Розділ Загальна характеристика
Скачати 157.79 Kb.
НазваРозділ Загальна характеристика
Дата конвертації09.03.2013
Розмір157.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Маркетинг > Документы
ЗМІСТ


Вступ ……………………………………………………………..

Розділ 1. Загальна характеристика написати офіційну назву підприємства ……………………………………………………………..

Розділ 2. Зміст маркетингової діяльності підприємства

2.1. Концепції управління маркетингом і їх використання підприємством …………………………………………………………..

2.2. Організаційна побудова служби маркетингу на підприємстві та можливості щодо її вдосконалення ……………….

Розділ 3. Аналіз маркетингової діяльності написати офіційну назву підприємства

3.1. Аналіз маркетингового середовища ……………………

3.2. Комплексний SWOT-аналіз .............………………………

3.3. Аналіз цілей підприємства .............………………………

3.4. Дослідження споживачів продукції написати офіційну назву підприємства ……………………...…………………………………

3.5. Аналіз ширини і глибини товарного асортименту та його структури. Визначення життєвого циклу товару..................................

3.6. Оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції

3.7. Дослідження господарського портфеля фірми матричними методами ..........................................................................

3.8. Характеристика стратегій охоплення ринку ......................

Розділ 4. Удосконалення маркетингової діяльності написати офіційну назву підприємства

4.1. Основні напрями удосконалення маркетингової діяльності і розроблення стратегії зростання підприємства .....................

4.2. Маркетингове обґрунтування та розроблення бюджету заходів щодо покращення маркетингової діяльності підприємства

4.2.1. Назва першого заходу ........................................................
4.2.2. Назва першого заходу ...................................................

Висновки.........................................................................................

Список використаної літератури.................................................

Стор.
Деталізовані вимоги по розділах
У розділі 1 «Загальна характеристика підприємства» висвітлити такі питання:

а) місцерозташування підприємства, форма власності;

б) коротка характеристика продукції, що випускається,

в) джерела забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, енергією тощо;

г) постачальники ресурсів;

д) посередники, які допомагають підприємству у розподілі продукції;

е) ринки збуту товарів і обсяги реалізації;

є) конкуренти компанії;

ж) споживачі продукції підприємства;

з) основні показники діяльності підприємства, аналіз їхньої динаміки за останні два роки. Перелік основних показників діяльності підприємства та форма подачі матеріалу представлені у табл. 1.1.

^ Таблиця 1.1

Основні показники діяльності назва підприємства за 2009-2010 р.р.


Показники

Один. виміру

2009 рік

2010 рік

Відхилення

абсолютне,

±

відносне,

%

1

2

3

4

5=4-3

6=5:3х100%

1*. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

тис. грн.

2*. Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

3*. Адміністративні витрати

тис. грн.

4*. Витрати на збут

тис. грн.

5. Повні витрати на виробництво і реалізацію продукції

(р.2 + р.3 + р.4)

тис. грн.

6. Прибуток від реалізації продукції (р.1 – р.5)

тис. грн.

7*. Прибуток чистий

тис. грн.

8. Витрати на 1 грн. чистої виручки від реалізації

(р.5 : р.1 х 100)

коп.

9. Рентабельність діяльності (продаж) (р.7 : р.1 х 100%)

%


х

10. Рентабельність продукції

(р.6 : р.5 х 100%)

%


х

* - дані беруться з Форми №2 “Звіт про фінансові результати”

Червоні ячейки – дані взяти зі звітності. Білі – порахувати самостійно за поданим алгоритмом (він червоний, потім його видалити).

Після таблиці написати висновки.

Виділене червоним шрифтом – видалити з тексту при оформленні роботи!!!
У розділі 2 висвітлити такі питання:

У підрозділі^ 2.1. Концепції управління маркетингом і їх використання підприємство назвати відомі концепції управління маркетингом (1 речення). Зупинитися на тій концепції, яку використовує підприємство (детально описати, чому Ви так вважаєте. Навести конкретні приклади, які підтверджували б Вашу думку).

У підрозділі^ 2.2. Організаційна побудова служби маркетингу на підприємстві та можливості щодо її вдосконаленн коротко описати існуючі організаційні структури служби маркетингу (0,5 сторінки), зобразити графічно ту структуру, яка, на Вашу думку, має місце на досліджуваному підприємстві. Описати її детально і обґрунтувати свій вибір.

У розділі 3 висвітлити такі питання:

У підрозділі^ 3.1. Аналіз маркетингового середовищ дати визначення маркетинговому середовищу та його складових (це теорія на 0,5 сторінки). Після чого детально розглянути чинники мікро- та макросередовища, які впливають на діяльність досліджуваного підприємства (близько 8-9 сторінок).

При аналізі постачальників зробити їх рейтинговий аналіз (зразок представлено нижче). Результати представити в такій табличній формі:

^ Рейтинг постачальників цукру написати офіційну назву підприємства

Критерії оцінювання

Назва першого постачальника

Назва другого постачальника

Назва третього постачальника

Рейтинг

Ваговий коефіцієнт

Загальний рейтинг

Рейтинг

Ваговий коефіцієнт

Загальний рейтинг

Рейтинг

Ваговий коефіцієнт

Загальний рейтинг

  1. Ціна
5

0,4

2

4

0,3

1,2

4

0,3

1,2

  1. Якість

5

0,3

1,5

5

0,2

1

4

0,2

0.8

  1. Обсяг поставок

4

0,1

0,4

5

0,2

1

5

0,2

1

  1. Термін постачання

3

0,1

0,3

4

0,2

1,2

5

0,1

0,5

  1. Надання кредиту

3

0,1

0,3

4

0,1

0,4

2

0,2

0,4

  1. Всього
1

4,5
1

4,8
1

3,9

Цифри, виділені червоним, мають бути у кожного студента свої!!! Це – зразок.

У підрозділі 3.2. Комплексний SWOT-аналіз здійснити SWOT-аналіз (зразок та відповідні шаблони таблиць будуть розглянуті на практичних заняттях)

У підрозділі 3.3. Аналіз цілей підприємства дати визначення та види цілей підприємства, назвати критерії, яким вони мають відповідати (це теорія на 0,5 сторінки). Потім побудувати «дерево цілей» підприємства і описати його.

У підрозділі ^ 3.4. Дослідження споживачів продукції навести результати анкетування у вигляді відповідних рисунків та таблиць. Кожний рисунок та таблиця має містити опис і детальне пояснення. Саму анкету винести в додатки.

У підрозділі 3.5. ^ Аналіз ширини і глибини товарного асортименту. Визначення життєвого циклу товару та його структури дати визначення товару, описати «маркетингову цибулину товару», зобразивши її на рисунку. Потім дати визначення товарного асортименту та показників, що його характеризують. Навести у табличній формі всю ширинку і глибину асортименту.

^ Ширина та глибина асортименту ТОВ «Сандора»

Глибина асортименту

Ширина асортименту

1

2

....

.........

Проаналізувати таблицю.

Проаналізувати структуру асортименту. Результати розрахунку подати у таблиці:

Вихідні дані для оцінювання раціональності структури асортименту продукції назва підприємства за 20… рікп/п

Найменування товарних груп

Питома

вага чистого доходу від реалізації кожного виробу (групи)

в загальній чистій виручці від реалізації %

Рента-бельність продукції,%

Ранг за питомою вагою,

Рв

Ранг за рентабель-ністю,

Рр

(Рв-Рр)

Квадрат різниці рангів

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Вказати назву асортиментної групи. В цьому прикладі їх 13.

89,7

2,5

1

12

-11

121

2.
4,1

4,8

2

9

-7

49

3.
0,28

12,4

7

6

1

1

4.
0,0007

12,7

12

4

8

64

5.
2,6

3,1

3

10

-7

49

6.
2

3,0

4

11

-7

49

7.
0,0003

17,2

13

1

12

144

8.
0,02

8,7

10

8

2

4

9.
0,25

14,6

8

3

5

25

10.
0,33

17

6

2

4

16

11.
0,44

9,5

5

7

-2

4

12.
0,01

12,7

11

5

6

36

13.
0,23

1,26

9

13

-4

16

Всього:

100,00

-

-

-

-

578

Виходячи з табл. можна розрахувати ступінь раціональності структури за формулою:

,
де n – число виробів в асортименті;

Рві – ранг випуску;

Ррі – ранг рентабельності.

Крса = 1 – 6*578/13*(132 – 1) = 1 – 1,6 = -0,6 < 0,6

Коефіцієнт від’ємний, що вказує на нераціональність структури асортименту.
Дати визначення життєвого циклу товару (ЖЦТ) та назвати його етапи.

Побудувати ЖЦТ конкретного товару за даними щонайменше 10 останніх кварталів перебуванні товару на ринку. Визначити та описати етап ЖЦТ.

У підрозділі 3.6. Оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції оцінити рівень конкурентоспроможності товару за методикою, шаблон якої буде розглянуто на практичних заняттях.

У підрозділі 3.7. Дослідження господарського портфеля фірми матричними методами дати визначення господарському портфелю підприємства, стратегічному господарському підрозділу (СГП), провести аналіз господарського портфелю досліджуваного підприємства та окреслити стратегії для відповідних СГП , побудувавши такі матриці (приклади будуть розглянуті на практичних заняттях):

  • модифіковану матрицю Бостон Консалтинг Груп (БКГ);

  • Дібба-Сімкіна;

  • МакКінсі.

У підрозділі 3.8. Характеристика стратегій охоплення ринку назвати існуючі стратегії охоплення ринку і описати ту, яка є найбільш прийнятною для підприємства.

У розділі 4 у підрозділі 4.1. Основні напрями удосконалення маркетингової діяльності і розроблення стратегій зростання підприємства зазначити основні напрями можливостей зростання фірми.

Конкретні напрямки покращення діяльності представити у табл. 4.1.
^ Таблиця 4.1

Основні напрямки можливостей зростання назва підприємства

Інтенсивне

Інтеграційне

Диверсифікаційне

1

2

3

1.Глибоке впровадження на ринок:

- ...

- ...


1.Регресивна інтеграція:

-


1.Концентрична (вертикальна) диверсифікація:


2. Розширення меж ринку:2.Прогресивна інтеграція:

-


2.Горизонтальна диверсифікація:


3.Вдосконалення товару:

-

3.Горизонтальна інтеграція:


3.Конгломератна диверсифікація:

-4.Вертикальна інтеграція:Проаналізувати найбільш пріоритетний напрямок зростання.

Схожі:

Розділ Загальна характеристика iconПитання до іспиту з курсу "Практикум з психології"
Н. Методики дослідження уваги людини, їх загальна характеристика. 15. Методики дослідження мотивації людини, їх загальна характеристика....
Розділ Загальна характеристика iconКурсова робота
Розділ загальна характеристика району прокладання траси
Розділ Загальна характеристика iconЗміст с. Вступ Розділ І загальна характеристика порядку розгляду...
Розділ І загальна характеристика порядку розгляду та прийняття Державного бюджету як друга стадія бюджетного процесу
Розділ Загальна характеристика iconПрактики з еом
Розділ 1 Загальна характеристика гео- та демо-графічних систем Індії
Розділ Загальна характеристика iconПрактики з еом
Розділ Загальна характеристика гео- та демо-графічних систем Казахстану ст. 3-5
Розділ Загальна характеристика iconПрактики з еом
Розділ Загальна характеристика гео- та демо-графічних систем Литви ( ст. 3 – 12)
Розділ Загальна характеристика iconПрактики з еом
Розділ Загальна характеристика гео- та демо-графічної системи Аргентини 3 ст
Розділ Загальна характеристика iconПрактики з еом
Розділ Загальна характеристика гео- та демо-графічних систем Австралії
Розділ Загальна характеристика iconПрактики з еом
Розділ Загальна характеристика гео- та демо-графічної системи Чехії стр. 3
Розділ Загальна характеристика iconРозділ 1 (Загальна хірургія)
Хімічна антисептика, групи антисептичних речовин, характеристика, покази до застосування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка