Тема: Tекстовий редактор Word 2007
Скачати 77.55 Kb.
НазваТема: Tекстовий редактор Word 2007
Дата конвертації26.03.2013
Розмір77.55 Kb.
ТипПлан-конспект
uchni.com.ua > Математика > План-конспект


План-конспект № ____

Тема: Tекстовий редактор Word 2007.

Тема уроку: Робота з таблицями і колонками.

План:

 1. Створення таблиць.

 2. Форматування таблиць.

 3. Редагування таблиць.

 4. Обчислення в таблицях.

 5. Створення колонок.

1. Створення таблиці

Таблиця складається з комірок, які утворюють стовпці і рядки.

Word’2007 дає такі можливості для створення таблиці:

 1. намалювати таблицю;

 2. Швидке вставлення таблиці;

 3. вставити таблицю.

Таблицю малюють, коли для стовпчиків і рядків хочуть мати різні розміри. Якщо потрібна таблиця стандартного вигляду, краще вставити таблицю.

Перед створенням таблиці необхідно порахувати, скільки стовпців і рядків вона повинна мати. Але в будь-якому випадку можна додати стовпчики або рядки.

Намалювати таблицю

 1. Виконати команду Вставлення/Таблиця/Накреслити таблицу. Вказівник миші прийме форму олівця.

 2. Клацнути і перетягнути вказівник миші, щоб намалювати прямокутник розміром в цілу таблицю;

 3. Клацнути зверху або знизу прямокутника і перетягнути вертикальні лінії для розділення стовпців.

 4. Клацнути на лівій або правій стороні прямокутника і перетягнути горизонтальні лінії для розділення рядків.

Швидке вставлення таблиці

 1. Поставити курсор де має бути таблиця і виконати команду Вставлення/Таблиця.

 2. В розділі Вставлення таблиці , притримуючи ліву клавішу мишки, зафарбувати необхідну кількість рядків і стовпців.

 3. Як тільки курсор відпустити, розмір таблиці за фіксується і вона буде розміщена в документ. Всі комірки нової таблиці пусті і мають однаковий розмір.

Вставити таблицю

 1. Вставити курсор на те місце, де повинна бути таблиця.

 2. Виконати команду Вставлення/Таблиця/Вставити таблицю.

 3. У вікні діалогу вибрати кількість стовпців і рядків.

 4. В полі Автопідбір ширини стовпців вибрати Постійну або за вмістом, або за шириною вікна.

 5. Натиснути ОК.

Експрес-таблиці

Колекція експрес-таблиць містить шаблони попередньо відформатованих таблиць зі зразками даних.

Викликається командою Вставлення/Таблиця/Експрес-таблиці.

^ Заповнення таблиці

Після створення таблиці її можна заповнити інформацією. Кожна комірка є своєрідним окремим документом, в якій можна вводити до кількох абзаців із збереженням відомих можливостей їх форматування. В комірці можна встановити шрифти, відступи, інтервали, табуляцію, вирівнювання.

Для переходу в комірку справа – Tab, в комірку зліва – Shift+ Tab.

Поки комірки пусті, можна пересуватися або. Коли комірки мають текст, то цими клавішами пересуваються від символу до символу до кінця тексту і аж тоді у сусідню комірку.

Також можна переходити “мишею”.

^ 2. Форматування таблиці

Незалежно від способу створення форматування таблиці полягає у тому, що таблиці надають певного формату.

Але щоб таблицю форматувати, потрібно вміти виділяти її комірки.

^ Виділення таблиці

Щоб виділити комірку потрібно перевести на неї курсор миші до появи стрілки , і клацнути мишею, комірка зафарбується в чорний колір.

Щоб виділити стовпчик досить зверху над таблицею перевести курсор миші проти стовпчика і коли з’явиться стрілка , клацнути мишею.

Щоб виділити рядок, досить зліва за межами таблиці перевести курсор проти рядка і після появи стрілки  клацнути мишею.

Щоб зняти виділення, потрібно клацнути мишею за межами таблиці.

При вставленні таблиці з’являться дві додаткових вкладки КОНСТРУКТОР і МАКЕТ.

Конструктор

Використовується для форматування таблиці.
 1. Параметри стилів таблиць.

  1. Рядок заголовка - ховає або виводить на екран.

  2. Рядок підсумків – виводить останній рядок з підрахунками.

  3. Смуги рядків – виводить лінії рядків.

  4. Перший стовпець – виводить, ховає перший стовпець.

  5. Останній стовпець – Виводить або ховає останній стовпець.

  6. Смуги стовпців – ховає або виводить лінії стовпців.

 2. Стилі таблиць.

 3. Затінення – зафарбовує комірки.

 4. Межі – виводить вікно для встановлення межі.

 5. Накреслити межі.

  1. Тип лінії - відкривається список з типами ліній і клацнувши мишею вибирається.

  2. Товщина лінії - відкривається список з товщинами ліній від 0,25 до 6 пт., клацнувши мишею вибрати потрібне.

  3. Колір пера - відкривається палітра кольорів для границь таблиці.

  4. Накреслити таблицю – курсор стає у вигляді олівця і ним малюється таблиця.

  5. Гумка - знищує рядки і стовпці в таблиці.

^ 3. Редагування таблиці

Макет

Використовується для редагування таблиці.


 1. Таблиця.

  1. Виділити – різні способи виділення.

  2. Показати сітку – з’являється сітка.

  3. Властивості – відкриває вікно для вибору розмірів, вирівнювань в таблиці.

 2. Рядки та стовпці.

  1. Видалити – видаляє комірку, стовпчик, рядок, таблицю. Але перед тим потрібно виділити.

  2. Вставити зверху – вставляє рядок зверху від виділеного.

  3. Вставити знизу - вставляє рядок нижче від виділеного.

  4. Вставити зліва – вставляє стовпчик зліва від виділеного.

  5. Вставити справа - вставляє стовпчик справа від виділеного.

Натиснувши на кнопку в групі ^ Рядки і стовпці, з’явиться вікно для вставки вказаних вище об’єктів.

Якщо потрібно добавити декілька стовпчиків, то потрібно виділити стільки стовпців скільки потрібно виділити.

В кінці таблиці можна додати рядок, натиснувши клавішу Tab, коли курсор знаходиться в останній комірці.

 1. Об’єднання.

  1. Об’єднати клітинки – виділити декілька клітинок і натиснути дану кнопку.

  2. Розділити клітинки - ділить на задану кількість стовпців і рядків виділену комірку. Відкривається вікно діалогу, в якому вводиться кількість стовпців і рядків і натиснути ОК.

  3. Розділити таблицю – розділяє таблицю на місці курсору на дві частини.

 2. Розмір клітинки.

  1. Автопідбір – підбір розмірів таблиці.

  2. Висота – встановлюється висота рядка.

Не виділяючи комірок таблиці, перевести курсор на верхню границю рядка – з’явиться двонаправлена стрілка. Натиснути ліву кнопку миші і не відпускаючи перетягти стрілку вгору або в низ.

Перетягти маркери стовпчиків на вертикальній лінійці вгору або вниз.

  1. Ширина – встановлюється ширина стовпця.

Не виділяючи комірок таблиці, перевести курсор “миші” на праву границю стовпчика – з’явиться двонаправлена стрілка. Натиснути ліву кнопку миші і не відпускаючи перетягнути стрілку вправо або вліво.

Перетягнути маркери стовпчиків на горизонтальній лінійці вправо або вліво.

  1. Вирівняти висоту рядків - виділені рядки з різною висотою вирівнюються і приймаються однаковий уніфікований розмір.

  2. Вирівняти ширину стовпців - виділені стовпчиків з різною шириною вирівнюються і приймаються однаковий уніфікований розмір.

 1. Вирівнювання.

  1. Всі способи вирівнювання.

  2. Напрямок тексту - у виділеній комірці повернути текст вертикально. Це корисно при вузьких стовпчиках.

  3. Поля клітинок – відкриється вікно, в якому вибрати розміри полів у клітинці.

 2. Дані.

  1. Сортування – Сортування полягає у перестановці записів відповідно до даних у вибраному стовпчику. Сортування можна провести за зростанням (та алфавітом) або за зменшенням (проти алфавіту).

Відкривається вікно, в якому вибирається сортування. Клацнути по списку „Сортувати”, щоб вибрати назву поля (заголовок стовпця), по якому будуть відсортовані дані. Вибрати порядок сортування і клацнути ОК.

Сортувати дані можна максимум по 3 полях.

При багаторівневому сортуванні в якості основного поля слід задавати саме важливе поле, а в якості останнього додаткового – найменш важливе.

  1. Повторити рядки заголовків – якщо таблиця на декілька аркушів, то шапка таблиці повториться на кожному з них.

  2. Перетворити на текст – з таблиці створюється текст.

  3. Формула.

4. Виконання обчислень

Якщо таблиця має числові дані у комірках і над ними треба виконати певні обчислення, то потрібно:

 1. Розмістити курсор у комірках, де повинен бути результат обчислення;

 2. Виконати команду Макет/Дані/Формула, відкриється вікно діалогу Формула, в якому можна вибрати формулу.

 1. арифметичні формули;

=2+3*4/6

 1. адресні формули;

=А1+В1+С1-С4

 1. логічні формули;

по замовчуванню Word пропонує обчислення формули SUM(ABOVE), яка означає додавання чисел розташованих вище виділеної комірки.

SUM(LEFT) – додавання чисел, які розташовані зліва виділеної комірки.

SUM(А1, С1) – додавання чисел, які розташовані в даному діапазоні.

 1. Якщо потрібно, щоб результат підрахунків відображувався як грошова одиниця, як процент, клацнути на списку Формат номерів і вибрати потрібний формат.

 2. В полі Вставити функцію можна вставити такі функції, як мінімальне значення, максимальне значення, середнє.

 3. Клацнути на ОК, щоб зберегти формулу, формат і закрити вікно діалогу.


Якщо зміниться вміст однієї з комірок, яка входить в діапазон в формулі, автоматично і зміниться результат підрахунків. Розмістити курсор в комірці, яка має формулу і натиснути , щоб поновити результат підрахунків після внесення змін в комірки, які входять в формулу.

5. Створення колонок

Щоб розмістити текст у колонки, потрібно:

 1. Виділити текст, призначений для розміщення у колонках або розмістити курсор на початку нового документу.

 2. Виконати команду Розмітка сторінки/Параметри сторінки/Стовпці. Відкриється список можливих стовпців – одна, дві, три, ліворуч, праворуч. А вибравши команду Додаткові стовпці, відкриється вікно діалогу „Стовпці”, в якому встановлюються такі параметри:

 • ^ Тип. Вибрати тип колонок: одна, дві, три, ліворуч або праворуч. Клацнувши на одній з кнопок, в вікні „Зразок” з'явиться результат вибору;

 • Ширина і проміжок. В залежності від кількості колонок можна вказати, яку колонку редагувати, ввести ширину кожної колонки і розмір проміжку між ними.

 • Колонки однакової ширини. Встановити цей параметр, якщо потрібно, щоб всі колонки мали однаковий розмір. Тоді і проміжок між ними буде уніфікованим.

 • Роздільник. Встановити прапорець цієї опції, щоб встановити вертикальну лінію між колонками.

 • Примінити. Цей список має тільки 2 елемента. До усього документа і До кінця документа. Якщо перед відкриттям вікна був виділений текст, то всі параметри будуть стосуватися тільки його.

 1. Клацнути на кнопці ОК.

Word може запропонувати роботу з 12 колонками але на форматі А4 вже 3 колонки будуть настільки вузькими, що вже будуть важко читатися. Тому не „грайтеся” з великою кількістю колонок.

Форматування колонок

Для того, щоб відформатувати колонки, достатньо виділити текст, розміщений в колонках і викликати вікно діалогу Розмітка сторінки/Параметри сторінки/Стовпці.

Щоб перейти в слідуючу колонку не закінчивши першої, потрібно виконати команду Розмітка сторінки/Параметри сторінки/Розриви/Стовпець.

В одному і тому ж документі можна використовувати різні параметри форматування для різних розділів.Схожі:

Тема: Tекстовий редактор Word 2007 iconТема : Робота з колонками у Word 2007
Мета. Опанувати технологію розміщення тексту в колонки засобами програми Word 2007
Тема: Tекстовий редактор Word 2007 iconТема : Введення та редагування тексту у Word 2007
Мета. Ознайомитися І закріпити практично з основними методами та засобами редагування текстових документів у Word 2007
Тема: Tекстовий редактор Word 2007 iconТема: Текстовий редактор word 2007
В таких документах, як брошура, бюлетені, рекламні листки, малюнки використовуються для передачі ідей І загального настрою. Додайте...
Тема: Tекстовий редактор Word 2007 iconТема: Текстовий редактор Word 2007
Під форматуванням розуміють операції, які зв’язані з оформленням тексту І зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування...
Тема: Tекстовий редактор Word 2007 iconТема. Комплексна практична робота "Робота в середовищі текстового...
Створити вміщений нижче документ. (Текст та таблиці створюються у Word, діаграму створити у Word )
Тема: Tекстовий редактор Word 2007 iconТема: Обробка текстової інформації засобами програми мs word 2007
Запустивши програму Word, з’являється робоче вікно програми, яке містить велику кількість різноманітних інструментів, які призначені...
Тема: Tекстовий редактор Word 2007 iconТема: Word. Створення документа Введення тексту. Редагування тексту. Перевірка орфографії
Уміти підготувати програму-редактор до роботи І створювати найпростіший текстовий документ
Тема: Tекстовий редактор Word 2007 icon© 2007 Смірнова О. Ю
Даний навчальний посібник присвячений найпопулярнішому текстовому редактору Microsoft Word 2000, що входить до пакету Microsoft Office...
Тема: Tекстовий редактор Word 2007 iconДля чого призначений текстовий редактор Word ?
Вставка – Номери сторінок – розташування «внизу сторінки» вирівнювання «по центру» галочка «Номер на першій сторінці» ок
Тема: Tекстовий редактор Word 2007 iconТема : Форматування тексту у Word 2007
Всесвіті. Це диво – сама наша планета разом з атмосферою – вмістищем І охоронцем життя. І поки воно продовжує залишатися єдиним,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка