Тема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві»
НазваТема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві»
Сторінка1/5
Дата конвертації09.03.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Маркетинг > Документы
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Контрольна робота

з дисципліні «Маркетинг»
Тема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві ».


Виконав:

2006


План

 1. Проведення аналізу факторів мікромаркетингового середовища

функціонування фірми на українському ринку

 1. Проведення аналізу факторів макромаркетингового середовища

функціонування фірми на українському ринку

 1. Прведення SWOT – аналізу

 2. Визначення цілей маркетингового дослідження

 3. Розробка пошукових питань та визначення обсягу необхідної інформації

 4. Аналіз джерел вторинної інформації

 5. Опис методології збору первинної інформації та визначення границь дослідження

 6. Розробка анкети для проведення опитування

 7. Проведення опитування респондентів

 8. Обробка результатів збору первинної інформації

 9. Висновки


Вступ

Об'єктом дослідження виступає товариство з обмеженою відповідальністю компанія «Юнівест Маркетинг», що здійснює видавничу діяльність і надання поліграфічних послуг. Предметом дослідження є аспекти організації маркетингової діяльності на цьому підприємстві.

ТОВ компанія «Юнівест Маркетинг» заснована 28 червня 1994 року. Діяльність підприємства регулюється Законом України «Про підприємство», статутом, а також іншими нормативними документами і законодавчими актами. Підприємство є самостійним господарським об'єктом із правами й обов'язками юридичної особи. Підприємство має право займатися господарською діяльністю, виходячи з цілей і завдань, укладати угоди, нести відповідальність стосовно до власних обов'язків. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самооплатності, забезпечує соціальний розвиток і стимулювання працівників за рахунок накопичених засобів, несе повну відповідальність за результати власної господарської діяльності і виконання покладених на себе зобов'язань перед постачальниками і споживачами, бюджетом, банками, а також перед трудовим колективом відповідно до діючого законодавства.

Підприємство створене з метою одержання прибутку від господарської діяльності, що спрямована на поповнення ринку товарами і послугами для максимального задоволення потреб населення і реалізації на базі одержання прибутку соціальних і економічних інтересів засновників і членів колективу.

Підприємство створене і діє у виді товариства з обмеженою відповідальністю. У якості засновників компанії виступають компанія «Юнівест Трайдінг» (Німеччина) і ТОВ «Інформ» (Україна).

Основним видом діяльності ТОВ компанія «Юнівест Маркетинг» є виготовлення поліграфічної продукції і надання поліграфічних послуг.

Майно підприємства складають основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі підприємства. Майно підприємства, включаючи внески засновників, вироблену продукцію, отриманий дохід є виключною власністю засновників, що мають право розпоряджатися їм самостійно, продавати чи передавати третім обличчям.

Специфіка господарської діяльності компанії полягає в тім, що уся виробнича діяльність будується на позамовному принципі. Задача пошуку замовників покладена на відділи продажу. Уся вироблена продукція реалізується замовнику цілком, у такий спосіб компанія практично не має залишків нереалізованої продукції на складі.

Як і в більшості молодих компаній, усієї маркетинговою діяльністю на початкових етапах керував генеральний директор, що зосередив у своїх руках, практично, усі маркетингові функції. Така маркетингова політика компанії була доцільна у зв'язку з високою професійною підготовкою генерального директора, а також з погляду економії ресурсів і підтримки єдиного і динамічного стилю розвитку компанії. Однак, у міру росту компанії, генеральним директором усе більше уваги віддавалося питанням загального управління компанією, і усе менше уваги питанням фінансового менеджменту, постачання, логістики, маркетингової діяльності.

У 2000 році компанія була реструктузована й одержала дивізіонну структуру. Дивізіони компанії одержали назви «департаментів». На чолі департаментів були призначені директори, що разом складають раду директорів під керівництвом генерального директора.

В даний момент компанія містить у собі наступні департаменти:

 • департамент продажу;

 • департамент постачання і логістики;

 • департамент кадрів;

 • департамент виробництва;

 • фінансовий департамент.

На жаль, жодне з існуючих підрозділів не займається безпосередньо питаннями маркетингової діяльності компанії в цілому. Окремі маркетингові функції виконуються менеджером з маркетингу департаменту продажу. Однак загальне керівництво маркетинговою діяльністю на підприємстві відсутнє.

На цьому тлі актуальність розглянутої теми для самої компанії дуже висока, тому що дозволяє переглянути відношення керівництва компанії до маркетингової діяльності в цілому й окремих її аспектів.

Основну діяльність «Юнівест Маркетинг» веде на ринку поліграфічних послуг з додрукарської підготовці, друку і післядрукарській доробці поліграфічної продукції. Переважна більшість клієнтів компанії в даний момент відносяться до наступних сегментів:

 • рекламної поліграфії;

 • книжково-журнальної поліграфії;

 • паперова продукція.

Навряд чи знайдеться експерт, що однозначно визначить границі ринку рекламної, книжково-журнальної поліграфії і паперової продукції.

Причин тут декілька:

 • розмитість термінів і відсутність їхнього однозначного тлумачення.

Наприклад, деякі оператори ринку відносять до рекламної поліграфії всю продукцію, аж до візиток. А чи можна віднести до рекламної поліграфії, наприклад, корпоративні папки, фірмові бланки чи тамподрук на ручках і футболках?

 • велика частка поліграфічних компаній, наприклад, розглядає паперову

продукцію як супутній, а не основний напрямок діяльності, і не виділяє його з загального грошового потоку;

 • ринок поліграфічних послуг у цілому знаходиться в аморфному стані.

Основні оператори ринку не устоялися. Відносно низька конкуренція у всіх сегментах ринку й універсальність устаткування дозволяють досить швидко змінювати спеціалізацію друкарень і вид продукції, що випускається;
Таблиця 1. Основні риси ринку поліграфічних послуг м. Києва

Основні риси

Ринок рекламної поліграфії

Ринок книжково-журнальної поліграфії

Ринок паперово-білової продукції

Клієнти (покупці)

 1. Рекламні і дизайнерські агентства

 2. Рекламні (маркетингові) відділи компаній

 3. Професійні посередники

 1. Видавництва періодичних видань (журналів і газет)

 2. Видавництва книжкової (спеціалізованої) продукції

 1. Оптові покупці (посередники)

 2. Роздрібні покупці (споживачі)

Продукція

 1. Поліграфічні вироби, що мають винятково рекламний характер, і призначені для доведення інформації рекламного характеру до споживача товару (послуги)

 1. Інформаційна журнальна і газетна продукція періодичного характеру

 2. Книжкова (брошурна) продукція, в основному, разового характеру

 1. Блокнотно-зошитна продукція

 2. Бланкова продукція

 3. Паперова продукція для ручної праці

Виробники (продавці)

Середні і великі друкарні з могутнім комплексом післядрукарської доробки

Середні і великі друкарні, що має друкарське устаткування великого формату й устаткування з брошуювання та скріплення

Малі і середні друкарні, що не мають спеціалізованого устаткування і мають велику кількість ручної праці


Продовження таблиці 1.

Основні риси

Ринок рекламної поліграфії

Ринок книжково-журнальної поліграфії

Ринок паперово-білової продукції

Канали поширення продукції (метод продаж)

Метод особистих продаж (виробник-клієнт). Можлива наявність одного посередника

Метод особистих продажів (виробник-клієнт). Посередники відсутні

Розвинуті (багатоелементні) канали товароруху (виробник–оптовик–роздрібник–покупець)

Посередники

Професійні посередники з високим рівнем спеціальної підготовки. Часто мають комплекс додрукарської підготовки

Відсутні

Професійні посередники, що мають розвинуті відділи продаж і (чи) власну роздрібну мережу

Ведучі оператори ринку (конкуренти)

 1. Юнівест Маркетинг (торгова марка «Юнівест Принт»)

 2. Бліц-Інформ (завод «Бліц-Принт»)

 3. Новий Друк

 4. Такі Справи

 5. Діалог Пресс

 1. Юнівест Маркетинг (торгова марка «Юнівест Принт»)

 2. Бліц-Інформ (завод «Бліц-Принт»)

 3. Новий Друк

 4. Футарі Принт

 5. Такі Справи

Відсутні


Конкуренція на ринку поліграфічних послуг досить висока, але трохи однобока. Вона обумовлена, як і скрізь на українському ринку, не великою кількістю пропозицій, а убогістю бюджету клієнта. Іншими словами, має місце криза псевдо надвиробництва в умовах нестачі мінімально необхідної купівельної спроможності клієнта. Ця особливість ситуації на ринку і породжує фірми-одноденки, що, спекулюючи на бажанні клієнта заощадити якнайбільше, друкують з дуже низькою якістю і примітивною післядрукарською доробкою, «розбещуючи» тим самим і клієнта і кінцевого споживача.

На динаміку розвитку ринку поліграфії, як і на всіх інших ринках, значно позначаються загальноекономічні спади і підйоми.

До серпня 1998 року темпи розвитку цього сегмента були досить непогані. Однак «серпнева криза» 1998 року привела до відходу провідних західних компаній з українського ринку та істотному скороченню бюджетів на рекламу. Вітчизняний виробник промислової продукції на той час був дуже слабкий, і не зміг заповнити нішу, що утворилася, аж до поточного часу. У результаті загальної стабілізації економічної ситуації за останній рік, спостерігається деяке пожвавлення на поліграфічному ринку, але варто пам'ятати, що гроші на рекламу витрачаються в останню чергу, коли настають проблеми з продажами в умовах достатньої купівельної спроможності споживача.

Вітчизняний виробник товарів і послуг, що поки в'яло і неохоче виступає замовником через відсутність коштів, має досить слабке розуміння про те, що можна зробити з папером, крім як «зігнути». Але вітчизняний виробник – це саме той резерв, що існує в ринку поліграфії. Іншими словами, після того, як вітчизняний замовник «дозріє» до вкладення значних засобів у рекламу, ведучим операторам ринку прийдеться займатися ще і формуванням його смаку до гарних виробів.

Сезонні коливання ринку поліграфічних послуг – неминучий процес, з яким приходиться миритися. Пік продажів приходиться на осінь – початок зими і весну.

Ринок паперово продукції має інший характер сезонності. Пік продажів приходиться на кінець весни і літо. Невеликий зріст спостерігається в січні. Це напрямок поліграфічних послуг саме й одержало свій розвиток у «Юнівест Маркетингу», завдяки іншому характеру сезонності.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Тема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві» iconТема: Використання засобів управління файловою системою
Тема: Використання засобів управління файловою системою перенесення даних з одного комп'ютера на інший
Тема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві» icon2. маркетингова інформація
Види маркетингової інформації. (в залежності від рівня, призначення, власності, меж доступності, ролі в діяльності підприємства,...
Тема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві» iconМоніторинг управлінської діяльності та сучасні технології управлінської діяльності
З точки зору організації управлінська діяльність є складною організаційно-структурною системою, до складу якої входять структурні...
Тема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві» iconДержавне управління системою післядипломної педагогічної освіти: теоретико-методологічні засади
Сучасні політичні та соціально-економічні перетворення в українській державі ставлять нові завдання перед освітньою системою країни,...
Тема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві» iconСутність маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару
Традиційно ця політика становить основний зміст маркетингової діяльності, бо коли підприємство не виготовляє корисних споживачам...
Тема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві» icon1 Теоретичні аспекти маркетингової діяльності комерційного банку
Вступ
Тема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві» iconТема: Індивідуальне завдання. Дослідження предметної області
Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Windows система управління базами даних Access або Ms sql...
Тема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві» iconТема: Індивідуальне завдання. Розроб­ка концептуаль­ної моделі
Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Windows система управління базами даних Access або Ms sql...
Тема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві» icon3. маркетингові дослідження напрямки комплексного дослідження ринку
Оптимальні маркетингової рішення можуть бути прийняті лише на основі достовірної маркетингової інформації, отримати яку можна завдяки...
Тема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві» iconТема: Зміна представлення даних при висновку
Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Windows система управління базами даних Access або Ms sql...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка