Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
НазваДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Сторінка3/7
Дата конвертації17.03.2013
Розмір0.94 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Маркетинг > Диплом
1   2   3   4   5   6   7

^ РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГУ ТОВ РА «AD-WORLD»

2.1. Загальна характеристика підприємства

та його місця на ринку

Метою діяльності ТОВ РА «AD-WORLD» є задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення рекламної, виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому діючим законодавством України та одержання на підставі цього прибутку для задоволення матеріальних та інших потреб учасників товариства.

Основними видами діяльності ТОВ РА «AD-WORLD» є:

 1. надання рекламно-інформаційних послуг;

 2. маркетингові, консалтингові та агентські послуги;

 3. посередницькі послуги та послуги у сфері збуту;

 4. організація збуту продукції, організація заходів рекламно-комерційного змісту;

 5. виставки-продажу, презентації, аукціони, ярмарки та інші;

 6. надання різноманітних послуг в мережі Інтернет;

 7. видавнича діяльність, випуск газет, журналів, бюлетенів та інших періодичних видань;

 8. поліграфічна діяльність, виробництво різнобічної поліграфічної продукції;

 9. організація та виготовлення зовнішньої реклами та засобів візуальних комунікацій;

 10. маркетингові, консалтингові та агентські послуги.

ТОВ РА «AD-WORLD» – це сучасний поліграфічний комплекс, що відповідає найвищим вимогам. ТОВ РА «AD-WORLD» - це друкарня повного циклу, всі замовлення виконуються на власній виробничій базі: сучасне виробництво, що відповідає європейським нормам (більше 1000 м2), нове висококласне устаткування від ведучих світових виробників, замкнутий технологічний цикл, побудований на відповідності вимогам міжнародних стандартів — все це гарантує стабільно високу якість виконання замовлень.

Відмінна риса творчого відділу ТОВ РА «AD-WORLD» – це здатність створювати нові, унікальні креативні ідеї, продукти – не залежно від того, про що саме йдеться: окремих повідомленнях або ідеях цілих рекламних кампаній.

Фахівці ТОВ РА «AD-WORLD» здатні вирішити наступні задачі:

 • створення фірмового стилю (логотипи, слогани, макети для рекламних кампаній)

 • проведення рекламних кампаній

 • створення макетів для друкарської і зовнішньої реклами

 • виробництво аудіо- і відеореклами

 • рекламне фотографування

 • медіапланування і розміщення реклами (ТБ, радіо, преса, зовнішня реклама)

 • виготовлення рекламно-сувенірної продукції

 • підготовка і проведення промо акцій

 • проведення маркетингових досліджень

 • розробка веб-сайтів і проведення рекламних кампаній в інтернеті

Правовий статус ТОВ РА «AD-WORLD». Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс та відокремлене майно. Товариство відповідає по своїх зобов’язаннях всім своїм майном, на яке може бути накладене стягнення згідно з законодавством України.

На підприємстві ТОВ РА «AD-WORLD» лінійно-функціональна структура управління (мал. 2.1).Мал. 2.1 Структура управління підприємством ТОВ РА «AD-WORLD»
При такій структурі лінійна підпорядкованість по всім питанням, зв’язаним з управлінням даним об’єктом, пов’язується з функціональним управлінням. Загальна кількість зв’язків залишається такою ж як і при функціональній системі, але змінюється характер зв’язків.

Виконавчим органом товариства є директор, який призначається Засновниками на строк до трьох років. Інші посадові особи призначаються на посаду директором підприємства по узгодженню з засновниками. При наймі директора обсяг його повноважень визначається у контракті, який укладає засновник.

Директор товариства має право: укладати будь-які угоди від імені ТОВ РА «AD-WORLD» у межах наданих повноважень, видавати доручення, відкривати рахунки в установах банків; затверджувати поточні плани діяльності товариства, які необхідні для вирішення його статутних завдань; затверджувати нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями ТОВ РА «AD-WORLD»; приймати на роботу і звільняти з роботи працівників товариства, застосовувати до них заходи заохочення і накладати стягнення; приймати рішення щодо інших питань поточної діяльності ТОВ РА «AD-WORLD».

Директор подає на затвердження засновникам річний фінансовий звіт та баланс товариства забезпечує виконання рішень засновника, що стосуються управлінням товариством. Лише за згодою засновника директор підприємства вирішує такі питання: затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу.

Аналіз зовнішнього середовища ТОВ РА «AD-WORLD» представлено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Аналіз зовнішнього середовища ТОВ РА «AD-WORLD»
Фактор

Стан фактору

Тенденції розвитку

Характер впливу
1

2

3

4
Рівень інфляції

у 2009р. становив 12,3%

можливе зменшення

знецінення грошових

ресурсів (-),

знецінення кредитних зобов’язань (+)
Валютний курс гривні

9,5 грн./ EURO


зниження валютного курсу гривні

збільшення прибутку (+)
Рівень прибутку населення

1217 грн./міс.

Поступове зростання

зростання попиту (+), прискорення збуту (+), збільшення обсягів продажу (+)
Рівень процентної ставки по кредитах

5% місячних

стабілізація

можливість залучення позичкових коштів (+)
Рівень безробіття

8,8%

зростання

зниження попиту (-)
Рівень освіти

керівники – вища

робітники – середня

підвищення рівня освіти

підвищення продуктивності

праці (+)
Життєвий цикл

стадія росту

незмінні

ріст можливостей підприємства (+)
Значення продукції для суспільства

актуальне

зростання

збільшення обсягів продажу (+)
Характер конкуренції

помірна

збільшення конкурентів

підвищення якості продукції (+)
Характер попиту

нестабільний

поступова стабілізація

збільшення числа замовлень (+)
Характер споживачів

постійні клієнти

розширення кола споживачів

збільшення кількості замовлень (+)
Конкуренти

іноземні фірми

зростання конкуренції

зменшення виручки

(-)
Ціна послуг

На рівні конкурентів

стабілізація ціни

зменшення їх частки на ринку (-)

Якість послуг

відрізняється незначно

зростає

зміцнення позицій конкурентів у їх ніші ринку (-)

До основних факторів макросередовища, за якими підприємство має уважно стежити та правильно оцінювати пов’язані з ними загрози чи можливості при розробці підприємницької стратегії, відносяться: економічні, екологічні, політичні та міжнародні.

Оцінка конкурентоспроможності ТОВ РА «AD-WORLD», а також основних конкурентів, які діють на привабливому для нас ринку, може бути оцінена шляхом складання матриці, наведеної в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Оцінка конкурентоспроможності ТОВ РА «AD-WORLD»Параметр оцінки

Ваговий коефіцієнт

Бальна оцінка

^ ТОВ РА «AD-WORLD»

РА «DIALLA»

РА «Brand New»

РА «Ace DDB»

Оцінка

Індекс

Оцінка

Індекс

Оцінка

Індекс

Оцінка

Індекс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обсяги продажу рекламних послуг

0,05

2

0,1

3

0,15

4

0,2

4

0,2

2.

Обсяги збуту

0,05

2

0,1

1

0,05

3

0,15

4

0,2

3.

Частка ринку

0,1

3

0,1

2

0,2

4

0,4

1

0,1

4.

Термін діяльності підприємства на ринку

0,1

3

0,3

4

0,4

3

0,3

4

0,4

5.

Рекламна активність підприємства

0,13

2

0,26

3

0,39

2

0,26

4

0,52

6.

Наявність власних виробничих потужностей

0,11

4

0,44

4

0,44

3

0,33

1

0,11

7.

Наявність доставки замовлення

0,02

4

0,08

2

0,04

1

0,02

4

0,08
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» icon«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Есі ведення та управління бізнесу. [3] Так, сьогодні послугами Інтернету користуються 1,802 млн населення планети, що в 5 разів більше,...
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» icon«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Есі ведення та управління бізнесу. [3] Так, сьогодні послугами Інтернету користуються 1,802 млн населення планети, що в 5 разів більше,...
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconВступ 3
Аналіз організації маркетингу та маркетингових комунікацій на тов ра «ad-world» 46
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» icon«Маркетингова політика комунікацій підприємства (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Метою випускної роботи є запровадження І вдосконалення системи політики комунікації
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота
Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі тов”транс-зафт”
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота
На тему: «Організація обліку, аналізу та контролю на малих підприємствах на прикладі пп «Компанія Ардіс»
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconТема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.»
Розділ Теоретичні аспекти сутності стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота на тему: „Облік, аналіз І контроль касового
Організація касового виконання державного бюджету за видатками на прикладі вдк у Володимирецькому районі Рівненської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка