Для російської І української мов посібник для алфавітної розстановки книг у бібліотеках
НазваДля російської І української мов посібник для алфавітної розстановки книг у бібліотеках
Сторінка1/16
Дата конвертації09.03.2013
Розмір2.8 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
АВТОРСЬКІ ТАБЛИЦІ

(ДВОЗНАЧНІ)


Для російської і української мов

ПОСІБНИК

ДЛЯ АЛФАВІТНОЇ РОЗСТАНОВКИ КНИГ У БІБЛІОТЕКАХ


П'яте переглянуте видання
Видавництво Книжкової палати

Харків – 1954

ВСТУП

У радянських бібліотеках широко застосовується систематично-алфавітна розстановка книжкових фондів, за якою книги розподіляються на полицях залежно від їх змісту— за системою класифікації, а у межах кожного розділу —за алфавітом прізвищ авторів або заголовків книг, якщо автори на книзі не вказані.

Для того, щоб кожна книга мала на полиці відповідне місце в порядку алфавіту, книгам даються окремі короткі позначення—авторські знаки, які визначаються за авторськими таблицями.

Авторські таблиці складаються на кожну букву з початкових складів (або сполучень початкових букв) прізвищ авторів, що найчастіше зустрічаються. Ці початкові склади розміщені на сторінках таблиць вертикально в алфавітному порядку і проти них проставлені двозначні числа від 11 до 99.

В українському виданні „Авторських таблиць" сполучаються в єдиних таблицях авторські знаки для літератури російською і українською мовами. З цією метою до авторських таблиць для російської мови додані окремою колонкою ті властиві українському правописові основні буквені сполучення, яких немає в російській мові.

Така побудова таблиць забезпечує поєднання в один спільний алфавіт на полицях бібліотек літератури російською та українською мовами, бо вона становить у бібліотеках Радянської України єдиний книжковий фонд. Це дає також змогу зосередити в одному місці твори одних авторів, незалежно від того, чи видано їх російською чи українською мовами.

Перш ніж братися до роботи з авторськими таблицями, радимо бібліотекареві познайомилися з поданими правилами користування авторськими таблицями. Після цього слід проробити статтю „Про поєднання авторських знаків для російської і української мов". В ній бібліотекар знайде спеціальні вказівки, як застосовувати авторські таблиці для знаходження спільних авторських знаків для літератури російською і українською мовами.
_______________________

У п'ятому виданні „Авторських таблиць" (двозначних) Л. Б. Хавкіної для російської і української мов враховані ті зміни, які внесені в останні сімнадцяте і вісімнадцяте видання „Госкультпросветиздата" (Москва, 1951 і 1953 р.)
ПРАВИЛА

^ КОРИСТУВАННЯ АВТОРСЬКИМИ ТАБЛИЦЯМИ

1. Визначення авторського знака. Авторський знак складається з першої букви прізвища автора (або першої букви першого слова заголовка книги, якщо не зазначено автора) та числа, відповідного початковому складові цього прізвища чи заголовка. Так, наприклад, авторським знаком для прізвища Валуєв буде В 15, оскільки його початковий склад Вал відповідає цифрі 15 (див. стор. 21); подібним же чином авторським знаком для прізвища Валько буде В 10 (початковий склад Валь), для прізвища Ванін—В 17 (почат­ковий склад Ван) і т. д. При розстановці книги вказаних авторів будуть розміщені в такому порядку: В 15, В 16, В 17.

^ 2. Написання авторського знака. В авторському знаку буква нічим не відокремлюється від числа. Виняток становлять лише букви З, І, О, Ч, схожі з цифрами три, один, нуль, чотири; між цими буквами і числом ставиться маленька риска для того, щоб не прийняти авторський знак за тризначне число. Наприклад, О-77, І-30, 3-23, Ч-15, а не О 77, І ЗО, 3 23, Ч 15.

Авторський знак входить у склад шифру книги. При си­стематично-алфавітній розстановці шифр пишеться в два рядки: у першому-класифікаційний знак (індекс), а в другому, під ним—авторський знак. Шифр, таким чином, має вигляд простого .дробу, де чисельником є класифікаційний знак, а знаменником —авторський знак.

Наприклад :

58 Тімірязєв К. А.
Т 41 Життя рослини.
3. Букви Й і Ъ. В таблицях немає букви Й (и), поскільки.при разстановцї вона прирівнюється до букви И (и). Наприклад, Йориш—за складом Ио—И 75, Кайгородов за складом Каи—К 15, Майський—за складом Маи-М 14.

При заміні твердого знака апострофом (') авторський знак дається за буквеним сполученням з Ъ. Наприклад, В'езд—по складу Въе—В 91.
Примітка. Відповідно визначається авторський знак і на прізвища та слова в українській транскрипції, де апостроф відповідає російському Ъ, за буквеним сполученням з Ъ, наприклад, Об'єд­наний з'їзд—0-29. Там, де апостроф замінює російський м'який знак, авторський знак визначається за буквеним сполученням з Ь, наприклад, Юр'єв за складом Юрь—Ю 85.

Таблиць на букви „Ъ", „Ы і „Ь" немає, бо в російській і українській мовах немає слів, що починаються з цих букв.

  1. Склади, які відсутні в таблицях. Якщо в таблицях на яку-небудь букву немає складу, який збігався б з початком прізвища чи заголовка, авторський знак дається за найближчим передуючим складом. Візьмемо для прикладу прізвище Лешковський. В таблиці (див. стор. 29) нема складу Леш, а є близькі до нього склали Леф і Лещ. Прізвищу Лешковський присвоюється авторський знак Л 53 (за складом Леф). Помилкою було б присвоєння прізвищу Лешковський авторського знака Л 33 за складом Ле, тому що це порушило б алфавітний порядок.

  2. ^ Застосування персональних авторських знаків. Персональні авторські знаки встановлені для позначення творів К.Маркса, Ф.Енгельса, В.І.Леніна, Й.В.Сталіна.)

Персональні авторські знаки не можуть бути присвоєні ніяким іншим авторам. У тому випадку, якщо на персональний знак прийдеться прізвище якого-небудь іншого автора, йому присвоюють даний авторський знак, але з додатком до нього цифри 0.

Наприклад:

Сталін Й. В. С 76 Толстой Л. М. Т 53

Станіславський С 760 Толстой О. М. Т 530

Станюкович С 700
^ 6. Подвійні прізвища. При подвійному прізвищу авторський знак дається за його першою частиною.

Наприклад:

Н 73 Новіков-Прибой О. С

С 16 Салтиков-Щедрін М. Є.

К 26 Карпенко-Карий І. К.

!) У таблицях є ще один персональний авторський знак, який був введений /Л.Хавкіною в 1916 році для позначення прізвища Л. М. Толстого.
7. Співавтори. Якщо книгу написали два або три автори, то авторський знак дається за прізвищем першого по порядку автора. Наприклад:
А 94 Афанасьев П. О. и Шапошников И. Н. Учебник русского языка.

На книги, написані чотирма і більше авторами, дається авторський знак за першим словом заголовка.

Наприклад:

634.1 Карпов Г.К., Спиваковский Н.Д., Урсуленко П.К.,

А 26 Новиков А.А. Агротехника плодовых и ягодных культур.
^ 8. Іноземні прізвища. В деяких книгах, перекладених з іноземних мов, замість ініціалів перед прізвищем автора вказується повністю його ім'я (або імена). У таких випадках авторський знак встановлюється за прізвищем автора. Якщо прізвище подвійне і обидві частини його сполучені дефісом, авторський знак дається за першою частиною прізвища.

Наприклад:

Жюль Верн В 35 Верн Ж.

Вісенте Бласко Ібаньєс І-13 Ібаньєс В. Б.

Поль Вайан-Кутюр'є В 14 Вайан - Кутюр'є П.
У китайських і корейських авторів прізвище, як правило, ставиться перед особистими іменами. При визначенні авторських знаків імена таких авторів розглядаються у тій послідовності, в якій вони вказані на книзі. Наприклад:

С 89 Сун Ят-сен

М 24 Мао Цзедун

К 40 Кім Ір Сен
Імена угорських авторів в угорських виданнях вказуються після прізвища. Наприклад Petofi Sandor. Однак, в перекладах з угорської на інші мови імена угорських авторів здебільшого подаються в загальноприйнятому порядку, тобто спочатку особисте ім'я, а потім прізвище. Наприклад, Шандор Петефі. В зв'язку з цим авторські знаки угорським авторам даються на загальних підставах, у даному випадку — П 29.
^ 9. Різна транскрипція. В книгах, перекладених з іноземних мов, нерідко зустрічається різна транскрипція (передача російськими і українськими буквами) прізвищ деяких іноземних авторів (наприклад, Гашек і Хашек), в зв'язку з чим у одного і того ж автора можуть виявитися різні авторські знаки. В таких випадках книги одного і того автора слід згрупувати на полиці в одному місці. Для цього застосовується єдиний авторський знак, відповідно найбільш прийнятій транскрипції прізвища, яка дається в „Большой Советской Энциклопедии", у бібліографічних покажчиках, підручниках і ін. Так, довідавшись у „Большой Советской Энциклопедии", бачимо, що авторським знаком для творів Гашека повинен бути знак Г 24, а не X 29.
^ 10. Автори з однаковим прізвищем в одному і тому ж відділі. Якщо в одному і тому ж відділі зустрічаються книги авторів з однаковими прізвищами, то до авторського знака кожної з цих книг додається перша (заголовна) буква імені автора.
Наприклад:

54

М-50 Б Меншуткин Б.Н. Курс общей химии.

54

М-50 Н Меншуткин Н.А. Аналитическая химия.

11. Псевдоніми. Якщо псевдонім автора являє собою звичайне ім'я прізвище або має подібність до нього, авторський знак дається за прізвищем.

Наприклад:

Б 38 Бедний Д. (Дем'ян Бєдний)

В 61 Вовчок М. (Марко Вовчок)

Т 26 Твен М. (Марк Твен)

Для псевдонімів, які не схожі на звичайні ім'я і прізвища, авторський знак дається за першим словом. Наприклад:

Д 99 Дядя Михей

С 77 Старый рабочий

Відносно авторів, які друкували свої твори в одних випадках під псевдонімом, а в інших під справжнім прізвищем, авторський знак встановлюється єдиний за псевдонімом чи прізвищем, залежно від того, як це прийнято в даний час.

^ 12. Зібрання творів. Щоб позначити кожний окремий том зібрання творів (або багатотомного твору), під авторським знаком ставиться порядковий номер тома.

Наприклад:


8 Р

8 Р

8 Р


Белинский В.Г. Собрание починений. Т 1-3.

Б 43

Б 43

Б 43

1

2

3
8 У

8 У

8 У


Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів. У 3-х томах.

Ш 37

Ш 37

Ш 37

1

2

3


П р и м і т к а. Якщо на корінцях видавничих палітурок вказані порядкові номери томів, то позначати їх в авторському знаку непотрібно.
^ 13. Книги, автори яких видавництвом не вказані

Коли автори встановлені бути не можуть, дається авторський за першим словом заголовка. Наприклад:

356

Б 90 Будь відважним стрільцем-снайпером
02

О-92 Охорона книг в сільській бібліотеці
Якщо заголовком подібної книги є ім'я, по батькові і прізвище тієї чи іншої особи, авторський знак, як виняток, дається не за першим складом заголовка, а за прізвищем цієї особи.

Наприклад:

6Т5

Ц бб Костянтин Едуардович Ціолковський.

Якщо в одному відділі зустрічаються книги з однаковими першими словами в заголовку, їм дається однаковий авторський знак, до цифрового позначення якого додається праворуч перша мала буква ближчого слова, що не збігається в назвах книг:
634 Інструкція по посадці дерев

І-72 д
634 Інструкція по посадці дерев плодово – ягідних насаджень

І-72 п

Якщо заголовок книги починається з прийменника, авторський знак дається за цим прийменником.

Наприклад:

П 78 Про участь культурно-освітніх установ у підготовці

і проведенні виборів до місцевих Рад депутатів трудящих.

^ 14. Альманахи і збірники. Якщо альманах чи збірник має індивідуальну назву, авторський знак дається за першим словом індивідуальної назви. В інших випадках авторський знак дається на слово „Збірник".

Наприклад:

В 38 Весна Китаю. Оповідання сучасних китайських письменників.

3-41 Збірник революційних пісень.

15. Числівники. Коли першим словом заголовка є числівник, надрукований римськими чи арабськими цифрами авторський знак дається за його буквеним написанням.

Наприклад:

Д 22 ХХV років Української РСР

П 26 1-е травня

^ 16. Знак твору. До авторського одного і того ж автора праворуч (до цифр приєднана перша буква (мала) заголовка, яка є знаком твору.

Наприклад:

Ш 78 п Шолохов М. Піднята цілина

Ш 78 т Шолохов М. Тихий Дон.
У тому випадку, коли окремі твори того самого авт. починаються з однакової букви, для знака твору можна взяти дві букви — або дві початкові букви першого слова назви твору, або по одній початковій букві двох перших слів назви твору. Причому твір, який за алфавітом повинен стояти на першому місці, позначається однією буквою.

Наприклад:

Г 65-о Гончаров И. А. Обломов

Г 65-об Гончаров II. А.Обрыв

Г 65-ои Гончаров И. А. Обыкновенная история
^ 17. Твори класиків марксизму-ленінізму. У тимчасово використовуваних таблицях десяткової класифікації Л.Троповського є спеціальні розділи для творів К.Маркса, Ф.Енгельса, В.І.Леніна, Й.В.Сталіна. Авторські знаки для книг з цих розділів встановлюються за спеціальними правилами.

а) У відділах ЗК1, ЗК2, ЗКЗ. окремим томам зібрань творів класиків марксизму - ленінізму замість авторських знаків присвоюються порядкові номери томів.

Наприклад:

ЗК2

5 Ленін В. І. Твори. Том 5.
б) Для окремих творів і тематичних збірників творів класиків марксизму-ленінізму (відділи ЗК13, ЗК23, ЗКЗЗ) даються авторські знаки за заголовком.

Наприклад:

ЗК23 Ленін В. І.
В 27 Великий почин.
ЗК23 Ленін В. І.

М 34 Матеріалізм і емпіріокритицизм.
ЗКЗЗ Сталін Й. В.
Д 22 26-і роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції.
ЗКЗЗ Сталін П. В.
М 27 Марксизм і питання мовознавства.

Для індивідуальних творів Маркса і Енгельса, що є в окремих виданнях, до індексу додаються початкові великі букви прізвищ Маркса і Енгельса.

Наприклад:

ЗК13 Маркс К. і Енгельс Ф.

М 23 Маніфест Комуністичної партії.
ЗК13М Маркс К.

К 11 К критике политической экономии.
ЗК13Э Енгельс Ф.

Д 44 Діалектика природи.
^ 18. Художня література. Твори художньої літератури в читацькому систематичному каталозі (а в бібліотеках з великим фондом художньої літератури і на полицях) розділяються на такі підвідділи з зазначеними нижче буквеними індексами:

1) Р—Російська література з поділом її на дві підгрупи:

Р1—Російська дореволюційна література. Р2—Російська радянська література.

2) У—Українська література з поділом її на дві підгрупи:

У1—Українська дореволюційна література. У2—Українська радянська література.

3) С—Література народів СРСР (крім російської і української)

з можливим поділом її на дві підгрупи:

С1—Література народів СРСР дореволюційного періоду. С2—Література народів СРСР радянського періоду.

4) НД—Література країн народної демократії і демократичних

республік.

  1. І —Література інших зарубіжних країн.

  2. А-Антична література.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Для російської І української мов посібник для алфавітної розстановки книг у бібліотеках iconПерекладач угорської, російської та української мов
...
Для російської І української мов посібник для алфавітної розстановки книг у бібліотеках iconNon finite form of the verb
Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних мов: Меркулова Т. К., Кузьміна В. С., Набокова І. Ю.,...
Для російської І української мов посібник для алфавітної розстановки книг у бібліотеках iconДо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти
Рішення сесії міської ради №274 від 21. 02. 2011«Міська цільова програма розвитку І функціонування української та російської мов...
Для російської І української мов посібник для алфавітної розстановки книг у бібліотеках iconЗавдання з української мови для самостійної роботи
Пропонований посібник містить у собі практичні різнорівневі завдання з української мови з програмних розділів
Для російської І української мов посібник для алфавітної розстановки книг у бібліотеках iconПерелік програм курсів за вибором, факультативів, гуртків з української...
Посібник. Українська мова та література. Програми факультативних та спеціальних курсів. 7-11 класи. Київ. – Редакція журналу «Дивослово»....
Для російської І української мов посібник для алфавітної розстановки книг у бібліотеках iconМіністру освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки
Міністерство освіти І науки надсилає Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних...
Для російської І української мов посібник для алфавітної розстановки книг у бібліотеках iconЗначення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України
Посібник містить детальні поурочні плани для навчання п’ятикласників української мови, складені відповідно до програми для середньої...
Для російської І української мов посібник для алфавітної розстановки книг у бібліотеках iconКнига джерело грамотності, вихованості, всебічного розвитку особистості...
...
Для російської І української мов посібник для алфавітної розстановки книг у бібліотеках iconДидактичний матеріал для вивчення української мови у 7 класі
Пропонований посібник містить завдання до всіх тем, що опрацьовуються в 7 класі
Для російської І української мов посібник для алфавітної розстановки книг у бібліотеках iconДеякі питання української історії
Передумови та тенденції консолідації української нації у складі Російської ї імперії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка