Урок мовленнєвого розвитку Обладнання : фотокартки міста Новомосковська, ілюстрація до тем «Гераль-дика міста»
Скачати 194.72 Kb.
НазваУрок мовленнєвого розвитку Обладнання : фотокартки міста Новомосковська, ілюстрація до тем «Гераль-дика міста»
Дата конвертації07.03.2013
Розмір194.72 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Література > Урок
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ
СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНОООСВІТНЯ ШКОЛА №1
загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів

Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Червоноармійська , 7, тел. 7 – 10 – 82

Рідне місто моє!

Складання діалогів відповідно до запропонованої

ситуації
Автор Грицай Ірина Вікторівна,

учитель української мови та літератури, призер міського

конкурсу « Учитель року -2007», переможець конкурсу

«Людина року - 2007» ( номінація «Вчитель року»),переможець

міського конкурсу «Учитель року – 2009»

м. Новомосковськ

2010 р.


^ Мовленнєва тема уроку: Складання діалогів відповідно до запропонованої

ситуації

Соціокультурна тема уроку: Рідне місто моє!

Мета уроку : створити умови для вдосконалення вміння та навичок десяти-класників складати й розігрувати діалоги ( полілоги) на самостійно обрану тему та добирати мовні засоби відповідно до запропонованої ситуації спіл-кування, навчити працювати з додатковою літературою, комп’ютером, роз-вивати мислення , творчу уяву, пам'ять, формувати комунікативні навички, дикцію; виробляти правильне інтонування фрази; збагачувати й шліфувати словниковий запас старшокласників ; формувати зацікавленість історією сво-го міста, виховувати патріотизм

Цілі уроку

Учні знають:

 • види мовленнєвої діяльності;

 • поняття ситуації спілкування , складники її;

 • особливості діалогічного мовлення;

 • правила вживання розділових знаків у діалозі.

Учні вміють:

 • складати й розігрувати діалоги ( полілоги) відповідно до запропонованої ситуації спілкування;

 • самостійно визначати тему і зміст діалогу;

 • додержувати норм літературної мови, формул мовленнєвого етикетуй основних правил спілкування;

 • удосконалювати власну дикцію, правильно інтонував ати фрази;

 • добирати матеріали до визначеної ( обраної) теми висловлювання;

 • виокремлювати й запам’ятовувати основну інформацію у прослуханому( прочитаному) тексті, аналізувати його мовні і структурні особливості ;

 • рецензувати й редагувати діалоги;

 • оцінювати власну мовленнєву діяльність.

^ Тип уроку : урок мовленнєвого розвитку

Обладнання : фотокартки міста Новомосковська, ілюстрація до тем « Гераль-дика міста», «Історичне минуле нашого краю», « 65 - річчя визволення міста від німецько – фашистських загарбників», «Я і місто»; оформлена дошка, структура «Сенкан», текст новели Л. Рибенко «Допоки житиму», структура стилістичного аналізу тексту, картки само – та взаємооцінювання, роздатко-вий матеріал « Культура ділового мовлення», ситуаційно мовленнєві завдан-ня для груп , критерії оцінювання діалогічного мовлення .

^ Міжпредметні зв’язки : українська література, краєзнавство

Методи і прийоми: «Незакінчене речення», робота в групах, технологія «На-малюй словесно настрій», спостереження учнів над мовою і мовленням, асо-ціативний ряд, «Сенкан», « Витянута ручка», поетична хвилинка, бесіда, са-мостійна робота.

^ Випереджальні завдання: Учні за власним вибором об’єднуються у три гру-пи (« історики», « дослідники геральдики», « краєзнавці»), обирають тему для дослідження історії нашого міста і готують груповий проект (оформлю-ють портфоліо команди).

Добре говорити – значить просто

добре думати вголос.

Е. Ренан
Рідне місто моє, рідне місто моє

Ти в історії славна сторінка.

Рідне місто моє, рідне місто моє

Козаків Новоселиці зірка.

Е. Шаповалова
^ Перебіг уроку


 1. Мотиваційний етап

Десятикласники! Я переконана, що сьогодні ми зуміємо заповнити чис-ту сторінку нашого уроку глибоким змістом, ближче пізнати слово, себе, однокласників, відкрити нові грані знань, умінь і навичок.

^ 1) З’ясування емоційної готовності учнів до уроку. Технологія «Нама-люй словесно настрій». Учні 2 – 3 прикметниками описують свій настрій.

Скажіть, будь ласка, який це художній засіб образності? Де сьогодні на уроці ми зможемо використали його? Учні, я рада, що ви в піднесеному, урочистому, святковому настрої. Прошу зібрати всю свою енергію, думки, щоб провести сьогодні цікавий урок ваших почуттів, емоцій, а водночас опрацювати матеріал.

 1. Актуалізація суб’єктного досвіду

Нещодавно Новомосковськ відзначав 65 – річницю визволення від ні-мецько – фашистських загарбників та 230 років Свято – Троїцькому собо-ру. Цим датам і присвячений наш урок. Я хочу , щоб ви знали історію рід-ного краю, пишалися нею. Мине не так багато часу, як ви станете студен-тами. Можливо, хтось із вас житиме і працюватиме в іншому місті. Та як би там не було , ви повинні знати історію Новомосковська , його визначні місця. Нам є чим пишатися. Сьогодні на уроці ми будемо працювати над складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації об’єднаних те-мою: « Рідне місто моє», напишіть, будь ласка, асоціації до прекрасного міста на Самарі – Новомосковська.

Асоціативний ряд «Моє рідне місто».

 1. ^ Цілевизначення і планування діяльності

Учні у групах опрацьовують цілі уроку, роздані їм на картах, доповню- ють їх власними, планують роботу на уроці.

 1. Опрацювання навчального матеріалу

  1. Слово вчителя. Сьогодні ми з вами підемо його знайомими , але загадковими стежками, спробуємо глибше пізнати неповторну історію рід-ного краю, долучитися до енергетики минулого. Слухаючи ваші асоціації , можна зробити висновок , що байдужих до нашого рідного міста немає, у кожного з вас є пам’ятні та наймиліші місця. Я не виключення . Прослу-хайте, будь ласка, уривок новели Л. Рибенко «Допоки житиму».

  2. Робота з текстом( учитель під музичний супровід читає новелу «Допоки житиму» Л. Рибенко)( Додаток №1)

  3. Запитання і завдання для учнів:

   • Чому така назва ? Яку б назву придумали ви ?

   • Яке місто змальовує авторка? ( своє рідне місто - Рівне)

   • Знайдіть фрагменти тексту, що дають змогу це визначити. (Ми можемо сказати , що в цьому фрагменті кожен із нас може знайти міст свого міста)

   • Зверніть увагу на художні образи, зображально – виражальні за-соби мови, що створюють їх, підкресліть ключові слова, важливі для розуміння авторського задуму.

   • Проаналізуйте текст за поданою технологічною карткою (дода-ток 2)

Стилістичний розбір тексту

 1. З’ясувати комунікативні завдання тексту.

 2. Визначити сферу застосування його, мовленнєву ситуацію, жанр висловлювання.

( жанр – новела – монолог ( естетичний емоційний струс читача, одно-епіцентричність, характерний нежданий парадоксальний , невмотивова-ний фінал); мовленнєва ситуація – ситуація дійсності , яка зумовила мов-леннєву реакцію . Певна ситуація – звертання автора до рідного міста, освідчення, аналіз власної діяльності. Мовленнєва ситуація виникає тоді, коли її можна розв’язати за допомогою мовлення.

 1. Указати форму викладу змісту ( монологічна, діалогічна), обґрунту-

вати свою думку.

Монолог ( письмове висловлювання однієї людини), розмова від першої особи – автора з метою повідомлення інформації, впливу або спонукання до дії , яке переважно обдумується попередньо. Цей монолог передбачає самостійне розгортання висловлювання , що виходить із внутрішнього задуму суб’єкта ( Любов Рибенко) й будується у формах розповіді, з елементами роздуму.

 1. Назвати характерні особливості висловлювання ( невимушеність чи офіційність, образність, емоційність тощо)

 2. Висловлювання невимушене , емоційне…

^ Художні засоби образност

Риторичні повтори . Я люблю тебе.

Епітети – трепітніша і вибуховіша давність, яскраві спалахи образів, дивовижне панно дитинства, глуха північ, тривожне мерехтіння зір, холодна Московщина

Персоніфікація - Міст ( як жива істота) -

Метафора - тримаючи в руках свій скарб, захмеліла від щастя. Залізни-ця безжально перетинала невидиму пуповину, відрізаючи мене від тебе.

Уособлення - Сонячні зайчики витанцьовують

Переносне значення - Чорно – білі дні. Захмеліла від щастя

Порівняння – помилки в юності сприймаються як невдала репетиція майбутньої прем’єри… Білий прапор перемир’я – сніг

 1. Установити мовні особливості ( лексика, фразеологія, граматика).

^ Літературні фразеологізми:

  • фата - морґанівські спокуси (Витвір уяви; видіння, примара; видиво, привиддя; як засвідчує словник Б. Грінченка, складений з орієнтацією на живу розмовну мову, на Україні для цього явища існувала назва « марево». М. Коцюбинський « Фата Морґана»)

  • Голгофа самотності й ностальгії – мука, страждання , хрест ( місце страти)

^ Лексика. Загальновживані слова : Земля, енергія ,міст, життя…

 • Карколомна висота – 1 Через який можна зламати карк( задня частина шиї з верхньою частиною хребта, зашийок, загривок , потилиця, гамалик, в’язи) , шию; дуже небезпечний.

 • Контекстуальні синоніми ( я, жебрачка; місто , ти , велетенське і загадкове)

7 . Зробити висновок про належність тексту до певного стилю.(Художній стиль, бо виконані задачі мови : намалювало картина життя людини , природи, викликає певні почутті; стильові риси : образність, наглядність, емоційність, оцінка автора, увага до окремих деталей, конкретність; ха-рактерні мовні засоби : конкретні слова, слова в переносному значенні, емоційно – оціночні слова, розмовні слова , порівняння, епітети, всі види простих і складних речень; мета висловлювання : поповнення знань, вплив на думки, почуття , емоції).


  1. Робота в групах . Складання й аналіз діалогів.( Кожна група створює діалог і озвучує його, ілюструючи підготовленими вдома матеріала-ми, структуру діалогу ( для того, щоб не співпала) обирають жеребку-ванням). Презентує свою роботу один учень з команди, оцінює –пред-ставник іншої команди, яких обирає вчитель прийомом « Витягнута ручка»


Вам було запропоновано поділитися на групи і підготувати мате-ріал про історію нашого міста, щоб використати його в діалогах. Ви підготували прекрасні фото з панорамою міста, його визначними місцями, пам’ятниками тощо. Будь ласка, використайте їх.

Ваше завдання – створити діалог , добирати необхідні мовні засо-би відповідно до запропонованої ситуації спілкування, уважно стежи-ти за виступами своїх товаришів, щоб збагатити себе знаннями і в кін-ці уроку поставити кожному оцінку. При оцінюванні буде враховано вміння вести діалог, доречну подачу необхідної інформації.

Бесіда:

 • Що таке діалог, полілог? ( діалог – форма мовлення, яка характери-зується зміною висловлень двох співрозмовників; полілоги – розмова декількох ( більше як трьох) осіб)

 • Що таке мовленнєва ситуація? ( сукупність умов, обставин, які спонукають нас вступати у спілкування , відповідно висловлювати, виражати свої думки , почуття , побажання і потреби.)

Завдання для груп

« І с т о р и к и»

Уявіть, що ви зустріли однокласника дорогою додому з бібліотеки де готува-лися до виховної години в класі на тему: « 65 – річниця визволення міста Но-вомосковська від німецько – фашистських загарбників». Обміняйтесь інфор-мацією, використовуйте формули мовленнєвого етикету. Структура № 5
« Д о с л і д н и к и г е р а л ь д и к и »

Ви маєте намір звернутися до геральдичного товариства міста Новомосков-ська про допомогу щодо написання наукової роботи на тему: «Виникнення , становлення й сучасний розвиток геральдики Новомосковська». Використо-вуйте формули мовленнєвого етикету. Структура №3
«К р а є з н а в ц і»

Ви оглядаєте експозицію у краєзнавчому музеї, присвячену« 230 років Свято – Троїцькому собору». Попросіть екскурсовода розповісти про найцікавіші. Використовуйте формули мовленнєвого етикету. Структура № 2


  1. Зачитування робіт. Аналіз (додаток №4).
 1. Рефлексійно – оцінювальний етап

  1. Само – та взаємо оцінювання «Шкала Цукермана»

  2. Творча робота. Складання сенканів «Місто».

  3. Завершується мандрівка стежками рідного краю. Хочеться закінчити її приємними спогадами. Зверніть увагу на поставлені на початку уроку цілі . Чи досягли ми їх ?

  4. Метод « Незакінчене речення» Мій успіх на сьогоднішньому уроці – це …; Я не вмів, а тепер вмію… Я не знав, а тепер знаю…

  5. Домашнє завдання.

 • Складіть діалоги або полілоги для таких мовленнєвих ситуацій:

 • Бесіда сучасного мешканця міста Новомосковська з земля-ком із майбутнього;

 • Дебати новомосковців з міським головою щодо поліпшення умов проживання в певних районах міста;

 • Розмова ново московських школярів зі своїми однолітками – діаспорянами.

  • Повторити правопис складних слів, підручник стор. 56 – 57.

+ відокремлена обставина, підручник стор. 280
6) Слово вчителя. Здайте, будь ласка, зошити . Кожний із вас от-римає оцінку за складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації. Дякую вам за роботу на уроці, за усвідомлення теми, за те, що ви діти нашої землі, гідні нащадки звитяжних предків. Нічого немає в людини найдорож-чого за рідну землю. Ви – сьогодні учні , а завтра створюватимете реальне майбутнє. Тож пам’ятайте народну мудрість :«Без минулого нема майбут-нього».

  1. Поетична хвилинка


Ой Самара – ріка , ой Самара – ріка

У літописах древніх ще знана.

І красуня така, і красуня така

У народних піснях оспівана.
Наш величний собор , наш величний собор

Ти козацького роду коріння…

Наш величний собор, наш величний собор

Об’єднай живий дух покоління!
Як тебе не любить, як тебе не любить

Рідне місто моє на Самарі.

Тут алея каштанів свічками горить,

Де ходили з коханим у парі.
Ми прикрасим тебе, ми прикрасим тебе

Зацвітуть тут троянди й калина.

Лебединим крилом в джерело голубе

Лине пісня 0- духовна краса України.
Е. Шаповалова


Додаток № 3
Картка самооцінки уміння висловлюватися

Дата_____________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по – батькові ________________________________________

Клас_____________________________________________________________

Оцінювання здійсніть за такими параметрами: завжди – 2 бали, іноді – 1 бал, ні – 0 балів

Критерії

оцінювання

Самооцінка

Бали , виставлені вчителем

Умію добирати аргументи та чітко їх формулюватиУмію робити логічні висновки з того , що обговорюєтьсяУмію ставити запитанняУмію говорити « ні» за необхідності

Умію аргументовано відповідати на критикуВолодію багатьма мовними засобамиЗагальний бал
Рефлексія

На сьогоднішньому уроці я :

 1. дізнався( лася) _____________________________________________

 2. зрозумів ( ла) ______________________________________________

 3. навчився ( лася)____________________________________________

Сам ( а) собі бажаю ______________________________________________

Стилістичний розбір тексту

1. З’ясувати комунікативні завдання тексту.

2. Визначити сферу застосування його, мовленнєву ситуацію, жанр висловлювання.

3. Указати форму викладу змісту ( монологічна, діалогічна), обґрунту-вати свою думку.

4. Назвати характерні особливості висловлювання ( невимушеність чи офіційність, образність, емоційність тощо)

5. Установити мовні особливості ( лексика, фразеологія, граматика).

6. Зробити висновок про належність тексту до певного стилю.
Додаток 4

Діалогічне мовлення

Зміст реплік

5 кл. - 5– 6 реплік

6 кл. – 7 - 8 реплік

7 кл. – 8 – 10 реплік

8 кл. – 10 – 12 реплік

9 кл. – 12 – 14 реплік

10 кл. – 14 – 16 реплік

11 кл. – 16 – 18 реплік

12 кл. – 18 - 20 реплік

обов’язково включаються репліки , які відносяться до етикету і завершення діалогу: звертання , привітання, прощання.

Оцінюється здатність учнів:

 1. Виявляли певний рівень обізнаності з теми , що обговорюється, передати найповніше всю інформацію , необхідну для даної теми;

 2. Демонструвати вміння:

  • уміти складати діалог відповідно до запропонованої ситуації і мети спілкування,

  • самостійно досягати комунікативної мети ,

  • використовувати репліки стимулювання підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету;

  • дотримуватися теми, спілкування та норм літературної мови ;

  • демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стис-лість, логічність , виразність, доречність, точність, емоційність тощо);

 3. Висловлювати власну думку щодо теми , яка обговорюється; дотримуватися життєвої правдоподібності даного діалогу;

 4. Аргументувати висловлені тези, коректно спростовувати помилкові висловлювання співрозмовника.

Під час оцінювання діалогу необхідно диференціювати репліки на роз-горнуті (складаються з двох і більше речень) і нерозгорнуті ( виражені одним реченням). Якщо репліки розгорнуті, то їх кількість зменшується. До вказа-ної кількості не зараховуються слова, що відносяться до мовленнєвого етике-ту (звертання, привітання, прощання тощо).

^ Змістовні помилки полягають : 1 ) у недостатньому розкритті теми ви-словлювання; 2) в наведенні думок, які не стосуються теми висловлювання , що виходять за її межі; 3) у неправильному повідомленні фактів, подій; 4) у відсутності основної думки або ж її нечіткому висловленні, недостатньому виділенні й доведенні; 5) в непослідовному, хаотичному викладі думок.

^ Стилістичні помилки полягають у використанні мовних засобів , що не відповідають мовленнєвій ситуації, змісту висловлювання, меті спілкування.

Словотворчі помилки виявляються в неправильному утворенні слова.

Орфоепічні помилки пов’язані з вимовою звуків, їх сполучень та слів.

^ Лексичні помилки спостерігаються, коли слова : 1) вжито у невласному їм значеннях; 2) є зайвими або ж пропущеними за змістом; 3) одні і ті ж чи спільнокореневі або близькі за змістом повторюються ( або стоять поряд чи недалеко); 4) поєднані за змістом, хоч за мовленнєвою традицією не поєдну-ються між собою; 5) російські вжиті замість українських; 6) коли вживаються однотипні за будовою речення.

^ Синтаксичні помилки трапляються при неправильній побудові словоспо-лучень чи речень.
Критерії оцінювання діалогічного мовлення


Рівень

Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Учень (учениця) підтримує діалог на елементарному рівні. Здебільшого він ( вона) відповідає на запитання лише одними реченнями(«так» чи «ні») або уривчастими реченнями ствердного чи заперечного характеру.

2

Учень (учениця) відповідає на елементарне запитання короткими репліками , які лише частково реалізують комунікативну тему.

3

Учень ( учениця) бере участь у діалозі за найпростішою за змістом мовленнєвою ситуацією, може не лише відповідати на запитання співрозмовника , а й формулювати деякі запитання ; комунікативна мета досягається ним (нею) лише частково.

Середній

4

Учень (учениця) бере участь у діалозі з нескладною за замістом теми, певною мірою досягає мети спілкування його (її) репліки лише частково враховують ситуацію спілкування.

5

Учень (учениця) бере участь у діалозі за нескладною за змістом мовленнєвою ситуацією , дотримується елементарних правил поведінки в розмові, загалом досягає комунікативної мети, проте може відхилятися від теми, його (її) мовлення характеризується стереотипністю.

6

Учень (учениця) загалом досягає комунікативної мети в діалозі з нескладної теми, його (її) репліки в основному змістовні відповідають основним правилам поведінки в розмові, нормам етикету, участь у діалозі здійснюється переважно за допомогою вчителя або співрозмовника, спирається на запропонований зразок.

Достатній

7

Діалогічне мовлення учня (учениці) за своїм змістом спрямовується на розв’язання певної проблеми, загалом є змістовним, невимушеним; відстежуються елементи особистісної позиції щодо предмета обговорення, правила спілкування в цілому дотримуються, судження загалом самостійні і аргументовані, відхилення від теми, помилку в мовному оформленні реплік майже не трапляються.

8

Учень ( учениця ) загалом вправно бере участь у діалозі за ситуацією, що містить певну проблему, досягаючи комунікативної мети, висловлює судження й аргументує їх з допомогою загальновідомих фактів, у діалозі з’являються елементи оцінних характеристик та узагальнень.

9

Учень ( учениця ) самостійно складає діалог із проблемної теми, демонструючи загалом достатній рівень вправності й культури мовлення (чітко висловлює думки, уміє сформулювати цікаве запитання, дати влучну ,змістовну відповідь, виявляє толерантність, стриманість, коректність у разі незгоди з думкою співрозмовника), особиста позиція виражається порівняно нечітко, аргументація відзначається оригінальністю , самостійністю.

Високий

10

Учень (учениця ) складає діалог за проблемною ситуацією, демонструючи належний рівень мовленнєвої культури , вміння чітко формулювати думки, обґрунтовуючи власну позицію, виявляє готовність уважно і доброзичливо слухати співрозмовника, даючи йому можливість висловитися; дотримується правил мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне оформлення його реплік у цілому відповідають нормам.

11

Учень (учениця) складає діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми та визначивши проблему для обговорення, переконливо аргументує свою позицію, зіставляє різні погляди на той самий предмет, розуміючи при цьому можливість інших підходів до обговорюваної проблеми, виявляє повагу до думки іншого; структура діалогу, мовне оформлення його реплік відповідають нормам

12

Учень (учениця) складає глибокий за змістом і досконалий за формою діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми та визначивши проблему для обговорення, демонструючи вміння уважно й доброзичливо вислухати співрозмовника, коротко, виразно, оригінально сформулювати свою думку, дібрати цікаві, влучні, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі із власного життєвого досвіду, зіставити різні погляди на той самий предмет, змінити свою думку в разі незаперечних аргументів іншого; дотримується правил поведінки й мовленнєвого етикету в розмові


Додаток № 1

Допоки житиму

Я люблю тебе. Чи є на світі фраза, уживана частіше? І попри свою дав-ність, чи є трепетніша й вибуховіша? Згусток енергії, що пульсує в ній, у мить свого вивільнення вливається в біополе планети, і на Землі стає на краплину менше добра .

Я люблю тебе. І любила, відколи пам’ятаю себе, відколи розмаїтість життя почала вкраплюватись у мою свідомість яскравими спалахами образів, що в переплетінні своєму створили дивовижне панно дитинства. І один з найпер-ших спалахів – ніч, вогні, міст… І ти навколо – велетенське й загадкове … Чомусь моє перше свідоме сприйняття тебе зафіксоване пам’яттю на все жит-тя, пов’язане саме з ніччю і отим мостом, якого давним давно нема. І навіть той, збудований на його місті, змінився також, металеві візерунчасті поручні виглядають аристократичніше, ніж ті, бетонні. Про те … ними вже навряд чи хтось ризикне пройти на карколомній висоті з кінця в кінець …

Пам’ятаєш? Ми разом з тобою заціпеніли, коли двоє хлопчиськів одно-часно скочили на парапет і пішли по перилах над зачудованою річкою. Глу-ха північ, тривожне мерехтіння зір і ми з тобою, занімілі від страху… А коли оті два, щасливі й оп’янілі від хоробрості, одночасно зіскочили на протилеж-них кінцях мосту, я відчула твоє полегшене зітхання, і переді мною постало нове випробування – правильно зробити вибір. І, звичайно, я помилилась. Але, Боже мій, помилки в юності сприймаються як невдала репетиція май-бутньої прем’єри… Все ще попереду!.. Твоя солідарність зі мною в цьому пе-реконанні допомагала мені забувати невдачі й розчарування, заряджала жа-добою життя, розбурхувала уяву музикою, що линула, здавалось, звідусіль; праобразами майбутніх тріумфів поставали переді мною твої вогні, у при-марно – факельному світлі яких тремтіла корона дощу на моєму волоссі.

Я любила тебе. І зрадила. Зрадила не стільки вчинком, до якого спричинились обставини, скільки помислами. Бо повірила, що ти – лише трамплін до прийдешнього, яке пов’язувала з фата – морґановими спокусами столиці. Мені було навіть весело, коли залізниця безжально перетинала невидиму пуповину, відрізаючи мене від тебе.

І лише там, у холодній Московщині, на голгофі самотності і ностальгії, я зрозуміла, що втратила. Коли повернулася, була вражена твоєю настороже-ністю, недовірою, якоюсь незрозумілою зміною. Чи то змінилась я? Так, у твоїй пам’яті я була, але залишила свій сміх там, на чужині, як розплату за зраду…Жебрачкою ходила твоїми вулицями, вимолюючи прощення. Зрозу-міла, що дістала його, коли в день народження доньки побачила білий прапор перемир’я і, тримаючи в руках свій скарб, захмеліла від щастя, я була ще за-сліплена снігом, яким – у жовтні – стелив нам шлях.

Мені хороше з тобою. І в чорно - білі дні, коли свинцеві хмари нависають над тобою, зачіпаючись за дахи, і в кольорові, коли сонячні зайчики витан-цьовують у твоїх очах – вікнах…

Я люблю тебе, моє місто!

Л. Рибенко

Додаток № 1

Допоки житиму

Я люблю тебе. Чи є на світі фраза, уживана частіше? І попри свою дав-ність, чи є трепетніша й вибуховіша? Згусток енергії, що пульсує в ній, у мить свого вивільнення вливається в біополе планети, і на Землі стає на краплину менше добра .

Я люблю тебе. І любила, відколи пам’ятаю себе, відколи розмаїтість життя почала вкраплюватись у мою свідомість яскравими спалахами образів, що в переплетінні своєму створили дивовижне панно дитинства. І один з найпер-ших спалахів – ніч, вогні, міст… І ти навколо – велетенське й загадкове … Чомусь моє перше свідоме сприйняття тебе зафіксоване пам’яттю на все жит-тя, пов’язане саме з ніччю і отим мостом, якого давним давно нема. І навіть той, збудований на його місті, змінився також, металеві візерунчасті поручні виглядають аристократичніше, ніж ті, бетонні. Про те … ними вже навряд чи хтось ризикне пройти на карколомній висоті з кінця в кінець …

Пам’ятаєш? Ми разом з тобою заціпеніли, коли двоє хлопчиськів одно-часно скочили на парапет і пішли по перилах над зачудованою річкою. Глу-ха північ, тривожне мерехтіння зір і ми з тобою, занімілі від страху… А коли оті два, щасливі й оп’янілі від хоробрості, одночасно зіскочили на протилеж-них кінцях мосту, я відчула твоє полегшене зітхання, і переді мною постало нове випробування – правильно зробити вибір. І, звичайно, я помилилась. Але, Боже мій, помилки в юності сприймаються як невдала репетиція май-бутньої прем’єри… Все ще попереду!.. Твоя солідарність зі мною в цьому пе-реконанні допомагала мені забувати невдачі й розчарування, заряджала жа-добою життя, розбурхувала уяву музикою, що линула, здавалось, звідусіль; праобразами майбутніх тріумфів поставали переді мною твої вогні, у при-марно – факельному світлі яких тремтіла корона дощу на моєму волоссі.

Я любила тебе. І зрадила. Зрадила не стільки вчинком, до якого спричинились обставини, скільки помислами. Бо повірила, що ти – лише трамплін до прийдешнього, яке пов’язувала з фата – морґановими спокусами столиці. Мені було навіть весело, коли залізниця безжально перетинала невидиму пуповину, відрізаючи мене від тебе.

І лише там, у холодній Московщині, на голгофі самотності і ностальгії, я зрозуміла, що втратила. Коли повернулася, була вражена твоєю настороже-ністю, недовірою, якоюсь незрозумілою зміною. Чи то змінилась я? Так, у твоїй пам’яті я була, але залишила свій сміх там, на чужині, як розплату за зраду…Жебрачкою ходила твоїми вулицями, вимолюючи прощення. Зрозу-міла, що дістала його, коли в день народження доньки побачила білий прапор перемир’я і, тримаючи в руках свій скарб, захмеліла від щастя, я була ще за-сліплена снігом, яким – у жовтні – стелив нам шлях.

Мені хороше з тобою. І в чорно - білі дні, коли свинцеві хмари нависають над тобою, зачіпаючись за дахи, і в кольорові, коли сонячні зайчики витан-цьовують у твоїх очах – вікнах…

Я люблю тебе, моє місто!

Л. Рибенко

Схожі:

Урок мовленнєвого розвитку Обладнання : фотокартки міста Новомосковська, ілюстрація до тем «Гераль-дика міста» iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Луганська на 2009 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, його пріоритети, завдання та заходи стосовно головної...
Урок мовленнєвого розвитку Обладнання : фотокартки міста Новомосковська, ілюстрація до тем «Гераль-дика міста» iconПрограми економічного І соціального розвитку міста Луганська
Аналіз та оцінка стану розвитку міста Луганська свідчить, що реалізація завдань Програми економічного І соціального розвитку міста...
Урок мовленнєвого розвитку Обладнання : фотокартки міста Новомосковська, ілюстрація до тем «Гераль-дика міста» icon6. Поле можливих рішень проблем розвитку міста
Наведені у п стратегічні орієнтири та стратегічні цілі розвитку міста розгортаються у фокусі принципів сталого розвитку в поле можливих...
Урок мовленнєвого розвитку Обладнання : фотокартки міста Новомосковська, ілюстрація до тем «Гераль-дика міста» iconСтратегічний план економічного розвитку міста луганська підготовлено...
Про затвердження Стратегічного плану економічного розвитку міста Луганська на 2007-2011 роки
Урок мовленнєвого розвитку Обладнання : фотокартки міста Новомосковська, ілюстрація до тем «Гераль-дика міста» iconТема: Екосистема міста
Міста постіндустріальної епохи розділ загальні властивості та особливості міста
Урок мовленнєвого розвитку Обладнання : фотокартки міста Новомосковська, ілюстрація до тем «Гераль-дика міста» iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік
Програму соціально-економічного І культурного розвитку міста Пирятин на 2011 рік розроблено спеціалістами міської ради згідно з чинним...
Урок мовленнєвого розвитку Обладнання : фотокартки міста Новомосковська, ілюстрація до тем «Гераль-дика міста» icon6 клас урок №27 основні форми рельєфу землі. Рівнини мета
Обладнання: фізична карта півкуль, фізична карта України, атласи, підручники, фотокартки гір та рівнин
Урок мовленнєвого розвитку Обладнання : фотокартки міста Новомосковська, ілюстрація до тем «Гераль-дика міста» iconНака з
Згідно з планом роботи департаменту освіти, молоді та спорту на 2013 рік, з метою удосконалення І розвитку виховного потенціалу міста,...
Урок мовленнєвого розвитку Обладнання : фотокартки міста Новомосковська, ілюстрація до тем «Гераль-дика міста» iconЗвіт про результати виконання за 2005 рік Програми економічного І...
Ених реформ, що відбувалися у місті, а також на закріплення позитивних тенденцій розвитку та створення умов для стійкого економічного...
Урок мовленнєвого розвитку Обладнання : фотокартки міста Новомосковська, ілюстрація до тем «Гераль-дика міста» iconПрограма розвитку освіти міста Луганська на 2006-2010 роки Вступ
Луганську, враховуючи перспективи інтеграції країни в європейський освітній простір, створення умов для забезпечення рівного доступу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка