Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Кафедра маркетингу Звіт про виконання програми переддипломної практики
Скачати 212.35 Kb.
НазваАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Кафедра маркетингу Звіт про виконання програми переддипломної практики
Дата конвертації19.03.2013
Розмір212.35 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Маркетинг > Диплом
Академія праці і соціальних відносин

Федерації профспілок України

Кафедра маркетингу

Звіт

про виконання програми переддипломної практики

студента V курсу

групи 53с

Спеціальності «Маркетинг»

Миколюка Олександра Андрійовича


База практики

ТОВ «Промо Кріейтів»

Керівник практики від підприємства

Мясіщев В.І.

Керівник практики від навчального закладу

доцент Бабічева О.І.

Звіт захищено

12.05.2010 р.
Київ 2010

ЗМІСТ
ВВЕДЕННЯ
ГЛАВА 1. Загальна характеристика ТОВ «Промо Кріейтів»

1.1 Сфера діяльності ТОВ «Промо Кріейтів»

1.2 Організаційна структура управління ТОВ «Промо Кріейтів»

1.3 Управління діяльністю фірми
ГЛАВА 2. Характеристика роботи ТОВ «Промо Кріейтів»

2.1 Характеристика відділу кадрів

2.2 Характеристика роботи маркетолога
ГЛАВА 3. Аналіз організації маркетингу ТОВ «Промо Кріейтів»
ВИСНОВОК

ВВЕДЕННЯ
Виробнича практика – це форма учбових занять в організаціях (підприємствах) різних форм власності і організаційно-правових форм.

Виробнича практика проводиться з метою вивчення загальних принципів функціонування організацій і установ по управлінню працею і регулюванню соціально-трудових стосунків, служб зайнятості; принципів організації роботи служб і підрозділів, що займаються питаннями підбору, розставляння і обліку персоналу, відділів кадрів, праці і заробітної плати, відділів управління персоналом; а також аналізу документації, що забезпечує діяльність вказаних служб. Вона дозволяє з'єднати теоретичну підготовку з практичною діяльністю на конкретних робочих місцях. У завдання практики входить:

 • формування професійних умінь і певного досвіду, необхідного для здійснення подальшої професійної діяльності;

 • формування дослідницького підходу до вивчення діяльності економіста;

 • опанування умінь і навиків роботи з документацією, здійснення простих економічних розрахунків.


Я проходив практику в ТОВ «Промо Кріейтів». За час практики я ознайомився з діяльністю відділу кадрів і реклами, з їх організаційними структурами, з професійними і посадовими обов'язками фахівців, з основною документацією, активно брав участь у підготовці рекламної кампанії, а також надавав допомогу фахівцям. Отримані в результаті проходження практики знання і дані представлені в звіті.

Звіт складається з трьох розділів. У першому розділі дана загальна характеристика ТОВ «Промо Кріейтів»: юридичний статус, цілі і предмет діяльності, організаційна структура управління і так далі. Як наочний приклад приведена схема структури управління підприємства. Другий розділ повністю присвячений характеристиці роботи ТОВ «Промо Кріейтів». У третьому розділі я аналізую роботу ТОВ «Промо Кріейтів».

^ ГЛАВА 1. Загальна характеристика ТОВ «Промо Кріейтів»

1.1 Сфера діяльності ТОВ «Промо Кріейтів»

Реклама – двигун торгівлі. Вона присутня в нашому житті постійно. Розповідь про будь-яку покупку або о побаченій речі, її оцінці – теж є своєрідною рекламою. Людина, того не бажаючи, заставляє захотіти такий же товар.

Рекламна група «Промо Кріейтів» є середньою, але амбіціозною компанією. Тут працює 15 чоловік. Колектив дружний і згуртований.

Почали працювати в 2005 році п'ять чоловік. Спочатку було просто ЧП, і в 2008г, з розширенням колективу було прийняте рішення створити ТОВ «Промо Кріейтів».


^ 1.2 Організаційна структура управління ТОВ «Промо Кріейтів»

Основний вид діяльності рекламного агентства (у подальшому РА) ТОВ «Промо Кріейтів» - організація процесу виробництва і купівлі - продажу зовнішньої реклами, друкарської реклами, ЗМІ, розробка маркетингових досліджень.

Генеральний директорБухгалтер

Водій


Офіс-менеджер


Контактор


Дизайнер


Організатор виставок


Менеджер з маркетингуВиробнича база (монтажники)


Рекламні агенти


Малюнок 1. Організаційно-управлінська структура РА ТОВ «Промо Кріейтів».
До функцій генерального директора відносяться:

1. Контроль за рухом фінансових і матеріальних цінностей;

2. Загальне управління діяльністю ТОВ «Промо Кріейтів»;

3. Контроль за станом устаткування і офісної техніки.
До функцій бухгалтера:

1. Ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів і нормативних актів, що діють в Україні;

2. Надання податкові, фінансові і статистичні звітності в терміни і органи, встановлені чинним законодавством;

3. Надання щорічного звіту в органи правління суспільством.
До функцій офіс-менеджера відносяться:

1. Прийом/відправка факсимільних повідомлень;

2. Обробка дзвінків;

3. Висновок зустрічей з клієнтами.
До функцій контактора:

1. Спілкування з клієнтом;

2. Аналіз даних відділу маркетингу;

3. Складання, укладення договорів і оформлення спеціальних дозволів на продукт реклами під час відсутності комерційного директора.
До функцій агентів відносяться:

1. Поповнення клієнтської бази РА;

2. Зустріч клієнта і презентація товару;

3. Поширення реклами.
До функцій організаторів виставок відносяться:

1. Підготовка до виставки;

2. Проведення виставки;

3.Завершительный етап.

До функцій фахівця з маркетингу:

1. Вивчення ринку аналогічних послуг;

2. Спілкування з постачальниками;

3. Бере участь в розробці маркетингової політики.
До функцій дизайнера відноситься:

1. Прийом замовлень на дизайнерську частину роботи;

2. Попередній графічний опис і обґрунтування майбутнього продукту реклами;

3. Вирішення специфічних питань з клієнтом.
До функцій працівників виробничої бази відносяться:

1. Прийом сировинних матеріалів;

2. Виробництво рекламного товару;

3. Монтаж рекламного товару.
До функцій водія відносяться:

1. Перевіз сировинних матеріалів і готової продукції.

^ 1.3 Управління діяльністю фірми

Управління організаційною діяльністю фірми здійснюється шляхом лінійного керівництва за наявності функціональних служб: відділ маркетингу, творчий відділ, виконавча дирекція, бухгалтерія. Лінійні керівники функціональних служб, що складаються з висококваліфікованих фахівців з конкретних функцій управління, виконують роль помічників і консультантів керівника фірми, готують для нього плани і дороги вирішення в своїй області діяльності.

Затверджені керівником, генеральним директором рішення і плани передаються в розташовані нижче рівні для виконання. Цим забезпечується єдність керівництва при одночасному делегуванні прав управління по окремих напрямах. Таким чином, керівник, генеральний директор направляє, об'єднує і координує діяльність лінійних керівників функціональних служб в цілях забезпечення максимально можливої ефективності і результативності роботи підпорядкованою йому виробничої структури. Працю персоналу, зайнятого в РГ «ПРОМО КРІЕЙТІВ», можна підрозділити на 3 види:
• Евристичний (творчий), полягаючий у виробленні і ухваленні рішень, що складається з аналітичних і конструктивних операцій, що органічно поєднуються. Приклад: розробка слогану, оригінал-макету, сценарію, взагалі планування рекламної кампанії.

• Адміністративний (адміністративно-організаційний), такий, що складається з розпорядливих, координаційних і контрольно-оцінних операцій (робота відділу маркетингу, менеджерів фірми).

• Формально-логічний (операторний), полягаючий у виконанні операцій, передбачених службовими інструкціями (робота секретаря, охорона, транспортного відділу і так далі).


ГЛАВА 2. Характеристика роботи ТОВ «Промо Кріейтів»

^ 2.1 Характеристика відділу кадрів

Відділ кадрів в ТОВ «Промо Кріейтів» представляє офіс-менеджер. У своїй роботі офіс-менеджер керується трудовим законодавством України, наказами і розпорядженнями по підприємству.

ОМ має бланки посвідчень, свідоцтв, сертифікатів, заяв, договорів, довідок.

^ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОМ:

Здійснює роботу по підбору, відбору і розставляння кадрів на основі оцінки їх кваліфікації, особистих і ділових якостей, контролює правильне використання працівників в підрозділах підприємства.

Організовує своєчасне оформлення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій, наказів керівників, облік особового складу, видача довідок про справжню і минулу трудову діяльність працівників, зберігання і заповнення трудових книжок, ведення встановленої документації по кадрах, а також підготовку матеріалів для представлення персоналу до заохочень і нагороджень.

Організовує медичний огляд і ознайомлення працівників, що знов поступають, з правилами внутрішнього трудового розпорядку, здійснює необхідний інструктаж через існуючі підрозділи підприємства.

Видає працівникам характеристики у Вузи, технікуми, райвійськкомати, суди, органи МВС і так далі.

Підбирає керівних, інженерно-технічних працівників і службовців на посаді номенклатури Генерального директора і оформляє на них необхідні документи.

Вивчає ділові якості ІТР, службовців і на основі чого вносить пропозиції керівництву підприємства про висунення, створює резерв для висунення на керівну роботу. Здійснює по вказівці Генерального директора і начальника служби управління персоналом заміщення вакантних посад керівників, переміщення ІТР, службовців і робітників.

Укладає договори на потрібну кількість фахівців, що закінчили Вузи, технікуми, училища профтехосвіти.

Веде облік фахівців з вищою і середньотехнічною, середньоспеціальною освітою, науковців.

Оформляє необхідні матеріали для притягнення до відповідальності порушників трудової дисципліни.

Організовує табельний облік і обов'язкове медичне страхування на підприємстві.

Веде облік військовозобов'язаних, призовників, здійснює бронювання працівників підприємства.

Забезпечує підготовку документів по пенсійному страхуванню і веденню персоніфікованого обліку в системі Державного пенсійного страхування.

^ 2.2 Характеристика роботи маркетолога

Маркетолог - це фахівець, основним результатом діяльності якого є стійке функціонування і розвиток підприємства в конкурентному середовищі на основі гармонізації інтересів споживачів і підприємства. Він здійснює аналіз, координацію і регулювання діяльності всіх структур підприємства з врахуванням змін в довкіллі, досліджує ринок, його кон'юнктуру, потреби і попит, їх динаміку і відповідно до цього визначає стратегії підприємства в умовах конкуренції, готує пропозиції по розвитку товарного асортименту, визначає цінову політику, вибирає канали розподілу з врахуванням чинників, що впливають на збут товару, формує комунікаційну політику, бере участь в розробці програм стратегічного і оперативного планерування, визначає ефективність маркетингової діяльності.

Відділ маркетингу у своїй діяльності керується Статутом підприємства, Положенням про відділ і посадовими інструкціями.

Діяльність маркетолога конкретно на підприємстві ТОВ «Промо Кріейтів» направлена на забезпечення взаємодії служб підприємства в цілях ефективної діяльності на ринку з врахуванням вимог споживача та внутрішніх можливостей підприємства.

Професійна діяльність маркетолога поміщена в трьох основних напрямах:

• інформаційно-аналітичне;

• товарно-виробниче;

• збутове;

• економіко-управлінське.
Завдання професійної діяльності маркетолога в умовах ТОВ «Промо Кріейтів»:


Інформаційно-аналітична діяльність:

• організація і безпосередня участь в проведенні комплексних досліджень національних і міжнародних товарних ринків з метою здобуття інформації для ухвалення управлінських рішень;

• вивчення кон'юнктури ринку;

• проведення ранжирування ринків по певних критеріях і вибір найбільш перспективних цільових ринків;

• проведення сегментації ринків і вибір цільових сегментів;

• вивчення поведінки споживачів і способів дії на нього;

• виявлення вимог споживачів до якісних характеристик товарів і послуг, формування споживчого попиту і прогнозування об'ємів продажів;

• вивчення внутрішнього середовища підприємства, оцінка його інтелектуального, технологічного і виробничого потенціалів, визначення слабких і сильних сторін, реальних і потенційних можливостей, конкурентоспроможності підприємства;

• вдосконалення інформаційного забезпечення маркетингової діяльності;

• розробка програм по формуванню попиту і стимулюванню збуту, рекомендацій по вибору ринку відповідно до наявних ресурсів;

• аналіз конкурентного середовища з врахуванням змін податкової, цінової і митної політики держави, об'єму прибутку від продажу, конкурентоспроможності, швидкості реалізації, чинників, що впливають на збут.

Товарно-виробнича діяльність:

• підготовка пропозицій по формуванню товарного асортименту;

• пошук і розробка ідей по створенню нового товару;

• розробка концепцій і рекомендацій по організації виробництва нових товарів.

Збутова діяльність:

• розробка стратегій збуту;

• вибір каналів розподілу, організація системи руху товару і продажів;

• проведення цілеспрямованої товарної політики;

• визначення цінової політики;

• створення системи маркетингових комунікацій по формуванню попиту і стимулюванню збуту (продажів).

Економіко-управлінська діяльність:

• участь в розробці і економічному обґрунтуванні оперативних і стратегічних планів діяльності підприємства;

• участь в проведенні фінансово-економічного аналізу функціонування підприємства і розробка комплексу маркетингу;

• організація служби маркетингу на підприємстві як підрозділу, що забезпечує координацію і оптимізацію діяльності всіх структур підприємства;

• забезпечення управління інвестиціями і ризиками;

• підвищення ефективності суспільно-корисної діяльності підприємства (організації);

• управління і контроль маркетингової діяльності підприємства (організації).
Економіст-маркетолог проводить низку заходів за рішенням поставлених завдань. У практичній діяльності виробляє загальний аналіз роботи підприємства, визначаючи об'єми продажів в цілому і по сегментах ринку, загальну частку на ринку, самооцінку; аналіз продукції, що випускається, її споживчих властивостей, і обсягів випуску. Всі аналізи, що проводяться, дають можливість визначити реальне положення ТОВ «Промо Кріейтів» і скласти як короткострокові, так і довгострокові прогнози плани. Маркетолог готує і відправляє необхідні документи по продукції, що випускається, на різні конкурси і виставки, тим самим привертає увагу до своєї продукції з боку споживачів, а також вивчає продукцію інших підприємств, на підставі цього дає можливість модернізувати свою продукцію.

Маркетолог підприємства створює різні опити, у тому числі на своєму офіційному сайті в Інтернеті. Тут можна отримати не лише інформацію по підприємству, але і про продукцію, що випускається, наочно і в описі.

Економіст-маркетолог відстежує якість і швидкість виконання виробничої роботи і дає висновки і рекомендації по їх вдосконаленню.

^ ГЛАВА 3. Аналіз організації маркетингу ТОВ «Промо Кріейтів»
Схема маркетингової діяльності ТОВ РА «ПРОМО КРІЕЙТІВ» включає не менше п'яти блоків:

1. Маркетингове дослідження - оцінка ринкових можливостей ТОВ РА «ПРОМО КРІЕЙТІВ», комплексне дослідження ринку, вивчення середовища маркетингу, аналіз форм і методів збуту, вивчення цільових товарних ринків і окремих сегментів, а також споживачів.

2. Маркетингова програма, в результаті вищезазначених досліджень маркетингової служби, складають оперативні плани виробничо-збутової діяльності підприємства, які включають прогнози розвитку кон'юнктури ринку, цілі, стратегію і тактику поведінки підприємства на ринку, його товарну, цінову, збутову політику, рекламні заходи.

3. План виробничої діяльності: він є важливою складовою частиною маркетингу підприємства, оскільки визначивши потребу ринку, можна ефективно вибрати цільовий ринок - для цього необхідно зіставити вимоги та запити ринку з власними можливостями і перспективами розвитку підприємства і передбачити серію конкурентних маркетингових заходів. Ці заходи стосуються споживчих властивостей продукції, що виробляється, розробки нових її видів і асортименту, заходи на підтримання продукту, забезпечення ефективності збуту.

4. Збутова політика: передбачає планування і формування каналів та рівнів збуту продукції підприємства за прямими, непрямими чи комбінованими методами.

5. Комунікаційна політика, являє собою планування комплексу заходів, спрямованих на просування товару на ринок, для чого здійснюється безпосередня або пряма реклама, прямі та персональні продажі, стимулювання збуту тощо.

Схема маркетингової діяльності ТОВ РА «ПРОМО КРІЕЙТІВ» наведена нижче на рис. 5.

Аналіз ринку можливостейМаркетингові дослідження

Маркетингова інформація

Середовище маркетингу

Роздрібний ринок

Оптовий ринок


Вибір цільових ринківВивчення попиту

Сегментування ринку

Вибір цільових сегментів

Позиціонування на ринку

Розробка комплексу маркетингу


Розробка товарів та

послуг

Ціноутворення

Система збуту

Комплекс стимулювання


Комплекс допоміжних систем маркетингуСистема інформації

Система планування

Система

контролю

Система управління

Рис. 5 Схема маркетингової діяльності ТОВ РА «ПРОМО КРІЕЙТІВ»
Відповідно до цієї схеми (рис. 6) з урахуванням особливостей продуктів, складається конкретна діяльність фірми.

Для реалізації поставлених цілей в маркетинговій програмі формується маркетингова стратегія – основа діяльності фірми в конкретних умовах ринку. Головні напрямки маркетингової стратегії включають стратегії інтернаціоналізації, диверсифікації і сегментації.

Стратегія інтернаціоналізації – передбачає освоєння нових зарубіжних ринків, включаючи не тільки експорт продуктів, але й експорт капіталів, коли за кордоном створюються СП, які випускають товари на місцях, використовуючи дешеву робочу силу і місцеву сировину.


Маркетинг - міксПідтримка товару


 • реклама

 • особливості продажу

 • контракти

 • техніка продажу

 • виставки

 • ярмарки

Місце


 • торговельна

мережа

 • запаси

 • розподіл


Виробництво


 • якість

 • вибір

 • асортимент

 • марка

 • упаковка

 • розміри

 • обслуговування

 • рекламація

Ціна


 • довідкова

 • договірна

 • виплати

 • скидки

 • кредитРис. 6 Структурна схема маркетинг – мікс ТОВ РА «ПРОМО КРІЕЙТІВ»
Стратегія диверсифікації – освоєння виробництва нових продуктів, товарних ринків, розповсюдження підприємницької діяльності на зовсім нові і не пов'язані з основними видами діяльності фірми.

Стратегія сегментації – це поглиблення насиченості товарами всіх груп споживачів, вибір максимальної глибини ринкового попиту.

Якщо стратегія маркетингу опирається на прогнозування довгострокових перспектив зміни ринків, то тактика відображає кон'юнктурні принципи формування ринку (попиту) на наявну номенклатуру продуктів фірми.

Тактика розробляється на найближчий рік-півтора і регулярно, не очікуючи закінчення цього терміну ревізується і корегується. До числа завдань, які вирішує тактика маркетингу, відносять:

 • організацію товароруху;

 • організацію реклами;

 • стимулювання збуту у відповідності з ЖЦТ;

 • визначення принципів виходу на ринок з новим товаром.

До найбільш поширених тактичних маркетингових заходів відносять такі:

 • енергійні дії по просуненню продуктів на ринок;

 • прямі контакти зі споживачами;

 • рекламні заходи за системою «директ мейл»;


Директор фірми приймає остаточні рішення з таких питань, як ринкові дослідження, аналіз, просування і збут продуктів, рекламу і послуги споживачам. Це знімає зайве навантаження з маркетолога підприємства, який приймає рішення з питань, пов’язаних з плануванням збуту, асортименту продукції, розробкою продуктової марки, ціновою політикою.

Прийняття рішень менеджером з реклами на ТОВ РА «ПРОМО КРІЕЙТІВ» базується на знанні всіх особливостей виробництва товару, маркетингової політики та рекламного бізнесу.

Усі напрямки маркетингової політики комунікацій не можуть існувати без рекламування. Тому в рекламній діяльності на ТОВ РА «ПРОМО КРІЕЙТІВ» керуються такими основними принципами:

 • реклама має створити, підтримати, поглибити імідж підприємства та його продуктів (як нових, так і давно створених);

 • реклама має спонукати покупця купувати продукт у період спадання попиту на нього;

 • реклама має зацікавити покупця. який належить до ще неохопленого сегмента ринку продуктів чи послуг, які виробляє (надає) підприємство;

 • реклама має спростувати те, що може стати причиною упередженого чи неприхильного ставлення до товару, сприяти тому, щоб у майбутнього споживача з’явилося бажання придбати цей продукт або принаймні мріяти про нього.

Рекламна діяльність на ТОВ РА «ПРОМО КРІЕЙТІВ» охоплює весь рекламний процес - від визначення потреби в рекламуванні до створення рекламного продукту, виготовлення та показу його в засобах масової інформації. При цьому рекламним продуктом можуть бути і кілька ряд­ків об’яви в газеті чи журналі, і рекламний блок у друкованих виданнях, і відео- чи кіноролик або цілий фільм. Рекламний продукт — це також інформація на щитових стендах уздовж магістралей, торговельна марка на сувенірі, фотографія з текстом або без нього, інформація у вигляді рядка, що біжить, на плакатах «сендвічменів», на рекламних призмах, брандмауерах тощо.

Рекламна діяльність на ТОВ РА «ПРОМО КРІЕЙТІВ» - це аналіз, планування, реалізація та контроль ефективності таких напрямків діяльності:

 • визначення потреби в рекламуванні товару, пропозицій та замовлень на рекламний продукт, а також формування цих замов­лень та укладання угод з рекламними агентствами, консалтинговими фірмами та засобами масової інформації;

 • проведення досліджень споживачів, продуктів та ринку продавців;

 • розроблення стратегічних планів рекламної діяльності (визначення цілей та концепції рекламної кампанії, асигнувань на неї, видів та носіїв реклами);

 • розроблення стратегічних і тактичних планів проведення рекламної кампанії (визначення завдань, розрахунки кошторису витрат на проведення окремих заходів, вибір жанрів та форм рекламного звернення, а також засобів масової інформації для його розміщення);

 • створення рекламного звернення (вибір творчих підходів, написання сценарію або тексту, розробка макета та обґрунтування тиражу, кількості показів та інших рішень у галузі виробництва рекламного продукту);

 • визначення ефективності використання засобів масової інформації для розміщення рекламного звернення (проведення показу, розвиток та перевірка концепції рекламної кампанії, статистичний контроль та вимірювання результатів, розроблення реко­мендацій щодо коригування рекламної кампанії).

Цей перелік напрямків рекламної діяльності підприємств є орієнтовним, тому що виконати їх самостійно дуже важко: треба мати в штаті фахівців найвищої кваліфікації - професіоналів у галузі планування і проведення рекламних кампаній, а це коштує чимало. Тому, хоч великі підприємства і можуть виконувати май­же всі ці види діяльності, але більшість від них відмовляється, довіривши (за значні кошти) частину своїх функціональних обов’яз­ків спеціалізованим структурам рекламного бізнесу.

В діяльності підприємства 2010 рік відзначився високою виставковою активністю, як учасник підприємство прийняло участь у 8 виставках (табл.6).

Необхідно зазначити, що взагалі не використано в 2010 році методи прямого маркетингу, лише з 2009 року сформовано базу підприємств-споживачів, що регулярно отримуватимуть рекламні прес-релізи з пропозиціями від ТОВ РА «ПРОМО КРІЕЙТІВ».

Проаналізуємо ефективність використання маркетингових комунікацій підприємством під час реалізації маркетингової стратегії за 2010 рік.
Таблиця 7

Експертна оцінка ефективності використання маркетингових комунікацій в 2010 році

Засіб маркетингових комунікацій

Частка у рекламному бюджеті, %

Ефективність заходу

Оцінка

Участь у виставках

36,5%

100%

Найвища

Реклама в виданнях

48%

50%

Середня, можливі позитивні зміни


вразі комбінування даного заходу із участю у виставках та конференціях

Спонсорство

2%

15%

Найнижча, не мало позитивних змін на обсягах продажу

Стимулювання збуту

13,5%

75%

Висока


Аналізуючи ефективність використання засобів маркетингових комунікацій, необхідно зазначити, що маркетолог підприємства обмежився лише участю у виставках, рекламними матеріалами в спеціалізованих виданнях, прямому маркетингу та спонсорстві.

Структуру бюджету реклами за 2010 рік наведено на рис. 7.Рис. 7 Структура бюджету реклами за 2010 рік
Найбільш ефективний захід це участь у виставках, що дає змогу якнайкраще рекламувати свій продукт сам в тому місці, де є найбільших попит. Не знайдено позитивних моментів у спонсорстві. Отже стан використання маркетингових комунікацій в 2010 році є задовільним.


ВИСНОВОК

В період проходження виробничої практики я виконав наступну роботу:

- вивчив структуру управління організацією;

- ознайомився з характеристикою роботи РГ «Промо Кріейтів»;

- ознайомився з управлінням діяльності фірми;

- ознайомився з процесом розробки рекламної програми;

- ознайомився з системою професійних обов'язків і посадовими інструкціями фахівців;

- аналізував організацію маркетингової діяльності.

Схожі:

Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Кафедра маркетингу Звіт про виконання програми переддипломної практики iconАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України...

Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Кафедра маркетингу Звіт про виконання програми переддипломної практики iconАкадемія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
Вступ
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Кафедра маркетингу Звіт про виконання програми переддипломної практики iconАкадемія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни
Місце проходження практики тов «Теплологістік», яке являється структурним підрозділом холдингової компанії тов «утс інжиніринг»....
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Кафедра маркетингу Звіт про виконання програми переддипломної практики iconАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України...
Принципи та механізм реалізації підприємницької діяльності. Інноваційне підприємництво: сутність та значення. Організація створення...
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Кафедра маркетингу Звіт про виконання програми переддипломної практики iconАвтор: Миколюк Олександр Андрійович, Академія Праці та Соціальних...

Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Кафедра маркетингу Звіт про виконання програми переддипломної практики iconМіністерство освіти І науки україни Херсонський національний технічний...
Перспективи розвитку галузі, норми технологічного проектування, матеріали зібрані під час переддипломної практики
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Кафедра маркетингу Звіт про виконання програми переддипломної практики iconЗвіт з переддипломної практики Зміст
Розділ Фінансово-економічна оцінка забезпечення ефективності діяльності тов прима
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Кафедра маркетингу Звіт про виконання програми переддипломної практики iconРекомендована структура звіту з переддипломної практики
Визначаються мета й завдання практики, актуальність І взаємозв’язок із завданнями дипломної роботи, об’єкт проходження практики,...
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Кафедра маркетингу Звіт про виконання програми переддипломної практики iconРозподіл студентів V курсу денної форми навчання спеціальності «Системи...
Кафедра математичних методів системного аналізу іпса нтуу «кпі» Пр. Победи 37, корпус №14, к
Академія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Кафедра маркетингу Звіт про виконання програми переддипломної практики iconЗаконодавче регулювання відносин у сфері надання послуг поштового зв'язку
Призначення функціональних відділів (економіки, організації праці І ринкових відносин, кадрів, капітального будівництва, бухгалтерії,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка