Методичний порадник шкільного бібліотекаря
НазваМетодичний порадник шкільного бібліотекаря
Сторінка9/11
Дата конвертації24.03.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ Аналітичний бібліографічний опис (для періодичних видань) складається із зон та елементів, зазначених у такій послідовності:

Відомості про складову частину документа // Відомості про ідентифікуючий документ. – Відомості про місцезнаходження складової частини в документі. – Примітки.
^ За назвою документа


37.279
Зачіска для дівчаток [Текст] / Упоряд. В.Іванова; мал.

З - 39

Н.Три

пільської, - К.: Школа, 1999. – 143 с.: ілюстр. – (Для дівча-
ток).

– ISBN 9669555973: 7.50
ББК 37.279


Паралельна назваКр.85.113
Черкаси в призмі часу = GHERKASY ih tne light of tsme:

(4УКР-

альбом

/ Авт. – упоряд.І.Прилуцька, І.О.Прилуцької, О.О.При-

4 ЧЕК)я6

луць-

кого; пер. В.Горбань. – К.: Відлуння-Плюс, 2007. – 79 с.:

Ч - 48

фото-

ілюстр.- [Б.т.]. – ISBN 978–966-693-167-5: 63.00ББК 85.113 (4 УКР – 4 ЧЕК) я6Опис збірника книги

Опис збірника праць двох та трьох авторів, що не мають авторського оформлення, складається під назвою.

Якщо авторів у збірнику більше трьох, опис складається під назвою незалежно від того, яке оформлення (авторське чи ні) має книга.

На збірник із загальною назвою, що вміщує офіційні або інші без авторські матеріали, також складають опис під назвою.

^ Нотне видання


85.7
Концерти для маленьких скрипачів [ Ноти] : для молодших

К 56

клас.

дит.муз.шк. – Клавір. – СПб.: Лань, 1998. – 64 с.-
ISBN

567 – 789-168-0: 26. 00

ББК 85.7


Багатотомне видання


84.4РОС

Зощен

ко М.М.

З - 46
Собрание сочинений: в 2 т. / М.М.Зощенко. – М.: Вече:
Бета-

сервис, 1999.Т.1: Расскази; Сентиментальние повести. – 510 с. – Содерж.:
Коза;

Аполлон и Тамара; Мудрость; Люди; Страшная ночь.Т.2: Голубая книга; Мишель Синягин; Возмездие. – 511 с.-
1200

пр.- ISBN 235-124 – 456-0: 67.00

ББК 84.4 РОС


Приклади оформлення

списку літературних джерел

За новими правилами для розрізнення граматичної і приписаної пунктуації (тобто розділових знаків між зонами бібліографічного опису та їх елементами) застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписаного знака. Виняток становлять: крапка і кома – проміжки ставлять тільки після них, а також квадратні і круглі дужки, які виділяються проміжками лише зовні, напр.: [та ін.], (Життя славетних).

У новому стандарті змінено правила вживання великої та малої літер. Їхнє вживання визначається не лише граматичними нормами, а й розділенням зон бібліографічного опису. Перші слова відомостей, що відносяться до зони назви та відомостей про відповідальність, записуються з малої літери, якщо вони не є власними назвами, першими словами назви чи цитатами. Винятком є загальне позначення матеріалу та будь-які назви у всіх зонах опису, напр.:

Українські Січові Стрільці [Текст] / [Наук. т-во ім.Шевченка у Львові]. – [Репр. вид. за оригіналом ювіл. вид. 1935р. / ред. нового вид. Олег Романів]. – Львів : НТШ, 2005. – 160с. : фотогр. – ISBN 906-7155-95-4.

З великої літери розпочинається кожна зона опису, яка виділяється крапкою й тире. Перед елементами всередині зони зазначається відповідний їм приписаний знак. У разі повторення окремих елементів він також повторюється, за винятком знака «навскісна лінія», який застосовується в аналітичному описі. В кінці бібліографічного опису ставиться крапка. У ДСТУ 7.1:2006 розширився набір обов’язкових елементів бібліографічного опису. Статусу обов’язкових набули:

- перші відомості про відповідальність в усіх зонах (зоні назви та відомостей про відповідальність, зоні видання, серії);

- додаткові відомості про видання;

- ім’я видавця, розповсюджувача тощо;

- основна назва серії та підсерії;

- міжнародний стандартний номер серійного видання, що був наданий серії чи підсерії (ISSN);

- номер випуску серії чи підсерії;

- окремі примітки в описі певних видів документів (в описі електронних ресурсів – примітки про джерело основної назви).

У новому стандарті, за міжнародною практикою бібліографічних записів, у заголовках творів одного, двох і трьох авторів зазначається ім’я першої особи без слів «та ін.». Причому, воно обов’язково повторюється у зоні відповідальності за видання у точності до форми запису на титульному аркуші.
Приклади оформлення зони «Відомості про повторність видання» – Вид. 3-тє, випр. / О.А.Юркевич. – 2-ге вид. допов. – Репр. вид. 1925р.
Відомості, не зазначені на титулі, наводяться у квадратних дужках (крім зони ISBN), напр.: / [голов. ред. В.Пилипенко] [б. м.] (без місця)^ ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ


За назвою

«Дванадцятка»: Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття: антологія урбаністичної прози [Текст] / авт. проекту Василь Ґабор. – Львів: Піраміда, 2006. – 344 с.: іл. – (Українська Літературна Спадщина). – До 750-ліття Львова. – Видавничий проект «Приватна колекція». – ISBN 966-8522-70-2
Збірник без загальної назви

1. Античная мифология: энциклопедия [Текст] / [сост., ред. и предисл. К.Королева]. – М.; СПб: Эксмо: Мидгард, 2005. – 768 с. : ил. – ISBN 5-699-07260-8

2. Збірник текстів з курсу «Педагогіка». У 3 ч. Ч. 1. Дидактика: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л.Ковальчук. – Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-613-552-3


Словники

1. Тимошенко, З.І. Болонський процес в дії [Текст]: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І.Тимошенко, О.І.Тимошенко. – К.: Європ. ун-т, 2007. – 219 с.

2. Європейський Союз [Текст]: словник-довідник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – 2-ге вид., оновлен. – К.: Карпенко, 2007. – 119 с.
Аналітичний опис

1 автор

1. Блум Гарольд. Західний канон: книги на тлі епох [Текст]: пер. з англ. / Гарольд Блум; [заг. ред. Ростислава Семківа]. – К.: Факт, 2007. – 720 с. – («Висока полиця»). – ISBN 978-966-359-205-3. – ISBN 966-359-091-0 (серія)

2. Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах [Текст]: монографія / В.М.Вовк. – Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2007. – 584 с. – ISBN 979966-613-532-5

3. Губерначук, С. У гербах української шляхти [Текст] / С.Губерначук // Українська культура. – 2008. – № 8. – С. 32–33

4. Ісаєвич, Я. Українське книгознавство: етапи розвитку [Текст] / Ярослав Ісаєвич // Вісник Львівського університету. Серія: книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2006. – Вип. 1. – С. 7–19. – ISSN 0201-758X. – ISSN 0460-0509Аналітичний опис

2 автори
1. Савчин, В. П. Електронне перенесення в напівпровідникових структурах [Текст]: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.П.Савчин, Р.Я.Шувар. – Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-613-569-1

3. Каленюк? І. Економічні часописи, технологічні уклади і прогнози майбутнього [Текст] / Ірина Каленюк, Костянтин Корсак // Наук. світ. – 2008. – № 9. – С. 3–5
Аналітичний опис

3 автори

1. Воробель, Я. М. Англійська мова [Текст]: навч. посіб. / Яніна Максимівна Воробель, Ольга Анатоліївна Шумська, Михайло Зенонович Гамкало. – Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2006. – 106 с.: іл. – ISBN –.

2. Шевченко, О. Відлітають сірим шнуром…: [Текст] / Олесь Шевченко, Василь Соловей, Станіслав Вишенський // Літературна. Україна. – 2008. – 11 верес1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconНаявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах...

Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПам’ятка читачеві поради шкільного бібліотекаря
Пам’ятай, що читання одна з найважливiших, найпотрiбнiших, найсерйознiших робiт, не «мiж іншим»
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconНорми професійної етики бібліотекаря
Образ бібліотекаря, його знання, манери, стиль поведінки, багато інших якостей завжди поєднувались з образом бібліотеки
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconВідділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна...
Вам доводиться самостійно виконувати кожен процес бібліотечної роботи. Щоб ефективніше організувати свою роботу пропонуємо Вашій...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПосадова інструкція бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу
Призначення на посаду бібліотекаря та звільнення з неї здійснюється наказом директора навчального закладу (далі нз) за поданням завідувача...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconРобота шкільного бібліотекаря з популяризації правових знань серед читачів-учнів 1-9 класів
Бібліотекар. Сьогоднішні діти це дорослі XXI століття. Тому головним завданням шкільної бібліотеки поряд з сім’єю, школою І іншими...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПортфоліо бібліотекаря методичні рекомендації щодо створення портфоліо...
Портфоліо це спосіб накопичення своїх розробок: навчальних програм, методичного забезпечення, сценаріїв різних заходів І т д. Цей...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconЛ. А. Поперечна завідувач сектору відділу
У закладах з кількістю 30-37 класів вводяться 0,5 посади бібліотекаря та посада завідувача бібліотек. У закладах з кількістю класів...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconМетодичний бюлетень: «Створення шкільного сайту»
Рейтинги, опитування, можливість висловити своє ставлення до отриманої інформації та ознайомитись з думкою інших людей, «живі» журнали...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПаспорт шкільного методичного кабінету
Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти є шкільний методичний кабінет. Очолює його...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка