План роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу на 2007-2008 навчальний рік
Скачати 238.29 Kb.
НазваПлан роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу на 2007-2008 навчальний рік
Дата конвертації15.03.2013
Розмір238.29 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы

«Затверджую»


Заступник директора

з навчальної роботи
__________ О.М.Лаврентьєва

План роботи

методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу

на 2007-2008 навчальний рік


Методична тема училища: «Вдосконалення уроку як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня знань учнів шляхом впровадження особистісно-орієнтованого підходу, спільної продуктивної і творчої діяльності вчителя з учнями».
Методична тема комісії: «Гуманістичний та індивідуально-диференційований підхід до учнів на уроках природничо-математичного циклу».


Розглянуто на засіданні методичної комісії

Протокол № 1 від 31.08.2007р.

Голова методичної комісії: Головко Л.М.

^ Список викладачів методичної комісії


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Предмет

Особиста методична тема

1.

Головко Людмила Миколаївна

Фізика

Організація самостійної роботи учнів на уроках фізики

2.

Арутюнова Олена Олександрівна

Хімія

Стажування

3.

Єфіменко Олексій Олександрівна

Інформатика

Організація самостійної роботи учнів на уроках інформатики

4.

Прокопенко Олена Миколаївна

Біологія

Людина і екологічна інформація на уроках біології

5.

Філоненко Оксана Валеріївна

Математика

Стажування

6.

Лаврентьєва Олена Миколаївна

Математика

Особистісно-орієнтований підхід до учнів при проведенні уроків математики


^ Графік взаємовідвідування уроків

Головко Л.М.

Єфіменко О.Е.

Лавренть-єва О.М.

Прокопенко О.М.

Філоненко О.В.

Арутюнова О.О.

Головко Л.М.Лютий

Квітень

Жовтень

Листопад

Грудень

Єфіменко О.Е.

БерезеньКвітень

Жовтень

Листопад

Грудень

Лавренть-єва О.М.

Березень

ЛютийЖовтень

Листопад

Грудень

Прокопенко О.М.

Березень

Лютий

КвітеньЛистопад

Грудень

Філоненко О.В.

Березень

Лютий

Квітень

ЖовтеньГрудень

Арутюнова О.О.

Березень

Лютий

Квітень

Жовтень

Листопад

1. Робота по удосконалення матеріально-технічної бази викладання предметів


№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1

Підготовка навчальних кабінетів до навчального року.

До 31.08.07р.


Зав. кабінетами кабінетів
2

Проведення інвентаризації кабінетів щодо наявності наочних матеріалів, підручників, посібників та інше.

Вересень

Зав. кабінетами, бібліотека
3

Перегляд та доповнення паспортів кабінетів.


Вересень

Зав. кабінетами
4

Розробка дидактичних матеріалів та удосконалення викладачі існуючих. роботи кабінету.

Згідно плану

Зав. кабінетами, викладачі
5

Оновлення стендів та створення нових стендів у кабінетах.

Згідно плану

Зав. кабінетами
6

Проведення підписки на методичні періодичні видання.

До 01.09.07р.

Викладачі
7

Розробка матеріалів до державної підсумкової атестації.

Березень 2008р.

Викладачі
8

Оформлення стендів «Куточок учня».

Жовтень 2007р.

Зав. кабінетами

2. Робота по підвищенню професійної майстерності викладачів


№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1

Брати участь у роботі обласних семінарів ОНМЦ та впроваджувати передові технології, використовувати набуті знання у роботі.

За планом ОНМЦ

Викладачі
2

Складання поурочно-тематичного планування на рік.

До 31.08.07р.

Викладачі
3

Робота над особистою методичною темою, виконання методичної розробки.

Протягом року

Викладачі
4

Здійснювати обмін досвідом з колегами шляхом взаємовідвідування уроків.

Протягом року

Викладачі
5

Брати участь у педагогічних читаннях, на семінарах-практикумах.

За планом училища

Викладачі
6

Організація та проведення предметних тижнів.

За планом училища

Викладачі
7

Ознайомлення з новинками педагогічної преси та обговорення їх на засіданнях м/к.

Протягом року

Голова м/к, викладачі
8

Огляд нормативних документів.

Протягом року

Заст. дир. з НР, голова м/к
9

Впроваджувати комп'ютерні технології у викладання предметів.

Протягом року

Викладачі

3. Робота по підвищенню рівня загальноосвітньої підготовки учнів


№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1

Діагностування рівня підготовки учнів І курсу з фізики, математики, хімії.

Вересень

Викладачі
2

Систематичне проведення консультацій та додаткових занять з учнями.

За графіком роботи кабінетів

Зав. кабінетами
3

Здійснення систематичної підготовки учнів до предметних олімпіад.

Жовтень, листопад

Викладачі хімії, фізики, математики
4

Залучення учнів до виготовлення дидактичних, наочних матеріалів.

Протягом року

Викладачі
5

Залучення учнів до проведення предметних тижнів.

За планом училища

Викладачі
6

Удосконалювати дидактичній матеріал з урахуванням індивідуального підходу до учнів.

Протягом року

Викладачі
7

Здійснювати між предметні зв'язки при викладанні.

Постійно

Викладачі
8

Діагностування рівня навчальних досягнень учнів II курсу та проведення моніторингу.

Травень 2008 р.

Голова м/к, викладачі


4. Організаційна робота (засідання методичної комісії)


№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1

2

3

4

5

1

Обговорення та затвердження плану роботи м/к на 2007-2008н.р.

31.08.07р.


Голова м/к

2

Затвердження методичних

особистих тем викладачів.

31.08.07р.


Голова м/к

3

Затвердження поурочне-

тематичних планів.

31.08.07р.


Голова м/к

4

Опрацювання наказу

Міністерства освіти і науки України від 12.12.2006р. № 582.

31.08.07р.Голова м/к


1

Обговорення та затвердження

графіків консультації та

додаткових занять.

ВересеньГолова м/к,

викладачі м/к

2

Обговорення та затвердження

планів роботи кабінетів.

Вересень


Голова м/к,

викладачі м/к
3

Затвердження графіку

взаємовідвідування уроків

викладачами.

Вересень


Голова м/к,

викладачі м/к
1

Аналіз результатів перевірних робіт на І курсі.

Жовтень

Головко Л.М.,

викладачі м/к
2

Доповідь на тему: «Світоглядні,

соціальні та між предметні функції шкільного курсу інформатики «Основні цілі вивчення інформатики в загальноосвітній школі».

Жовтень

Єфіменко О.Е.

3

Обговорення шляхів

впровадження комп'ютерних

технології у викладання біології

та математики.

Жовтень

Прокопенко

О.М.


1

Обговорення плану проведення

предметних олімпіад,

затвердження матеріалів.

Листопад

Головко Л.М.,

Арутюнова О.О.,

Філоненко О.В.
2

Доповідь на тему: «Здоров'я

зберігаючи фактори під час

навчально-виховного процесу

на уроках фізики».

Листопад

Головко Л.М.
3

Обговорення відкритого уроку з

інформатики за темою:

«Використання формул

вMicrosoft Excel».

Листопад

Єфіменко О.Е.,

викладачі
1

2

3

4

5

1

Діагностування рівня

навчальних досягнень учнів

у І півріччі.

ГруденьВикладачі


2

Обговорення результатів

училищних олімпіад.

Грудень


Викладачі

1

Звіт викладачів про роботу над

особистою методичною темою.

Січень


Викладачі,

голова м/к
2

Доповідь на тему «Підвищення

інтересу до предмета в процесі

навчання фізики».

СіченьГоловко Л.М.


3

Повідомлення «Джерела

конфліктів між викладачем

учнем».

СіченьПсихолог


1

Обговорення плану проведення

предметних тижнів.

Лютий


2

Обговорення матеріалів до

державної підсумкової атестації

з біології для III курсу.

Лютий3

Обговорення відкритого уроку з біології «Природний добір».

Лютий

Прокопенко

О.М.
1

Затвердження матеріалів до

державної підсумкової атестації

з геометрії, фізики, хімії II

курсу.

Березень


Головко Л.М.,

Філоненко О.В.,

Арутюнова О.О.
2

Обгорнення уроку хімії з метою

надання допомоги.

Березень

Арутюнова О.О.

3

Доповідь на тему: «Забезпечення емоційної насиченості уроку математики».

БерезеньФілоненко О.В.


1

Про підсумки проведення

предметних тижнів.

Квітень


Голова м/к

2

Організація та проведення

перевірних робіт на II курсі з

фізики, хімії, математики.

КвітеньВикладачі


3

Відповідь на тему: «Пропаганда

здорового способу життя на уроках хімії».

КвітеньАрутюнова О.О.


1

Про результати державних

підсумкових атестацій.

Травень


Викладачі

2

Звіти викладачів щодо

впровадження комп'ютерних

технологій у процес вивчення

математики, фізики, біології.

Травень


Викладачі

Прокопенко

О.М.,

Головко Л.М., Філоненко О.В.

1

2

3

4

5

3

Обговорення уроку математики

з метою надання допомоги.

Травень


Філоненко О.В.

1

Моніторинг рівня навчальних

досягнень учнів та обговорення

шляхів підвищення рівня

підготовки учня.

Червень


Викладачі


2

Звіт про роботу м/к.

Червень

Голова м/к
3

Обговорення проекту плану

роботи на наступний рік.

Червень


Голова м/к,

викладачі
Схожі:

План роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу на 2007-2008 навчальний рік iconПлан роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного...
Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу за 201 1 2012 навчальний рік
План роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу на 2007-2008 навчальний рік iconАналіз роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу За 2012-2013 н р
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках природничо-математичного циклу”. До складу мо входять 5 вчителів: географії –...
План роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу на 2007-2008 навчальний рік iconПлан роботи кафедри фоет по ндрс на 2007-2008 навчальний рік  Оновлення...
Участь в олімпіаді з матеріалознавства в березні 2008 року серед студентів хнуре. Переможці отримають можливість участі в олімпіаді...
План роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу на 2007-2008 навчальний рік iconПлан роботи методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки
Методична тема училища : «Вдосконалення уроку як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня навчальних...
План роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу на 2007-2008 навчальний рік iconПлан роботи директора Маловодянської зош І-ІІІ ступенів Райковича О. В. Вересень
Дозування домашніх завдань учителями природничо – математичного циклу предметів та учителями початкових класів
План роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу на 2007-2008 навчальний рік iconПриродничо-математичних
«Використання активних методів навчання на уроках природничо- математичного циклу»
План роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу на 2007-2008 навчальний рік iconОпис системи роботи шмо природничо-математичного циклу Павлівської зош розділ І

План роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу на 2007-2008 навчальний рік iconМетодичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної...
Використання елементів ікт на уроках дисциплін суспільно-гуманітарного циклу у птнз
План роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу на 2007-2008 навчальний рік iconМетодичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної...
...
План роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу на 2007-2008 навчальний рік iconПлан роботи методичної комісії викладачів гуманітарних дисциплін на 2009-2010 Н. Р проблема м. К
Шляхи формування в учнів умінь самостійного осмислення історичних фактів, подій І явищ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка