Висновки 2 список використаних джерел 5 висновки
Скачати 81.36 Kb.
НазваВисновки 2 список використаних джерел 5 висновки
Дата конвертації19.03.2013
Розмір81.36 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Маркетинг > Документы
АналІз розробки і шляхів оптимізації рекламної кампанії на підприємстві ТОВ "Паритет""
ЗМІСТ


ВИСНОВКИ 2

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 5

ВИСНОВКИПроведено дослідження основних аспектів розробки і аналізу ефективності проведення рекламної кампанії у ТОВ „Паритет”. Основні результати дослідження полягають у наступному.

Було визначено, що реклама – діяльність багатофункціональна. Реклама сприймається як частина нашої повсякденної загальнодоступної культури.

У ході проведеного дослідження встановлено, що перед рекламою можуть бути поставлені безліч конкретних задач в області комунікації і збуту, залежно від того для чого вона призначена: інформувати, перестерігати або нагадувати.

З проведеного дослідження можна сказати, що, розробляючи програму рекламної діяльності, підприємству необхідно прийняти низку важливих рішень, які прямо стосуються складання системи цілей (мета, завдання, організація), формування бюджету, вибору варіантів звернення, визначення засобів розповсюдження інформації, оцінки виконання програмних заходів. Практика показує, що найбільш значимими факторами, що визначає збільшення або зменшення збуту якої-небудь продукції, є в першу чергу якість і споживчі властивості самих товарів, їхня ціна, загальна кон'юнктурна обстановка на ринку, дії конкурентів і т.п.

У процесі дослідження виявлено, що реклама вимагає великих грошей, які легко розтратити впусту, якщо фірма не зуміє точно сформулювати завдання, прийме недостатньо продумані рішення щодо рекламного бюджету, вибору засобів реклами, не зуміє зробити оцінку результатів рекламної діяльності.

В останній час реклама міцно влаштувалася в нашому житті. Ця сфера маркетингу активно розвивається в нашій країні. Відкриваються різні установи, що навчають мистецтву реклами. Вже можна з упевненістю сказати, що реклама прижилася на ринку нашої країни. Залишається тільки вірити, що з кожним роком рівень її якості буде підніматися усе вище й вище, і вона стане справжнім провідником споживача у світі величезної кількості товарів і різноманітних послуг.

Сучасний маркетинг потребує від фірм набагато більшого, ніж просто створити гарний товар, призначити на нього привабливу ціну і забезпечити його приступність для цільових покупців. Фірми ще повинні здійснювати комунікації зі своїми замовниками, при цьому в складі комунікації не повинно бути нічого випадкового. У контексті даного курсового проекту розглядалися лише дві складових маркетингової комунікації: реклама і стимулювання збуту. Кожна з цих складових являє собою складну систему маркетингових рішень, що повинні задовольняти цілям і виконувати задачі, поставлені перед ними в рамках маркетингової політики фірми в цілому.

У залежності від цілей, задач, спеціалізації, розміру і багатьох інших характеристик підприємства будується і його комплекс стимулювання. На великих підприємствах розробкою цього комплексу займаються цілі відділи, а на дрібних – це 1-2 особи. Тому часто гроші ідуть на неефективну рекламу чи непродумане стимулювання збуту. У світлі цього задачею фахівців є виправлення цього недоліку в міру знань і здібностей.

У результаті проведеного аналізу рекламної діяльності встановлено, що підприємством ТОВ „Паритет” використовуються досить різноманітні засоби реклами (виставки, газети, журнали, листівки, щити, радіо і телебачення) і стимулювання збуту (знижки з ціни, стимулювання власних працівників).

У результаті проведеного опитування й анкетування, однак, був виявлений ряд недоліків у використанні рекламних засобів. На мою думку, своєчасне усунення і виявлення таких недоліків неодмінно приведе до підвищення ефективності комплексу стимулювання і не сповільнить позначитися на економічних показниках фірми.

У даному дослідженні оптимальний бюджет розрахований вручну і розроблена програма його автоматичної оптимізації за допомогою засобу „Поиск решения” програми Microsoft Excel.

Порівнюючи отримані дані до автоматизації і після неї, була виявлена деяка різниця у видах реклами, на яку слід звернути увагу.

Завдяки оптимізації рекламного бюджету вдалося досягти збільшення доходу від реклами у ТОВ „Паритет” на 13,5% завдяки більш раціонального розподілу рекламного бюджету ТОВ „Паритет”.

Таким чином, можна констатувати, що засоби автоматизації – необхідна складова при організації і плануванні рекламної кампанії підприємства.

Отже, у результаті всебічного вивчення теорії і практики рекламної діяльності на ТОВ „Паритет” мною:

 • сформульовані принципово важливі особливості організації рекламної діяльності на підприємстві;

 • створено сукупність теоретичних положень й практичних методів, що розкривають рекламну діяльність із погляду неринкових механізмів відтворення на підприємствах, згідно яким реклама підкоряється принципу цілеспрямованої систематичної діяльності по непродуктивним, надлишковим витратам;

 • розроблено організаційно-методичну програму організації рекламної діяльності, що дозволяє розглянути рекламу як цілісну систему, що робить істотний вплив на всі рівні роботи підприємства;

 • розроблено алгоритм формування рекламної кампанії підприємства, практичне застосування якого показане на прикладі рекламної кампанії ТОВ «Паритет»;

 • розроблено спеціальні методики інформаційної (засобом Excel) і інвестиційної оцінки (методика ROI) економічної ефективності реклами, апробовані при обґрунтуванні економічної ефективності реклами на прикладі ТОВ «Паритет».^

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Академия рынка: маркетинг. Пер. с фр. / А.Дайан, Р.Ланкар и др. Научн. ред. А.Д.Худокормов. – М.: Экономика, 2003. – 572 с.

 2. Багієв Г.Л., Тарасевич В.М., Анн. Х. Маркетінг. – М.: Академія, 2001. – 288 с.

 3. Батра Р., Меерс Д.Дж. Рекламный менеджмент. – К.: Основа, 2005. – 784 с.

 4. Бімер С.Б. Наскільки ефективна моя реклама? – К.: Знання, 2005. – 16 с.

 5. Блажнов Е.А. Паблик Рилейшнз. Приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отношений. Учебное пособие для деловых людей. – М.: ИМА-пресс, 2006. – 165 с.

 6. Блэк С. Паблик Рилейшнз. Что это такое? – М.: СП "ФСЭС-Москва", 2004.

 7. Вандермейкер Дж. Вимір ефективності реклами. – К.: Либідь, 2005. – 69 с.

 8. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламы. – Х.: Олди-Плюс, 2006. – 720 с.

 9. Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. – М.: Азимут-центр, 2002. – 315 с.

 10. Гаврилішин І.П., Славута Є.І. Проблеми реклами в Україні: Зб. наук. ст. – К.: Либідь, 2005. – 246 с.

 11. Гермогенова Л. Ю. Эффективная реклама. Практика и рекомендации. – М.: Рус Партнер Лтд, 2004.

 12. Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама. Практика и рекомендации. Сер. "Практика бизнеса" (Выпуск 1.) – М.: РусПартнер Лтд, 2004. – 252 с.

 13. Гольдман И. А., Добробабенко Н.С. Практика рекламы. – Х.: Олди-Плюс, 2005. – 217 с.

 14. Грядущая реклама. 199 правил и примеров достижения успеха // Шенерт В. – М.: Академия, 2005. – 302 с.

 15. Гуляев П.П. Организация рекламной деятельности. – М.: Высшая школа, 2006. – 345 с.

 16. Дейян А. Реклама. Пер. с фран. / Общ. ред. В.С. Загашвили. – М.: А/О Издательская группа "Прогресс", 2003. – 288 с.

 17. Дымшиц М. Манипулирование покупателем. – К.: Генеза, 2005. – 252 с.

 18. Еремин В. Маркетинг: основы и маркетинг информации. Учебник. –К.: Академия, 2004. – 656 с.

 19. Жих Е.М. Маркетинг: как завоевать рынок. – СПб.: Питер, 2001. – 199 с.

 20. Завьялов П., Демидов В. Формула успеха: Маркетинг. – М.: Международные отношения, 1998. – 217 с.

 21. Згінов А. Аналіз ефективності реклами. Практикум маркетолога. – М.: Академія, 2006. – 56 с.

 22. Иванов А.В. Настольная книга маркетолога. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 256 с.

 23. Ильинский С.В. Общественные связи. Реклама. Маркетинг. Оперативный словарь-справочник. – К.: Высшая школа, 2005. – 480 с.

 24. Картер Гарри. Эффективная реклама. – М.: Прогресс, 2005. – 197 с.

 25. Катернюк А.В. Рекламні технології. Комерційна реклама. – М.: Вища школа, 2004. – 146 с.

 26. Качалов І., Євдокимов М. Ефективність рекламної кампанії. – К.: Академія, 2006. – 66 с.

 27. Кирилов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг. – Спб.: СГУ, 2006. – 184 с.

 28. Король О. Д. Реклама та її використання // Чернівец. ун-т. Наук. вісн. – Ч.: ЧУНВ, 2006. – 269 с.

 29. Корсаков Д. Б. Как увеличить прибыль. Часть 1. – СПб.: Образование-культура, 1999. – 216 с.

 30. Котлер Ф. Основи маркетингу. – М.: Вища школа, 2000. – 349 с.

 31. Кристи Ли. Законы успеха. – М.: Высшая школа, 2005. – 246 с.

 32. Крылов И. В. Теория и практика рекламы. – М.: Центр, 2006. – 184 с.

 33. Левешко Р.Н. Анализ эффективности рекламы. – К.: Основа, 2005. – 112 с.

 34. Лора Райс, Эл Райс. Расцвет пиара и упадок рекламы. Как лучше всего представить фирму. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 320 с.

 35. Макиенко И.И. Метод определения оптимального рекламного бюджета. Маркетинг и маркетинговые исследования. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2005. – 197 с.

 36. Маркетинг: учеб. / под ред. Э. А. Уткина. – К.: Основа, 1999. – 246 с.

 37. Морозов А. Оцінка ефективності рекламної кампанії. – К.: Ґенеза, 2004. – 58 с.

 38. Наймушин А.Д. Основы организации рекламы. – М.: Внешторгиздат, 2002. – 214 с.

 39. Ноздрева Р.Б., Цыпичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 164 с.

 40. Огилви Д. Тайны рекламного двора. – М: Международный рекламный центр НТД, 2006. – 244 с.

 41. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент). Под ред. Власовой В.М. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 496 с.

 42. Основы рекламного дела: пер. с англ. – У.: Дом печати, 2005. – 216 с.

 43. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. Рекламная деятельность. – М.: Экономика, 1999. – 219 с.

 44. Понкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. – М.: Аспект-пресс, 2004. – 249 с.

 45. Рассел Дж. Т., Лейн Р. Реклама. – М.: Аспект-Пресс, 2006. – 544 с.

 46. Рассел Дж. Т., Лейн Р. Рекламные процедуры Клеппнера. – М.: Академия, 2006. – 928 с.

 47. Реклама в бизнесе: Учеб. Пособие. – М: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2005. – 244 с.

 48. Реклама и бизнес: Уч. пособие / Сост. Т.К. Серегина, Л.М. Титкова. – М.: Маркетинг, 2005. – 219 с.

 49. Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. Реклама в условиях рынка. – М.: Юрайт, 2007. – 208 с.

 50. Розенталь Д.Э., Кохтев Н.Н. Язык рекламных текстов. – М.: Высшая школа, 1999. – 195 с.

 51. Романов А.Н. Маркетинг. – М.: Маркетинг, 2005. – 378 с.

 52. Ромат Е. Реклама в системе маркетинга. – Х.: Сфера, 2005. – 287 с.

 53. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. Всё о маркетинге. – М.: Академия, 2003. – 244 с.

 54. Симіонова Н.Е. Методи аналізу ринку. – К.: Ґенеза, 2006. – 143 с.

 55. Сиссорс Дж., Бэрон Р. Рекламное медиа-планирование. – Х.: Олди-Плюс, 2004. – 416 с.

 56. Современная реклама: пер. с англ. – Т.: Издательский Дом Довгань, 2005. – 388 с.

 57. Старобинский Е.Е. Самоучитель по рекламе: издание III. – М: ЗАО "Бизнес-школа" Интел-Синтез", 2004. – 246 с.

 58. Сэндидж Ч.Г., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. – М.: Прогресс, 1999. – 267 с.

 59. Фарби Э. Как создать успешную рекламу. – К.: Знание, 2005. – 256 с.

 60. Фурсов М. Оцінка ефективності рекламної кампанії: міф або реальність? – М.: Справа, 2005. – 55 с.

 61. Хромов Л.Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика. –П.: Фолиум, 2004. – 267 с.

 62. Чорняк Т. Як оцінити ефективність рекламної кампанії? – К.: Знання, 2005. – 59 с.

 63. Шарков Ф.И., Гостенина В.И Разработка и технологии производства рекламного продукта. – М.: Академия, 2004. – 340 с.

 64. Борова К.О. Реклама // „Маркетинг і маркетингові дослідження”, №№ 1-2. – 2005. – 35 с.

 65. Владика С. Реклама - оптимізм без авантюризму // Столиця. – 2004. – № 5 (верес.). – 24 с.

 66. Воронова Э.Ю. Социально-економическое значение рекламы // Бизнес и политика. – 2006. – № 5. – 59 с.

 67. Гайдук А. Эффективность рекламы // Региональная экономика. – 1999. – № 2. – 78 с.

 68. Завьялов П. Конкурентоспособность и маркетинг // Экономический журнал – №12 – 2005. – 49 с.

 69. Іванух Р., Жученко В. Стратегія рекламної діяльності // Економіка України. – 2005 – №1. – 67 с.

 70. Іваськов В. Про особливості і можливості реклами // Діловий вісн. – 1999, № 10. – 47 с.

 71. Інтерв'ю з директором ТОВ „Паритет” Г.В. Михайловим // „Гривна”, № 46 (513), 11 березня 2007 року. – 36 с.

 72. Капуста Т. Реклама // Уряд. кур'єр. – 2006. – 2 листоп. – 22 с.

 73. Кобржицький А. Реклама: учора, сьогодні, завтра // Персонал. – 1999, № 1. – 56 с.

 74. Песиков Э., Фомичев М. Реклама-Модель-Бюджет. Методы расчета рекламного бюджета в примерах // PRINT & PUBLISHING. – №4(29). – 2006. – 29 с.

 75. Реклама в мережі Інтернет // „Інтернет”, № 3, 2002. – 38 с.

 76. Реклама в СМИ. Нравственные проблемы рекламы // Персонал. – №2. – 2005. – 29 с.

 77. Роль рекламы в условиях рынка // Персонал. – №6. – 2006. – 29 с.

 78. Социально-психологические особенности воздействия рекламы на поведение потребителей // Персонал. – №3. – 2005. – 29 с.

Схожі:

Висновки 2 список використаних джерел 5 висновки iconРеферат Тема дипломної роботи
Тема дипломної роботи – „Пантелеймон Куліш – видавець літературно-художніх творів”. Дипломна робота включає в себе вступ, два розділи,...
Висновки 2 список використаних джерел 5 висновки iconРеферати повинні ві Ессе тема «Нормативно правова регламентація діяльності...
Реферат вступ, висновки, список літератури, обсяг 10 сторінок. 5 джерел використаних; зміст – два джерела; здати в перший день сесії...
Висновки 2 список використаних джерел 5 висновки iconУрок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних...
Використання засобів інформаційних технологій навчання під час розв’язання стереометричних задач обчислювального характеру
Висновки 2 список використаних джерел 5 висновки iconСписок використаних джерел

Висновки 2 список використаних джерел 5 висновки iconСписок використаних джерел до проекту

Висновки 2 список використаних джерел 5 висновки iconРеферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків,...
Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг...
Висновки 2 список використаних джерел 5 висновки iconСписок використаних джерел
Вуароль М. Гід газетяра: Пер з франц. – К.: Інститут масової інформації, 2003. – 64 с
Висновки 2 список використаних джерел 5 висновки iconРоль норманів, хозарів та інших народів в утворенні Київської держави...
Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы (краниологическое исследование). – М.: Наука, 1969; Алексеева Т. А. Этногенез...
Висновки 2 список використаних джерел 5 висновки iconВисновки список використаної літератури
Розділ методологічні засади формування системи митного контролю при здійсненні експортноімпортних операцій надання зовнішньоекономічних...
Висновки 2 список використаних джерел 5 висновки icon3. Аналіз соціально-економічного становища молоді на загальнодержавному...
Соціальна робота з молоддю на прикладі діяльності Галицького районного центру соціальних служб для молоді
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка