Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури
Скачати 254.61 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури
Дата конвертації09.03.2013
Розмір254.61 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Література > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо викладання

української мови і літератури

на 2011-2012н.р.

Визначення державних пріоритетів щодо вивчення української мови і літератури як базових предметів у структурі основної та старшої школи на 2011-2012 н.р полягає у профілізації старшої школи та тих функціях, які виконує мова, а саме: як навчальний предмет; як засіб комунікації; як засіб трансформації одержаних знань в особистісну систему знань, умінь, переконань; як засіб розвитку і саморозвитку особистості учня та утвердження його в суспільстві.

^ У межах реалізації Державного стандарту в наступному навчальному році вчителі-мовознавці продовжують формувати в учнів основної та старшої школи стійку мотивацію до вивчення української мови (для одних учнів як рідної, для інших - як державної) та української літератури
Інваріантна складова вивчення української мови і літератури у 2011-2012н.р. представлена такими програмами:

Мова:

5-9 класи – Українська (рідна) мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша та ін. – К.: Ірпінь: Перун, 2005;

5-9 класи - Українська мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / Н.В. Бондаренко, О.М. Бєляєв та ін. – Чернівці: Вид.дім «Букрек», 2005;
^ Профілізація старшої школи та специфіка базових навчальних планів 2010-2011н.р. передбачають використання в 10-11 класах програм академічного рівня, рівня стандарту та профільного рівня:

^ Українська мова. 10-11 кл. Академічний рівень. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів .Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям.

Укладачі: Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф та ін. – К.: Грамота, 2011

^ Українська мова. 10-11 кл. Рівень стандарту. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль).

Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2011

^ Українська мова. 10-11 кл. Профільний рівень. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів .Філологічний напрям, профіль – українська філологія)

Укладачі: Л.І.Мацько, О.М.Семеног – К.: Грамота, 2011
У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах українська мова вивчатиметься за програмами:

5-9 кл.: Українська мова. 5-12 класи /Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.

^ 10-12 класах: Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2009. – 60 с.

Особливої уваги потребує організація поглибленого вивчення предметів українознавчого спрямування

(Наказ МОНУ від 08.04.2009№ 312. Про затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах).

Поглиблене вивчення української мови і літератури може передувати допрофільному і профільному навчанню.

Класи з поглибленим вивченням окремих предметів працюють за відповідними навчальними програмами, затвердженими МОНУ:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи. / Програму підготували С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша; за редакцією С.О. Карамана – К.: Грамота, 2009.

^ Поглиблене вивчення української мови у 8-9 класах може здійснюватися за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

Тихоша В.І., Караман С.О. Рідна мова: Підручник для 8 кл. гімназій, ліцеїв та шк. з поглиб. вивч. укр. мови / За ред. д-ра філол. наук, проф. М.Я.Плющ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Освіта, 2004.

Рідна мова: Підручник для 9 кл. гімназій, ліцеїв та шк. з поглиб. вивч. укр. мови /М.Я.Плющ, В.І.Тихоша, С.О.Караман, О.В.Караман. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 2006.

Рідна мова: Підручник для 9 кл. гімназій, ліцеїв та шк. з поглиб. вивч. укр. мови / М.Я. Плющ, В.І. Тихоша, С.О. Караман, О.В. Караман. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 2006.

  • Українська мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української мови / С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша. – К.: Освіта, 2010.

  • Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української мови / С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша. – К.: Освіта, 2010.


Варіативний компонент реалізується через впровадження авторських регіональних програм та програм МОНУ.

^ Програми курсів за вибором і факультативів для старшої школи, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, уміщено у збірниках:

Збірник курсів за вибором і факультативів з української мови/ за заг.редакцією Таранік-Ткачук К.В. – К.:Грамота, 2011

^ Збірник курсів за вибором і факультативів з української літератури/ за заг.редакцією Таранік-Ткачук К.В. – К.:Грамота, 2011

Програми спецкурсів та факультативів з української мови / Упоряд. В. Федоренко, Г. Федяй. – К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – 120 с.

Українська мова і література. Програми факультативних і спеціальних курсів: 7–11 класи. Вип. 1. – К.: Ред. журн. «Дивослово», 2007.

Українська мова і література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 8–11 класи. Вип. 2. – К.: Видавництво «Дивослово», 2008.
Деякі програми курсів за вибором і факультативів мають методичне забезпечення і надруковані разом з розробками занять у одному навчальному посібнику. Наприклад:

Степанюк М. Лексикографія української мови. Навчально-методичний посібник для факультативних занять. 9 клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 124 с.

Авраменко О.М., Чуріна В.Ф. Стилістика сучасної української мови. Програма факультативного курсу / 10–11 кл. – К.: Грамота, 2008. – 256 с.

Цимбалюк В.І. Мова як генетичний код народу: Навчальний посібник для факультативних занять. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 176 с.

Марущак В.І. Школа журналіста: Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 136 с.

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти підготував регіональний збірник авторських програм для профільних класів, куди увійшли такі програми: Шингоф І.Л. «Шляхи формування й розвитку стилів, напрямів, жанрів», Холматова О.О. «Мовний етикет українців: традиції і сучасність», Лисюк Н.В., Харківська Н.Є. «Аж стогне моє слово під пером (за поетичною творчістю Світлани Решетової)», Лисюк Н.В., Харківська Н.Є. «Я від душі добра насіяв (за поетичною творчістю Володимира Черепкова)», Сєрова Т.В. «Художнє слово рідного краю», Горячева В.І. «Стійкі сполуки слів і вислови», Панченко І.В. «Діалектологія», Панова О.В. «Інтимна лірика в українській літературі», Єгорочкіна Г.О. «Українське ділове мовлення», Кохан І А. «Діловий світ сучасної людини в україномовному просторі», Груніна Г.М. «Вступ до науково-дослідницької роботи», Рущинська А.Д. «Основи журналістики», Титаренко Я.І. «Журналістика», Жилко О. В. «Основи журналістики», Іноземцева О.Л. «Сучасне ділове мовлення», Божко Н.Г. «Літературними стежками Донбасу»(за сторінками життя і творчості письменника-земляка Сави Захаровича Божка).
У складі варіативного компонента посідає українознавство як інтегрований курс про державу, народ, культуру тощо. Викладання українознавства у 2010-2011 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмою «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українознавство: 5-12 класи» (автори: Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В.).

^ Курс «Донеччинознавство» - інтегративна складова курсу «Українознавство». Наразі наявні регіональні програми курсу, розробляються посібники.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 р. № 806 «^ Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки.
Важливим є організаційний аспект щодо використання програм курсів за вибором або факультативів (як з мови,так і з літератури).

Факультативи розраховані на 9-17 годин на рік і є необов’язковими для відвідування всіма учнями. Відповідно до наказу МОН від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп ЗНЗ усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ» мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять у ЗНЗ міської місцевості становить 8 учнів, сільської – 4 учні.

^ Курси за вибором розраховані на 35 год. на рік і є обов’язковими для відвідування всіма учнями від початку н.р. до завершення. Робота учнів у кінці н.р. оцінюється.

Однак, ураховуючи, що організація профільного навчання (до профільні 8-9 кл. та профільні 10-11 кл.) має свої особливості, можливим є узгодження обраної програми з реальною ситуацією. Так, обравши курс за вибором на 35 год. на рік, учитель має право скоригувати кількість годин і ущільнити матеріал, якщо згідно з реальними обставинами може викладати лише факультативний курс на 17 год. І навпаки, факультативний курс може бути використаний як курс за вибором. Збільшення навчального матеріалу має бути скоригованим у календарно- тематичному плануванні до програми курсу за вибором. У пояснювальній записці до програми необхідно зазначити, на основі якої програми розроблено скоригований варіант. Скоригована програма має бути погоджена на засіданні МО ЗНЗ і затверджена керівником ЗНЗ.
^ Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання може здійснюватися за допомогою посібників:

Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В., Плетньова Л.В. Українська мова. Збірник тестових завдань. – К.: Грамота, 2008. – 192 с.;

^ Авраменко О.М., Коваленко Л.Т., Українська мова й література. Збірник тестових завдань. 2-е вид., виправлене й доповнене. – К.: Грамота, 2008. – 212 с.;

Новосьолова В.І., Скуратівський Л.В., Плетньова Л.В. Українська мова. Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 11 клас. – К.: Генеза, 2009. – 118 с.;

Заболотний В.В., Заболотний О.В. Українська мова: Навчальний посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. – К.: Генеза, 2009. – 272 с.;

Авраменко О.М., Коваленко Л.Т. Українська мова та література. Довідник. 1700 завдань у тестовій формі. І частина. – К: Грамота, 2009. – 480 с.

Авраменко О.М., Коваленко Л.Т. Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі. ІІ частина. Вид. 3-є, випр. – К: Грамота, 2009. – 160 с.

Новосьолова В.І. , Дубчак О.П. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Фонетика. Графіка. Орфоепія. Лексикологія. Фразеологія. Будова слова. Словотвір. – К.: Генеза, 2010. – С.56.

Новосьолова В.І. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Орфографія. – К.: Генеза, 2010. – 88 с.

Плетньова Л.В., Коваленко Л.Т. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Морфологія. – К.: Генеза, 2010. – 88 с.

Шелехова Г.Т., Кузьмич О.А. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Синтаксис. – К.: Генеза, 2010. – 128 с.

Босак С.П. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Пунктуація: – К.: Генеза, 2010. –128 с.

Данилейко О.Л. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Лінгвістика тексту. Стилістика. Розвиток мовлення: – К.: Генеза, 2010. – 48 с.
У наказі МОН України від 05.05.2008 р. № 371 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти” (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 13-15 за 2008 р., стор. 20-36) подано загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови.

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання скориговано у програмі з української мови для 5-12 класів (лист МОН від 18.05.2009 № 1/9-342).

^ Фронтальні види контрольних робіт:

Форми контролю

Класи/семестри

(кількість робіт)
5
6
7
8
9
10
11І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

^ Перевірка мовної теми*

44

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Письмо:

переказ


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1

твір111

1

1

1

1

1

-

1

-

Правопис:

диктант**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Аудіювання*1111111

Читання мовчки*

1111111* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

^ У таблиці зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.

Індивідуально оцінюються:

Говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос.

У І семестрі проводиться оцінювання усного твору і діалогу; у ІІ семестрі – усний переказ і читання вголос.

Оцінювання здійснюється шляхом поступового накопичення оцінок. Для них не відводиться окремих уроків, а оцінки виставляються у колонках без дати.

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи.

У 8-9 класах з поглибленим вивченням укр..мови та профільних (українська філологія)10-11 класах такі види робіт як аудіювання, письмовий твір, діалог, усний твір та усний переказ оцінюються двічі на рік, збільшується і кількість контрольних робіт з мовної теми (І та ІІ семестр)

^ Докорінний перегляд існуючих засобів навчання спричинила поява інформаційних технологій на електронних носіях, які підтримують мету інформатизації остіти. Використання комп’ютерних технологій є істотним резервом підвищення грамотності учнів, зокрема систематичне написання комп’ютерних диктантів, де є така можливість, за допомогою яких індивідуалізується процес удосконалення правописних умінь і навичок і зростає його ефективність. Можна порадити електронні посібники, схвалені Міністерством освіти і науки України до використання в навчальному процесі:

Практикум з української мови: 10-11 класи (автори Л.Скуратівський, Г.Шелехова, В.Новосьолова, Л.Плетньова), розробник „Квазар-Мікро-Техно”, 2006);

Педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас” ( автори – Г. Шелехова, В. Новосьолова, Я. Остаф, ^ Л. Скуратівський), розробник ЗАТ „Мальва”, 2007);

Педагогічний програмний засіб „Українська мова, 8 клас” ( автори – Г. Шелехова, В. Новосьолова, Я. Остаф), розробник ЗАТ „Мальва”, 2008);

Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація (аудіодиск). – К., 2010 та ін.
Інтернет-сайти мовної тематики:

- vesna.sammit.kiev.ua

- ingresua.tripod.com/ domivka.htm.

Література

У 2011-2012н.р. вивчення укр..літератури у ЗНЗ буде здійснюватися за такими програмами:

5-9класи–Українська література: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів / за заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.:Ірпінь: Перун, 2005;

5-9 класи – Українська література: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин /О.М. Івасюк, Н.В.Гуйванюк, В.Є. Бузинська. –Чернівці: Вид. дім «Букрек», 2005;

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи. // Керівники авторського колективу: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк; за загальною редакцією Р.В. Мовчан; авторський колектив: Р.В. Мовчан, М.М. Сулима, В.І. Цимбалюк, Н.В. Левчик, М.П. Бондар – К.: Грамота, 2009;

10-11 класи - Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний). Академічний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. – К.: Грамота, 2011.

- Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. – К.: Грамота, 2011

Програма академічного рівня збігається за змістом і формою з програмою рівня стандарту (як за кількістю годин, так і за вимогами до рівня оцінювання навчальних досягнень учнів). Для вивчення української літератури за цими рівнями передбачено один підручник.

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах українська література вивчатиметься за програмами:

5-9 класи: Українська література. 5-12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005(з урахуванням внесених змін до навчальної програми).

10-12 класи: Українська література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний). Академічний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. – К.: Грамота, 2009

З метою поліпшення якості шкільної літературної освіти, урахування громадської думки щодо виховної та естетичної вартості окремих програмових художніх творів та розвантаження змісту навчальної програми, відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки від 11 лютого 2010 року, протокол № 1/4–2, затверджено зміни до навчальної програми з української літератури (5-9 класи), а саме:

5 клас

 • легенда «Лісова панна» – вилучено з програми;

 • казка В. Короліва-Старого «Потерчата» – винесено на позакласне читання;

6 клас

 • усунуто дублювання вивчення кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна» (у 6 класі вивчаються фрагменти твору, а в 11 класі – вивчення твору «Зачарована Десна» знято);

 • твір С. Руданського «Козак і король» – вилучено з програми (замінено на гуморески «Добре торгувались» і «Гуменний»);

 • оповідання С. Васильченка «Басурмен» – вилучено з програми (замінено на твір «У темряві»);

 • зменшено на початку навчального року вивчення поезій напам’ять (замість 5 пісень на величезне прохання вчителів вивчатиметься 2 на вибір);

7 клас

 • твір Б. Лепкого «Цвіт щастя» – винесено на позакласне читання;

 • вірш А. Малишка «Приходять предки…» – вилучено з програми (замінено на поезію «В завійну ніч з незвіданих доріг…»);

 • 8 клас

 • твір І. Франка «Іван Вишенський» – текстуальне вивчення замінено на оглядове (1 година);

 • поезії В. Самійленка «Ельдорадо» і «Патріоти» вилучено з програми, замінено на твори «На печі», «Не вмре поезія…»;

 • вивчення творчості Є. Дударя (за програмою: «Слон і мухи», «Лісова казка», «Червона Шапочка») вилучено з програми – натомість вивчаються оповідання О. Чорногуза «Як вибирати ім’я», «Як поводитись у кіно» зі збірки оповідань «Веселі поради»;

9 клас

 • притча І. Липи «Мати» – вилучено з програми;

 • усунуто дублювання вивчення вірша Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати…» (у 5 класі твір вивчається, у програмі для 9 класу – знято);

 • зменшено на початку навчального року вивчення поезій напам’ять (замість 4 пісень вивчатиметься 2 на вибір).


^ Обов’язкова кількість видів контролю

5–9 класи

Класи

5

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

^ Форми контролю :
- класний твір

- домашній твір
-виконання інших завдань (тести, відповідь на запитання тощо)

-
-

21
-

21
-

21
-

21
-

21
-

21
-

21
-

21
1

21
1

2

^ Уроки розвитку мовлення*

(РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

^ Уроки позакласного читання

(ПЧ/ЛРК)

2
(1+1)

2
(1+1)

2
(1+1)

2
(1+1)

2
(1+1)

2
(1+1)

2
(1+1)

2
(1+1)

1

1

^ Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

*Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим.
**У 8–9 класах з поглибленим вивченням української літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд вчителя визначається кількість і види контрольних робіт).
*** У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – писемного. Умовне позначення у таблиці – (у + п).
Можливі види контрольних робіт:

 • тест;

 • відповіді на питання;

 • контрольний літературний диктант;

 • анкета літературного героя;

 • комбінована контрольна робота


10–11 класи

Класи

10

11
10

11

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ
^ РІВЕНЬ СТАНДАРТУ,

АКАДЕМІЧНИЙ


ПРОФІЛЬНИЙ

РІВЕНЬ

Форми контролю:
- класний твір;
- домашній твір
- виконання інших завдань (тести, відповіді на запитання тощо)1
1


21
1


21
1


21
1


21
2


31
2


31
1


31
1


3

^ Уроки розвитку мовлення*

(РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

^ Уроки позакласного читання (ПЧ)


1

1

1

1

2

2

2

2

^ Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5


^ Види робіт з української літератури

Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української літератури є:

- відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;

- написання навчальних класних і домашніх творів;

- виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, оповідань, есе; створення проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо);

- тестування;

- складання планів (простих і складних);

- складання таблиць, схем римування, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою, критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт, передбачені чинними програмами для базової та профільної школи.

^ Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення:

- складання оповідання (казки) за прислів’ям;

- добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;

- введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;

- усний переказ оповідання, епізоду твору;

- твір-характеристика персонажа;

- написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;

- написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;

- твір-опис за картиною;

- складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);

- підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) – індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;

- складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;

- написання реферату;

- ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору;

- написання листа авторові улюбленої книжки;

- інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.

Перелік головних вимог щодо основних видів оцінювання, виконання письмових робіт і перевірки зошитів, призначення та особливості оформлення зошитів, їх перевірки, критерії оцінювання містяться у методичному листі міністерства від 21.08.2010 № 1/9 – 580. Там же подано зразок оформлення сторінки класного журналу.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки.

Учитель-словесник може використовувати посібник, що містить календарно-тематичний план і конспекти (плани-конспекти) уроків, якщо

 • посібник має гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • від дати надання грифу посібникові минуло не більше п’яти років.

Учитель, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», повинен самостійно складати конспект (план-конспект) уроку із використанням матеріалів методичних посібників з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури...
Відповідно до цього в 5-9-х класах формуються мовна, мовленнєва, соціокультурна й діяльнісна компетентності як складники комунікативної...
Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури iconМетодичні рекомендації: Започаткувати у гімназії з 1 вересня 2008-2009н...
Вайновська М. К. дає методичні рекомендації вчителям-філологам щодо використання основних положень «Концепції громадянського виховання...
Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури...
Міністерством освіти І наукиУкраїни (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...
Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в знз у 2013-2014 навчальному році
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури iconМетодичні рекомендації вчителям української мови та літератури проектні...
Метод проектів  це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей...
Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійно навчальної діяльності...

Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури iconМетодичні рекомендації щодо викладання п редмет
Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в 2011-2012 н р
Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури iconРекомендації щодо особливостей викладання української мови у 2013-2014...
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392)...
Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 н р
Ммк (рмк), учителям світової літератури опрацювати лист Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1/9-426 від 01. 06....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка