Г законодавчі основи
Скачати 39.82 Kb.
НазваГ законодавчі основи
Дата конвертації05.03.2013
Розмір39.82 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Маркетинг > Закон
Суть маркетингу як філософії бізнесу полягає в:

а) орієнтації всієї діяльності фірми на задоволення попиту споживачів;

Яка з перелічених рис товару не може бути основою для його позиціонування:
г) законодавчі основи;

3.Короткочасні спонукальні заходи заохочення купівлі чи продажу товару чи nослуги називають:

в) реклама;

Який з трьох рівнів товару є сьогодні вирішальним в конкурентній боротьбі:

в) товар з підкріпленням.

5. Комплекс елементів маркетингу включає такі елементи як:

а) продукт, ціна, збут, просування;

6. Метою розвиваючого маркетингу є:

а) зробити попит реальним;

7. Сегментація ринку:

г) корисна як для промислового ринку, так і для споживчого;

8. Яку концепцію маркетингу ви б використовували на ринку, де пропозиція перевийте попит?

г) чистого маркетингу;

9. Знеосіблене і оплачуване спонсором стимулювання попиту на товари чи послуги шляхом розповсюдження про них комерційнаважливих відомостей - це:

в) реклама;

10. Метою конверсійного маркетингу є:

д) подолання негативного відношення до товару.

11. До якого критерію відноситься формування сегменту ринку по рівню доходу населення:

б) демографічного;

12. Метою демаркетннгу є:

а) зниження надмірного попиту;

13. Яка з перерахованих орієнтацій комерційної діяльності відповідає сучасній концепції маркетингу?

д) орієнтація на споживачів, суспільство в цілому. (???)

14. Метою демаркетингу є:

г) зниження надмірного попиту.

15. До якого виду товару ви віднесете куплену вами акцію акціонерного товариства?

в) товар пасивного попиту;

16. Який ринок вимагає активного застосування маркетингу?

б) ринок покупця.

17. Який з термінів найточніше визначає суть концепції позиціонування:

а) імідж;

18. Яка концепція маркетингу використовується па ринку, де попит на товари перевищує

пропозицію?

б) концепція вдосконалення виробництва;

19. Яке з тверджень відносно ринкової сегментації є вірним:

а) рішення зайняти відповідний сегмент ринку для промислової фірми означає значне довгострокове вкладення коштів у виробництво;

б) при оцінюванні альтернативних основ сегментації маркетолог намагається визначити передумови розбіжностей у поведінці покупців;

в) рішення про вибір сегменту набагато легше прийняти на промисловому ринку, ніж на ринку кінцевих споживачів;

г) усе вище перераховане.

20. Конкурентноздатність товару має складові:
д) все вище перераховане, що є важливим для споживача;
21. За допомогою матриці БКГ встановлено, що СГП відноситься до лідерів ринку, має великі
темпи зростання ринку, значні прибутки, разом із тим потребує інвестицій. Із цього
випливає, що СГП знаходиться у секторі:


в) "'зірки"

22. Яке з тверджень про ринкову сегментацію неправильне:

г) жодне твердження.

23. Яка із стратегій маркетингу передбачає вихід фірми на один ринковий сегмент:

в) концентрованого (цільового) маркетингу.

24. Товар — це:

а) продукти, послуги, цінні папери, ідеї та знання, що можуть задовольнити нестачу чи потребу та призначені для продажу;

^ 25. Яке з тверджень не є визначенням позиціонування:

в) один з елементів політики фірми, розробляється разом з іншими (фінансовими, виробничим і т. ін.) аспектами маркетингу і розглядає продукцію фірми з усіх питань у коротко-, середньо- та довгостроковому періоді.

^ 26. Який з трьох рівнів товару є сьогодні вирішальним в конкурентній боротьбі:

б) товар у реальному виконанні; (???)

27. Основними критеріями вибору сегмента є:

а) прибутковість сегмента, доступність каналів збуту в сегменті, конкуренція в сегменті, суттєвість сегмента;

28. Сутність стратегії диференціації полягає в:

а) фірма виробляє різні види одного товару, які відрізняються споживчими властивостями, якостями, упаковкою і призначаються для багатьох сегментів;

29. Перепозиціюванчя товару вимагається у випадках:

а) збільшення інтенсивності конкуренції:

30. Товар у реальному виконанні - це:

а) передбачені додаткові послуги і вигоди;

31. Яка назва є легітимною в правовому полі України:

г) знак па товари та послуги;

33. В яких випадках споживачі частіше керуються прихильністю до знаку для товарів і послуг:

а) придбання дорогих товарів;

в) придбання предметів розкошу;

д) придбання промислових товарів.

34. До складу комплексу маркетингових комунікацій, за допомогою яких фірма здійснює просування товарів, відносять:

в) рекламу, персональний продаж, стимулювання збуту, взаємини з громадськістю;

35. До якого виду товару ви віднесете зроблене замовлення на доставку до дому придбаного в магазині холодильнику?

б) товар з підкріпленнями;

36. Назвіть вірну послідовність життєвого циклу товару.

б) впровадження, зрілість, зріст, насиченість, спад;

37. Продавець визначає етап життєвого циклу свого товару як "зрілість".На даному етапі для досягнення найбільшої ефективності потрібно застосовувати:

в) нагадувальну рекламу.

^ 38. Яка з ситуацій не відтворює стратегію "збирання вершків":

а) використовується на останній стадії життєвого циклу товару;

в) є захисною властивістю проти помилок у ціноутворенні:

г) утримує попит у відповідності з виробничою необхідністю фірми.

39. На якій стадії життєвого циклу товару фірма отримує найбільший прибуток:

г) на фазі зрілості.

40. Які з тверджень не підходять для пояснення цін проникнення:

б) цс дає новатору стійкі позиції, нездоланні для конкурентів;

в) це використовується у разі встановлення еластичних цін:

Схожі:

Г законодавчі основи iconЗаконодавчі основи забезпечення життєдіяльності осіб похилого віку
Вступ
Г законодавчі основи icon1. Сутність підприємства І правові основи його функціонування
Основні законодавчі акти та інші документи, що регулюють діяльність підприємств в Україні
Г законодавчі основи iconЗакон про парламент 1949 року встановив правила розгляду фінансових...
Правові основи діяльності парламентів 1 Законодавчі акти, що регулюють діяльність парламентів
Г законодавчі основи iconПерелік запитань для підготовки до іспиту з дисципліни «основи охорони праці»
Наведіть основні законодавчі документи щодо охорони праці в Україні, дайте їм коротку характеристику
Г законодавчі основи iconКонспект уроку з курсу «Основи здоров’я»
«Твої права», зошит з друкованою основою для 3 класу «Основи здоров’я» (автор О. В. Лабащук), підручник «Основи здоров’я», 3 клас...
Г законодавчі основи iconВступ до дисципліни а 2 Основні законодавчі акти з оп
Вимоги безпеки до технологічного обладнання, виробничого устаткування та технологічних процесів
Г законодавчі основи icon«Законодавчі проблеми захисту інформації»
Шляхи витоку інформації І несанкціонованого доступу в каналах охоронних пристроїв
Г законодавчі основи iconОснови здоров’я Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному...
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Г законодавчі основи iconОснови здоров’я Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному...
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Г законодавчі основи iconОснови здоров’я Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному...
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка