами і літерами) 
^ 2. Передача об'єкта приватизації та право власності
2.1. Передача об'єкта приватизації здійснюється Продавцем Покупцеві в десятиденний термін з дня укладення цього Договору шляхом підписання акта приймання-передання.
Акт приймання-передання є невід'ємною частиною цього Договору.
2.2. Право власності на об'єкт приватизації переходить до Покупця з моменту підписання акта приймання-передання.
^ 3. Порядок розрахунків за придбаний об'єкт приватизації
3.1. Покупець зобов'язаний внести _________ (_________________) гривень 

                                                                                                 (сума цифрами та літерами) 
за придбаний об'єкт приватизації протягом _____ (_____________________)

(термін сплати за об'єкт приватизації) 
з моменту підписання цього Договору.
Плата за об'єкт приватизації вноситься на підставі цього Договору.
3.2. Розрахунки за об'єкт приватизації згідно з цим Договором здійснюються

за грошові кошти Покупця в сумі ________ (____________________)

                                                                                          (сума цифрами та літерами) 
гривень, які перераховуються відповідно до платіжного доручення з рахунка

Покупця _______________________________________________________

                        (номер розрахункового рахунку та найменування банківської установи)
на рахунок Продавця _______________________________________________.

(номер розрахункового рахунку та найменування банківської установи) 
^ 4. Права та обов'язки сторін
4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків.
4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
4.3. Сторона, яка порушила зобов'язання цього Договору, повинна усунути ці порушення.
^ 5. Обов'язки Покупця
5.1. В установлені цим Договором терміни сплатити в повному обсязі ціну продажу об'єкта приватизації.
5.2. В установлені цим Договором терміни прийняти об'єкт приватизації.
5.3. Надавати Продавцю необхідні відомості, документи тощо про виконання умов цього Договору.
^ 6. Обов'язки Продавця
6.1. Передати Покупцю об'єкт приватизації відповідно до установлених у Договорі термінів.
6.2. Повідомляти Покупця про несвоєчасне внесення платежів за об'єкт приватизації.
^ 7. Відповідальність Покупця
7.1. У разі порушення термінів оплати за об'єкт приватизації, визначених у п. 3.1 цього Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,1 відсотка від несплаченої суми за кожний день прострочення.
7.2. Продавець має право у порядку, встановленому чинним законодавством України, розірвати Договір, якщо:
7.2.1. Протягом 60 днів із моменту завершення згідно з п. 3.1 цього Договору терміну платежу та після одержання письмового повідомлення Покупець не внесе цього платежу.
7.2.2. Покупець відмовиться прийняти придбаний об'єкт приватизації.
7.3. У такому випадку Покупець повертає Продавцю об'єкт приватизації, що був переданий йому згідно з актом приймання-передання майна.
^ 8. Додаткові умови
8.1. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його пунктів, вирішуються шляхом переговорів.
8.2. Якщо сторони протягом 20 днів не досягнули домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством.
8.3. Усі витрати, пов'язані з укладенням цього Договору та виконанням його умов, несе Покупець.
^ 9. Зміни умов Договору та його розірвання
9.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін.
9.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у письмовій формі.
Договір складено в 4 примірниках, які мають однакову юридичну силу.
Один примірник Договору зберігається у справах

 __________________________________________________________________,

                                                                    (назва органу нотаріату) 
а інші видаються сторонам.
Місцезнаходження сторін:


Продавець: 


Покупець: 


_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 


_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ Підписи:


Продавець
____________________________ 


Покупець
____________________________ Схожі:

Типова форма договору купівлі-продажу акцій iconТема «Договір довічного утримання»
Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору та договору купівлі-продажу
Типова форма договору купівлі-продажу акцій iconПравове регулювання договору купівлі-продажу зміст
Договір поставки
Типова форма договору купівлі-продажу акцій iconТипова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів...

Типова форма договору купівлі-продажу акцій iconЗразок договору купівлі-продажу житлового будинку (з розстрочкою платежу)
Продавець зобов'язується передати, а Покупець зобов'язується прийняти на­лежний Продавцю на праві приватної власності
Типова форма договору купівлі-продажу акцій iconРозпорядження
Недашківської Ірини Миколаївни та Недашківського Ігоря Васильовича від 17. 10. 2012 року про надання дозволу на укладання договору...
Типова форма договору купівлі-продажу акцій iconДоговір купівлі-продажу

Типова форма договору купівлі-продажу акцій iconУмови купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
Ми, що нижче підписалися Тростянецька міська рада Сумської області в особі міського голови Бови Юрія Анатолійовича, що діє на підставі...
Типова форма договору купівлі-продажу акцій iconУмови купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
Ми, що нижче підписалися Тростянецька міська рада Сумської області в особі міського голови Бови Юрія Анатолійовича, що діє на підставі...
Типова форма договору купівлі-продажу акцій iconПлатник податку самостійно визначає суму податку І сплачує його до...
Дохід від продажу об’єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної...
Типова форма договору купівлі-продажу акцій iconГ законодавчі основи
Короткочасні спонукальні заходи заохочення купівлі чи продажу товару чи nослуги називають
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка