«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Скачати 54.62 Kb.
Назва«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дата конвертації09.03.2013
Розмір54.62 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Маркетинг > Документы
Шановні Голова та члени комісії, вашій увазі пропонується робота на тему:

«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі ТОВ РА “AD-WORLD”)»
[2] Актуальність обраної теми визвана тим, що Протягом останніх 10-15 років розвиток нових технологій, призвів до кардинальних змін у процесі ведення та управління бізнесу. [3] Так, сьогодні послугами Інтернету користуються 1,802 млн. населення планети, що в 5 разів більше, ніж у 2000 р.. Саме тому, використання Інтернету стало не тільки актуальним, а й просто необхідним для компаній в умовах глобалізації економіки світового ринку. [4]
Інтернет сьогодні - це швидкий канал просування повідомлення, в якому поєднані всі види інформації юридичних та фізичних осіб. Цей елемент маркетингових комунікацій є найбільш  ліберальним засобом отримання чи відправлення повідомлення та найнеобхіднішим засобом озброєння інформацією.  Присутність в інтернет-просторі та віртуальні комунікації стають обов'язковою умовою конкурентоспроможності підприємництва.

Питання визначення та класифікації маркетингових комунікацій стали предметом наукових досліджень як зарубіжних (Ф.Котлер, Д.Блайд, Т.Кеглер, П.Доулинг, Б.Тейлор, І.Успенський. Є.Попкова, О.Акимова, Т.Митрахович), так і вітчизняних економістів (Є.Ромат, Т.Примак, І.Литовченко, В.Пилипчук). [5] Аналіз сучасних наукових досліджень та практики ведення бізнесу дає можливість стверджувати, що сьогодні комплекс інтернет-комунікацій складається з наступних елементів: реклама, PR, стимулювання збуту, пошукова оптимізація, віртуальні спільноти, інтерактивний продаж та директ-маркетинг.

^ Об’єктом дослідження було обране підприємство ТОВ РА «AD-WORLD» яке є одним із спеціалізованих поліграфічних підприємств, друкарня повного циклу. Сучасне виробництво, що відповідає європейським нормам (більше 1000 м2), нове висококласне устаткування від ведучих світових виробників, замкнутий технологічний цикл, побудований на відповідності вимогам міжнародних стандартів.

Правовий статус ТОВ РА «AD-WORLD». Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс та відокремлене майно. Товариство відповідає по своїх зобов’язаннях всім своїм майном, на яке може бути накладене стягнення згідно з законодавством України.

[6] Підприємство має лінійно-функціональну структуру управління

[ ДОДАТОК 10]

При такій структурі лінійна підпорядкованість по всім питанням, зв’язаним з управлінням даним об’єктом, пов’язується з функціональним управлінням. Загальна кількість зв’язків залишається такою ж як і при функціональній системі, але змінюється характер зв’язків.

Виконавчим органом товариства є директор, який призначається Засновниками на строк до трьох років. Інші посадові особи призначаються на посаду директором підприємства по узгодженню з засновниками. При наймі директора обсяг його повноважень визначається у контракті, який укладає засновник.

Оцінка конкурентоспроможності ТОВ РА «AD-WORLD», а також основних конкурентів, які діють на привабливому для нас ринку, може бути оцінена шляхом складання матриці, наведеної в додатках на 12 сторінці

[7] Отже видно, що основним конкурентом ТОВ РА «AD-WORLD» є РА «Ace DDB». Інші фірми за основними показниками поки що серйозної конкуренції скласти не можуть (оскільки вони сильніші) проте за ціновою конкуренцією ТОВ РА «AD-WORLD» виграє. Але слід звернути увагу на РА «Ace DDB», яке за основними показниками випереджує конкурентів - лідерів, що може призвести до зміни його ринкових можливостей.

Отже, ТОВ РА «AD-WORLD» необхідно нарощувати обсяги збуту рекламних послуг та іншої продукції, а також потребує сучасних механізмів стимулювання збуту. Слід зменшити середні витрати, знижувати довготермінову та короткотермінову заборгованість, збільшувати активи фірми, робити більш вигіднішу ціну. Проте, за такими показниками, як обсяги послуг, чистий прибуток, об'єм капіталовкладень в підприємство наша фірма не поступається своїм конкурентам. Отже, можна зробити висновок, що хоча і конкуренція для нашої фірми існує, конкурентоспроможність ТОВ РА «AD-WORLD» є на непоганому рівні.

Також я проаналізував «AD-WORLD» використавши SWOT-аналіз. Відкрийте 14 сторінку в додатках.

SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього се­редовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середови­ща, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зо­внішнього середовища організації.

Техніко-економічні показники діяльності підприємства ТОВ РА представлені в табл. На 7 сторінці у роздатковому матеріалі

[8] Ми бачимо, що фінансовий стан ТОВ РА «AD-WORLD» на останній звітний період зміцнився порівняно з попередніми роками. [9] Підприємство має стабільний ріст економічних показників. Ці малюнки також є на 15 сторінці

Перелік обладнання, що забезпечує друкарський і додрукарський цикл представлено в додатку на 17 сторінці.

Підприємство «AD-WORLD» доки не може собі дозволити проводити повномасштабну комунікаційну політику в Інтернеті. Широка рекламна компанія в Інтернеті на замовлення досить дорогий захід.

[10] Проте, керівництво компанією «AD-WORLD» приймає вирішення про вживання недорогої реклами в Інтернеті, у вигляді відкриття свого власного сайту і розсилки рекламній інформації зацікавленим користувачам Мережі.

Це Офіційний сайт компанії «AD-WORLD»

Функціональна структура сайту представлена в додатках на 9 сторінці.

[11] А це Блок схема побудови web-сайту по принципу якого строївся сайт компанії. В додатках на сторінці 16.

Проведені дослідження показують, що фірма «AD-WORLD» в даний час веде маркетингову діяльність на досить високому рівні. Головна увага при цьому приділяється вирішенню активних завдань, тобто формуванню і стимулюванню попиту на товар. Проте, унаслідок нестійкого положення в економіці України і відсутності достатніх засобів для фінансування повномасштабної маркетингової діяльності, фірма «AD-WORLD» застосовує лише найнеобхідніші маркетингові заходи.
В рамках методів підвищення ефективності маркетингової діяльності при допомозі інтернет технологій виділені наступні:

1) Як одна з найбільш значимих доріг підвищення ефективності маркетингової діяльності будь-якого підприємства можна розглядати оптимізацію його комунікативної політики. Web-сайт компанії зазвичай виступає центральним елементом комунікативної політики, що проводиться в Інтернеті. Тому таке важливе завдання його просування, від успішної реалізації якої в значній мірі залежить ефективність всієї комунікативної політики. В третій главі пропонується впровадження даної технології в діяльність ТОВ «AD-WORLD» і розробляється функціональна структура для майбутнього сайту компанії.

2) Реклама є сьогодні одним з найпоширеніших інструментів комунікативної політики компанії. Це твердження настільки ж справедливо і стосовно поширеності її використання в Інтернеті. У даній роботі для ТОВ «AD-WORLD» рекомендований сценарій проведення рекламної кампанії по просуванню сайту, об'єднуючий в собі елементи традиційної реклами, а також баннерной інтернет-реклами.

3) Для підвищення ефективності комунікативної політики рекомендується розвивати таку форму маркетингової діяльності як e-mail – маркетинг, який може служити цілому ряду цілей:

продаж продукції і послуг, шляхом використання спеціалізованих розсилок,

швидкий і зручний спосіб спілкування з клієнтами,

підтвердження замовлень, отриманих по телефону або факсу,

інформування про діяльність вашої організації і яких-небудь значних подіях в її житті і так далі.

4) В цілях підвищення маркетингової діяльності із застосуванням інтернет-технологій на підприємстві ТОВ «AD-WORLD» необхідно створити додаткову штатну одиницю – фахівця з інтернет-маркетингу; прийняти на роботу фахівця, що володіє навиками роботи у сфері електронного маркетингу, вивчити фахівця сучасним інтернет-технологіям і поставити перед ним завдання по створенню на підприємстві ефективно функціонуючої маркетингової інформаційної системи. Наявність на підприємстві даної системи дозволить істотно скоротити витрати підприємства за рахунок правильних, оперативних і таких, що своєчасно приймаються маркетингових і управлінських рішень.

Схожі:

«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» icon«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Есі ведення та управління бізнесу. [3] Так, сьогодні послугами Інтернету користуються 1,802 млн населення планети, що в 5 разів більше,...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconВступ 3
Аналіз організації маркетингу та маркетингових комунікацій на тов ра «ad-world» 46
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» icon«Маркетингова політика комунікацій підприємства (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Метою випускної роботи є запровадження І вдосконалення системи політики комунікації
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconТема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.»
Розділ Теоретичні аспекти сутності стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconМал. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства...
...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconТеоретичні положення формування програми стимулювання продажу товарів...
Сутність та місце стимулювання продажу у системі маркетингових комунікацій підприємства
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconТехніко економічні показники діяльності тов ра «ad-world»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка