Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей
Скачати 324.49 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей
Сторінка1/4
Дата конвертації13.03.2013
Розмір324.49 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра харчових технологій

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

з дисципліни “Процеси і апарати харчових виробництв”

для студентів 2 курсу

для спеціальностей:

0517 — Технології продуктів бродіння і виноробства

0517 — Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

напряму підготовки 0517 – харчова технологія та інженерія

факультету технологій та дизайну


Херсон – 2012

Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси і апарати харчових виробництв
Укладач: О.Д. Шанін. — Херсон: ХНТУ, 2012. — 16с.

Рецензент: к.т.н., проф. Ковалевський К.А.

^ Загальні положення
Сучасне харчове виробництво може розглядатися як сукупність численного ряду самостійних технологічних операцій переробки сировини і напівфабрикатів. Кожна операція зв'язана зі здійсненням процесів, що протікають в апаратах і різних машинах відповідної галузі промисловості.

Вивчення процесів, властивих усім галузям харчової технології, і основних початків цих процесів складає предмет і задачу курсу "Процеси і апарати харчових виробництв".

Програма курсу, розрахована на підготовку інженера широкого профілю, охоплює всі підсумкові процеси з погляду їхнього теоретичного обґрунтування, вибору оптимальних параметрів, методику розрахунку й апаратурного оформлення.

Мета курсу — навчити студента раціональному вибору конструкцій, розрахунку машин і апаратів для визначених технологічних процесів, а також методом доцільної промислової експлуатації їх, спрямованим на досягнення максимальної продуктивності при мінімальних витратах і високій якості готової продукції.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • Основні процеси та їх математичне описання;

 • Конструкції типового устаткування, що використовується при здійсненні цих процесів;

 • Довідкову літературу.

Студент повинен вміти:

 • Використовувати свої знання для вирішення практичних задач;

 • Проводити розрахунки устаткування для проведення гідромеханічних, теплових та масообмінних процесів харчових технологій;

 • Здійснювати підбір устаткування на основі проведених розрахунків;

 • Користуватись довідковими матеріалами — таблицями, графіками, номограмами та проектною документацією підприємств.
^

ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ


Основні рівняння теплопередачі. Нагрівання, охолодження і конденсація. Нагрівальні агенти і способи нагрівання. Охолоджувальні агенти, способи охолодження і конденсації. Конструкції і розрахунок теплообмінних апаратів. Випарювання. Конструкції і розрахунок випарних апаратів.
^

2. МАСООБМІННІ ПРОЦЕСИ


Основи масопередачі. Рівновага при масопередачі. Швидкість і рушійна сила масообмінних процесів. Основні параметри вологого повітря. Сушіння. Варіанти сушильних процесів. Рівновага при сушінні. Спеціальні види сушіння. Розрахунок сушарок. Види сорбційних процесів. Конструкції і розрахунок апаратів для проведення сорбційних процесів. Характеристика двохфазних систем рідина-пара. Конструкції і розрахунок перегінних та ректифікаційних апаратів. Молекулярна перегонка. Процеси екстракції в системах рідина-рідина. Процеси екстракції і розчинення в системах тверде тіло-рідина. Конструкції і розрахунок екстракційних апаратів. Процеси кристалізації. Рівновага при кристалізації. Швидкість кристалізації. Способи кристалізації. Конструкції і розрахунок апаратів для кристалізації.
^ ФОРМА ЗВІТНОСТІ
У процесі пророблення курсу студент повинний виконати самостійну роботу, в яку входять питання і задачі. Номера завдань вибираються по останній цифрі залікової книжки. Робота оформлюється в зошиті, або на аркушах формату А1. Готова робота здається викладачеві на перевірку.

Заліковий модуль №1
Питання для самоконтролю


 1. Основи теплопередачі. Теплообмін. Теплопередача. Тепловіддача. Теплоносії.

 2. Способи розповсюдження тепла. Якими способами тепло розповсюджується від однієї рідини до другої через трубки в теплообмінниках трубчастого типу?

 3. Визначити алгорітм розрахунку теплообмінної апаратури. Скласти відповідні рівняння.

 4. Тепловий баланс. Основне рівняння теплопередачі. Коефіцієнт теплопередачі. Середня різниця температур теплоносія.

 5. Закон Фур'є. Диференціальне рівняння теплопровідності. Коефіцієнт температуропроводності.

 6. Тепловіддача. Критеріальне рівняння тепловіддачі Коефіцієнти тепловіддачі і теплопередачі.

 7. Способи нагрівання. Гріючі агенти.

 8. Визначення витрати теплових агентів при різних способах нагрівання й охолодження. Який закон лежить в основі цих розрахунків. Дайте визначення.

 9. Кожухотрубчасті теплообмінники. Конструкція і принцип дії.

 10. Кожухотрубчасті теплообмінники з пристроями, що компенсують. Двохтрубчасті теплообмінники.

 11. Способи кріплення труб в гратах кожухотрубних т теплообмінників. Який спосіб закріплення трубок на трубних гратах є найбільш ефективним?

 12. Змієвикові заглибні й зрошувальні теплообмінники.

 13. Пластинчасті теплообмінники.

 14. Спиральні теплообмінники.

 15. Принцип розрахунку теплообмінників. Рушійна сила процесу теплообміну.

 16. Конденсатори. Типи і конструкції конденсаторів.

 17. Конструкція і принцип дії барометричного конденсатора.

 18. Випарювання. Види випарювання.

 19. Однокорпусна випарна установка.

 20. Конструкція і принцип дії випарних апаратів з винесеними елементами.

 21. Матеріальний і тепловий баланси випарних установок.

 22. Основні схеми багатокорпусних випарних установок.

 23. Принцип розрахунку барометричного конденсатора.

 24. Масовіддача. Масопередача. Дифузія. Способи вираження складу фаз.

 25. Рівновага при массопередачі. Лінія рівноваги.

 26. Матеріальний баланс масообмінних процесів. Робоча лінія.

 27. Швидкість масопередачі. Молекулярна дифузія.

 28. Коефіцієнт масовіддачі. Критеріальне рівняння масовіддачі.

 29. Рівняння масопередачі. Коефіцієнт масопередачі.

 30. Способи розрахунку основних розмірів масообмінних апаратів.

Теоретичні питання

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Номер питання

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


Задача № 1

Розрахувати кожухотрубний нагрівач води по наступним даним:

Кількість води, що нагрівається — G, кг/c;

Початкова температура води — tп, C;

Кінцева температура води – tк, C;

Тиск пари, що гріє — p, Па;

Коефіцієнт теплопередачі — K, Вт/м2 К;

Втрати тепла в навколишнє середовище поверхнею нагрівання — Qп, Вт; Довжина однієї трубки апарата — L, м;

Діаметр трубки (зовнішній) — d, м;

Рух пари і води — противотік

Потрібно:

1. Розрахувати поверхня нагрівання апарата — F, м2;

2. Визначити кількість нагрівальних трубок в апараті — n, шт;

3. Визначити витрата пари, що гріє — D, кг/с;

4. Накреслити схему апарата з указівкою подачі пари і води.
Таблиця вихідних даних

Вели­чини

Розмір­ність

Варіанти по останній цифрі шифру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

G

кг/с

1,4

2,22

1,66

1,1

1,9

2,5

2,7

2,22

1,4

2,5

tк

°С

70

80

75

75

80

70

80

70

90

85

tп

°С

22

25

20

21

23

24

22

20

25

25

p·105

Па

2,0

5,0

4,0

3,0

6,0

5,0

6,0

4,0

3,0

5,0

К

Вт/м2К

800

750

900

700

850

900

1000

850

700

900

Qп

%

2

4

3

2

4

5

5

5

2

4

L

м

2,0

3,0

2,5

2,0

2,5

3,5

3,5

3,0

2,0

3,0

d·10-3

м

25

38

25

20

38

54

54

38

25

54

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Сучасне харчове виробництво може розглядатися як сукупність численного ряду самостійних технологічних операцій переробки сировини...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни „ Університетська освіта ”
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconЗавдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисци­пліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Установка вакуумна трьохкорпусна для випарювання томатної маси продуктивністю 9 т/год
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Відповідальний за випуск Валько М.І., д т н., професор, завідувач кафедри технічної хімії І харчових технологій
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconІнститут філології, історії І мистецтв
Робоча програма, методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів усіх спеціальностей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка