Рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 262.62 Kb.
НазваРекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів
Дата конвертації28.02.2013
Розмір262.62 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
Додаток до листа МОНмолодьспорт

від 29.04.11 № 1/9-325
Рекомендації щодо розроблення

робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів.
Робочі навчальні плани складаються загальноосвітніми навчальними за­кладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани містять пояснювальну записку та таблиці розподілу навчального часу між навчальними предметами. На титульній сторінці також зазначається навчальний рік для якого розроблено плани.

У пояснювальні записці слід вказати:

- тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що навчаються;

- Типові навчальні плани, за якими розробляються робочі навчальні плани, для початкової, основної та старшої школи із зазначенням наказу Міністерства, яким вони затверджені, включаючи номери додатків;

- за потреби (для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів) - обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами, передбаченого Типовими навчальними планами;

- інформацію про реалізацію варіативної складової навчальних планів;

- особливості організації навчального процесу.

Таблиці розподілу навчального часу розробляються для початкової, основної та старшої школи на окремих аркушах.

Для закладів, які працюють в режимі «повного дня», окремо додаються таблиці розподілу навчального часу, передбаченого на додаткове опрацювання навчальних дисциплін у другій половині дня. Звертаємо увагу на те, що кількість часу для додаткового опрацювання визначена для кожного класу ДСанПіН 5.5.2.008-01 і не повинна перевищувати: для 1 класу – 0 год.; 2 класу -45 хв.; 3 класу - 1 години 10 хв.; 4 класу - 1 год. 30 хв.; для 5-6 класів - 2,5 години; для 7-9 класів - 3 години; для 10-11 класів - 4 години на день.
Порядок розроблення робочих навчальних планів.

Інваріантна складова

При розробленні робочих навчальних планів розподіл навчального часу між навчальними предметами розробляється для кожного класу окремо. Для цього слід визначитись з Типовим планом на основі якого здійснюється зазначений розподіл.

Для початкової та основної школи це може бути Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національних меншин, Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов, Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин тощо.

Для старшої школи це: Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (універсальний профіль), Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов, Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: природничо-математичний напрям (фізико-математичний, математичний та фізичний профілі), Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський та економічний профілі) та інші діючі Типові навчальні плани.

За основу при розподілі навчальних годин береться інваріантна складова обраного для класу Типового навчального плану.

Наприклад:

Варіант 1. Для 5-го класу з українською мовою навчання відповідно до додатку 1 наказу МОН від 05.02.2009 № 66 це буде:Навчальні предмети


Кількість годин на тиждень у класах

5 клас

Інваріантна складова:
Українська мова

3,5

Українська література

2

Іноземна мова

3,5

Зарубіжна література

2

Історія України

1

Етика

1

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Математика

4

Природознавство


1

Трудове навчання

1

Основи здоров’я

1

Фізична культура

2,5

Всього

24,5


Варіант 2. Для 8-го класу з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин відповідно до додатку 4 наказу МОН від 05.02.2009 № 66 це буде:^ Навчальні предмети


Кількість годин на тиждень у класах

8 клас (з навчанням російською мовою)
Інваріантна складова:Українська мова

2
Іноземна мова

2
Російська чи інша мова національної меншини


2,5
Українська література

2
Зарубіжна література та література національної меншини

2
Історія України

1,5
Всесвітня історія

1
Музичне мистецтво

1
Алгебра

2
Геометрія

2
Біологія

2
Географія

1,5
Фізика

2
Хімія

2
Трудове навчання

2
Основи здоров’я

0,5
Фізична культура

3
Всього

31

Варіант 3. Для 10-го класу економічного профілю з українською мовою навчання відповідно до додатку 8 наказу від 27.08. 2010 № 834 це буде:


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10 клас (Економічний профіль)

Інваріантна складова:
Українська мова

1

Українська література

2

Іноземна мова

3

Світова література

1

Історія України

1

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

правознавство


1

економіка

3

людина і світ

-

філософія

-

Художня культура

0,5

Математика
Алгебра

2

Геометрія

2

Біологія

1,5

Географія

5

Фізика

2

Хімія

1

Технології

1

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1

Всього

32


Інваріантна складова має реалізовуватись у робочому навчальному плані у повному обсязі.
^ Варіативна складова.

Години варіативної складової Типових навчальних планів передбачаються на:

  1. збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

  2. упровадження курсів за вибором;

  3. факультативи, індивідуальні та групові заняття.

При розподілі варіативної складової навчального плану слід враховувати, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

5 кл. (варіант 1)

8 кл. (варіант 2)

10 кл. (варіант 3)

Гранично допустиме навантаження

23

31

33

Навантаження інваріантної складової без фізичної культури

24,5 – 2,5 = 22

31 – 3 = 28

32 – 2 = 30

Варіативна складова Передбачена Типовими навчальними планами

2,5

3

6Отже, у 5-му класі (варіант 1) кожного учня можна довантажити не більше ніж 1 годиною, а всього на варіативну складову відводиться 2,5 години, у 8-му класі (варіант 2) кожного учня можна довантажити 3 годинами, стільки ж відводиться на варіативну складову, а у 10-му класі (варіант 3) ці показники становлять 3 і 6 годин відповідно. Зводяться показники можливого довантаження та передбаченої варіативної складової за рахунок проведення курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять для окремих груп учнів класу.

Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то в колонці «Інваріантна складова» напроти відповідного предмета ставиться напис X+Y, де X – це кількість годин, що передбачена типовими планами на вивчення предмета, а Y – це кількість годин варіативної складової, додатково відведених на вивчення цього предмета. За рахунок збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової можна також вивчати ці предмети за програмами академічного рівня, а не рівня стандарту, як це передбачено Типовими планами. Зазначені години заносяться до класного журналу на сторінку відповідного предмета інваріантної складової.

У випадку, коли години варіативної складової відводяться на курси за вибором, у першому рядку колонки «Варіативна складова» зазначаються ці курси та вказується кількість годин на їх вивчення. Курси можуть бути 9-ти, 18-ти, 36-ти, 72-ох годинні. За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на окремих сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.

Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. При цьому, слід зазначати з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.
Приклад:

В описаних вище варіантах додаткові години варіативної частини на вивчення окремих предметів інваріантної складової розподілимо таким чином: 5 клас (варіант 1)– 0; 8 кл. (варіант 2) – 1 година на українську мову; 10 кл. (варіант 3) – 1 година на правознавство. Тоді, в робочому навчальному плані для 8-го класу в рядку «українська мова» колонки «інваріантна складова» буде зазначено «2+1», в робочому навчальному плані 10-го класу в рядку «правознавство» – «1+1».

Колонка «варіативна складова», яка має такий вигляд:

5 кл. (варіант 1)

8 кл. (варіант 2)

10 кл. (варіант 3)

^ Варіативна складова:


Курси за вибором:

Основи олімпійських знань

Історичні постаті

Ми господарі Євро 2012

Основи споживчих знань1


0, 5
0, 5

1

1

Факультативи:

Інформатика

Природознавство

Індивідуальні та групові заняття:

Українська мова

Географія


0,5

0,5

0,5


11


1

1


означає, що за вказаним планом кожен учень 5-го класу вивчає курс за вибором або два факультативних курси з трьох запропонованих по 17 годин на рік кожен. Учні 8-го класу, окрім української мови (+1), за рахунок годин варіативної складової можуть вивчати запропонований факультатив та курси за вибором. Кожен десятикласник за рахунок годин варіативної складової, окрім правознавства (+1), може вивчати два з трьох факультативів (індивідуальних занять) і один з двох курсів за вибором (по 35 годин кожен).
Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани.
За потребою, спеціалізовані навчальні заклади (класи) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, колегіуми, школи, які впроваджують експеримент, можуть перерозподіляти кількість годин між навчальними предметами у межах 15 відсотків. При цьому, вилучення з навчального процесу предметів інваріантної складової не допускається. Години на вивчення предметів інваріантної складової можуть перерозподілятися, у сторону зменшення, не більше ніж у два рази у порівнянні з показниками Типових навчальних планів.

За умови перерозподілу навчальних годин, передбачених Типовими навчальними планами, у зв’язку з особливостями навчального процесу, навчальні заклади розробляють індивідуальні варіанти робочих навчальних планів.

Експериментальні чи індивідуальні варіанти робочих навчальних планів розробляються також у випадку коли:

- планується вивчення інтегрованих предметів інваріантної складової, не передбачених Типовими планами;

- вивчення окремих предметів здійснюється за експериментальними (авторськими) програмами;

- навчальний заклад (окремі його ланки) беруть участь у Всеукраїнських (регіональних) експериментах

- заклад працює у режимі «повного дня».

Індивідуальні та експериментальні робочі навчальні плани, в обов’язковому порядку, щороку затверджуються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адмініст­рацій та погоджуються департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України до 25 серпня.

До індивідуальних навчальних планів додаються копії документів, які спонукали їх розроблення (накази про експериментальну роботу, копії документів, що підтверджують надання відповідних грифів Міністерства авторським та експериментальним програмам тощо).

Індивідуальні робочі плани розробляються та затверджуються в установленому порядку тільки для класів, в навчальних планах яких передбачено зазначені вище зміни.


Зразок таблиці розподілу навчального часу для основної школи.


^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
5-А

5-Б

6-А

6-Б

7-А

7-Б

8-А

8-Б

9-А

9-Б

Інваріантна складова

Укр. мова навч

Вивч 2 іноз. мов

Укр. мова навч

Вивч 2 іноз. мов

Укр. мова навч

Вивч 2 іноз. мов

Укр. мова навч

Вивч 2 іноз. мов

Укр. мова навч

Вивч 2 іноз. мов

Українська мова

3,5

3,5

3

3

3

3

2

2+1

2

2+1

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3,5

3,5

3

3

3

3

2

2

2

2

Друга іноземна мова

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Світова література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Історія України

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Етика

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Художня культура

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Математика

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

Алгебра

-

-

-

-

2,5

2,5

2

2

2

2

Геометрія

-

-

-

-

1,5

1,5

2

2

2

2

Природознавство


1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Біологія

-

-

-

-

2

2

2

2

3

3

Географія

-

-

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

Фізика

-

-

-

-

1

1

2

2

2

2

Хімія

-

-

-

-

1

1

2

2

2

2

Трудове навчання

1

1

1

1+1

2

2

2

2

1

1

Інформатика

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Фізична культура

2,5

2

2,5

2

2,5

2

3

3

3

3

Разом (без фіз. культури)

22

24

24

26+1

27

29

25,5

27,5+1

27,5

29,5+1

Варіативна складова

2,5

1

2,5

1

1,5

0,5

5,5

3,5

3,5

1,5

Курси за вибором:

1

1

1

-

-

-

1,5

1,5

2

-

Основи споживчих знань

1
1


0,5
0,5
Іноземна література
1
0,5

0,5

1

Історичні постаті0,5

1

0,5
Винаходи сучасності0,5
0,5
^ Факультативи, індивідуальні заняття:

2

-

3

-

-

-

4

1

1,5

0,5

Природознавство

1
0,5


Світова література

1
0,5


1

0,5

0,5

0,5

Всесвітня історія0,5


1

0,5

0,5
Фізика1
0,5
Іноземна мова1


Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

23

27

25

29

27

31

27

33

28

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27

27

29

29

31

31

34

34

34

34

Схожі:

Рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів iconФізика Програмно-нормативні засади навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладів
Розподіл навчальних годин між предметами здійснюється відповідно до типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів,...
Рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предмета «Захист Вітчизни»
Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти І науки...
Рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо складення регіональних планів створення...
Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних,...
Рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо складення регіональних планів створення...
Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних,...
Рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації до формування робочих навчальних планів на...
Методичні рекомендації до формування робочих навчальних планів на 2012-2013 навчальний рік
Рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів iconЗолочівська районна державна адміністрація
Головного управління освіти І науки Харківської облдержадміністрації від 10. 03. 2010 року №105 «Про затвердження робочих навчальних...
Рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів iconНивидома Л.І. Курс за вибором 3-4 70 Лист мону від 21. 05. 2009 року...
Розділ ІІ. Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів,...
Рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів iconПоява навчальних закладiв нового типу та перехід загальноосвітніх...
«Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру І 12-річний термін навчання» [4], Наказу Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка