Маркетинговий аналіз цінових ризиків
Скачати 51.45 Kb.
НазваМаркетинговий аналіз цінових ризиків
Дата конвертації09.03.2013
Розмір51.45 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Маркетинг > Документы
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ЦІНОВИХ РИЗИКІВ.


 1. Ціноутворення на нові товари.

 2. Сутність цінових ризиків.

 3. Аналіз цінових ризиків.


1.ЦІНОУТВОРЕННЯ НА НОВІ ТОВАРИ.
В умовах маркетингової орієнтації підприємств розробку цінової стратегії доцільно здійснювати у розрізі нових товарів, модернізованих товарів і традиційних товарів.

До того ж, динамічність внутрішніх і зовнішніх факторів діяльності підприємств обумовлює необхідність визначення умов застосування тієї чи іншої стратегії ціноутворення. У табл. 3.10 наведено основні умови використання цінових стратегій у підприємствах.

Крім того, в умовах формування ринкових відносин виникає необхідність у забезпеченні відповідності стратегії ціноутворення іншим елементам комплексу маркетингу.

Так, у підприємствах при здійсненні координації товарної і цінової стратегії рекомендується забезпечити відповідність ціни товару уявленням споживачів про його якість. При цьому фахівцям з ціноутворення доцільно проводити аналіз співвідношення «ціна - якість». У випадку, якщо ціна не відповідає якості (на думку споживачів), у торговельних підприємствах рекомендується прийняття управлінських рішень щодо: зниження ціни, поліпшення якості, організації рекламних заходів з метою зміни цінності товару, що відчувається.


Характеристика товарів

Цінові стратегії

Умови застосування цінової стратегії

Нові товари

Стратегія «збирання вершків»

Встановлення цілей, орієнтованих на прибуток. Низька цінова чутливість споживачів. Обмежена кількість конкурентів. Наявність-у товару привабливих, відмінних рис для споживача. Позитивний імідж підприємства на ринку. Непривабливість високої ціни для конкурентів.

Стратегія «проникнення на ринок»

Встановлення цілей, орієнтованих на збут. Висока цінова чутливість споживачів. Існування на ринку великої кількості конкурентів. Товар не має особливих, унікальних якостей. Товар не належить до категорії дешевих товарів повсякденного попиту.

Стратегія орієнтації на ціну лідера на ринку

Встановлення цілей, орієнтованих на існуюче положення. Існування великої кількості конкурентів. Слабкі позиції у конкурентній боротьбі. Обмеженість ресурсів у підприємстві, які необхідні для обґрунтування оптимальних цін.

Стратегія встановлення престижної ціни

Товар має особливі властивості, високу якість, цінність для споживачів. Орієнтація на ринкові сегменти, які чутливо реагують на фактор престижності. Сприятливий імідж підприємства на ринку. Низька цінова чутливість споживачів.

Таблиця.1-Цінові стратегії та умови їх застосування у торговельних підприємствах.
^ 2.СУТЬНІСТЬ ЦІНОВИХ РИЗИКІВ.
Цінові ризики

В економічній теорії під ризиком прийнято розуміти можливість (загрозу) втрати ринковим суб'єктом частини прибутків у результаті здійснення певної діяльності.

Цінові ризики належать до групи господарських ризиків і є одними з найбільш важливих, оскільки у значній мірі впливають на можливість втрати прибутку підприємства.

До основних чинників цінових ризиків можна віднести:

- необґрунтоване визначення принципів ціноутворення;

- невірний вибір критеріїв встановлення цілей цінової політики;

- помилки, пов'язані з оцінкою ступеня впливу факторів ціноутворення;

- відставання темпів росту цін від інфляції.

Узагальнена схема цінових ризиків у торговельних підприємствах наведена на рис. 1

Рисунок 1.-Узагальнена схема цінових ризиків у торговельних підприємствах 1. ^ АНАЛІЗ ЦІНОВИХ РИЗИКІВ.


Основними цілями аналізу цінових ризиків у торговельних підприємствах є:

 • - створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень;

 • - визначення можливих напрямків виникнення ризиків;

 • - виявлення причин цінових ризиків;

 • - оцінка можливих наслідків виникнення ризиків;- аналіз можливостей запобігання ризиків;

- визначення заходів щодо подолання ризиків;

- виявлення засобів і розробка заходів щодо ліквідації негативних наслідків, викликаних ціновими ризиками.

Зміст маркетингового аналізу цінових ризиків у підприємстві Маркетинговий аналіз цінових ризиків у торговельних підприємствах доцільно здійснювати за наступними етапами:

 • ідентифікація цінових ризиків торговельного підприємства;

 • вибір методу та оцінка цінових ризиків;

 • визначення належності підприємства до зони ризику.

Ідентифікація ризиків у ціновій політиці підприємств передбачає виявлення

основних видів цінових ризиків на основі певних факторів. При цьому доцільно виділити систематичні і несистематичні цінові ризики.

Так, основними ціновими ризиками в діяльності торговельних підприємств є: підвищення рівня закупівельних цін на товари (при незмінному рівні їх роздрібних цін); зниження рівня роздрібних цін на товари на ринку (при незмінному рівні їх закупівельних цін); підвищення цін і тарифів на послуги сторонніх організацій (транспортних підприємств, митних органів та ін.); підвищення рівня ставок діючих податкових і митних платежів, що включаються в роздрібну ціну товару (ПДВ, акцизного збору, мита); можливість введення нових податкових та інших платежів, що включаються в роздрібну ціну товару; зміни в державному регулюванні ціноутворення; можливість встановлення конкурентами цін, нижче ринкових.

З метою забезпечення точності і достовірності рішень, пов'язаних з ідентифікацією цінових ризиків, торговельним підприємствам рекомендується аналізувати такі фактори ризику в ціновій політиці як: цінова чутливість споживачів, конкурентноздатність товару, умови постачання і форма розрахунків із постачальником, рівень каналу товароруху, форма і методи збуту, репутація постачальника, якість роботи з ціноутворення, рівень сервісу, імідж підприємства на ринку, система корегування цін, яка використовується.

До методів оцінки цінових ризиків належать:

-розрахунково-аналітичні методи (встановлюють ступінь вірогідності виникнення ризиків у залежності від значень планових показників господарської діяльності);

-економіко-статистичні методи (на снові використання математичного апарату теорії імовірності);

- аналогові методи (на базі застосування аналогових моделей);

- експертні методи оцінки (на основі опитувань кваліфікованих фахівців з подальшою математичною обробкою їх результатів).

Критеріями вибору методів оцінки цінових ризиків є рівень інформаційного забезпечення і кваліфікація фахівців з ціноутворення.

-

Схожі:

Маркетинговий аналіз цінових ризиків iconВилучення з программи Міністерства Аграрної Політики України
Закону України "Про товарну біржу" (у новій редакції), передбачивши створення умов для запровадження операцій з похідними (деривативами)...
Маркетинговий аналіз цінових ризиків icon"Маркетинговий менеджмент (укр.)"
Збирання первинних даних, спрямоване на з’ясування знань, поглядів, потреб споживачів І особливостей купівельної поведінки
Маркетинговий аналіз цінових ризиків icon"Маркетинговий менеджмент (укр.)"
Міра, до якої є можливість виміряти розмір ринкового сегмента, його купівельну спроможність І передбачувану прибутковість
Маркетинговий аналіз цінових ризиків iconПлан Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз...
Аналіз показників технічного стану руху І ефективності використання основних фондів
Маркетинговий аналіз цінових ризиків iconЦінових пропозицій), допущених до процедури оцінки : фоп уманець...
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Маркетинговий аналіз цінових ризиків iconКонспект лекцій з курсу маркетинговий менеджмент для спеціальності 050108 “маркетинг” київ 2003
При цьому співробітництво, якщо, безумовно, воно не стосується близьких за економічними інтересами партнерів, сприймається як порушення...
Маркетинговий аналіз цінових ризиків iconВернісаж сучасних професій андеррайтер Андеррайтинг
Андеррайтинг (англ underwrite — підписувати) — процес аналізу запропонованих на страхування ризиків
Маркетинговий аналіз цінових ризиків iconCтандарти спеціалізованої допомоги хворим на трофобластичну хворобу вагітності (мкх-10 с-58)
Гальний та біохімічний аналіз крові, аналіз крові на визначення рівня хоріогонадотропіну, загальний аналіз сечі; рентгенографія органів...
Маркетинговий аналіз цінових ризиків iconРеферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту,...
...
Маркетинговий аналіз цінових ризиків iconЗа яким алгоритмом здійснюють аналіз уроку мови?
За яким алгоритмом здійснюють аналіз уроку мови? Що слід обов’язково тримати в полі зору молодому словесникові, щоб такий аналіз...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка