Мал. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства Мал. 1 Структура управління підприємством тов ра «ad-world» Таблиця 1 Аналіз зовнішнього середовища тов ра «ad-world»
Скачати 149.68 Kb.
НазваМал. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства Мал. 1 Структура управління підприємством тов ра «ad-world» Таблиця 1 Аналіз зовнішнього середовища тов ра «ad-world»
Дата конвертації20.03.2013
Розмір149.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Маркетинг > Документы
Роздатковий матеріал

Миколюк О.А. 53с


Мал. 1.1. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємстваМал. 2.1 Структура управління підприємством ТОВ РА «AD-WORLD»


Таблиця 2.1

Аналіз зовнішнього середовища ТОВ РА «AD-WORLD»
Фактор

Стан фактору

Тенденції розвитку

^ Характер впливу
1

2

3

4
Рівень інфляції

у 2009р. становив 12,3%

можливе зменшення

знецінення грошових

ресурсів (-),

знецінення кредитних зобов’язань (+)
^ Валютний курс гривні

9,5 грн./ EURO


зниження валютного курсу гривні

збільшення прибутку (+)
^ Рівень прибутку населення

1217 грн./міс.

Поступове зростання

зростання попиту (+), прискорення збуту (+), збільшення обсягів продажу (+)
^ Рівень процентної ставки по кредитах

5% місячних

стабілізація

можливість залучення позичкових коштів (+)
^ Рівень безробіття

8,8%

зростання

зниження попиту (-)
^ Рівень освіти

керівники – вища

робітники – середня

підвищення рівня освіти

підвищення продуктивності

праці (+)
^ Життєвий цикл

стадія росту

незмінні

ріст можливостей підприємства (+)
^ Значення продукції для суспільства

актуальне

зростання

збільшення обсягів продажу (+)
^ Характер конкуренції

помірна

збільшення конкурентів

підвищення якості продукції (+)
^ Характер попиту

нестабільний

поступова стабілізація

збільшення числа замовлень (+)
Характер споживачів

постійні клієнти

розширення кола споживачів

збільшення кількості замовлень (+)
Конкуренти

іноземні фірми

зростання конкуренції

зменшення виручки

(-)
Ціна послуг

На рівні конкурентів

стабілізація ціни

зменшення їх частки на ринку (-)

Якість послуг

відрізняється незначно

зростає

зміцнення позицій конкурентів у їх ніші ринку (-)

^ Таблиця 2.2

Оцінка конкурентоспроможності ТОВ РА «AD-WORLD»
Параметр оцінки

Ваговий коефіцієнт

Бальна оцінка

^ ТОВ РА «AD-WORLD»

РА «DIALLA»

РА «Brand New»

РА «Ace DDB»

Оцінка

Індекс

Оцінка

Індекс

Оцінка

Індекс

Оцінка

Індекс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обсяги продажу рекламних послуг

0,05

2

0,1

3

0,15

4

0,2

4

0,2

2.

Обсяги збуту

0,05

2

0,1

1

0,05

3

0,15

4

0,2

3.

Частка ринку

0,1

3

0,1

2

0,2

4

0,4

1

0,1

4.

Термін діяльності підприємства на ринку

0,1

3

0,3

4

0,4

3

0,3

4

0,4

5.

Рекламна активність підприємства

0,13

2

0,26

3

0,39

2

0,26

4

0,52

6.

Наявність власних виробничих потужностей

0,11

4

0,44

4

0,44

3

0,33

1

0,11

7.

Наявність доставки замовлення

0,02

4

0,08

2

0,04

1

0,02

4

0,08

8.

Широта та повнота асортименту

0,06

4

0,24

4

0,24

3

0,18

2

0,12

9.

Терміни виконання замовлень

0,06

1

0,06

2

0,12

4

0,24

3

0,18

10.

Кваліфікація персоналу


0,08

2

0,16

3

0,24

4

0,32

1

0,08

11.

Репутація підприємства


0,13

3

0,39

3

0,39

4

0,52

4

0,52

12.

Ціна продукції

0,11

4

0,44

2

0,22

1

0,11

3

0,33
^ РАЗОМ (R)

1

29

2,67

33

2,88

36

3,03

35

2,84

Мал. 2.2 Оцінка конкурентних позицій ТОВ РА «AD-WORLD» на ринку

^ Таблиця 2.3

Матриця SWOT-аналізу ТОВ РА «AD-WORLD»

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)
 1. Великий досвід в організації рекламної діяльності

 2. Високий рівень організації управлінського обліку

 3. Наявність висококваліфікованого персоналу

 4. Налагоджена система аналізу та впровадження послуг

 1. Середня позиція в долі ринку

 2. Відсутність системи стратегічного планування

Можливості (О)

SO-стратегія

WO-стратегія

 1. Розширення ринку за рахунок розширення географічної території пропонованих послуг

 2. Зміна суспільних стереотипів стосовно реклами

3. Збільшення кількості підприємницьких структур

 1. Розширення пропонуємих послуг

 2. Розвиток системи персональних продажів

 3. Збільшення потужностей по наданню послуг

 1. Створення і поширення безкоштовних рекламно-інформаційних матеріалів про діяльність компанії та проведення рекламної компанії

 2. Створення єдиної служби маркетингу на підприємстві

 3. Збільшення ринкової частки компанії за рахунок нових послуг і завоювання нових сегментів ринку

Погрози (Т)

ST-стратегія

WT-стратегія

 1. Уповільнення темпів економічного розвитку

 2. Збільшення податкового преса

 3. Зростання цін на послуги

 4. Розвиток технології

 1. Створення системи електронних продажів (замовлення через мережу)

 1. Розширення каналів

 2. Створення системи зворотного зв’язку з клієнтами компанії

 3. Розвиток нових технологій і продуктів

 4. Розвиток бренду і торгових марок
2007 2008 2009Мал. 2.3 Динаміка прибутку ТОВ РА «AD-WORLD» за 2007-2009 роки2007 2008 2009Мал. 2.4 Структура чистого доходу ТОВ РА «AD-WORLD» за 2007-2009 роки


Мал. 3.1. Блок схема побудови web-сайту [44]

^ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

У даній дипломній роботі були вивчені теоретичні аспекти підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства, у тому числі як один з методів підвищення ефективності маркетингової діяльності було розглянуто – впровадження в маркетингову діяльність підприємства інтернету-технологій.

В результаті аналізу маркетингової діяльності досліджуваного об'єкту ТОВ «AD-WORLD» було встановлено:

1) За останні два роки рекламне агентство «AD-WORLD», завдяки грамотному керівництву і правильно вибраній маркетинговій політиці, міцно зайняло позиції на ринку реклами міста Київ.

2) Спостерігається позитивна тенденція зміни основних показників діяльності підприємства в динаміці з 2005 по 2010 рік.

3) Найбільшу долю у виручці від реалізації послуг має напрям «рекламна діяльність», що має на увазі надання послуг з поліграфічної, зовнішньої, сувенірної реклами, а також виготовлення друку і штампів. Швидкими темпами збільшує свою долю і новий напрям «видавництво газети».

4) Рекламне агентство має достатній виробничий і творчий потенціал для забезпечення високого рівня якісних показників здійснюваних послуг і рекламної продукції, що випускається.

5) Підприємство є рентабельним, оскільки результати від реалізації продукції покривають витрати виробництва і утворюють прибуток, достатній для нормального функціонування підприємства;

6) Традиційно для здійснення маркетингових функцій на підприємстві створюється відділ маркетингу або служба маркетингу.

7) Керівники напрямів переобтяжені роботою, оскільки їм необхідно виконувати велику кількість функцій, що позначається на якості роботи. Так, не аналізуються, і не проводиться розрахунок ефективності здійснюваних рекламних заходів, який би дозволив обгрунтувати успішне вживання тих або інших засобів реклами і допоміг в майбутньому у вибиранні найбільш ефективних засобів просування продукції. Не зажадалася залишається аналітична функція маркетингу, не здійснюється зв'язок із спеціалізованими підприємствами, що здійснюють професійну діяльність у сфері маркетингу; слабо розвинене планування маркетингу і контроль виконання маркетингових функцій.

8) Але не дивлячись на відсутність системності і структурованості маркетингової діяльності ТОВ «AD-WORLD», в процесі оцінки ефективності маркетингової діяльності, в цілому, вона заслужила на оцінки «добре».
В ході написання дипломної роботи були виявлені заходи по поліпшенню маркетингової діяльності підприємства. До них відносяться:

1) ввести в штатний розклад додаткову одиницю – ще одного менеджера з маркетингу, на якого покласти виконання аналітичної маркетингової функції;

2) ввести звітність по плануванню, організації і контролю за проведенням маркетингових заходів. Це дозволить спростити процес оцінки маркетингової діяльності і заощадити грошові кошти на проведенні неефективних маркетингових заходів.

3) почати розробку електронної інформаційної бази для спрощення роботи з клієнтами, створити «книгу клієнта», в яку заносити всі нюанси роботи з даним замовником.

4) обов'язково фіксувати причину, по якій клієнт звернувся саме до послуг саме ТОВ «AD-WORLD», а також – джерело інформації про підприємство.

Поряд з вищеназваними пропозиціями по вдосконаленню маркетингової діяльності на ТОВ «AD-WORLD», в даній дипломній роботі значне місце займає обгрунтування підвищення ефективності маркетингової діяльності з впровадженням інтернет-технологій.

В рамках методів підвищення ефективності маркетингової діяльності при допомозі інтернет технологій виділені наступні:

1) Як одна з найбільш значимих доріг підвищення ефективності маркетингової діяльності будь-якого підприємства можна розглядати оптимізацію його комунікативної політики. Web-сайт компанії зазвичай виступає центральним елементом комунікативної політики, що проводиться в Інтернеті. Тому таке важливе завдання його просування, від успішної реалізації якої в значній мірі залежить ефективність всієї комунікативної політики. В третій главі пропонується впровадження даної технології в діяльність ТОВ «AD-WORLD» і розробляється функціональна структура для майбутнього сайту компанії.

2) Реклама є сьогодні одним з найпоширеніших інструментів комунікативної політики компанії. Це твердження настільки ж справедливо і стосовно поширеності її використання в Інтернеті. У даній роботі для ТОВ «AD-WORLD» рекомендований сценарій проведення рекламної кампанії по просуванню сайту, об'єднуючий в собі елементи традиційної реклами, а також баннерной інтернет-реклами.

3) Для підвищення ефективності комунікативної політики рекомендується розвивати таку форму маркетингової діяльності як e-mail – маркетинг, який може служити цілому ряду цілей:

продаж продукції і послуг, шляхом використання спеціалізованих розсилок,

швидкий і зручний спосіб спілкування з клієнтами,

підтвердження замовлень, отриманих по телефону або факсу,

інформування про діяльність вашої організації і яких-небудь значних подіях в її житті і так далі.

4) В цілях підвищення маркетингової діяльності із застосуванням інтернет-технологій на підприємстві ТОВ «AD-WORLD» необхідно створити додаткову штатну одиницю – фахівця з інтернет-маркетингу; прийняти на роботу фахівця, що володіє навиками роботи у сфері електронного маркетингу, вивчити фахівця сучасним інтернет-технологіям і поставити перед ним завдання по створенню на підприємстві ефективно функціонуючої маркетингової інформаційної системи. Наявність на підприємстві даної системи дозволить істотно скоротити витрати підприємства за рахунок правильних, оперативних і таких, що своєчасно приймаються маркетингових і управлінських рішень.

Схожі:

Мал. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства Мал. 1 Структура управління підприємством тов ра «ad-world» Таблиця 1 Аналіз зовнішнього середовища тов ра «ad-world» iconВступ 3
Аналіз організації маркетингу та маркетингових комунікацій на тов ра «ad-world» 46
Мал. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства Мал. 1 Структура управління підприємством тов ра «ad-world» Таблиця 1 Аналіз зовнішнього середовища тов ра «ad-world» icon«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Есі ведення та управління бізнесу. [3] Так, сьогодні послугами Інтернету користуються 1,802 млн населення планети, що в 5 разів більше,...
Мал. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства Мал. 1 Структура управління підприємством тов ра «ad-world» Таблиця 1 Аналіз зовнішнього середовища тов ра «ad-world» icon«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Есі ведення та управління бізнесу. [3] Так, сьогодні послугами Інтернету користуються 1,802 млн населення планети, що в 5 разів більше,...
Мал. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства Мал. 1 Структура управління підприємством тов ра «ad-world» Таблиця 1 Аналіз зовнішнього середовища тов ра «ad-world» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Мал. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства Мал. 1 Структура управління підприємством тов ра «ad-world» Таблиця 1 Аналіз зовнішнього середовища тов ра «ad-world» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Мал. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства Мал. 1 Структура управління підприємством тов ра «ad-world» Таблиця 1 Аналіз зовнішнього середовища тов ра «ad-world» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Мал. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства Мал. 1 Структура управління підприємством тов ра «ad-world» Таблиця 1 Аналіз зовнішнього середовища тов ра «ad-world» icon«Маркетингова політика комунікацій підприємства (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Метою випускної роботи є запровадження І вдосконалення системи політики комунікації
Мал. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства Мал. 1 Структура управління підприємством тов ра «ad-world» Таблиця 1 Аналіз зовнішнього середовища тов ра «ad-world» iconТехніко економічні показники діяльності тов ра «ad-world»

Мал. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства Мал. 1 Структура управління підприємством тов ра «ad-world» Таблиця 1 Аналіз зовнішнього середовища тов ра «ad-world» iconФункціональна структура сайту тов «ad-world»
...
Мал. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства Мал. 1 Структура управління підприємством тов ра «ad-world» Таблиця 1 Аналіз зовнішнього середовища тов ра «ad-world» icon"Структура та управління підприємством (укр.)"
Певна дія, яка здійснюється в системі управління І спрямована на зміну стану обєкта управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка