«Життя лиш раз дається людям всім, Його не повторити нам ніколи. Та віщий зміст життя у благородстві душ, в одвічнім колі.»
Скачати 73.41 Kb.
Назва«Життя лиш раз дається людям всім, Його не повторити нам ніколи. Та віщий зміст життя у благородстві душ, в одвічнім колі.»
Дата конвертації23.03.2013
Розмір73.41 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
« Життя лиш раз дається людям всім,

Його не повторити нам ніколи.

Та віщий зміст життя -

У благородстві душ, в одвічнім колі.»

Дві сторінки густого шрифту, фактично довідка, а скільки за кожним словом подвижництва. Не одне покоління вчителів-словесників виховував учений і педагог М. А. Жовтобрюх, скільки школярських очей вдивлялося в параграфи його підручників, скільки вдивляється…Скільки маститих учених вважають себе його учнями…А його наукові праці, його нелегкі розвідки до джерел давнього народного мовлення, у часи, коли утворювалися від єдиного кореня російська, українська, білоруська мови, його « подорожі » рознесеними по бібліотеках підшивками дореволюційної преси, знову ж таки у пошуках наукової істини. Усе оте віднайти, осягти, перевести в скупі рядки наукових суджень…Це робота підвладна особливому таланту.
^ Тією стежкою, що над Хоролом
Народився М. А. Жовтобрюх 17 листопада 1905 року в с. Ручки Гадяцького району Полтавської області в родині селянина. Ось як Михайло Андрійович згадує про свою батьківщину: «Народився я на благословенній Полтавщині, коло Гадяча, в селі Ручки. Розкинулось воно в долині річки Хорол. Чистий він у нас і глибокий. Ділить село навпіл. Дуже гарно у нас. На два боки – ліс, а на два боки – поле. В полі прекрасні гаї. З шести років пас корівку, а тоді в початкову школу пішов.» Початкову школу закінчив у своєму селі, вищепочаткову – в містечку Комишні Миргородського району і вищі 3-річні педагогічні курси, пізніше - педагогічний технікум - у м. Гадячі Полтавської області в 1923 році. Потім здібний і наполегливий юнак стає вчителем. Перші роки на освітянській ниві починаються з Попівської школи Роменського району Сумської області. Після трьох років вчителювання в Попівці, працює в семирічній школі м. Харцизька Донецької області; спершу працював у молодших класах цієї школи, а потім викладав українську мову в старших класах.
^ До джерел науки
У1926-30 роках навчається в Дніпропетровському інституті народної освіти на факультеті професійної освіти, теперішній університет. У 1929 році закінчив мовно-літературне відділення цього факультету й одержав кваліфікацію викладача української мови та літератури в технікумах, вузах, 1930 році соціально-економічне відділення й одержав кваліфікацію викладача соціально-економічних дисциплін у навчальних закладах професійної освіти. Навчаючись в Інституті народної освіти, два

Роки викладав українську мову на Дніпропетровських державних курсах української мови і два роки українську мову та літературу в Дніпропетровській міжокружній партійній школі.
^ Робота, підвладна таланту
З 1 вересня 1930 року розпочалася педагогічна робота у вищій школі. В 1930 – 1931 р. р. М. А. Жовтобрюх викладав українську мову в Дніпродзержинському металургійному інституті. З 1 вересня 1931 року й до 1 вересня 1937 року працював на кафедрі української мови Запорізького державного педагогічного інституту, два роки на посаді асистента і чотири роки – доцента. Викладав курси « Основи мовознавства », « Історія української мови » та « Сучасна українська літературна мова ». В 1937 - 48 роках, крім періоду тимчасової німецької окупації м. Києва, працював на кафедрі української мови Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького, спершу як старший викладач, а потім – доцент. Читав студентам курси історичної граматики української мови та сучасної української літературної мови. У1940-1941 і в 1944-1946 роках був деканом мовно-літературного факультету цього інституту в навчально - наукових справах і завідувачем кафедри української мови. 31 вересня 1948 року Михайло Андрійович завідував кафедрою російської мови в Тюменському педагогічному інституті і з 1 вересня 1951 року в Бухарському. У грудні 1959 року М. А. Жовтобрюх перейшов на роботу до Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні Академії наук Української РСР; до 1963 року працював у ньому старшим науковим співробітником відділу теорії української мови, а з початку 1963 року – завідувачем цього відділу. З 1 січня 1976 року перейшов на посаду старшого наукового співробітника – консультанта.

М. А. Жовтобрюх виховав не одне покоління вчителів – мовознавців, підготував кілька десятків аспірантів до захисту кандидатських, а потім і докторських дисертацій. І сам за ці роки зріс, написав кілька підручників і посібників з української мови і загального мовознавства, захистити кандидатську і докторську дисертації, став професором, провідним ученим. Пізніше він скаже: «Наука в моїх книжках… Так що можна прочитати. Писані вони, щоправда, не в манері романів Стендаля, проте читати можна.»
^ В пошуках істини
Працюючи в Інституті мовознавства, довгий час не залишав і педагогічної роботи. Кандидатську дисертацію захистив у травні 1945 року про прийменники в сучасній українській мові, а докторську в травні 1964 року про мову української періодичної преси XIX ст. ; у тому ж році одержав наукове звання професора.

Наукові інтереси Михайла Андрійовича в основному зосереджувалися на дослідженні структури сучасної української літературної мови, головним чином, її фонетики і синтаксису, та на дослідженні історії української літературної мови, стилістики, соціолінгвістики, і історії вітчизняного мовознавства. Він досліджував також зауральські говори російської мови, контакти української мови з іншими східнослов'янськими та західнослов'янськими мовами. Не стояв осторонь і від читань загального мовознавства, ще в 1941 році опублікував брошуру, а пізніше кілька розвідок з цієї проблематики. « Працюючи довгий час викладачем у педагогічних інститутах, я, природно, не міг не цікавитись питанням методики викладання мови в середній та вищій школі, внаслідок чого з'явилось кілька моїх розвідок у цій галузі, опублікованих то як статті в різних журналах. « М. А. Жовтобрюх виступав автором підручників з історичної фонетики української мови та сучасної української літературної мови для студентів філологічних факультетів, а також співавтором підручників з історичної граматики української мови, з сучасної української літературної мови та з порівняльної граматики української і російської мов.

За доручення Міністерства освіти УРСР склав програми з лінгвістичних дисциплін для філологічних факультетів, педагогічних інститутів України. Не раз очолював конкурсну комісію Міністерства освіти УРСР у справах підручників з української мови для середніх шкіл.
^ Суспільно-політичне і громадсько – наукове життя
М. А. Жовтобрюх у різні роки виконував обов’язки голови або логічного конгресу у Варні/Болгарія/, на засіданні лінгвістичної секції, якого мав доповідь про шляхи зближення усного і писемного різновидів літературного мовлення.

За час своєї наукової дійсності опублікував понад 300 друкованих робіт. Чимало праць вийшло за його науковою редакцією. Заступника голови місцевого комітету профспілки в Інститутах де тоді працював. З 1948 року член товариства « Знання » , у 1960 – 1965 роках був головою первинної організації товариства знання в Інститут мовознавства, тоді ж членом Радянського району м. Києва; з 1962 року є членом науково-методичної ради для пропаганди літератури і мови при Республіканському правлінні товариства «Знання » . З 1965 року член Комітету наукової термінології при президії АН УРСР, а в 1974-1978 роках був членом бюро Відділення літератури, мови та мистецтвознавства Української РСР. З 1978 року член Вченої ради Відділу наукової інформації з суспільних наук АН УРСР.

М. А. Жовтобрюх брав посильну участь у підготовці наукових кадрів. Під його керівництвом написали і захистили кандидатську та докторську дисертації понад 30 чоловік. Часто виступав офіційним опонентом на захисті 75 дисертацій, а з них докторських – 18 , кандидатських – 57. У1964-1973 роках був членом Вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій, філологічного факультету Київського педагогічного інституту і в 1964-1976 роках - там же членом загальноінституцької Вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Нагороджений медалями « За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах », « Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах », «Ветеран труда» , медаллю А. С. Макаренка, значком « Відмінник народної освіти ».


^ Яка радість – вертатися в юність
Одна хороша вдача притаманна нашому земляку М.А.Жовтобрюху – не забувати свій рідний край, дорогу його серцю Полтавщину. Майже кожного року відвідував рідне село Ручки, місто Гадяч, Полтаву і знаменитий Сорочинський ярмарок. Чи районній, чи обласній газеті він завжди залишив якийсь цікавий матеріал, відвідував навчальні заклади, музеї, давав поради, консультації або читав публічну лекцію.

Михайло Андрійович підтримував до останніх днів життя зв'язок з нашою школою. Писав листи, в свята ніколи не забував надіслати вітання. А ще ми вдячні йому за надіслану ним бібліотечку, де цікава дитяча література, твори відомих українських письменників, наукові книги та власні праці. Згадуються слова М. А. Жовтобрюх: « Я все життя був поріднений з нею, з книгою. Треба знаходити час для читання. Телевізор це добре, але книга є книгою. Чарівний світ книги: чи є щось чарівніше! » М. А. Жовтобрюх зібрав наукову бібліотеку, понад п’ять тисяч книг. Пізніше він подарував її Полтавському педінституту.

Вивчаючи життєвий і творчий шлях цього видатного мовознавця, переконалися в тому, що його доля – наука. До неї звертаються ті, хто жив і хто починає нове життя. Цікавий змістовий шлях пройшов М. А. Жовтобрюх. Здається, жодної прогалинки, жодної упущеної хвилинки, жодної, прожитої дарма, миті. З скількома людьми працював, скільки навчив студентів і скільки залишив після себе розумного, корисного.

Шанований народом, бо не просто прожив життя. З нього можна брати приклад. Трудолюбивий, наполегливий, терплячий, саме ці якості повинна мати кожна людина. А ще вміти так любити свій край, свою маленьку батьківщину, де відкрилося життя і ступив перший крок. Свою любов до рідного села Ручок М. А. Жовтобрюх передає словом.
Вірш « Мої Ручки »

Тихо плине вода у Хоролі,

^ Не вгавають в садах солов'ї,

У розкішнім зеленім роздоллі,

Село ріднеє, Ручки мої.
Пшеницями й житами вирують

Врожаями багаті лани,

Хліборобові радість дарують,

Веселять його очі вони.
В землю й працю закоханий здавна

Творить він небуденні діла,

Щоб Вітчизна, могутня і славна,

У достатках та щасті жила.

Яка радість вертатися в юність

Й по знайомих стежинах ходить…

Мої Ручки, село моє рідне,

Хіба можна тебе не любить.
Світове визнання

М. А. Жовтобрюх відомий не лише в межах України. Його праці перекладено іншими мовами. Неодноразово Михайло Андрійович був учасником ІV-V, VII Міжнародних конгресів славістів у Москві, Софії, Празі та Варшаві та VII Міжнародного соціологічного конгресу у Варні ( Болгарія ), на засіданні лінгвістичної секції, де мав доповідь про шляхи зближення усного і писемного різновидів літературного мовлення.

Схожі:

«Життя лиш раз дається людям всім, Його не повторити нам ніколи. Та віщий зміст життя у благородстві душ, в одвічнім колі.» iconЄвангеліє основний принцип духовного життя світських францисканців
Його смерті та повній самотності на хресті. Ця любов Франциска до покірного та вбогого Ісуса нехай допоможе І нам прийняти Христа...
«Життя лиш раз дається людям всім, Його не повторити нам ніколи. Та віщий зміст життя у благородстві душ, в одвічнім колі.» iconСвято «у країні правил дорожнього руху»
Відомо всім, що найдорожчий скарб людини це її власне життя І здоров’я. Необережність на вулиці часто призводить до втрати не тільки...
«Життя лиш раз дається людям всім, Його не повторити нам ніколи. Та віщий зміст життя у благородстві душ, в одвічнім колі.» iconНеобхідності нової євангелізації, поставлена в наш час ще Другим...
«Нова євангелізація для передавання християнської віри», він сказав:«Святість – не знає культурних, соціальних, політичних та релігійних...
«Життя лиш раз дається людям всім, Його не повторити нам ніколи. Та віщий зміст життя у благородстві душ, в одвічнім колі.» iconМолитва І святі Таїнства душа життя та діяльності світських францисканців
Божу допомогу у праці над святістю власного життя та спасіння, якого потребуємо щодня, щохвилини. Молитва нам потрібна як повітря...
«Життя лиш раз дається людям всім, Його не повторити нам ніколи. Та віщий зміст життя у благородстві душ, в одвічнім колі.» iconБесіда на тему: Життя — це шанс кожного
Формувати усвідомлене розуміння понят­тя «життя», його унікальності, цінності, значу­щості для кожної особистості; спонукати учнів...
«Життя лиш раз дається людям всім, Його не повторити нам ніколи. Та віщий зміст життя у благородстві душ, в одвічнім колі.» iconБесіда на тему: Юність — це пік вашого життя
Формувати усвідомлене розуміння понят­тя «життя», його унікальності, цінності, значу­щості для кожної особистості; спонукати учнів...
«Життя лиш раз дається людям всім, Його не повторити нам ніколи. Та віщий зміст життя у благородстві душ, в одвічнім колі.» iconВступ. Феномен життя І здоров’я людини (1 год.)
Життя як феномен. Здоров'я як явище людського життя, його необхідна І докорінна характеристика
«Життя лиш раз дається людям всім, Його не повторити нам ніколи. Та віщий зміст життя у благородстві душ, в одвічнім колі.» iconФранко Вступ "Франко дійсно відчував потреби хвилі, жив все "
Одним словом творчість його виростала з життя І була для життя. Се становить її вартість, її цінність І капітал, се дає їй її широту...
«Життя лиш раз дається людям всім, Його не повторити нам ніколи. Та віщий зміст життя у благородстві душ, в одвічнім колі.» iconВерхола А. (Arh. Diavol) Справжній герой
Дід Трохим жив на цьому світі от уже вісімдесяте літо. Життя ніколи не балувало його, так ще й покарало таким довгим існуванням
«Життя лиш раз дається людям всім, Його не повторити нам ніколи. Та віщий зміст життя у благородстві душ, в одвічнім колі.» iconШахтарська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №8 Життя – щастя,...
Для того, щоб зробити правильний вибір, людина повинна усвідомити: ким вона хотіла б стати в житті, що слід зробити, щоб досягти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка