Анкета Прізвище, ім’я та по батькові
Скачати 349.85 Kb.
НазваАнкета Прізвище, ім’я та по батькові
Сторінка1/2
Дата конвертації04.03.2013
Розмір349.85 Kb.
ТипАнкета
uchni.com.ua > Математика > Анкета
  1   2
Анкета
1. Прізвище, ім’я та по батькові

Дорошенко Світлана Олександрівна

2. Дата і місце народження: 30.10.1970р.

Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса
3. Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, e-mail

56600 Миколаївська область, м. Нова Одеса, в. Бузька,49 кв.23, т.2-11-38

4. Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом Миколаївський державний педагогічний інститут, 1993р,

вчитель математики та фізики
5. Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу)

Новоодеська гуманітарна гімназія, в.Чапаєва, 70, т.9-35-53
6. Стаж роботи: загальний – 10 років, у даному навчальному закладі – 1 рік
7. Кваліфікаційна категорія І кваліфікаційна категорія
8. Звання
9. Класи у яких викладаєте

5-9 класи
10. Мова викладання

Українська
11. Проблема (тема), над якою працюєте:

Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках математики
12. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються

Інтерактивні форми навчання, ігрові прийоми і методи, практичні роботи, технології критичного та логічного мислення, творчі завдання
13.Навчальна література, якою користуєтесь при підготовці до уроку
14. Педагогічне кредо
15. Педагогічний портрет

З чого все почалося ? Здебільшого – із любові. Спочатку школяркою виявляла любов до цієї шкільної дисципліни, тобто почала цікавитися нею, розуміти її, знати, використовувати. Ця симпатія народилася не сама по собі, багато в чому заслуга вчителя, що відкрила для мене цікаві й непізнані сторінки математики, змогла запалити в серці своєї учениці вогонь любові до математики. Звісно багаття палало, до нього потрібно було додати й старанності, і наполегливості, і ґрунтовних знань, і ще багато чого. Але вони, на мій погляд, тільки дрова. Без любові вогнище не запалити. Інакше воно, спалахнувши ненадовго, швидко згасне. Так, перша симпатія до математики, перші позитивні відчуття від занять нею можуть ослабнути. Що зможе втримати молодого спеціаліста, який прийшов до школи, ще не все знає і вміє, і не відразу почувається як риба у воді. Звичайно любов. Із безпорадної студентки виростити справжнього професіонала, який здатен не тільки проводити уроки на рівні, а й викликати в учнів захопленість своїм предметом…

…А життя невблаганне і приносить свої сюрпризи. Скорочення штату, безробіття. Бажання спілкуватися привело до Пенсійного фонду, потім підприємницька діяльність. Так промайнуло довгих вісім років…

Завдяки любові до математики я знайшла в собі сили повернутися до школи і почати все з нуля. І не лише тому, що математика це «моя професія і мій хліб», а й «за різноманітність», «за точність і логічність», «за її безмежність», «за невичерпність», «за недосяжність, «за неповторність», «за одночасну простоту і складність», «за те, що вона навчає жити», «за її багатогранну сутність», «за нові відкриття», «за те, що вона королева наук», «ця наука красива, логічна й цікава», «думки впорядковує» і «може пояснити майже все в цьому світі, потрібно тільки знати, де це пояснення шукати».

І мене не лякають труднощі, я налаштована їх поборювати. Прагну в своїх учнях виплекати почуття і вогник любові до математики навіть за те, що вона – «найскладніша наука». Вчу радіти кожній здоланій перешкоді, самостійно розв’язаній задачі чи доведеній теоремі. Бути вдячними їй за розвиток свого творчого мислення, за відчуття того, як «під час розв’язування задачі напружується мозок». І навіть лаконічні фрази «за те, що вона є», «вона досконала», «за те, що цікаво», «люблю, хоча й не знаю, за що», «цього не пояснити» зайвий раз підтверджували цю любов та відданість!

Зміст роботи

1. Анкета стр.2-3

2. Опис досвіду.

І) Вступ (обґрунтування вибору теми, короткий

аналіз змісту, призначення роботи, новизна); стр.

ІІ) Основна частина ( висвітлення суті дослідження:

педагогічна ідея; стр.

методичне висвітлення; стр.

практична реалізація - система уроків) стр.

ІІІ) Висновки стр.

3. Додатки стр.

4. Перелік використаної літератури стр.

1. Вступ.

Математика здавна має репутацію найточнішої галузі знань і є найдавнішим знаряддям для розкриття таємниць природи. Близько 1800 р. до н.е. давньоєгипетський писар Ахмес переписав з більш раннього рукопису присвячений математиці папірус. Він починався красномовною обіцянкою навчати «досконального і ґрунтовного дослідження всіх речей, розуміння їхньої суті, пізнання всіх таємниць … ». Через три тисячоліття ту саму думку повторив індійський математик Бхаскара ІІ « Я глибоко шаную математику, бо ті хто ознайомлений з нею, убачають у ній засіб розуміння всього існуючого» ( 1114-1185 ).

В умовах реформування системи освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу вітчизняної науки і техніки, економіки і виробництва на світовий рівень, інтеграції у світову систему освіти, переходу до ринкових відносин і конкуренції будь-якої продукції, зокрема і інтелектуальної, особливо актуальним стає забезпечення належного рівня математичної підготовки підростаючого покоління.Математика має широкі можливості для інтелектуального розвитку особистості, в першу чергу розвитку логічного мислення, просторових уявлень і уваги, алгоритмічної культури, формування вміння встановлювати причинно – наслідкові зв’язки, обґрунтовувати твердження, моделювати ситуації та ін.
Математика є засобом вивчення фізики, хімії, інформатики та обчислювальної техніки, астрономії, біології, загально технічних і спеціальних дисциплін, мовою техніки, а розвинене логічне мислення сприяє засвоєнню гуманітарних предметів. Математичне моделювання широко використовується для розв’язування задач різних галузей науки, економіки, виробництва. Практичні вміння і навички з математики необхідні для майбутньої трудової діяльності школярів. Математика є одним із опорних предметів загальноосвітньої школи, які забезпечують вивчення дисциплін, перш за все предметів природничого циклу. Засвоєння змісту навчальних дисциплін цього циклу може позитивно вплинути на учнів, шляхом реалізації міжпредметних зв’язків. Психологічні особливості старшокласників (необхідність самовизначення, схильність до саморефлексії, критичність мислення, підвищений інтерес до взаємодії особистості і суспільства ) ведуть до значного підвищення їх прагнення аналітично співставляти різні явища дійсності. Щоб природа, світ не розглядалися учнями як механічна сукупність хімічних, біологічних, історичних та інших фактів, а розглядалися ними як єдине ціле, необхідна інтеграція навчальних предметів. Сполучною ланкою тут виступає цілісна міжпредметна ситуація, осмислюється учнями цього віку на високому рівні узагальнення і абстрагування і вирішується через розкриття причинно – наслідкових зв’язків через теоретичне мислення. Рішенням міжпредметної ситуації стає індивідуальне, незвичайне бачення учнем оточуючого світу (у слові, образі, математичній функції, програмі ).

Міжпредметні зв’язки являють собою відображення у змісті навчальних дисциплін тих діалектичних взаємозв’язків, які об’єктивно діють у природі і пізнаються сучасними науками.

Міжпредметні зв’язки – це дидактична умова, яка сприяє, підвищенню науковості навчання, значному посиленню пізнавальної діяльності учнів, поліпшенню якості їх знань.


На своїх уроках міжпредметні зв’язки впроваджую через інтеграцію, ситуації з інших предметів, розв’язання проблем, евристичні задачі, задачі прикладного характеру. Інтегровані уроки вносять у традиційні форми організації навчального процесу привабливу для учнів новизну, допомагають сприймати важливі поняття і явища цілісно і водночас різнобічно, формують в учнів науковий світогляд, поняття про математичну модель, тобто допомагають їм усвідомити той факт, що математичні поняття відображають реальну картину навколишнього світу.


Зв’язки математики та фізики, хімії, біології, географії мають місце у тому випадку, коли на уроках математики вивчають поняття, які потім застосовуються в конкретних ситуаціях на уроках з цих предметів.


Так, у 5-6 класах на уроках математики вивчаються дії з раціональними числами. Вміння виконувати дії необхідні при розв’язанні задач на уроках фізики, хімії, деяких тем з географії.

Тому я вважаю доцільним вже в 5-6 класах проводити підготовчу роботу, направлену на знайомство учнів з цими науками: повідомити, що такі науки взагалі існують, що саме вони вивчають, що їх об’єднує. Наприклад, під час вивчення теми «Задачі на всі теми з дробами» ( 6 клас ), задачі на рух розглядаються на окремому уроці. (Додаток 1 )

Вивчаючи тему «Пропорції», задачі доцільно розбити на групи: біологічного змісту, фізичного змісту. Наприклад, я повідомляю дітям, що фізика – це наука про природу, яка вивчає найпростіші і разом з тим найбільш загальні властивості матеріального світу.

Хімія – наука, що вивчає перетворення речовин, яке супроводжується зміною їх складу або побудови.

Біологія – наука про живу природу, про велике різноманіття живих істот, їх будову, виникнення та розвиток.( Додаток 2 )

Вивчаючи тему «Масштаб», слід звернути увагу учнів на те, що вони вже знайомі з цим словом. Дати дітям можливість самим пригадати, на яких уроках і за яких обставин вони користувались цим поняттям.

Багато можливостей реалізації міжпредметних зв’язків надає тема «Графіки». І хоча учні ще не вивчають хімію і фізику, я вважаю доцільним пропонувати їм такі задачі. ( Додаток 3 )

Під час розв’язання цих задач треба обов’язково підкреслити, що їх умови стосуються хімії чи фізики.

Така робота дає можливість не тільки дати учням уявлення про предмети, які вони незабаром вивчатимуть, але й удосконалювати математичні вміння і навички, інтерес до математичної науки.

Ще більше можливостей реалізувати міжпредметні зв’язки з’являється в старших класах, коли учні вже вивчають фізику, хімію і на власному досвіді переконуються, що інколи на уроках з різних предметів розглядаються однакові поняття.

Наприклад, це стосується поняття вектора (9 клас). У вивченні таких понять, як абсолютна величина вектора, координати вектора, доцільно звернутися до ряду малюнків з підручника фізики. Цим я ще раз підкреслюю необхідність вивчати теоретичний матеріал з математики для курсу фізики. Крім того, ілюстрації з підручника фізики більше наближені до дійсності, тому сприймаються деякими учнями краще, ніж однокольорові відрізки та стрілки з підручника геометрії. Крім вправ, наведених у підручнику

О. В. Погорєлова з даної теми, я пропоную учням задачі фізичного змісту, аналогічні тим, які вони розв'язують на уроках фізики. (Додаток 4)

Учні 7-9 класів вивчають у курсі фізики різні формули, які з успіхом можуть бути застосовані в задачах на рівняння другого степеня. (Додаток 5)

Щоб навчити учнів правильно записувати значення величин, кратних десяти, слід на уроках математики і фізики користуватися стандартним записом чисел (у такому вигляді учні записують масу Сонця, Землі, густину різних речовин, тиск, об'єм, масу молекул, їх геометричні розміри, кінетичну енергію).

На уроках намагаюся прищеплювати любов дітей до екології рідного краю, любов до природи, бережливе ставлення до природних ресурсів нашого краю. (Додаток 6)В процесі вивчення предметів учні знайомляться з багатьма фактами, які потребують міжциклових зв'язків, наприклад симетрія в будові об'єктів природи. Перше уявлення про симетрію учні засвоюють на уроках математики в молодших класах. При вивченні геометрії вони знайомляться з осьовою і центральною симетрією, використовують їх при вивченні многокутника, симетрії площин, обертання тіл, на уроках алгебри розв'язують симетричні системи рівнянь, многочлени. Поняття симетрії не рідко пов'язують з поняттями гармонії і краси в мистецтві і природі. Так на уроці „вісь симетрії" я демонструю фото огорожі Літнього саду, гербарії листків і обговорюємо з учнями питання: „ В чому краса цих предметів? В чому ви бачите красу? Яке значення має симетрія? Що симетричне?" Це допомагає учням зрозуміти, що симетрія має місце не тільки в математиці, а й в природі та мистецтві.


Навчальна програма з образотворчого мистецтва передбачає на уроках теми присвяченні шрифту і стандарту. Один із прикладів сучасності який дозволяє об'єднати основні положення стандартизації та геометричної конструкції знака: Євросимвол.


На уроках математики пропоную учням розв'язувати хронологічні задачі: одну - для роботи з «лінією часу» другу - на переведення дат із юліанського на григоріанський календар. Наприклад:

а) філософ Аристотель жив у 384-322рр.до н.е., математик і фізик Архімед - у 285-212рр. до н.е. Хто х цих славетних людей жив раніше?

б) Філософ Сократ жив у 470-399рр. до н.е. Чи міг він бути очевидцем Саламінської битви, що відбулася 480р.до н.е.?
Широкі зв'язки математики та трудового навчання проявляються на уроках технічної праці, де учні застосовують на практиці свої математичні знання і вміння. В той же час великі можливості в реалізації міжпредметних зв'язків мають і уроки математики. Існує декілька шляхів практичного здійснення таких зв'язків. Один з них - використання задач, які за формою та змістом відносяться до різних питань техніки, виробництва.

Використання міжпредметних зв'язків математики та трудового навчання допомагає розв'язувати цілу низку методичних задач:Ніщо так не активізує навчально - пізнавальну діяльність учнів, як вдало створена практична, фахова проблемна ситуація. Наприклад; при введені поняття лінійного рівняння з двома змінними пропоную таку задачу:

Потрібно прокласти газопровід довжиною 191 м. Для цієї цілі маємо труби довжиною по 5 м. і 7 м. Скільки труб такої довжини буде потрібно для прокладання газопроводу;" ; для необхідності введення поняття геометричної прогресії розв'язуємо задачу біологічного змісту „Інфузорії-туфельки розмножуються поділом на дві частини. Скільки утвориться інфузорій з однієї після шести поділів"

В основу створеної проблеми може бути покладено певну функціональну залежність, наприклад залежність ефективності лікарського препарату від вмісту корисних лікарських речовин рослинного походження, (у відсотках), або залежність кількості популяції зайців від кількості популяції вовків ( де К - параметр, що визначається на основі даних натуральних спостережень).

Це можуть бути також проблемні ситуації про зміну чисельності народонаселення, про подвоєння лілій у ставку, задача про розмноження бактерій кожна з яких приводить до поняття показникової функції. Такі задачі я використовую для введення понять показникової функції та показникового рівняння. (Додаток 7)

Серед задач на виведення наслідків належності об'єкта до поняття я виділяю серію задач природного змісту на визначення швидкості зростання популяції, які в перекладі на математичну мову є задачами на знаходження похідної функції. (Додаток 8)

Розглядаю з учнями задачі природничого змісту, що приводить до диференціального рівняння. (Додаток 10)

В позаурочний час я знайомлю учнів з можливостями спрогнозувати за допомогою математики результати майбутніх спостережень.

Історія математики знає чимало прикладів, коли в межах удало побудованої математичної моделі за допомогою обчислень, вдалося передбачити існування нових фізичних об'єктів. (Додаток 11)
7.Висновок.

Математика розповсюджується, завойовуючи все нові й нові області знань, інтенсивно проникає в потаємні куточки наук, допомагає розв'язувати навіть ті задачі, які раніш здавалися недосяжними. Здійснення комплексного підходу забезпечується тісними й ефективними міжпредметними зв'язками в засвоєнні основ наук.

Я розглянула лише деякі аспекти реалізації міжпредметних зв'язків на уроках математики, але доцільність розв'язання задач, які використовують різні відомості наук природничого циклу, не викликає сумніву.


Додаток 1

Задача №1.

Із села у протилежних напрямах одночасно вийшли два туристи. Через годину відстань між ними стала 9,3 км. Знайдіть швидкість другого туриста, якщо швидкість першого дорівнює км/год.

Задача №2.

Тарас де в поїзді, що рухається зі швидкістю 15м/с, і дивиться у вікно. Протягом с він спостерігав, як повз його вікно проходив зустрічний товарний поїзд. Знайдіть довжину товарного поїзда, якщо його швидкість дорівнює 12 м/с.

Задача №3.

Катер пройшов шлях між двома пристанями, рухаючись за течією річки, за ^ 4,5 год. На зворотний шлях він затратив 6,5 год. Швидкість течії річки дорівнює 4 км/год. Знайдіть відстань між пристанями.
Додаток 2

Задача № 1.

Сталева кулька, об'ємом 6 куб. см.5 має масу 46,8 г. Яка маса кульки з тієї ж самої сталі, якщо об'єм цієї кульки 2,5 куб. см.

Задача № 2.

У 10% - й розчин солі додали 100 г солі й одержали 15% - й розчин. Знайдіть масу початкового розчину.

Задача №3.

З 400 зерен пшениці зійшло 300. Визначте відсоток схожості насіння.

Задача № 4.

Тіло щуки містить 4,5 % жирів. Скільки треба взяти риби, щоб дістати 1,8 кг жирів?

Додаток 3

Задача № 1.

На графіку зображені досліди горіння фосфору в повітрі.

а) Знайдіть, на якій осі координат відкладені показники зміни маси фосфору.

б) Визначте за графіками, яка маса фосфору, що згорає, в першому і другому

досліді.

в) Визначте, в якому досліді горіння фосфору продовжувалось довше. Чому?
Задача № 2.

На рисунку зображено графік прямолінійного руху тіла. Користуючись графіком, дати відповіді на запитання:

а) визначити початкове та кінцеве положення тіл.

б) визначити швидкість руху тіла.


Графіки навколо нас.

Додаток 4
Задача № 1.

Пліт рухається по річці зі швидкістю 3 м/с. Вздовж плота по напряму його руху іде людина зі швидкістю 1 м/с відносно плота. Визначте швидкість людини відносно землі.

Задача № 2.

Парашутист опускається на землю зі швидкістю 4 м/с при спокійному стані повітря. З якою швидкістю він буде приземлятися, якщо горизонтально дує вітер, швидкість якого 3 м/с ?

Додаток 5
Задача № 1

Два зливки із різних сплавів мають однакову масу - 720 г. Густина першого сплаву на 1/куб.см. менша за густину другого сплаву. Знайдіть об'єм кожного зливка, відомо, що об'єм першого з них на 10 куб/см. більший за об'єм другого.Задача №2

На столі знаходиться гиря масою 200 г. Коли її перевернули догори ногами, площа опори зменшилась на кв. м, а тиск збільшився на Па. Знайдіть площу поверхні опори в кожному з цих випадків.Додаток 6
Задачі з екологічним змістом

№1 За один рік в місті Миколаєві збирають 1000000 м побутових відходів, із яких 29% складають папір і картон. Скільки грошей від цієї макулатури можна направити на благоустрій міста, якщо 1 кг макулатури коштує 25к. ?

№2 Зелена зона лісів навколо міста Миколаєва нараховує 1903 га. Як зміниться норма зелені на І жителя нашого міста після того, коли І 800 га пустих земель засадять лісами? (В місті проживає 514 100 чоловік)

№3 Комплексний індекс забруднення атмосфери в Миколаєві за останні 5 років знизився з 9,5 до 3,39. На скільки відсотків покращилось становище повітряного середовища міста?

№4 1 га листяних посадок дерев поглинає та нейтралізує 150 кг двоокису сірки на рік. Зелена зона навколо Миколаєва має загальну площу 1903 га. На скільки відсотків „зелені легені" чистять повітря, якщо підприємства міста за рік викидають у повітря 1 135 000 т забруднених речовин?

№5 Струмінь води з крана такого діаметра, як товщина сірника, призводить до втрати 480 л води за добу. Які втрати води будуть за місяць? Скільком жителям міста вистачить цієї води на добу, якщо мінімум використання води для однієї людини 6 л ? Які втрати матиме міський водоканал, якщо м коштує 1,15 гр.?

№6 Скільки зерна здатна зберегти за своє життя сова-неясить (живиться мишами-зерноїдами), якщо вона в середньому проживає 50 років, з'їдає за рік 1000 мишей, кожна з яких знищує 1 кг зерна за рік?

№7 поверхні листя за вегетаційний період виділяє 0,8 кг кисню. Яка площа поверхні листя необхідна для підтримки природного балансу в Миколаєві, якщо 1 легковий автомобіль за рік поглинає із атмосфери 4 т кисню, а в місті 130000 автомобілів і поглинання кисню автотранспортом складає 65% від загальної кількості потреб кисню?

№8 В Миколаєві біля 5000 житлових будинків, які опалюються вугіллям. Для опалення одного будинку на рік використовують 2,6 т вугілля. Скільки небезпечних речовин надходить у повітря, якщо від згорання 1 т вугілля виділяються 68 кг попелу, 49 кг окису вуглецю, 50 кг сірчаного ангідриду і 2 кг окислів азоту?

№9 Знайди розміри сторінки зошита та обчисли її площу. Визнач, яка площа всього паперу, з якого виготовлено 1 зошит. Для виробництва 1000 м2 паперу потрібно вирубати ліс з 1/4 га. Скільки зошитів для учнів можна було б виробити з 12 га Балабанівського лісу, який згорів в 1996 році з вини безвідповідальних мешканців міста?

Додаток 7
Задача № 1

У пробірку потрапив один мікроб, який відразу почав розмножуватись шляхом ділення навпіл через кожну годину. Скільки мікробів буде у пробірці через добу?

Через який час у пробірці буде мільйон мікробів?

Розв’язання

Розв'язуючи цю задачу, учні визначають, що через х годин у пробірці буде . мікробів. Через добу їх кількість становитиме =16777216. А для відповіді на друге запитання їм необхідно буде розв'язати показникові рівняння.


Додаток 8
Задача 1

У країні Меланхолії виникла епідемія депресії, яка розповсюджується так, що відсоток р захворівших залежить від часу t ( в добах) так:Де
1) Скільки відсотків мешканців захворіє до кінця другої доби?

2) Скільки днів відсоток захворівших буде збільшуватися?

3) Починаючи з якої доби епідемія почне спадати?

4) На який день відсоток захворюваності досягне максимуму?
Дана прикладна задача є задачею на застосування похідної до дослідження функції, яка відіграє роль її математичної моделі, на монотонність та екстремум. Її розв'язування вимагає наявності в учнів знань про достатні умови зростання та спадання функції та достатньої умови існування екстремуму функції в точці.

Відповідь на перше на перше запитання одержується дуже легко, а саме знаходиться значення функції p(t), якщо t = 2; воно дорівнює 0,2%.

Для відповіді на наступні запитання учні знайдуть похідну функції.стаціонарні точки t=0 та t=8. Оскільки час t>0, то між кінцями відрізка [0;12] існує єдина стаціонарна точка t=8. При переході через цю точку похідна змінює знак з „плюса" на „мінус", а отже, функція в ній має максимум і через єдиність стаціонарної точки досягає в цій точці найбільшого значення.

Тому перші 8 діб епідемія буде зростати, починаючи з 9-ї доби - почне спадати, а відсоток захворівших досягне максимуму на 8-му добу.

Додаток 9
Задача 1

Швидкість розпаду радію пропорційна до його кількості у даний момент часу. Знайти закон радіоактивного розпаду, коли відомо, що через

1600 років залишиться половина від тієї кількості радію, яка була на початку.
Позначивши через R(t) кількість радію в момент часу t і пригадавши, що швидкість його розпаду є похідною від кількості R(t), учні одержать диференціальне рівняння показникового спаданняде к>0, яке є математичною моделлю даної задачі.

Оскільки R(t)>0, то поділивши обидві частини одержаного рівняння на R(t), дістануть:що рівносильно рівнянню:


ЗвідсиДе - деяка стала, яку для зручності слід позначити lnC. Після певних тотожних перетворень на основі властивостей логарифмів буде одержано загальний розв'язок:Щоб цієї множини функції виділити ту, яка описує процес радіоактивного розпаду радію, слід використати початкові умови:

Скориставшись першою рівністю, учні одержать, що , а врахувавши другу умову, визначать значення


Звідси . Отже, закон радіоактивного розпаду матиме вигляд


Додаток 10
Французький астроном У.Левєр'є (1811-1877), досліджуючи неправильності в русі планети Уран, тобто відхилення траєкторії планети від тієї, яку вона повинна була б мати за законом всесвітнього тяжіння, висловив припущення про вплив на її рух невідомої планети. Левер'є відправив берлінському астроному Галле (1812-1910) листа, в якому писав: „Скеруйте ваш телескоп у точку екліптики в сузір'ї Водолія на довготі 326°, і ви знайдете в межах 1° від цього місця нову планету з помітним диском, яка має вигляд зірки приблизно дев'ятої величини". Галле отримав листа 23.9.1864р., у першу ж ніч скерував свій телескоп у вказане Левер'є місце небосхилу на відстані лише 52' від нього побачив невідому планету.

Незалежно від Левер'є таке саме передбачення зробив і Джон Адамс (1819-1892). Цей день увійшов в історію науки як день величного тріумфу небесної механіки і математики. З безодні космосу астроном побачив слабкий відблиск диска планети, яку математик „бачив", не поглянувши на небо, за письмовим столом, побачив на основі математичних розрахунків. її назвали Нептуном. Більше того, формули видали вченому характеристики орбіти за уранової планети, її масу і відстань від Сонця.

За допомогою математичних обчислень американський астроном Персиваль Ловелл(1855-1916) у 1915р. довів існування у Сонячній системі дев'ятої і розрахував орбіту. Через 15 років Слайд Томбо за вказівкою Ловелла відшукав візуально і найвіддаленішу планету Сонячної системи, яку назвали Плутоном.

Є легенда, що Аристотель (384-322рр.до н.е.) помер з відчаю, не зумівши пояснити морські припливи. Ісаку Ньютону (1643-1727) потрібно було на це кілька сторінок у „Математичних началах натуральної філософії"", де він застосував відкритий ним математичний аналіз і три закони Кеплера. А Галілео Галілей(1564-1642) на основі закону всесвітнього тяжіння розрахував час повернення до Сонця комети, і вона, як за розкладом, у квітні 1759р. справді повернулася.

Додаток 11

Дорошенко С.О., вчитель математики
Урок № 1
  1   2

Схожі:

Анкета Прізвище, ім’я та по батькові iconАнкета Прізвище, ім’я, по-батькові

Анкета Прізвище, ім’я та по батькові iconВчитель очима учнів
Дана анкета дає Вам змогу висловити своє ставлення до діяльності Вашого вчителя. Перед заповненням не забудьте вказати його прізвище,...
Анкета Прізвище, ім’я та по батькові iconАнкета прізвище, ім’я, по-батькові
Досвід роботи (в органах державної влади, місцевого самоврядування, бізнесі) Період (місяць, рік)
Анкета Прізвище, ім’я та по батькові iconАнкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, практичний психолог, 2010р
Анкета Прізвище, ім’я та по батькові iconАнкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна
Шляхи формування в учнів стійкої життєвої позиції через ствердження пріоритету здорового способу життя
Анкета Прізвище, ім’я та по батькові iconПрізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) Науковий ступінь, вчене звання Місце роботи Домашня адреса
Анкета Прізвище, ім’я та по батькові iconТема: Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей
«прізвище»; засвоювати правила написання з великої букви імен, по батькові та прізвище людей; ознайомити з етимологією деяких з них;...
Анкета Прізвище, ім’я та по батькові iconЗатверджую начальник повна назва овс чи служби спеціальне звання міліції І. Б. Прізвище
Я, Прізвище Ім’я По батькові у період з до проходив стажування на посаді повна назва посади
Анкета Прізвище, ім’я та по батькові iconПрізвище, ім’я, по батькові

Анкета Прізвище, ім’я та по батькові iconПрізвище, ім’я, по батькові

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка