Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу. Рівень стандарту (11 клас)
Скачати 202.83 Kb.
НазваКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу. Рівень стандарту (11 клас)
Дата конвертації08.03.2013
Розмір202.83 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Література > Урок
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу.

Рівень стандарту (11 клас)К-ть годинЗміст навчального матеріалу

Теорія літератури

Державні вимоги до рівня навчальн досягнень учнів

Дата проведення


Примітка

11- А

11- Д


1.

2.


3.

4.

5.

6.
7.


8.

9.

10.


11.

12.

13.

14.


15.

16.

17.

18.

19.

20.


21.

22.
23.

24

25.

26.

27.

28.

29.

30.


31.

32.

33.

34.


35.

10год

1

2

2

3 год


1 год

1 год

9 год.

1 год

2 год


2 год

2 год

2 год

3 год
1 год

2 год

2 год
І. Із літератури першої половини ХХ ст.
Загальна характеристика розвитку літератури першої половини XX ст. Авангардизм в літературі. Доля реалізму. Елітарна та масова культура
РМ. Складання тез за темою «Авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «революція в мистецтві» (за підручником).

^ Франц КÁФКА (1883–1924). «Перевтілення»
Ф. Кафка. Загальна характеристика творчості. Концепція світу та людини в оповіданні «Перевтілення».
Проблема метафоричного світобачення в оповіданні «Перевтілення».Символічність образного світу твору. Вплив Ф. Кафки на розвиток всесвітньої літератури.

^ Джеймс ДЖОЙС (1882–1941). «Джакомо Джойс»

Дж. Джойс — видатний ірландський письменник-модерніст. Характерні риси його творчості та їх утілення в психологічному есе «Джакомо Джойс».

«Потік свідомості» та аналіз психології людини в психологічному есе «Джакомо Джойс». Вплив Джойса на всесвітню літературу.

РМ. Реконструкція лінійного сюжету есе «Джакомо Джойс» (усно).

^ Контрольна робота №1за рівнями за творчістю Кафки та Дж.Джойса

Михáйло БУЛГÁКОВ (1891–1940). «Майстер і Маргарита»

Аналіз к/р учнів.М. Булгаков — видатний російський письменник. Булгаков і Київ. «Майстер і Маргарита». Особливості композиції твору.
Проблематика та характеристика головних образів роману.

Воланд і його почет. «Магічний реалізм» у творі.

Глибинні зрушення в поезії XX століття. Модернізм і основні течії європейської поезії XX століття.

^ Поезія P.M. Рільке та Гійома Аполлінера.

«Срібна доба» російської поезії, її авангардистські та модерністські течії. Поезія 0.Блока та Анни Ахматової. Виразне читання напам’ять.

Контрольна робота №2. Контрольний твір. Наш світ очима митців-модерністів.

ПЧ. Література першої половини XX ст.(за вибором вчителя).


2. Із літератури другої половини ХХ століття
Особливості літературного процесу другої половини XX ст.


^ Бертóльт БРЕХТ (1898–1956). «Життя Галілея»
Бертольт Брехт — видатний німецький письмен ник. «Епічний театр» Б. Брехта, його теоретичні засади та творча практика. Проблематика та художні особливості п’єси «Життя Галілея». Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми.


^ РМ (письмово) Розгорнута відповідь на питання «Чи актуальні нині проблеми відповідальності вченого за свої відкриття, поставленні у п’єсі «Життя Галілея» Б. Брехта»?
^ Альбéр KAMЮ (1913–1960). «Чума»
Альбер Камю — видатний французький письменник. Камю і екзистенціалізм. «Чума» — антифашистський роман-притча. Філософський сенс притчі про чуму.
РМ (усно) Характеристика основних образів твору. Проблема вибору в творі.

^ Котрольна робота № 3 (тестування)

Ернéст Мíллер ХЕМІНГУÉЙ (1899–1961). «Старий і море».

Е. Хемінгуей — видатний американський письменник. «Старий і море» — повість-притча про людину. Образ Сантьяго.

«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст повісті. Місце Хемінгуея в американській і всесвітній літературі
^ Габріéль Гарсíа МÁРКЕС (нар. 1928). «Стариган із крилами»

Г. Гарсіа Маркес — відомий колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії. Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в оповіданні «Стариган із крилами».
Зустріч людей із янголом, її символічний сенс.
Трагікомічне зображення ставлення людей до дива.
ПЧ .Р.Бредбері «451 градус за Фаренгейтом»
Контрольна робота № 4. Контрольний твір. Принцип айсберга і художній текст (роль інакомовлення в літературі XX століття).

^ 3. Із літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття

Література постмодернізму та її характерні ознаки. Особливості сучасного літературного процесу та його найяскравіші постаті

^ Мúлорад ПÁвич (1929-2009). «Дамаскин»

М.Павич — сербський письменник-постмодерніст. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.
Використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М.Павича.
Контрольна робота за рік

^ 4.Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

Аналіз контрольних робіт. Література початку XXI ст.
Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя, Відродження, XVII і XVIII століть, а також XIX століття (доба романтизму).

Найвидатніші здобутки світової літератури XIX століття (доби реалізму та раннього модернізму), а також XX — початку XXI століття (у т.ч. сучасного літературного процесу).


^ ТЛ Дає визначення понять «авангардизм», «модернізм» (у літературі).

ТЛ Дає визначення понять «гротеск», «міфотворчість», «експресіонізм».

ТЛ Дає визначення понять «потік свідомості», «інтертекстуальність», «алюзія», «ремінісценція».

^ ТЛ Висловлює судження про особливості композиції твору (роман в романі)

ТЛ. Дає визначення понять «мо­дернізм», «авангардизм», а також ілюструє їх прикладами з конкретних поезій

^ ТЛ Дає визначення понять «символізм», «акмеїзм», а також ілюструє їх прикладами з поезій, що входять до розділу.

ТЛ Пояснює поняття «епічна драма».

ТЛ Дає визначення поняття «екзистенціалізм» (як літературне явище).


^ ТЛ Дає визначення поняття «повість-прит­ча».

ТЛ Дає визначення поняття «магічний реалізм»;

розповідає про національний колорит художнього твору.

ТЛ. Висловлює судження про особливості літератури постмодернізму

^ ТЛ Дає визначення поняття «постмодернізм» (як епоху в житті світової літератури і культури кінця ХХ - початку ХХІ століття


ТЛ Дає визначення зазначених у програмі понять.
ТЛ Дає визначення зазначених у програмі понять.Учень (учениця):

визначає розвиток модернізму і авангардизму як провідні тенденції літературного процесу першої половини ХХ століття;висловлює судження про суспільно-історичний розвиток світу в І пол. ХХ ст. та його неоднозначні зв’язки з культурним і літературним процесом;

визначає футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм як основні течії авангардизму 1910-20-их років;

висловлює судження про долю реалізму в літературі XX ст. (з одного боку – продовження тради­цій літератури попередніх епох, з другого – пошуки нових засобів і форм художнього вира­ження, взаємодія з модернізмом);

розповідає про особливості культурної ситуації в умовах тоталітаризму;

характеризує роздвоєння культурного процесу на два річища (елітарну та масову культуру) як характерну ознаку культурної ситуації ХХ століття.


Учень (учениця):

пояснює, чому Франца Кафку, Джеймса Джойса і Марселя Пруста називають засновниками («батьками») європейської модерністської прози;характеризує світоглядні та естетичні засади модернізму в літературі, головні художні здобутки «батьків» європейської модерністської прози;розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Перевтілення»;називає характерні особливості індивідуального стилю австрійського письменника-модерніста Франца Кафки (поєднанні реальності та міфотворчості; підкреслено буденний, беземоційний опис фантастичних подій; гротескове відтворення трагізму буття «маленької людини»);висловлює судження про особливості стосунків Грегора з його родиною.
Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому психологічного есе «Джакомо Джойс»;

називає та ілюструє прикладами з тексту психологічного есе «Джакомо Джойс» харак­терні риси поетики модерністських творів ірландського письменника Джойса: а) використання «потоку свідомості»; б) наявність елементу пародійності й іронічності; в) інтертекстуальність;

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника (зокрема про те, що М.Булгаков народився і виріс у Києві, на Андріївському узвозі є його будинок-музей, а творчість пов’язана з Україною);висловлює судження про місце роману «Майстер і Маргарита» в творчому доробку письменника;

наводить приклади поєднання автором реального та ірреального в творі;

характеризує проблематику та головних героїв роману;розповідає про дві частини твору («єршалаїмську» і «московську») та ілюструє прикладами з тексту засоби їхнього зв’язку; висловлює судження про особливості композиції твору Булгакова – «роман у романі» (роман Майстра про Ієшуа як складова роману Булгакова «Майстер і Маргарита»);висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета;

характеризує творчість австрійського поета Райнера Марії Рільке (1875–1926) як синтетичний (об’єднаний) вияв новітніх течій і тенденцій у поезії (на матеріалі творів «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...»);розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета;

характеризує творчість французького поета Ґійома Аполлінера (1880–1918) як шлях від неоромантизму до кубофутуризму;виразно читає і аналізує вірші Р.М.Рільке, Гійома Аполлінера.
Учень (учениця):

називає провідні модерністські й авангардистські напрями і течії «срібної доби» російської поезії, а також їхніх найвідоміших представників: символізм (Блок), футуризм (Маяковський, ранній Пастернак), акмеїзм (Ахматова);

визначає символізм як перший модерністський напрям «срібної доби» російській поезії, а творчість О.Блока як один із найповніших виявів російського символізму;розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета;

аналізує поезії «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи», визначає наявність у них елементів символізму (звукопису, натяку, сугестії, символів тощо)розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поетеси;

пояснює, що видатна російська поетеса Анна Ахматова (справжнє ім’я – Ганна Горенко) протягом тривалого часу жила в Україні, закінчила гімназію в Києві;

визначає акмеїзм як модерністську течію «срібної доби» російській поезії, а творчість Анни Ахматової як одне з найповніших утілень можливостей акмеїзму;аналізує поезії «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», відзначає наявність у них елементів акмеїзму (чіткість, ясність і особливу «прозорість» образів);

називає риси пізньої поезії Ахматової: вишукану «простоту» стилю, звернення до наболілих суспільних проблем («Реквієм»);виразно читає і аналізує вірші О.Блока, Анни Ахматової.

Учень (учениця):

розповідає про провідні тенденції в розвитку літератури середини – другої половини XX ст.;висловлює судження про реалізацію теми Другої світової війни й руху Опору в повоєнні десятиліття, а також поширення екзистенціалізму в літературі цього періоду. визначає як помітні явища літературного процесу другої половини ХХ століття:активізацію літератур країн «третього світу», вихід на авансцену світової літератури 1950-60-х рр. роману та поезії Латинської Америки;

розквіт художньої літератури в Японії;

пожвавлення провідних жанрів інтелектуальної прози в 1960-70-х рр.;

переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини ХХ ст.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому драми «Життя Галілея»;

пояснює, що німецький драматург-новатором Брехт створив «епічний театр», де домінувала не дія, а ідея;

визначає проблему моральної відповідальності вче­них за наслідки своїх наукових досліджень як головну в драмі «Життя Галілея»;висловлює судження про інтелектуальний харак­тер драми «Життя Галілея», наявність у ній проблем, що спонукають людину до філософських роздумів;

висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому роману «Чума»;

характеризує філософські та естетичні погляди Камю;

висловлює судження про втілення в романі «Чума» рис екзистенціалізму; характеризує головних героїв твору;

пояснює, в чому полягає сенс перестороги Камю: переможні вигуки оранців супроводжуються сумнівами Ріє, який «згадав, що будь-яка радість – під загро­зою..., бацила чуми ніколи не вмирає, ніколи не щезає, десятиліттями вона може дрімати десь у закрутку меблів або в стосі білизни, вона терпляче вичікує своєї години»;

висловлює міркування про важливу думку Камю, висловлену у фіналі роману: «Люди більше заслуговують на захоплення, ніж на зневагу»;

висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому повісті«Старий і море»;

пояснює, чому твір «Старий і море» американця Хемінгуея називають повістю-притчею про людину;

висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.


Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Стариган із крилами»;

висловлює судження про символічний сенс зустрічі людей із янголом, багатозначність назви та фіналу оповідання;

знаходить у тексті приклади трагікомічного зображення ставлення людей до дива;

характеризує підкреслено «буденне» зображення автором фантастичного як характерну ознаку «магічного реалізму»;

висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Учень (учениця):

розповідає про соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі;називає представників постмодерністської прози та їхні твори;наводить приклади втілення елементів постмодерністського мистецтва в масовій культурі.

Учень (учениця):висловлює своє ставлення до творів сучасної літератури, обраних учителем/школярами для розгляду в класі;порівнює сучасні художні тексти з творами, розглянутими в процесі вивчення предмета «Світова (світова) література»;аналізує й інтерпретує конкретний сучасний літературний твір;висловлює свої судження про роль художньої літератури в житті сучасної людини.


Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Дамаскин»;

наводить приклади втілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму: «боротьба за читача» та її засоби: інтенсивне використання фактів візантійської і поствізантійської культури (зокрема, засобів відтворення «місцевого колориту»: балканських імен і географічних назв, побутових деталей тощо);називає та ілюструє прикладами з тексту улюблені художні засоби письменника: розгорнуті (схожі на барокові) метафори, парадоксальні портрети та пейзажі, каталогізація, «плетення словес» тощо);


Учень (учениця):

називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цих епох (див. програму 8-9 класів), їхні характерні ознаки і висловлює судження про них.

Учень (учениця):

називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цих епох (див. програми 10 класів), їхні характерні ознаки і висловлює судження про них.Схожі:

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу. Рівень стандарту (11 клас) iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу. Рівень стандарту (11 клас) iconУроку
Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 10 класу, розроблене для рівня стандарту (академічного)
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу. Рівень стандарту (11 клас) iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія І взаємовпливи
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу. Рівень стандарту (11 клас) iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 7 класу
Контрольна робота №1 з теми «Фольклорні балади»(тести,розгорнуті відповіді,різнорівневі завдання)
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу. Рівень стандарту (11 клас) iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 7 класу
Контрольна робота №1 з теми «Фольклорні балади»(тести,розгорнуті відповіді,різнорівневі завдання)
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу. Рівень стандарту (11 клас) iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу. Рівень стандарту (11 клас) iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу. Рівень стандарту (11 клас) iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу
Боротьба добра зі злом – головний конфлікт народної казки. Брати Грімм – відомі збирачі німецьких народних казок
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу. Рівень стандарту (11 клас) icon№1 “Зустрічайте моїх друзів!”
Орієнтовне календарно – тематичне планування уроків іноземної мови у І семестрі 2 класу за новим Державним стандартом початкової...
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу. Рівень стандарту (11 клас) iconКалендарно-тематичне планування (Інформаційно-технологічний профіль)
Планування розроблено на базі Програми (автори І. О. Завадський Ю. О. Дорошенко, Ж. В. Потапова) для 10-11 класів (академічний рівень),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка