Про особливості викладання предметів у 2010/2011 н р
Скачати 132.56 Kb.
НазваПро особливості викладання предметів у 2010/2011 н р
Дата конвертації28.02.2013
Розмір132.56 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
Про особливості викладання предметів у 2010/2011 н.р.
Основними нормативними документами, які формують нормативно-правові засади навчально-виховного процесу та зміст шкільної освіти у 2010/2011 н.р. є:

 • лист МОНУ від 21.08.2010 №1/9-580 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2010/2011 навчальному році»;

 • лист МОНУ від 10.08.2010 №1/9-538 та лист МОНУ від 07.07.2010 №1/9-480 «Перелік навчальних програм, підручників та методичних посібників, рекомендованих МОНУ для використання в закладах освіти у 2010/2011 н.р.»;

 • лист МОНУ від 10.08.2010 №1/9-543 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 н.р.»;

 • наказ МОНУ №834 від 27.08.2010 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступенів».

Головною особливістю викладання базових предметів у 2010/2011 н.р. є повна заміна комплексу програмового забезпечення всіх предметів, що викладаються в 10 класі та зміни програм з цілого ряду предметів основної школи, а саме: з української літератури для 5-9 класів, з історії України для 5 класу, з трудового навчання – 5-9 класи.

З метою поліпшення якості шкільної літературної освіти, урахування громадської думки щодо виховної та естетичної вартості окремих програмових художніх творів та розвантаження змісту навчальної програми, відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки від 11 лютого 2010 року, протокол № 1/4–2, затверджено зміни до навчальної програми з української літератури (5-9 класи).

До програми з історії України для 5 класу також внесено зміни. Зміст програми доповнено двома розділами. Оновлений варіант програми розташовано на офіційному сайті МОНУ.

У 2010 році змінились підходи до формування змісту предмету «Трудове навчання» в 5-9 класах. Програма 2005 року, складена на основі проектних підходів до навчальної діяльності учнів, не виправдала очікування педагогів та науковців. Тому у 2010 році затверджено нову програму з трудового навчання для учнів 5-9 класів (автор Мадзігон В.С.). В її основу покладено модульний підхід до формування змісту дисципліни. Так, наприклад, в 5 класі предмет викладається в обсязі 1 години, а програма складається з базового модуля, який є обов’язковим для всіх ЗНЗ, та одного варіативного, який обирається зважаючи на освітні запити учнів та наявну матеріально-технічну базу закладу.

У 2010/2011 н.р. старша школа функціонує як 2-річна профільна школа.

Згідно основних положень Концепції профільного навчання в старшій школі, нова редакція якої затверджена наказом МОНУ №854 від 11.09.2009р., профільне навчання в старшій школі здійснюється за такими основними напрямами:

 • суспільно-гуманітраний;

 • філологічний;

 • художньо-естетичний;

 • природничо-математичний;

 • технологічний;

 • спортивний.

За основними напрямами профілізації визначаються різноманітні навчальні профілі. В загальноосвітніх навчальних закладах нашого міста на 2010/2011 н.р. в 10-х класах визначено такі профілі:

 • українська філологія та іноземна філологія у філологічному напрямку;

 • економічний, правовий профілі в суспільно-гуманітарному напрямі;

 • екологічний, фізико-математичний, хіміко-біологічний, хіміко-технологічний профілі в природничо-математичному напрямі.

Всі інші десяті класи в ЗНЗ міста навчаються в класах універсального профілю.

Зважаючи на це і формується зміст освіти в 10-х профільних класах. Викладання предметів інваріативної складової здійснюється на різних рівнях: рівні стандарту, академічному рівні та профільному рівні.

Рівень стандарту – обов’язковий мінімум змісту навчальних предметів, який не передбачає подальшого їх вивчення у вузах.

Академічний рівень – обсяг змісту достатній для подальшого вивчення предметів у вищих навчальних закладах – визначається для навчальних предметів, які не є профільними, але є базовими або близькими до профільних (загальноосвітні курси біології, хімії у фізико-технічному профілі або загальноосвітній курс фізики у хіміко-біологічному профілі, всі предмети в універсальному профілі).

Рівень профільної підготовки – зміст навчальних предметів – поглиблений, передбачає орієнтацію на майбутню професію (курси фізики і математики у фізико-математичному профілі або курси біології та хімії у хіміко-біологічному профілі).

У 10-х класах всі основні предмети поділяються на базові та профільні, і виходячи з цього викладаються за програмою рівня стандарту або академічного рівня, або ж профільного. Згідно оновлених програм кількість годин, виділених на вивчення предмету в профільних обсягах, становить від 2-х годин (економіка, філософія) до 6 годин (фізика, технології). За програмою рівня стандарту предмети викладаються від 0,5 години на тиждень (художня культура) до 3 годин (іноземна мова).

Важливим є той факт, що цілий ряд предметів викладається в однакових обсягах і на академічному рівні, і на рівні стандарту, при цьому програми є єдиними на для обох рівнів.

Предмет

Рівень стандарту

Академічний рівень

Українська література

2

2

Іноземна мова

3

3

Всесвітня історія

1

1

Фізкультура

2

2

Правознавство

1

1

Технології

1

1

Література (інтегрований курс) – для шкіл з російською мовою навчання
2

Російська мова (в класах з російською мовою навчання)

1

1


^ Українська література викладається в профільних класах – 4 години, в усіх інших профілях предмет викладається за єдиною і для рівня стандарту, і для академічного рівня програмою.

^ Всесвітня історія в 10 класі в усіх профілях за виключенням історичного та філософського профілів в суспільно-гуманітарному напрямі викладається в обсязі 1 год. на тиждень (програма для рівня стандарту та академічного рівня одна і розрахована на 35 год.)

Особливістю викладання іноземної мови в ЗНЗ в 2010/2011 н.р. є те, що подовжено термін використання у навчально-виховному процесі всіх чинних до цього року програм. Зміни до навчально-методичного забезпечення предмету планується внести лише на наступний навчальний рік, і тільки до програм майбутніх 11-х класів. В усіх ЗНЗ міста, окрім Лозівської гімназії, іноземні мови викладаються в обсязі 3 годин.

Предмет фізична культура в 10 кл. ЗНЗ нашого міста викладається в обсязі 2 годин на тиждень незалежно від профілю навчання за навчальною програмою рівня стандарту (авт. Т.Ю. Круцевич та інш).

Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона складається з двох інваріантних, або обов’язкових модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і декількох варіативних модулів.

Правознавство в НВК «ЗНЗ-ДНЗ №8» в класі з правовим профілем навчання буде вивчатись 3 години в 10 класі та 3 години в 11 класі. Це згідно програм профільного рівня. В усіх інших навчальних закладах нашого міста курс «Правознавство» викладається в старшій школі лише в 10 класі по 1 годині на тиждень.

В 10 класі предмет «Трудове навчання» не викладається, замість нього введено предмет «Технології». Всі учні 10-х класів нашого міста будуть вивчати цю дисципліну по 1 годині на тиждень за програмою рівня стандарту. Програма предмету «Технології» в 10 класі також складається з базового модуля (12 годин) та варіативного модуля, який обирається закладом. На сьогодні залишається не вирішеною проблема підготовки вчителів до викладання даної дисципліни (жоден викладач не пройшов відповідний спецкурс).

Крім того, є предмети, які викладаються в однакових обсягах і на рівні стандарту, і на академічному рівні, але програми, які забезпечують їх викладання, суттєво різняться. До таких предметів відносяться:


Предмет

Рівень стандарту

Академічний рівень

Художня культура

0,5

0,5

Біологія і екологія

1,5

1,5

Географія

1,5

1,5

Хімія

1

1

Інформатика

1

1

Вивчення географії у 10-х класах стандартного (базового) і академічного рівнів у 2010-2011 навчальному році буде здійснюватися у межах систематичного курсу «Соціально-економічна географія світу», загальний обсяг якого 52 години (1,5 години на тиждень). Проте, обсяг і глибина викладу навчального матеріалу, а також його прикладна спрямованість відрізняється в класах, що працюють за рівнем стандарту, від програми академічного рівня.

В ЗНЗ міста Лозової за програмою академічного рівня в 10 класах викладання географії здійснюється в універсальному профілі, екологічному (ЗОШ №12), правовому, хіміко-технологічному, біолого-хімічному та фізико-математичному профілях.

У 2010/2011 н.р. предмет «Біологія» в 10 класі отримав нову назву – «^ Біологія і екологія». На вивчення предмета на профільному рівні відведено 5 годин, на академічному – 1,5 години, на рівні стандарту – також 1,5 години. Але, не зважаючи на абсолютно однакову кількість годин, виділених на викладання біології, програми академічного та рівня стандарту суттєво відрізняються. Так, на академічному рівні збільшується практична складова навчальної програми, ускладнюється рівень вправ. За програмою академічного рівня в ЗНЗ нашого міста біологія в 10-х класах викладається в класах універсального, фізико-математичного, хіміко-технологічного профілів. За профільною програмою біологія викладатиметься в Лозівському ліцеї №4 (клас хіміко-біологічного профілю) в Домаській ЗОШ та ЗОШ №12 (в класах екологічного профілю). Всі інші 10-класники нашого міста вивчатимуть біологію на рівні стандарту.

Екологія як окремий предмет вивчається в 10-11 класах лише на профільному рівні. В ЗНЗ м. Лозової предмет викладається в Домаській ЗОШ та ЗОШ №12 за схемою: 2 години на тиждень в 10 класі і 2 години – в 11 класі.

Предмет «^ Художня культура» в 10-11 класі вивчається по 0,5 години на тиждень незалежно від того, це рівень стандарту чи академічний рівень. Але програми рівня стандарту і академічного рівня відрізняються одна від одної за змістом програмового матеріалу 11 класу. У програмі рівня стандарту зміст систематизовано за видами мистецтва, а програму академічного рівня – за культурними регіонами світу. За програмою рівня стандарту «Художню культуру» будуть вивчати учні загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста у класах природничо-математичного напряму (екологічний, хіміко-технологічний, фізико-математичний профілі). За програмою академічного рівня Художня культура викладатиметься в класах суспільно-гуманітарного напряму (правовий, філософський, економічний профілі) та філологічного напряму (профілі: українська філологія, іноземна філологія).

Предмет «Хімія» вивчається за такою схемою: за програмою рівня стандарту – 1 година в 10 класі, 1 година в 11 класі; за програмою академічного рівня – 1 година в 10 класі, 2 години в 11 класі; і на профільному рівні діти вивчають хімію 4 години в 10 і 6 годин в 11 класі.

^ Рівень змісту хімічної освіти залежно від профілю навчання

в ЗНЗ м. Лозова

Напрям навчання

Профіль навчання

Рівень змісту освітиУніверсальний

Академічний рівень

Природничо-математичний

Фізико-математичний

Рівень стандарту

Екологічний

Академічний рівень

Географічний

Біолого-хімічний

Профільний рівень

Хіміко-технологічний

Суспільно-гуманітарний

Правовий

Рівень стандарту

Філософський

Економічний

Філологічний

Української філології

Рівень стандарту

Іноземної філології


На вивчення інформатики за рівнем стандарту передбачено 1 годину на тиждень у кожному з 10 та 11 класів. На вивчення інформатики за академічним рівнем передбачено 1 годину на тиждень у 10 класі та 2 години на тиждень у 11 класі.

У 2010 – 2011 навчальному році учні 10-х класів вперше розпочнуть вивчення інформатики за новими програмами для рівня стандарту (автори І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова) та академічного рівня (автори І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова) із розрахунку 1 година на тиждень.

Всі інші дисципліни на рівні стандарту та на академічному рівні викладаються в різних обсягах:

Предмет

Рівень стандарту

Академічний рівень

Українська мова

1

2

Світова література

1

2

Історія України

1

1,5

Математика

3

4

Фізика

2

3

Предмет «Математика» як інтегрований курс на рівні стандарту в обсязі 3-х годин на тиждень вивчається в класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного напряму.

Як два окремих предмета «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою академічного рівня в обсязі 2-х годин викладаються в класах природничо-математичного напряму (крім фізико-математичного і математичного профілів), універсального, економічного та інформаційно-технологічного профілів. В класах фізико-математичного та математичного профілів - за програмою профільного рівня.

Замість інтегрованого курсу «Математика» можуть вивчатися окремі курси – «Алгебра та початки аналізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) за рахунок часу, відведеного на вивчення предметів варіативної складової.

У 2010/2011 н.р. учні 10-х класів вивчатимуть історію України на профільному рівні в обсязі 4 годин, і лише в класах універсального профілю та класах з російською мовою навчання (незалежно від профілю) предмет викладається по 1,5 години за програмою академічного рівня. В усіх інших профілях – за програмою рівня стандарту в обсязі 1 години на тиждень.

Звертаю вашу увагу, що предмет «Зарубіжна література» перейменовано на предмет «Світова література». На академічному рівні предмет вивчається 2 години та тиждень, на профільному – 3 години, на рівні стандарту – 1 година. В класах з російською мовою навчання інтегрований курс «Література» викладається лише на академічному рівні в обсязі 2 годин незалежно від профілю навчання.

^ Кількість годин, виділених на вивчення фізики

в 10 класіКлас

Кількість годин на тиждень

4

10

Програма рівня стандарту ( біолого-хімічний, географічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний профілі. Всі профілі суспільно-гуманітарного, філологічного та технологічного напряму

2 год

^ Програма академічного рівня ( універсальний профіль, екологічний

3 год

Програма профільного рівня (фізико-математичний та фізичний, біолого-фізичний, фізико-хімічний профілі,)

6 год


^ Українська мова на профільному рівні викладається в обсязі 4 годин, на академічному – 2 години, на рівні стандарту – 1 година.

Окремо хочу зупинитись на викладанні предмету «Захист Вітчизни». В наступних загальноосвітніх навчальних закладах: ДЗОШ, колегіум №2, гімназія, ліцей №4, - предмет «Захист Вітчизни» викладається за програмою рівня стандарту. В усіх інших закладах І – ІІІ ст. дисципліна в 10 кл. викладається в обсязі 2 год. за програмою профільного рівня.

Такі дисципліни як філософія та економіка в цьому навчальному році викладаються лише на профільному рівні лише в двох загальноосвітніх навчальних закладах (філософія в колегіумі №2, економіка в ліцеї №4). Крім того, німецька мова як друга іноземна мова на профільному рівні буде викладатись в обсязі 3-х годин лише в Лозівській гімназії. В усіх останніх закладах іноземну мову (9-й рік навчання) учні вивчатимуть по 3 год. на тиждень.

^ Предмет «Основи здоров’я» викладається лише у 5-9 класах. Тому в 10-х класах у варіативній складовій робочих навчальних планів запроваджено викладання курсу «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу за проектом «Школа проти СНІДу» в обсязі мінімального навчального матеріалу 0,5 годин на тиждень.
Рекомендації

 1. Методичному кабінету (завідувач Чилова Л.Г., Лазоренко С.М.):

  1. Глибоко проаналізувати нормативно-методичні документи щодо програмового забезпечення та формування змісту освіти у 2010/2011 н.р.;

До 09.09.2010 р.

  1. За результатами вивчення нормативних документів розробити аналітичні матеріали щодо програмового забезпечення навчально-виховного процесу в початковій, основній та старшій профільній школі.

09.09.2010 р.

  1. Провести тематичне засідання методичної ради з питань особливостей програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в ЗНЗ міста в 2010/2011 н.р.

09.09.2010 р.

 1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів міста:

2.1. Вивчити нормативно-правову базу щодо забезпечення викладання базових дисциплін у 2010/2011 н.р. на засіданнях ШМО та шкільної методичної ради.

До 15.09.2010 р.

2.2. Обговорити на засіданнях педагогічних рад та затвердити змістове наповнення предметів «Трудове навчання» (5-9 класи), «Технології» (10 класи), «Фізична культура» (10-11 класи).

До 10.09.2010 р.

2.3. Забезпечити глибоке опрацювання та відповідний аналіз отриманих на сьогоднішній нараді керівників методичних рекомендацій щодо особливостей викладання базових дисциплін у 2010/2011 н.р. на нарадах при директорі, засіданнях педради.

До 15.09.2010 р.

Схожі:

Про особливості викладання предметів у 2010/2011 н р icon“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.”
Тема: “Особливості викладання російської мови, літератури, світової літератури у 2011-2012 навчальному році”
Про особливості викладання предметів у 2010/2011 н р iconМетодичні рекомендації щодо викладання п редмет
Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в 2011-2012 н р
Про особливості викладання предметів у 2010/2011 н р iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предметів художньо-естетичного...
Одне з найважливіших завдань 2010/2011 навчального року впровадження нового змісту освіти в 10 класі старшої школи. Предметом художньо-естетичного...
Про особливості викладання предметів у 2010/2011 н р iconПономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 30. 12. 2010 №1/9-950 надсилаємо інформаційно-методичний лист про особливості...
Про особливості викладання предметів у 2010/2011 н р iconПономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 30. 12. 2010 №1/9-950 надсилаємо інформаційно-методичний лист про особливості...
Про особливості викладання предметів у 2010/2011 н р iconОсобливості викладання хімії в основній школі (2011-2012 н р.)
У 2011-2012 н р залишаються чинними програми для основної школи (Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів...
Про особливості викладання предметів у 2010/2011 н р iconНаказ
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Про особливості викладання предметів у 2010/2011 н р iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного...
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Про особливості викладання предметів у 2010/2011 н р iconПлан роботи методичної комісії з професії тракторист-машиніст с....
Використання наочних посібників І обладнання при проведенні лпз по предмету”Трактори”
Про особливості викладання предметів у 2010/2011 н р iconНака з
Головного управління освіти І науки облдержадміністрації №544 від 25. 11. 2010 року „Про організаційно – практичне забезпечення підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка