Методичний порадник шкільного бібліотекаря
НазваМетодичний порадник шкільного бібліотекаря
Сторінка10/11
Дата конвертації24.03.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^ Аналітичний опис

5 авторів і більше

  1. Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних речовин в неполярному розчиннику [Текст] / В.І.Петренко, Л.А.Булавін, М.В.Авдєєв [та ін.] // Укр. фіз. журнал. – 2008. – № 3. – С. 229–234. – Резюме рос., англ. – Бібліогр.: с. 233

Газета

Урядовий кур’єр [Текст]: газ. центр. органів виконав. влади України / засн. Кабінет Міністрів України; голов. ред. Алла Ковтун. – 1990– К.: Преса України, 2008 – Виходить у вівт., сер., четв., п’ятн. та суботу. 2008, 25 листоп., № 221 (3881)
Журнал

Вища школа [Текст]: наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України; голов. ред. І.О.Вакарчук. – 2001 – К.: Знання, 2008 – Щомісяч. – ISSN 1682-2366. 2008, № 8–10

Дисертація

1. Панчишин, Т. В. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр.: с. 192–205

2. Мацевко, І. І. Неославізм у суспільнополітичному житті Галичини (1908–1914 рр.) [Текст]: дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мацевко Ірина Іванівна. – Львів, 2001. – 200 с. – Бібліогр.: с. 171–200
Автореферат

1. Мацюк, Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с.

2. Авраменко, О. В. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Авраменко Олексій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 19 с.
Матеріали конференцій, з’їздів

1. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій [Текст]: праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с.

2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій [Текст]: зб. наук. пр. / наук. ред. В.І.Моссаковський. — Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. - 215 с. - ISBN 966-7056-81-3.Стандарти

Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. [Текст] — [Чинний від 2005—04—01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України)
Законодавчі та нормативні документи

1. Медична статистика [Текст]: зб. нормат док. / упоряд. та голов. ред. В.М.Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ.. 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи)

2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій [Текст]: СОУ–Н ЕЕ 39.501: 2007. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України. 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний локумент Мінпаливенерго України. Інструкція)
Електронні ресурси

1. Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование любой точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Компроект / ТОВ “Фортресс Паблішинг”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master Soft ; Делаем знания доступными). – Систем. вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. – Назва з контейнера

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс]: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003” / Л.Й.Костенко, А.О.Чекмарьов, А.Г.Бровкін, І.А.Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http: // www.nbuv.gov.ua / articles / 2003 / 03klinko.htm
Картографічні видання

1. Історичний атлас Галичини [Карти] : карти, схеми, автентичні гравюри і печатки з праісторичних часів до ХХ ст. / уклад. Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1996. – 49 с. : іл., карти, схеми. – ISBN –.

2. Львів [Карти]: панорама історичного центру: довідник-путівник / [Р.Атоян; відп. за вип. І.Чумак]. – 3-тє вид., випр. та допов. – 1: 80. – Львів: [Укрпол / М.Чумак], 2008. – 1 к.: кольор. мальов.; 48×69/12 см. – Тексти: Хронологія Львова : етапи. Площа Ринок
^ Опис з помилкою

Ценгелевич [має бути Ценглевич] Каспер // Довідник з історії України (А–Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім.І.Франка ; вид-во «Ґенеза»; [за заг. ред. І. Підкови і Р.Шуста]. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – К.: Генеза, 2001. – С. 1033. – ISBN 966-504-179-7.Примірна схема

картотеки краєзнавчої літератури

Ц Запорізька область в цілому. Район, село в цілому.

Загальні праці про область, район, село. Довідкові видання. Статистичні матеріали. Населення. Пам’ятники і пам’ятні місця.

^ Ц Історія району, сіл.

ЛС Архелогія. Ентнографія.

ЛС Край від найдавніших часів до ХХст.

ПС Національна визвольна війна українського народу проти польського панування (1648-1657р.р.). Гайдамаччина. Коліївщина 1768р. Край у ХІХст.

ЛС Край у ХХст.

ПС Революція 1905-1907р.р. Історія краю в радянський період. Голодомор 1932-1933р.р. політичні репресії 1937р.

^ ПС Велика Вітчизняна війна 1941-1945р.р.

ПС Край у 1946-1991р.р.

ПС Край у період розбудови суверенної незалежної Української держави (з 01.12.1991р.)

^ Ц Природа і природні ресурси краю.

ЛС Геофізична, геологічна, географічна характеристика краю. Рослинний і тваринний світ.

ПС Природні заповідники і заповідні місця.
Ц Народне господарство.
Ц Охорона здоров’я. Фізкультура і спорт.
Ц Релігія і церква.
Ц Наука і освіта.
Ц Культурне і мистецьке життя.

ЛС Бібліотеки. Музеї. Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика. Театр. Край у творах мистецтва.
Ц Літературне життя.

ЛС Місцеві письменники, їх твори і література про них. Місцевий фольклор. Край у художній літературі.
^ Ц Видатні діячі, імена яких пов’язані з краєм.

ЛС Громадсько-політичні, історичні діячі, вчені діячі культури, письменники, які народилися в краї, але не живуть у ньому; діячі, які певний час жили у краї, або писали про край. Документи розміщуються за алфавітом прізвищ.


Примітка:

Ц

Центральний роздільник
ЛС

Лівосторонній роздільник
ПС

Правосторонній роздільник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconНаявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах...

Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПам’ятка читачеві поради шкільного бібліотекаря
Пам’ятай, що читання одна з найважливiших, найпотрiбнiших, найсерйознiших робiт, не «мiж іншим»
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconНорми професійної етики бібліотекаря
Образ бібліотекаря, його знання, манери, стиль поведінки, багато інших якостей завжди поєднувались з образом бібліотеки
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconВідділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна...
Вам доводиться самостійно виконувати кожен процес бібліотечної роботи. Щоб ефективніше організувати свою роботу пропонуємо Вашій...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПосадова інструкція бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу
Призначення на посаду бібліотекаря та звільнення з неї здійснюється наказом директора навчального закладу (далі нз) за поданням завідувача...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconРобота шкільного бібліотекаря з популяризації правових знань серед читачів-учнів 1-9 класів
Бібліотекар. Сьогоднішні діти це дорослі XXI століття. Тому головним завданням шкільної бібліотеки поряд з сім’єю, школою І іншими...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПортфоліо бібліотекаря методичні рекомендації щодо створення портфоліо...
Портфоліо це спосіб накопичення своїх розробок: навчальних програм, методичного забезпечення, сценаріїв різних заходів І т д. Цей...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconЛ. А. Поперечна завідувач сектору відділу
У закладах з кількістю 30-37 класів вводяться 0,5 посади бібліотекаря та посада завідувача бібліотек. У закладах з кількістю класів...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconМетодичний бюлетень: «Створення шкільного сайту»
Рейтинги, опитування, можливість висловити своє ставлення до отриманої інформації та ознайомитись з думкою інших людей, «живі» журнали...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПаспорт шкільного методичного кабінету
Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти є шкільний методичний кабінет. Очолює його...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка