Методичний порадник шкільного бібліотекаря
НазваМетодичний порадник шкільного бібліотекаря
Сторінка6/11
Дата конвертації24.03.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ Подарована література

Документація, яка повинна бути в бібліотеці щодо обліку, збереження подарованої літератури:

1. Положення про оціночну комісію.

2. Наказ школи про створення оціночної комісії. (Зразок № 8)

3. Акт прийому та оприбуткування подарованих видань (два примірники: один – в бухгалтерію, другий – у бібліотеці). (Зразок №9)

4. Зошит обліку подарованих видань.
Зразок №8

Н А К А З
_________20___ с.____________________ №_____
Про створення комісії для

оприбуткування друкованих

видань
В зв’язку з необхідністю оприбуткування та обліку друкованих видань, що надходять до бібліотеки без зазначення вартості у вигляді подарунків, спонсорської допомоги та інше
НАКАЗУЮ:

1.Створити комісію з проведення оцінки та встановлення вартості літератури, що надійшла до бібліотеки в такому складі:

- (П.І.Б., посада), голова комісії;

Члени комісії:

- (П.І.Б., посада);

- (П.І.Б., посада),

- (П.І.Б., посада).

2.Комісії в своїй роботі користуватися чинним законодавством та Положенням про оціночну комісію.

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи
З наказом ознайомлені:


Зразок № 9
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

_________________

«______» _______________ 20_____р.
Акт № _______

про прийняття до бібліотеки документів у дарунок

Цей акт складено «____» _________ 20_____р. комісією у складі:

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, які беруть участь у складанні акта)

_________________________________________________________________________

про прийняття до бібліотеки ________________________ документів, отриманих від

______________________________________ в дарунок у кількості _________________ примірників на суму грн._______________________________________ коп.________

________________________________________________________________________,

(сума прописом)

записаних до книги сумарного обліку «____» _________ 20_______ р. під № ________

і внесених до інвентарної книги з №__________________ до № ___________________

Список документів додається.

Голова комісії ____________________

Члени комісії _____________________

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ ДО АКТА № _______


з / п


Автор та назва видання

Ціна

^ Кіл-ть прим.

Сума

Примітки

грн

коп.

грн

коп.

^ Загублена література

Документація, яка повинна бути в бібліотеці щодо обліку загубленої літератури:

1. Журнал обліку загубленої літератури (окремо на художню та підручники).

2. Акт на списання загубленої літератури. (Зразок№10)

3. Акт оприбуткування літератури, отриманої від читачів взамін загубленої.

(Зразок №11)

* Література, що була отримана взамін загубленої записується до інвентарної книги під новим інвентарним номером.

Зразок № 10
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ______________ЗОШ І-ІІІст.

____________________(П.І.Б.)

__________________20__ р.

АКТ №

^ Про вибуття із фонду бібліотеки загубленої літератури

Складений «____» _______ 20___ р. інвентарізаціоною комісією в складі: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

про те, що із фонду бібліотеки ___________________________________ школи списана література, загублена читачами в кількості _______________________ на суму_____________________________________________________________ ___________________________________________________________________

У інвентарній книзі бібліотеки вибуття відмічено.

Список документів додається.

Члени комісії:
Список документів до акта №___
з/п

Інвентарний номер

Автор та назва

Рік видання

Кількість примір-ників

ціна

сума

Примітки


^ Зразок №11
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ______________ЗОШ І-ІІІст.

____________________(П.І.Б.)

__________________20__ р.

АКТ №

Про прийняття до фонду бібліотеки літератури

поверненої взамін загубленої

Складений «____» _______ 20___ р. інвентарізаціоною комісією в складі: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

про те, що до фонду бібліотеки ___________________________________ школи надішла рівноцінна література, яка повернена взамін загубленої читачами в кількості ______________ на суму______________________________________

____________________________________________________________________

записаних до книги сумарного обліку ______20___ під №_______ і внесених до інвентарної книги з № ______ до № _______.

Список документів додається.

Члени комісії:
Список документів до акта №___
з/п

Інвентарний номер

Автор та назва

Рік видання

Кількість примір-ників

ціна

сума

Примітки^ ПРАВИЛА

користування шкільною бібліотекою

загальноосвітньої школи
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу».

1.2. Бібліотека є культурно-просвітницькою та науково-інформаційною установою.

1.3. Основними напрямами діяльності бібліотеки є формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування.

1.4. Право користування бібліотекою мають учні, працівники школи, батьки.
^ II. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧИТАЧІВ
2.1. Читачі мають право:

 • користуватися бібліотекою незалежно від місця проживання;

 • безкоштовно отримувати основні види бібліотечно-інформаційних послуг;

2.1.1. Читачі можуть отримати додому до 5 книг терміном на 30 днів, книги підвищеного попиту на 15 днів;

 • книги-довідники та інші видання, що є в бібліотеці в одному примірнику, видаються для користування тільки в бібліотеці;

 • журнали видаються додому терміном на 5 днів.

2.1.2. Читачі мають право продовжити термін користування книгами, якщо на них немає попиту з боку інших читачів, але найбільше 2-х разів.

^ 2.2. Читачі зобов’язані:

2.2.1. При запису до бібліотеки ознайомитися з Правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов’язання про їх дотримання своїм підписом на обкладинці читацького формуляру;

 • читачі-діти, починаючи з 5 класу, підписуються у формулярах за кожну одержану книгу.

2.2.2. Читачі повинні дбайливо ставитись до одержаних в бібліотеці книг та інших документів, не робити на них ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінок, не виносити з приміщення бібліотеки, якщо вони не записані у формулярі, повертати їх у встановлений термін;

 • не порушувати розстановку фонду на полицях з відкритим доступом, не виймати карток з каталогів та картотек;

 • при одержанні книг та інших документів переглянути їх стан і при виявленні в них дефектів повідомити про це бібліотекаря.

2.2.3. За загублені, зіпсовані або несвоєчасно повернені до бібліотеки книги та інші документи читачі та батьки читачів-дітей або особи, які їх замінюють несуть матеріальну відповідальність:

 • повертають такі ж видання або інші, визнані бібліотекою рівноцінними за змістом та вартістю;


2.2.4. Читачі зобов'язані дотримуватися прийнятого в бібліотеці режиму:

 • залишати в коридорі сумки, портфелі, за які відповідальності бібліотека не несе;

 • не порушувати тишу в бібліотеці.
 1. При зміні адреси проживання необхідно повідомити про це бібліотекаря.

 2. За порушення Правил користування бібліотекою читачі можуть бути позбавлені права користування бібліотечним фондом на термін, визначений адміністрацією школи.^ Професійне портфоліо бібліотекаря
Що скажуть про тебе інші,

коли ти сам про себе

нічого сказати не можеш.

Козьма Прутків
Портфоліо можуть бути службовими, професійними, діловими й представлятися на різних носіях: паперовому, цифровому, магнітному. Основний зміст портфоліо – «показати все, на що ти здатний».
Структура й зміст портфоліо
Варіант 1.
Титульний аркуш:

 • Назва закладу.

 • Назва папки.

 • Фотографія.

 • Прізвище, ім’я, посада.


Візитка працівника й бібліотеки:

 • Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження.

 • Посада, школа.

 • Бібліотечна й учбово-педагогічна діяльність (тут - тільки коротке перерахування карти професійного росту, якщо є цей розділ).

 • Дата проходження попередньої атестації.

 • Освіта (що, де, коли закінчив, спеціальність).

 • Загальний стаж роботи й стаж роботи на посаді.

 • Нагороди й звання, рік одержання.

 • Підвищення кваліфікації (де, коли проходили, кількість годин).

 • Тема самоосвіти.


Візитка бібліотеки:

 • Характеристика (площа, поверх, читальний зал або зона, приміщення для підручників, устаткування, технічні засоби).

 • Особливості діяльності даної бібліотеки (проект, експеримент, програма, спецкурс).

 • Контрольні показники (кількість учнів, читачів, книжкового фонду, підручників, відсоток охоплення бібліотечним обслуговуванням, читаність, відвідуваність, книгозабезпечення, обіговість фонду).

Карта професійного росту:

 • Відомості про участь у роботі методичного об’єднання, педагогічних рад, батьківських зборів, у педагогічних заходах, дитячих літературних святах і конференціях у школі, селі.

 • Документи про підвищення кваліфікації.

 • Фото.

 • Відгуки.


Документи про результати участі в педагогічних заходах. Заохочення й нагороди:

 • Сертифікати.

 • Грамоти, подяки.

 • Фотографії.


Публікації:

 • Ваші статті, доповіді, сценарії, опубліковані в ЗМІ, брошурах.


Авторські розробки:

 • Сценарії й цікаві плани бібліотечних заходів.

 • Методичні рекомендації.

 • Розробки бібліотечної продукції (плакатів, пам’яток, буклетів).

 • Фактографічні матеріали (списки книг, копії публікацій).


Відгуки:

 • Довідки про комплексну атестаційну перевірку.

 • Пропозиції.

 • Рецензії.


Варіант 2.

Розділ 1. Загальні відомості про бібліотекаря.

 • Прізвище, ім’я, по батькові. Рік народження.

 • Освіта (найменування навчального закладу, дата закінчення навчання, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом).

 • Загальний трудовий і бібліотечний стаж, стаж роботи в даній бібліотеці.

 • Підвищення кваліфікації й додаткова освіта (назва установи, на базі якої здійснювалася перепідготовка, строки, форми й тематика навчання).

 • Список публікацій у ЗМІ й професійних виданнях.

 • Участь у діяльності суспільних і професійних організацій.

 • Копії документів, що підтверджують рівень кваліфікації й суспільне визнання (дипломи, сертифікати, посвідчення, грамоти, подячні листи).

Розділ 2. Результати професійної діяльності.

 • Матеріали про результати діяльності шкільної бібліотеки за певний період (поточний навчальний рік, порівняльний аналіз за 2 або 3 роки).

 • Результати атестації бібліотекаря, методичних перевірок бібліотеки.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconНаявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах...

Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПам’ятка читачеві поради шкільного бібліотекаря
Пам’ятай, що читання одна з найважливiших, найпотрiбнiших, найсерйознiших робiт, не «мiж іншим»
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconНорми професійної етики бібліотекаря
Образ бібліотекаря, його знання, манери, стиль поведінки, багато інших якостей завжди поєднувались з образом бібліотеки
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconВідділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна...
Вам доводиться самостійно виконувати кожен процес бібліотечної роботи. Щоб ефективніше організувати свою роботу пропонуємо Вашій...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПосадова інструкція бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу
Призначення на посаду бібліотекаря та звільнення з неї здійснюється наказом директора навчального закладу (далі нз) за поданням завідувача...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconРобота шкільного бібліотекаря з популяризації правових знань серед читачів-учнів 1-9 класів
Бібліотекар. Сьогоднішні діти це дорослі XXI століття. Тому головним завданням шкільної бібліотеки поряд з сім’єю, школою І іншими...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПортфоліо бібліотекаря методичні рекомендації щодо створення портфоліо...
Портфоліо це спосіб накопичення своїх розробок: навчальних програм, методичного забезпечення, сценаріїв різних заходів І т д. Цей...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconЛ. А. Поперечна завідувач сектору відділу
У закладах з кількістю 30-37 класів вводяться 0,5 посади бібліотекаря та посада завідувача бібліотек. У закладах з кількістю класів...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconМетодичний бюлетень: «Створення шкільного сайту»
Рейтинги, опитування, можливість висловити своє ставлення до отриманої інформації та ознайомитись з думкою інших людей, «живі» журнали...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПаспорт шкільного методичного кабінету
Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти є шкільний методичний кабінет. Очолює його...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка