Методичний порадник шкільного бібліотекаря
НазваМетодичний порадник шкільного бібліотекаря
Сторінка7/11
Дата конвертації24.03.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Розділ 3. ^ Виховна, пропагандистська діяльність.

 • Кращі сценарії масових заходів.

 • Програми днів інформації, тематичних і предметних тижнів.

 • Фотографії, відеокасети із записом проведених заходів.

 • Комп’ютерні презентації заходів (часткова роздруківка слайдів, дискети й компакт-диски).

 • Програми гуртків, читацьких клубів, рад бібліотеки.

Розділ 4. Методична діяльність.

 • Робота в методичному об’єднанні шкільних бібліотекарів.

 • Співробітництво з бібліотеками району.

 • Участь у професійних конкурсах.

 • Організація й проведення на базі своєї бібліотеки семінарів, круглих столів, майстер-класів, відкритих показових заходів і т.д.

 • Участь і самостійне проведення наукових досліджень.

 • Зразки створення бібліографічних, учбово-методичних посібників для користувачів бібліотеки.

 • Підготовка творчого звіту, реферату, статті, методичного посібника, узагальнення досвіду роботи.

Розділ 5. Експертна оцінка діяльності.

 • Характеристики й атестаційні листи.

 • Відгуки методистів і колег про реалізовані проекти, відкриті заходи.

 • Виписки із протоколів педагогічних, бібліотечних рад і методичних нарад з питань роботи бібліотеки.

 • Рецензії на статті, методичні матеріали, бібліографічні покажчики, підготовлені бібліотекарем.

 • Резюме, підготовлене самим бібліотекарем, з аналізом і оцінкою власних професійних досягнень.

Обов’язковими елементами оформлення портфоліо є титульний аркуш і аркуш змісту, які допомагають орієнтуватися в масиві документів.

Індивідуальна карта

методичного моніторингу професійної діяльності

працівника бібліотеки

_

Методичні, творчі аспекти діяльності

20011__р.

20012__р.
Освоєння нових прийомів і методів бібліотечної праці


Освоєння нового обладнання й нових комп’ютерних програм


Розробка методичних матеріалів, сценаріїв заходів


Проведення відкритого заходу для фахівців


Відвідування бібліотек з метою вивчення досвіду


Виступ на методичних заходах у своїй бібліотеці


Участь у проведенні методичних заходів (семінар, практикум для бібліотекарів району)


Участь у дослідницькій, проектній роботі


Участь у конкурсах


Підготовка публікацій для професійних видань (методичні збірники, журнали)


Підготовка публікацій для ЗМІ


Навчання на курсах підвищення кваліфікації


Навчання в коледжі, вузі


Самоосвіта (вивчення теми, підготовка реферату, доповіді)^ Бібліографічний опис документів

Бібліографічний опис – це сукупність бібліографічних відомостей про твір друку (автор, назва документа, місце і рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними правилами й призначена для його ідентифікації – розшук даного документа.

Вся інформація про твори друку здійснюється за допомогою бібліографічного опису він є основою для для створення, ведення всіх бібліотечних каталогів, бібліографічних й інформаційних видань, автоматизованих банків даних про документи, без нього неможливо написати рецензію, реферат, огляд літератури, послатися на якийсь твір у науковій і навчальній літературі.

Об’єктами складання бібліографічного опису є всі види опублікованих (у тому числі й депонованих) і неопублікованих документів на будь-яких носіях – книги, серіальні та інші продовжувані ресурси, нотні, картографічні, аудіовізуальні, образотворчі, нормативні й технічні документи, мікро форми, електронні ресурси, інші тривимірні штучні чи природні об’єкти, складові частини документів, групи однорідних і різнорідних документів.

Залежно від документа на який складено опис, розрізняють три його види:


МОНОГРАФІЧНИЙ

бібліографічний опис складають на окремо виданий документ (книгу, окремий том або випуск багатотомного, серійного видання, окремо виданий стандарт, географічну карту тощо);

ЗВЕДЕНИЙ

бібліографічний опис – на багатотомне та серійне видання, тобто декілька томів, випусків, що складають єдине видання;

АНАЛІТИЧНИЙ

бібліографічний опис – бібліографічний опис складової частини документа, його складають на окрему наукову роботу зі збірки статей, на окремі тези із збірника тез, на окрему статтю із журналу або газети, окремий розділ та параграф документа


^ Бібліографічний опис складається за схемою:
Заголовок бібліографічного запису. Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва: підназва / відомості про відповідальність. – Відомості про видання / відомісті про відповідальність, що стосуються видання, додаткові відомості про видання. - Зона специфічних відомостей. - Місце видання: ім’я видавця, дата видання. - Специфічне позначення матеріалу і обсяг: інші відомості про фізичну характеристику; розмір + супровідний матеріал. – (Основна назва серії / відомості про відповідальність, що стосуються серії, ISSN; номер випуску серії). - Примітки. – Стандартний номер = Ключова назва: умови доступу й ціна.

Елементи бібліографічного опису відокремлюються розділовими знаками за загальними правилами синтаксису, а також умовними розділовими знаками, які допомагають орієнтуватися в описах, складених навіть незнайомими мовами.
Для розрізнення приписної та грамотичної пунктуації застосовуються проміжок в один друкований знак до і після приписного знака. Винятком становлять крапка і кома – проміжок ставлять після них. Знаки крапка з комою та три крапки до винятків не відносяться. Елементи, граматично пов’язані в одному речені, не розділяють приписною пунктуацією. В якості приписної пунктуаціє використовуються розділові знаки та математичні символи:

. , - : ;…. / // ( ) [ ] + =

Перелік областей та елементів бібліографічного опису з приписними знаками

^ Область назви та відомостей про відповідальність:

Основна назва:

[ ]Загальне зазначення матеріалу;

= паралельна назва;

: відомості,що відносяться до назви;

/ відомості про відповідальність;

Перші відомості;

; наступні відомості.

Область видання

Відомості про видання:

= паралельні відомості про видання;

/ відомості про відповідальність, що відносяться до видання;

Перші відомості;

; наступні відомості;

, додаткові відомості про видання.

^ Область специфічних відомостей

Область віхідних даних:

Місце видання, розповсюдження;

Перше місце видання;

; наступне місце видання;

: імя видавця, розповсюджувача;

[ ] відомості про функції видавця;

, дата видання;

( місце видання;

: імя виконавця;

,) дата видання.

Область фізичної характеристики

Специфічне позначення матеріалу та об’єму:

: інші відомості про фізичну характеристику;

; розміри;

+ відомості про супровідний матеріал.

^ Область серії:

( основна назва серії чи під серії;

= паралельна назва серії;

/ відомості про відповідальність, що відносяться до серії;

Перші відомості:

; наступні відомості;

, міжнародний стандартний номер серійного видання;

;) номер випуска серії;

Область примітки.

Загальні позначення матеріалу, зазначені в ГОСТі:

 • Текст;

 • Рукопис;

 • Ноти;

 • Карти;

 • Відеозаписи;

 • Звукозаписи;

 • Ізоматеріали;

 • Комплект;

 • Мікроформа;

 • Мульмедіа;

 • Предмет;

 • Електроний ресурс;

 • Шрифт Брайля.

Загальне позначення матеріалу наводиться зразу після основної назви у квадратних дужках без скорочень мовою і графікою установи, що складає бібліографічний опис. Загальне позначення матеріалу може бути опущено, якщо всі документи в фонді однотипні.

Загаловок бібліографічного запису. Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва: відомості, які відносяться до назви / відомості про Авторство чи Відповідальність, що стосується до видання, додаткові відомості про видання. – Зона специфічних відомостей. – Місце видання: Вид-во, рік. – Фізична (кількісна) характеристика. – (Серія і підсерія; №, т.). – Примітки (додаткова інформація від бібліографа, напр.: системні вимоги до електрон.ресурсів). – ISBN
Бібліографічний опис, як правило, складається мовою тексту видання. Опис може складатися також мовою, якою подано місце видання та назва видавництва, коли текст написаний іншою мовою. У такому разі мову тексту документу вказують в описі

Бібіліографічний опис, як правило, складається мовою тексту видання. Кожну книгу, яка надійшла до бібліотеки, описують на каталожній карточці чітким бібліотечним почерком. Всі відомості, які вказані на каталожній карточці називаються елементами опису. Беруться вони з титульного листа, обкладинки і інших елементів твору друку

^ КАТАЛОЖНА КАРТОЧКА

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconНаявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах...

Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПам’ятка читачеві поради шкільного бібліотекаря
Пам’ятай, що читання одна з найважливiших, найпотрiбнiших, найсерйознiших робiт, не «мiж іншим»
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconНорми професійної етики бібліотекаря
Образ бібліотекаря, його знання, манери, стиль поведінки, багато інших якостей завжди поєднувались з образом бібліотеки
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconВідділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна...
Вам доводиться самостійно виконувати кожен процес бібліотечної роботи. Щоб ефективніше організувати свою роботу пропонуємо Вашій...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПосадова інструкція бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу
Призначення на посаду бібліотекаря та звільнення з неї здійснюється наказом директора навчального закладу (далі нз) за поданням завідувача...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconРобота шкільного бібліотекаря з популяризації правових знань серед читачів-учнів 1-9 класів
Бібліотекар. Сьогоднішні діти це дорослі XXI століття. Тому головним завданням шкільної бібліотеки поряд з сім’єю, школою І іншими...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПортфоліо бібліотекаря методичні рекомендації щодо створення портфоліо...
Портфоліо це спосіб накопичення своїх розробок: навчальних програм, методичного забезпечення, сценаріїв різних заходів І т д. Цей...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconЛ. А. Поперечна завідувач сектору відділу
У закладах з кількістю 30-37 класів вводяться 0,5 посади бібліотекаря та посада завідувача бібліотек. У закладах з кількістю класів...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconМетодичний бюлетень: «Створення шкільного сайту»
Рейтинги, опитування, можливість висловити своє ставлення до отриманої інформації та ознайомитись з думкою інших людей, «живі» журнали...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПаспорт шкільного методичного кабінету
Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти є шкільний методичний кабінет. Очолює його...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка