Проблема: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах компетентного підходу до навчання й виховання учнів, упровадження в практику роботи інноваційних форм І методів навчання»
Скачати 101.56 Kb.
НазваПроблема: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах компетентного підходу до навчання й виховання учнів, упровадження в практику роботи інноваційних форм І методів навчання»
Дата конвертації15.03.2013
Розмір101.56 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
ПРОБЛЕМА: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах компетентного підходу до навчання й виховання учнів, упровадження в практику роботи інноваційних форм і методів навчання».
МЕТА: підвищення кваліфікації з питань особливості викладання математики з використанням інноваційних форм та методів навчання та проведення науково-просвітницької роботи серед освітян із зазначеної проблеми.
І ВСТУП

Нова парадигма визначає нові змістовно-цїннїст орієнтири освітнього процесу. В усьому світі завданням навчально-виховної роботи вже є не просто надання людині певної суми знань, а її розвиток, становлення особливості, формування мотивації до самонавчання та його навичок, саморозвитку та само актуалізації. Отже, на зміну інформаційно-проблемним формам навчання приходять евристично-пошуковий підхід до організації освітньої діяльності. Одним із напрямків реформування освіти згідно з державними і регіональними нормативно-освітніми документами — створення умов для задоволення освітніх і професійних потреб, підвищення професійного рівня, різнобічного творчого розвитку та самореалізації особистості. Однією із актуальних проблем особливості викладання математики в аспекті переходу с проблема пошуку ефективних механізмів, зорієнтованих на продуктивне навчання. Практика показує, що вирішити завдання, які стоять перед освітою, може лише педагог, який має високий рівень професійної компетентності, застосовує в освітньому процесі сучасні технології навчання і на цій основі досягає високих результатів у роботі.
^ II ЗАВДАННЯ

1. Зосередити увагу вчителів математики району на глибокому засвоєнні теоретичного матеріалу з питань викладання математики е аспекті переходу.

2. Стимулювати вчителів самостійно опрацьовувати додаткову літературу, шукати рідкісні наукові факти, робити оригінальні висновки з даної проблеми.

3. Допомогти кожному вчителю створити чітку систему роботи, спрямовану на особливості викладання математики з використанням інноваційних форм та методів навчання. Застосовувати новітні педагогічні технології.

4. Впроваджувати в практику шкіл району досвід з питань особливості викладання математики з використанням інноваційних форм та методів навчання.

5. Активізувати дослідження даної проблеми.

6. Розширити діяльність вчителів щодо підготовки ними методичних рекомендацій, лекцій, які допоможуть свідомо здійснити процес викладання математики з використанням інноваційних форм та методів навчання.

ІІІ МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ^ ЗМІСТ РОБОТИ

ФОРМА

РОБОТИ

КАТЕГОРІЯ

ПЕДПРАЦІВ.

ШКОЛИ

КАТЕГОРІЯ

ПЕДПРАЦІВ.

РАЙОНУ

ВЕРЕСЕНЬ

1.

2
3.

Ознайомлення з нормативними

документами щодо викладання

математики в 2012 ~ 13 н. р.

Особливості підручника «Алгебра-

11» та «Геометрія-11».

Індивідуальні консультації.

Засідання

творчої

групи

Презентація
Консультації

Лазарчук Г. О.

ЛісайчукН.С.
Лазарчук Г. О.

Вчителі1.
2

3


ЖОВТЕНЬ

Шляхи формування професійної

Конференція

МО вчителів

МО вчителів

компетентності учасниківокругу

педагогічного процесу.Разе 'язуванпя нерівностей. 10 клас.

Урок в 9

класі

Консультації

Практикум

Лазарчук Г. О.
Лазарчук Г. О.

Лазарчук Г.О.


Члени МО


Довідкове бюро.

4

Підготовка до шкільних олімпіадЛИСТОПАД

1.

Проблемний стіл «Вироблення

Засідання

Лазарчук Г. О.стратегічних та методичних засад

вчителів


особливостей викладання

математики»

- Апробація навчальної

літератури як один із шляхів

якісної підготовки

підручників сучасної школи.Основні вимоги до


навчальної літератури.


Огляд літератури з визначеної

проблеми.

2

Реалізація принципу особистіспого

Круглий стіл

Члени групипідходу до учня є діяльності

вчителя.

Групові, індивідуальні форми

роботи на уроках.


3

Підготовка завдань до контрольних

Практикум

Члени групизрізів в 5- 9 класах.


ГРУДЕНЬ

1.

Компетентний підхід до

Методична сесія

Вчителі

МО вчителів
рїзностороннього розвитку учнів.


2.

Розв 'язування вправ. 9 клас.

Відкритий

Лісайчук Н. С.


урок


3.

Робота консультпункту.

консультації

Лазарчук Г.О.
СІЧЕНЬ

1.

Причини неуспішності учнів.

Обмін досвідом

Вчителі

Вчителі

2.
3.

Особливості роботи зі здібними дітьми.

Методи підвищення ріння педагогічної майстерності

Презентація
Пед. читання

Лазарчук Г.О.
Лазарчук Г. О.

Вчителі

БЕРЕЗЕНЬ

1.

Дискусія «Використання інформагішно-комупікаційних

технологій на уроці математики. Вплив комп'ютера на успішність учнів

Засідання вчителів

Лазарчук Г. О.

Вчителі


2.

Відвідування та аналіз уроку з метою вивчення ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій

Практична робота

Лазарчук Г. О.

Вчителі

3.

Нетрадиційні форми роботи на уроках математики в 5-9 класах. Педагогічне управління творчістю учнів на уроках математики в 5- 9класах

Практична робота

Лазарчук Г. О.

Вчителі

КВІТЕНЬ

1.

Незалежне зовнішнє тестування, як засіб відбору абітурієнтів до вищих навчальних закладів.

Практична робота

Лазарчук Г. О.

Вчителі

2.

Опрацювання та ознайомлення з матеріалами центру тестових технологій.

Практична робота

Лазарчук Г. О.

Вчителі

3.

Довідкове бюро.

Консультації

Лазарчук Г. О.

Вчителі

ТРАВЕНЬ

1.

«Особливості викладання

Науково-

Лазарчук Г. О.

Вчителі
математики з використанням ІКТ».

практична конференціяСхожі:

Проблема: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах компетентного підходу до навчання й виховання учнів, упровадження в практику роботи інноваційних форм І методів навчання» iconПроблеми школи
Педрада «Підсумки роботи педколективу над науково-методичною ппроблемою "Удоскона­лення навчально-виховного процесу шляхом диференціації...
Проблема: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах компетентного підходу до навчання й виховання учнів, упровадження в практику роботи інноваційних форм І методів навчання» iconЙосипівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів
Удосконалення змісту, форм І методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом
Проблема: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах компетентного підходу до навчання й виховання учнів, упровадження в практику роботи інноваційних форм І методів навчання» iconІнтерактивні методи роботи як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів
В 2009-2010 н р. Мо вчителів природничого циклу Шепетівської сзош №2 І –ііі ст працювали над проблемою: Шляхи модернізації навчально-виховного...
Проблема: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах компетентного підходу до навчання й виховання учнів, упровадження в практику роботи інноваційних форм І методів навчання» iconСучасні технології навчання
Це зумовлює необхідність упровадження в освітню практику новітніх технологій, які передбачають навчання, виховання, формування навичок...
Проблема: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах компетентного підходу до навчання й виховання учнів, упровадження в практику роботи інноваційних форм І методів навчання» icon1. вступ у минулому навчальному році педагоги, члени методичної ради...
«Формування життєвої компетентності особистості шляхом використання інформаційних технологій». Ця проблема органічно поєднувалася...
Проблема: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах компетентного підходу до навчання й виховання учнів, упровадження в практику роботи інноваційних форм І методів навчання» iconМетодичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня  
У змісті освіти враховуються наступність І неперервність, доступність І науковість, потенційні можливості для взаємозв’язку навчання,...
Проблема: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах компетентного підходу до навчання й виховання учнів, упровадження в практику роботи інноваційних форм І методів навчання» iconМетодичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня  
У змісті освіти враховуються наступність І неперервність, доступність І науковість, потенційні можливості для взаємозв’язку навчання,...
Проблема: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах компетентного підходу до навчання й виховання учнів, упровадження в практику роботи інноваційних форм І методів навчання» iconМетодичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах
Гальної середньої освіти це одна із форм організації навчально-виховного процесу. Воно впроваджується для забезпечення права громадян...
Проблема: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах компетентного підходу до навчання й виховання учнів, упровадження в практику роботи інноваційних форм І методів навчання» iconІсторія виникнення та застосування методу проектів у зарубіжних країнах
Демократизація освіти передбачає постійне вирішення проблем оновлення навчально-виховного процесу в напрямку виховання самостійності...
Проблема: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах компетентного підходу до навчання й виховання учнів, упровадження в практику роботи інноваційних форм І методів навчання» iconУправління розвитком професійного становлення молодого вчителя
Як свідчить практика, випускники вищих навчальних закладів,молоді вчителя, мають необхідну фахову підготовку, але їм бракує знань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка