Проблема дослідження цільових аудиторій у територіальному маркетингу
Скачати 40.83 Kb.
НазваПроблема дослідження цільових аудиторій у територіальному маркетингу
Дата конвертації02.03.2013
Розмір40.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Маркетинг > Документы
ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІЛЬОВИХ

АУДИТОРІЙ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ
О.М. Бурдяк

Декан факультету економіки та менеджменту

доцент, канд. екон. наук,

Чернівецький торговельно-

економічного інституту КНТЕУ

Теорія і практика маркетингу територій сьогодні все ще перебуває на стадії становлення. Розвиток теорії відбувається одночасно з поглибленням впевненості у доцільності залучення маркетингових концепцій до вирішення регіональних проблем з боку існуючих та потенційних користувачів – органів місцевого самоврядування. Така ситуація вимагає прискорення розробки методології та методики застосування маркетингового інструментарію у ще не звичній для української економіки сфері. Саме це визначає постійне збільшення інтересу до маркетингу територій у зарубіжних та українських маркетологів. Наукові праці з даної проблеми, які були опубліковані в останні роки, доводять можливість розробки стратегій соціально-економічного розвитку територій за допомогою маркетингу, однак серед науковців досі немає єдності щодо загального бачення предмету дослідження. Розбіжності проявляються у визначенні основних завдань маркетингу території, у можливості перенесення окремих засобів класичного маркетингу у дану сферу.

Дослідження споживачів є звичною практикою, як у маркетингу споживчої продукції, так і в таких специфічних видах маркетингу, як промисловий, некомерційний, маркетингу послуг тощо. На наш погляд, увагу вивченню споживачів слід приділяти і в маркетингу територій. На жаль, теорія територіального маркетингу ще не пройшла повного розвитку, тому проблема вивчення цільових груп споживачів є однією з малодосліджених. Подібна ситуація пояснюється насамперед тим, що в маркетингу територій досить важко виокремити групу цільових споживачів, яка б повністю виявляла однакове ставлення до різних елементів маркетингу. Якщо на споживчому ринку цільових споживачів визначають за відношенням до одного певного товару, то у територіальному маркетингу – поняття товару досить широке.

Маркетинг територій покликаний пропонувати потенційним споживачам цілу низку вигод, товарів та послуг. Вважаємо, що серед них можна виділити наступні: інвестиційні можливості, місця для проживання, ресурси, робочу силу, туристичні об`єкти та багато іншого. Звичайно, для кожної з цих пропозицій характерні свої специфічні маркетингові підходи. Але основна проблема полягає в тому, що можливими споживачами для всього переліченого є абсолютно різні люди. Зрозуміло, вони не можуть бути спільною цільовою аудиторією одночасно і для інвестиційної пропозиції, і для туристичної, і для освітньої. Тому для різних цільових груп (для наявних і потенційних інвесторів, абітурієнтів і студентів, національних і зарубіжних туристів, тимчасових працівників і можливих майбутніх жителів і т.д.) необхідна своєрідна інформація, якій слід надати такого вигляду, форми і змісту, щоб у можливого партнера не залишилося сумнівів про доцільність інвестування у бізнес на даній території, про можливість скористатись певними послугами тощо.

Наприклад, приймаючи рішення про вкладення коштів, майбутні інвестори визначають можливу ефективність інвестицій, аналізуючи безліч різноманітних показників: розмір ринку, динаміку зростання (спадання) ринку, власні конкурентні переваги, потенціал ринку, доступність ринку, інтенсивність капіталовкладень, рівень ділової активності, соціальне та правове середовище, рівень ринкових, політичних, комерційних ризиків та інше. Подати всю інформацію інвесторам відразу неможливо через певні міркування: зібрати, проаналізувати і підготувати дані у такому великому обсязі невиправдано витратна справа; яким би не був обсяг інформації – все ж інвестор може забажати уточнення окремих напрямів і ініціювати спеціальні дослідження в окремих специфічних сферах. Тому фахівці з маркетингу територій повинні підготувати відповідний комплекс комунікаційної роботи, який би міг задовольнити інвесторів. Модель поетапної маркетингової комунікації з майбутніми інвесторами, як певною цільовою аудиторією, представляється наступним чином.

1 етап. Створення повідомлень, що можуть зацікавити інвесторів; розробка іміджу інвестиційно-привабливої території; загальна характеристика об’єктів інвестування. Очікуваний результат: поява зацікавленості у перспективних інвесторів до пропозицій та їх звернення за додатковою інформацією.

2 етап. Контроль процесу підготовки інвестиційних проектів (на предмет якості інформації); проведення презентацій інвестиційних проектів перед цільовою аудиторією; детальне ознайомлення з регіоном, умовами роботи, рівнем ризиків тощо. Очікуваний результат: схвалення проектів інвесторами в цілому та прийняття рішення про подальшу співпрацю з метою поглиблення інформації.

3 етап. Підготовка додаткової інформації, сприяння інвестору у проведенні спеціальних досліджень стосовно окремих сторін майбутньої роботи; створення повної інформаційної картини, достатньої для прийняття рішення Очікуваний результат: прийняття рішення про доцільність інвестування в певні проекти на даній території, початок інвестиційного процесу.

Відмінною є організація комунікаційного процесу, спрямованого на цільову аудиторію потенційних туристів. Зважаючи на те, що рівень відповідальності стосовно прийняття рішень про подорож значно нижчий, маркетологи територіальної служби не повинні здійснювати повний інформаційний супровід клієнтів. Їх роль обмежується проведенням загальної іміджевої кампанії щодо туризму в регіоні і координаційними діями – розробкою (разом з фахівцями зацікавлених фірм) стандартів якості повідомлень та сприянням у створенні інформаційної інфраструктури, що допоможе туристам до і під час подорожі.

Отже, досягнення основних цілей маркетингу території – залучення зовнішніх ресурсів для задоволення соціально-економічних потреб регіону тощо, є можливим лише за умови розробки і впровадження комунікаційних заходів, на які покладається роль розповсюдження інформації та спонукання адресатів до прийняття бажаного рішення. Очікуване рішення буде прийнятим лише у випадку донесення до цільової аудиторії потрібного обсягу інформації, яка повністю відповідатиме уявленням адресатів про рівень достовірності, правдивості, повноти тощо.

Схожі:

Проблема дослідження цільових аудиторій у територіальному маркетингу icon«Маркетингове дослідження рекламного агентства»
Останнім часом серед вітчизняних І закордонних дослідників маркетингу зріс інтерес до маркетингу послуг
Проблема дослідження цільових аудиторій у територіальному маркетингу icon1. Предмет, завдання, зміст дисципліни. Сутність маркетингу
Товариство маркетингу”. Найбільший розвиток маркетинг отримав на початку 60-х років – більшість фірм І організацій визнали необхідність...
Проблема дослідження цільових аудиторій у територіальному маркетингу iconТема реферату: «Поняття видавничого маркетингу, його мета І функції» План (зміст) роботи
Барзилович, О. М. Маркетинг періодичних видань: проблема визначення поняття та основних функцій [Текст] / О. М. Барзилович, О. Р....
Проблема дослідження цільових аудиторій у територіальному маркетингу iconПроект Розділення команд-учасниць IХ чемпіонату України по футболу...
Розділення команд-учасниць IХ чемпіонату України по футболу серед внз по територіальному принципу
Проблема дослідження цільових аудиторій у територіальному маркетингу iconМаркетинг та Інтернет-маркетинг
Визначення та основні завдання маркетингу. Роль Інтернет-технологій в маркетингу
Проблема дослідження цільових аудиторій у територіальному маркетингу iconМатеріальна база: навчальних аудиторій 24
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 Мелітопольської міської ради була заснована в 1972 році
Проблема дослідження цільових аудиторій у територіальному маркетингу iconПроект закона Украины "Про компанії прямих продаж, сітьового та багаторівневого маркетингу"
України, а також компаній, що використовують принципи прямих продаж, сітьового та багаторівневого маркетингу
Проблема дослідження цільових аудиторій у територіальному маркетингу iconТема : дослідження в галузі паблік рилейшнз
Основні поняття: соціологічні дослідження, формалізовані дослідження неформалізовані дослідження, анкетування, вибірка, аналіз, групові...
Проблема дослідження цільових аудиторій у територіальному маркетингу iconПрограма розвитку Житомирського національного агроекологічного університету...
Кількість лекційних аудиторій, обладнаних стаціонарним мультимедійними засобами, од
Проблема дослідження цільових аудиторій у територіальному маркетингу iconРозділ Робота з обдарованими дітьми як педагогічна проблема Проблема...
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка