Історія україни
Скачати 88.44 Kb.
НазваІсторія україни
Дата конвертації08.03.2013
Розмір88.44 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
10 класІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(35 год)


з/п

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

1.

2.

3.

4.

1.
Вступ.

Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні й інтернет-ресурси.

Формування індустріального суспільства в українсь­ких землях. Суперечливі процеси модернізації суспі­льного та повсякденного життя. Піднесення визволь­ного руху та національної самосвідомості українсько­го народу.

Україна під час Першої світової війни і Української революції. Український визвольний рух (1917–1921 рр.).^ Тема 1. Україна на початку XX ст.

2.
Україна у складі Росії та Австро-Угорщини. Економічне становище. Місце української економіки в господарському житті двох імперій. Економічна криза 1900–1903 рр. Утворення монополістичних об'єднань. Вітчизняний та іноземний капітал в еконо­міці українських земель. Стан українського підприєм­ництва. Індустріальна модернізація.
3.
Становище населення. Суперечливі процеси модер­нізації повсякденного життя. Доля жінки. Посилення міграції українського селянства.
4.
Проблеми становлення та консолідації української нації. Процес політизації українського суспільства та визвольного руху. Українські і загальноросійські політичні партії. Революційна українська партія (РУП). М.Міхновський. В.Липинський і український консерватизм.
5.
Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Українська громада у Державній думі
6.
Україна в 1907–1914 рр. Земельна реформа П.Столипіна та її вплив на українські землі.
7.
Розвиток культури на початку XX ст. Освіта. Наука. Видатні вчені. Українська преса та видавництва.
8.
Здобутки майстрів літератури та мистецтва.
9.
Національне і духовне життя. Діяльність націоналі них і спортивно-фізкультурних організації. Духовні цінності українців. Церковне життя. Зміни у побуті та звичаях українців.
10.
^ Урок узагальнення (оцінка за тему)Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції

11.
Україна напередодні Першої світової війни. Украї­на в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу. Ставлення населення і політиків до війни. Заснування Головної української ради. Союз визво­лення України. Формування легіону Українських січових стрільців.
12.
Воєнні дії на території України у 1914 р. Захоплення російськими військами Східної Галичини та Північної Буковини.
13.
Воєнні дії на території України в 1915–1917 рр. Посилення економічної та політичної кризи в Росій­ській та Австро-Угорській імперіях. Життя на фронті і у тилу.
14.
Початок Української революції. Політичні партії в підросійській Україні. Утворення Центральної Ради Початок українізації армії.
15.
І Універсал Центральної Ради. Український Націо­нальний Конгрес. І Універсал Центральної Ради. Зміни у політичних настроях, економічному та соціа­льному становищі населення.
16.
II Універсал Центральної Ради. Загострення конф­лікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії.
17.
Урок узагальнення (оцінка за тему)Тема 3. Українська державність в 1917–1921 роках

18.
Ш Універсал. Проголошення УНР. Всеукраїнський з'їзд Рад. Боротьба більшовиків із УЦР.
19.
IV Універсал. Руйнація звичайного повсякденного способу життя ї настрої населення в умовах загост­рення політичного протистояння. Мирний договір у Брест-Литовську. Вступ військ Німеччини та Австро-Угорщини на територію УНР.
20.
Гетьманський переворот. Українська Держава. П. Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави, ставлення до неї в суспільства.
21.
Директорія. Відновлення УНР. Анулювання Брестського миру і наступ військ РСФРР на Україну. Утво­рення Директорії. Відновлення УНР в умовах зброй­ного конфлікту з радянською Росією. С.Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Військові поразки УНР. Боротьба з денікінцями. Об'єднання українських армій. Психологічний клімат у суспільстві, знецінення людського життя.
22.
Проголошення ЗУНР. Є.Петрушевич. Створення УГА. Злука УНР і ЗУНР. Українсько-польська війна.
23.
Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами.
24.
встановлення радянської влади в Україні. Запрова­дження радянської державності та її характер. X.Раковський. Білий та червоний терор. Повстансь­кий рух. Н.Махно. Падіння радянської влади у 1919 р. та її відновлення. Формальне визнання радянською Росією незалежності УСРР. «Воєнний комунізм».
25.
Радянсько-польська війна і Україна. Варшавська угода.
26.
Завершальний етап визвольної боротьби. Повстан­ські рухи, поразка українського визвольного руху більшовицька окупація України. Уроки та наслідку державотворчих процесів.
27.
Урок узагальнення (оцінка за тему)Тема 4. Культура і духовне життя в Україні в 1917–1921-х роках

28.
Особливості розвитку культури. Нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917–1921 рр. Культури здобутки українських урядів в освітній політиці. Ку­льтурно-освітня діяльність громадських організацій.
29.
Внесок творців та діячів культури. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну і світову культуру.

Діяльність більшовиків у сфері культури.
30.
Релігійне життя.Тема 5. Наш край у 1900–1921-х роках

31.
Наш край на початку XX ст. Процеси модернізації економічного і соціального життя на початку XX ст. Політичне життя. Духовне життя звичаї, традиції, побут, повсякденне життя.
32.
Наш край в роки Першої світової війки. Вплив Першої світової війни на соціальне і економічне жит­тя. Ставлення населення до політичних подій. Руйнація традиційного способу життя.
33.
Наш край періоду Української революції. Розвиток культури. Події Української революції на території краю. Вплив воєнно-політичних подій 1917–1921 рр. на становище в краї. Зміни влади, перерозподіл влас­ності та ставлення населення до цих процесів. Особ­ливості культурних процесів. Внесок діячів культури краю в розвиток вітчизняної культури.
34.
Урок узагальнення (оцінка за тему)
35.
Підсумкове узагальнення
Схожі:

Історія україни iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти І науки України та...
Історія україни iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти І науки України та...
Історія україни iconАвторів Гупана Н. М., Пометун О.І. та Фреймана Г. О
України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи”, котра розміщена на сайті міністерства, а також видрукувана у видавництві “Перун” у 2005...
Історія україни iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного...
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Історія україни icon1. Знайомство з історією
Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу та підручника. Історія як навчальний предмет І наука. Історія України...
Історія україни iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Що І як вивчає історія Середніх віків. Хронологічні межі та періодизація Середньовіччя....
Історія україни iconІсторія україни
Вступ (спільно з історією середніх віків). Ознайом­лення учнів із завданнями І структурою курсу. Що І як вивчає історія середніх...
Історія україни iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни. Всесвітня історія
Періодизація історії людства. Своєрідність епохи стародавнього світу як першого періоду в історії людства. Історичні джерела. Відлік...
Історія україни icon1. Предмет І завдання курсу «Історія українського суспільства». Його...
Предметом навчального курсу "Історія України" є наука про появу людей на території сучасної України, їх розселення І спосіб життя,...
Історія україни iconТематика виконаних
Спеціальність 12. 00. 01 – теорія та історія держави І права; історія політичних І правових вчень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка