Курсової роботи
НазваКурсової роботи
Дата конвертації21.04.2013
Розмір74.9 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Маркетинг > Документы
Затверджено

зав.кафедрою педагогіки

та методики професійного

навчання

__________О.Е. Коваленко
За нижчепойменованими студентами 5-го курсу групи ДЕУ-Ек-1сп денної форми навчання факультету Економічних, управлінських та освітніх технологій спеціальності 7.01010430 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент» закріпити такі теми курсової роботи з дисципліні “Інноваційні технології в освіті”
з.п.

П.І.Б.

Тема курсової роботи

1

2

3

1

Дунай Юлія Андріївна

1. Інноваційна складова.

1.1. Роль тренінгової роботи в практичній діяльності інженера-педагога.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Організаційні форми маркетингу» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Облік ефектів сприйняття і розуміння учнів один одного в тренінгу.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу особистісного розвитку учнів.

2

Дронова Світлана Михайлівна

1. Інноваційна складова.

1.1. Сутність навчального тренінгу.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Класифікація товарів» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Індивідуально-типові особливості учнів та їх прояв у тренінгу.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу орієнтації учнів на здоровий спосіб життя.

3

Дроздов Олександр Едуардович

1. Інноваційна складова.

1.1. Тренінгові вправи як основа розробки сценарію для навчального тренінгу.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Життєвий цикл товару» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Мотиваційна сфера учнів та її прояв у тренінгу.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу щодо виявлення учнів групи ризику (за різними критеріями).

4

Гончар Юлія Володимирівна

1. Інноваційна складова.

1.1. Особливості розробки сценарію навчального тренінгу.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Товарні марки» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Емоційна сфера учнів та її прояв у тренінгу.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу створення сприятливого емоційно-психологічного клімату в учнівському колективі.

5

Ігнатьєва Анна Олександрівна

1. Інноваційна складова.

1.1. Сутність та види ігрових технологій.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Оцінка ринкових можливостей фірми» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Імпульсивність-рефлексивність ведучого та її прояв у процесі застосування ігрових технологій в освіті.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу розкриття обдарованості учнів.

6

Красій Ірина Юріївна

1. Інноваційна складова.

1.1. Основні характеристики ділової гри.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Прийняття рішень про купівлю для виробництва» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Особистісна автономія ведучого та її прояв у процесі проведення ділової гри.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу розвитку творчих здібностей учнів.

7

Крівцова Ірина Муратівна

1. Інноваційна складова.

1.1. Особливості розробки ділової гри.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Планування просування товару» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Навички саморегуляції в процесі проведення ділової гри.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу формування навчальної мотивації учнів.

8

Бокій Катерина Володимирівна

1. Інноваційна складова.

1.1. Сутність та особливості проведення рольових ігор.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Регулювання діяльності учасників товароруху» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Маніпулятивні техніки в діяльності ведучого ділової гри.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу стимулювання учнів до саморозвитку та самоосвіти.

9

Малінова Людмила Яківна

1. Інноваційна складова.

1.1. Ділова гра як інноваційний метод навчання в системі професійно-технічної освіти.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Просування товару і правовий захист споживачів» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Стрес-стійкість ведучого ділової гри.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу підвищення особистісного статусу учня в колективі групи.

10

Маковецький Ярослав Юрійович

1. Інноваційна складова.

1.1. Сутність кейс-технології.

1.2. Розробити кейс до теми «Ревізія маркетингу» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Проблема емоційного вигорання тренера.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу формування дружнього згуртованого класного колективу.

11

Мусієнко Людмила Михайлівна

1. Інноваційна складова.

1.1. Класифікація кейсів та їх характеристика.

1.2. Розробити кейс до теми «Програма розробки нових товарів» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Джерела розвитку і корекції сприйняття себе й іншого в контексті спілкування при проведенні рольових ігор.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу розвитку творчого потенціалу педагога.

12

Потоцька Катерина Олександрівна

1. Інноваційна складова.

1.1. Характеристика вимог до змісту кейсу.

1.2. Розробити кейс до теми «Процес маркетингового дослідження» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Джерела розвитку і корекції сприйняття себе й іншого в контексті спілкування при рішенні кейсів.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу міжособистісних відносин в системі «педагог-учень».

13

Шитікова Ірина Юріївна

1. Інноваційна складова.

1.1. Кейс-метод як сучасна педагогічна технологія.

1.2. Розробити кейс до теми «Встановлення ціни на новий товар. Пристосування ціни. Види цін» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Лідерство та його вплив на успішність прийняття рішень при використанні кейс-методів.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу усунення конфліктних ситуацій в учнівському колективі.

14

Шараєва Вікторія Вячеславівна

1. Інноваційна складова.

1.1. Атрибутика тренінгової роботи.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Проблеми товароруху» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Комунікативні бар'єри нерозуміння в тренінгу.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу психолого-педагогічного клімату в навчальній групі.

15

Шевченко Олена Сергіївна

1.1. Інноваційна складова.

1.1. Тренінг як інноваційний метод навчання в системі професійно-технічної освіти.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Завдання фірми і цінова політика» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Вольова сфера учнів та її прояв у тренінгу.

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу організації виховної роботи з учнями.

16

Шульга Яна Іванівна

1. Інноваційна складова.

1.1. Сутність та особливості проведення імітаційних ігор.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Прийняття рішення про купівлю» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Мотивація досягнення успіху й успішність діяльності тренера

3. Педагогічна складова.

Розробити проект педагогічного супроводу виховання позитивного ставлення учнів до навчального закладу.

17


Янченко Наталя Вікторівна

1. Інноваційна складова.

1.1. Характеристика принципів організації та проведення навчального тренінгу.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Мета, типи і методи контролю» навчальної дисципліни «Маркетинг».

2. Психологічна складова.

Інтелектуальна сфера учнів та її прояв у тренінгу.

3. Педагогічна складова

Розробити проект педагогічного супроводу формування позитивного ставлення батьків до навчального закладу.Керівник з інноваційної складової ас. каф. ПМПН ___________ Кіосєва О.М.
Керівник з психологічної складової ас. каф. ПФіОТ ___________ Балушок М.В.
Керівник з педагогічної складової доц. каф. ПФіОТ ___________ Єрьоменко О.А.

Схожі:

Курсової роботи iconКурсової роботи
Тема курсової роботи: «Синтез узагальненого лінійного регістра зсуву з лінійними зворотними зв’язками»
Курсової роботи iconРеферат Метою курсової роботи є досконале вивчення процесу виготовлення...
Темою курсової роботи є “Технологія сиру твердого «Углічеського», проект цеху та аналіз показників якості»
Курсової роботи iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми,...
Курсової роботи iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Леоненко П. М., Поліванов В.Є., Сліпенчук О. П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії (для студентів...
Курсової роботи iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
Курсової роботи iconКурсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт...
Цивільного та сімейного права України або пов’язана з його професійною діяльності. Самовільна зміна теми курсової роботи без дозволу...
Курсової роботи iconТема курсової роботи

Курсової роботи iconКурсової роботи
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка